Anasayfa Kitap Cevapları
11 Mayıs 2022, 18:05 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 185-186-187-188-189-190. Cevapları Koza Yayınları

5. Sınıf Matematik 4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

4. ÜNİTE ÜÇGEN VE DÖRTGENLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 185-186-187-188-189-190. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  185 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
Cevap:

a. (Y) Bir dörtgenin karşılıklı köşelerini birleştiren doğru parçasına çokgen denir.
b. (Y) Üçgenler kenarlarına göre eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen olmak üzere üç gruba ayrılır.
c. (D) Üçgenler açılarına göre dar, dik ve geniş açılı olmak üzere üç gruba ayrılır.
ç (Y) Bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360°dir.

2. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

a. A B Yandaki şekli sembolle [AB] biçiminde gösteririz.
b. K L Yandaki şekli sembolle [KL biçiminde gösteririz.
c. AB sembolü ile gösterileni AB doğrusu biçiminde okuruz.
ç. |MN| sembolü ile gösterileni MN doğru parçasının uzunluğu biçiminde okuruz.
d. PR sembolü ile gösterileni PR ışını biçiminde okuruz.

3. Aşağıda kutu içinde verilen ifadeleri, ait oldukları şekillerle eşleyiniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-185-Ders-Kitabi-Cevaplari


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  186 Cevapları Koza Yayınları

4. Yandaki kareli kâğıtta işaretli A noktasının, B noktasına göre konumu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap:  C. B noktasının 3 birim solunda, 6 birim aşağısındadır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-193-194-196-197. Cevapları MEB Yayınları

5. Aşağıdaki doğru çiftlerinden hangisi birbirine paraleldir?
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-186-Ders-Kitabi-Cevaplari1

6. Yandaki kareli kâğıtta verilen doğru parçalarına paralel olan birer doğru parçası çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-186-Ders-Kitabi-Cevaplari


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  187 Cevapları Koza Yayınları

7. Yandaki doğru parçasıyla eşit uzunlukta olan doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-187-Ders-Kitabi-Cevaplari

8. Yandaki açı sembollerle gösterilmek istenirse aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
Cevap: C. FDE

9. Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır?
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-187-Ders-Kitabi-Cevaplari1

10. Yandaki geometrik şekillere göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-187-Ders-Kitabi-Cevaplari2


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  188 Cevapları Koza Yayınları

11. Aşağıdakilerden hangisi geniş açılı üçgendir?
Cevap: D)

12. Aşağıdakilerden hangisi ikizkenar üçgen değildir?
Cevap: C)

13. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

a. Dar, dik ve geniş açılı üçgenler açılarına göre gruplanır.
b. Eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar üçgenler kenarlarına göre gruplanır.
c. Aynı düzlemde bulunan ve birbirini kesmeyen doğrulara paralel doğrular denir.
ç. Gönyenin birbirine dik olan kenarlarından yararlanılarak çizilen doğrular birbirine
dik doğrular olur.

14. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
Cevap:

a. (D) İki kenarının uzunlukları eşit olan üçgene ikizkenar üçgen denir.
b. (Y) Tüm kenarlarının uzunlukları eşit olan üçgene çeşitkenar üçgen denir.
c. (D) Tüm kenarları aynı uzunlukta olan üçgene eşkenar üçgen denir.
ç. (D) Gönyenin dik kenarlarının oluşturduğu açı geniş açıdır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290-291-292-293-294-295. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  189 Cevapları Koza Yayınları

15. Yandaki kareli kâğıtta çizilmiş üçgenin C noktasının A noktasına göre konumu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Cevap: B. A noktasının 7 birim aşağısında, 11 birim sağındadır.

16. Aşağıdaki üçgenleri uygun kutularla eşleyiniz
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-189-Ders-Kitabi-Cevaplari

17. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

a. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180°’dir.
b. Bir yamukta karşılıklı› kenar çiftlerinden en az biri paraleldir.
c. Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşittir.
ç. Karenin ve dikdörtgenin tüm açılarının ölçüleri doksan derecedir.
d. Paralelkenarın karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  190 Cevapları Koza Yayınları

18. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
Cevap:

a. (D) Dikdörtgenin iç açılarının her birinin ölçüsü 90°dir.
b. (D) Karenin ve eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini dik olarak ortalar.
c. (Y) Paralelkenarın köşegenleri aynı uzunluktadır

19. Aşağıdaki kareli kâğıda çizilmiş çokgenlerden hangisi yamuktur?
Cevap: C.

20. Yandaki üçgende verilenlere göre m(A) kaç derecedir?
Cevap: C. 76

63 + 41 = 104
180 – 104 = 76°

21. Yandaki yamukta verilenlere göre m(F) kaç derecedir?
Cevap: B. 70

105 + 110 + 75 = 290
360 – 290 = 70°

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.