Anasayfa Kitap Cevapları
3 Aralık 2023, 9:43 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16-17-18-21. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Yedi, Sekiz ve Dokuz Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları

1. ÜNİTE Doğal Sayılar: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16-17-18-19-20-21. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Öğrendiklerinizi Uygulayınız

1. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız
Cevap:

4 375 986 : Dört milyon üç yüz yetmiş beş dokuz yüz seksen altı.
5 032 009 : Beş milyon otuz iki bin dokuz.
18 000 018 : On sekiz milyon on sekiz.
204 300 687 : İki yüz dört milyon üç yüz bin altı yüz seksen yedi.

2. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız
Cevap:

Yedi milyon on iki bin iki yüz on altı: 7 012 216
Yirmi sekiz milyon yüz on dokuz bin iki yüz kırk dokuz: 28 119 249
Elli milyon on dört bin altı yüz elli iki: 50 014 652
Dokuz yüz on iki milyon yedi bin üç yüz beş: 912 007 305

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 167-168. Cevapları MEB Yayınları

3. 984 747 123 doğal sayısının basamaklarındaki rakamları tablodaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

4. Aşağıdaki doğal sayıların bölüklerindeki sayıları ilgili tablolara yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ÖZGÜN Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Aşağıda, bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları ve bu sayıların okunuşlarını yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

6. Aşağıdaki doğal sayının basamak adlarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

7. Aşağıdaki doğal sayılarda koyu yazılmış rakamların basamak değerlerini altlarına yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

8. On milyonlar basamağında 4, milyonlar basamağında 0 (sıfır), binler basamağında 8, onlar basamağında 3 ve diğer basamaklarında 0 (sıfır) bulunan doğal sayıyı yazıp okuyunuz.
Cevap: 40 008 030⇒ Kırk milyon sekiz bin otuz


Sayı ve Şekil Örüntüleri Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Hazırlanalım

Yukarıdaki balonların üzerinde bulunan sayılar bir kurala göre yazılmıştır. Oluşturulan örüntünün kuralından yararlanarak en sağdaki balonun üzerine hangi sayının yazılması gerektiğini söyleyiniz.
Cevap: Seri beş sayısı eklenerek ilerlemektedir. 23 + 5 = 28 yazılması gerekir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Öğrendiklerinizi Uygulayınız

1. Aşağıdaki örüntünün kuralı, 7’den başlayarak sayıların her adımda beşer beşer artmasıdır. Örüntünün kuralından yararlanarak 5 ve 6. adımlardaki sayıları bulup yazınız.
Cevap:

5. adım: 22 + 5 = 27
6. adım: 27 + 5 = 32

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 129-130. Cevapları MEB Yayınları

2. Aşağıdaki örüntünün kuralı, 2’den başlayarak sayıların her adımda on ikişer on ikişer artmasıdır. Buna göre örüntünün 3 ve 5. adımlarındaki sayıları bulup yazınız.
Cevap:

3. adım: 14 + 12 = 26
5. adım
: 38 + 12 = 50

3. Aşağıdaki örüntünün kuralı, bir dairenin her adımda adım sayısının 2 katı kadar eş parçaya ayrılmasıdır. Buna göre 5. adımdaki dairenin kaç eş parçaya ayrılması gerektiğini bulunuz.
Cevap: 5 x 2 = 10 eş parçaya ayrılır.


4. Emine’nin pul defterinde 32 pulu vardır. Emine, her ay 12 pul alarak pul defterine koymaktadır. Buna göre;

a. 6 ay sonunda Emine’nin defterinde kaç pul olur? .
Cevap:

6 . 12 = 72 pul
32 + 72 = 104 pulu olur.

 b. Kaç ay sonunda Emine’nin defterinde 128 pul olur?
Cevap:

128 – 32 = 96
96 ÷12 = 8 ay sonun 128 pul olur.


5. Aşağıdaki şekil örüntüsünün 6. adımında kaçar tane kare ve daire olacağını bulunuz.
Cevap:

6. adım:

Daire: 12
Kare: 6

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap