Anasayfa Kitap Cevapları
10 Mayıs 2022, 16:35 - Betül Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107. Cevapları Ata Yayıncılık

Araştırmacı Çocuklar Cevapları

4. Ünite Yaşamımızda Bilim ve Teknoloji: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104-105. Cevapları Ata Yayınları

Araştırmacı Çocuklar Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Ata Yayınları

Öğretmenlerinizin verdiği araştırma görevlerini hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Öğretmenlerimin verdiği araştırma görevlerini hazırlarken bilgileri güvenilir bir siteden almaya dikkat ediyorum.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Ata Yayınları

Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.
Cevap: Bir konuyu araştırırken birden fazla kaynaktan yararlanırım çünkü ………..bilginin doğruluğundan emin olmam lazım……………..
Cevap: Araştırdığım konularda yararlandığım eserleri mutlaka kaynakça bölümünde gösteririm. Çünkü bunu yapmadığımda ………insanlar bilginin doğruluğundan emin olamazlar…..

4.Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Ata Yayınları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Teknolojinin birçok alanda faydalarının yanı sıra toplumda olumsuz etkileri de vardır. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkisine örnek verilebilir?
A) Hastalıkların kısa sürede teşhis ve tedavi edilmesi
B) Teknoloji düşkünlüğü nedeniyle bireyler arasındaki iletişimin zayıflaması
C) Uzaktaki insanlarla tek tuşla görüntülü konuşma imkânının olması
D) Yazı, kâğıt ve matbaanın yaygınlaşmasıyla bilgi birikiminin artması


2. Ülkemizde son on yılda genel ağ kullanımı artmıştır. Buna bağlı olarak siber suçlarda da artış
yaşanmıştır.

Genel ağ kullanıcılarının bu tür sorunlar yaşamamaları için;
I. bilgisayarlara antivirüs programları yükleme,
II. güvenli olmayan site ve sayfalara girmeme,
III. güvenilir şifre ve parolalar kullanma
unsurlarından hangilerine dikkat etmeleri gerekir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80-82-83. Cevapları Ata Yayıncılık

3. Elvin’e, öğretmeni “Doğru ve güvenilir bilgi nasıl elde edilir?” konusunu genel ağdan araştırıp gelmesini söyler. Araştırma sonucunda öğretmeni ödevde “bilgi hatalarının çok fazla olduğunu” söyler. Buna göre Elvin’in yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanal ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulamamıştır.
B) Araştırmasında ansiklopediden yararlanmıştır.
C) Ödevini zamanında teslim etmemiştir.
D) Medya konusunda yeterli bilgiye sahiptir.


4. Bilimsel bilgiye ulaşmak için sistematik olarak çalışan kişilere “bilim insanı” denir. Bilim insanlarında olması gereken bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarında olması gereken özelliklerden değildir?
A) İsim yapma gayreti göstermek
B) Yeniliklere açık olmak
C) Risk almaktan korkmamak
D) Araştırmacı olmak


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Ata Yayınları

5. Ebru, öğretmenin verdiği ödevi araştırırken yararlandığı tüm kaynakları ödevinin son bölümünde
belirtmiştir. Buna göre, Ebru için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Sınıfta en iyi ödevi hazırlamıştır.
B) Ödevini önemsemeden hazırlamıştır.
C) Kaynakça gösterdiği için yazarın emeğine saygı göstermiştir.
D) Yapılan araştırmadaki bilgilerin güvenilir olduğu söylenemez.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.
Cevap:
1. Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken …….güvenilir………………. sayfalar tercih edilmelidir.
2. Olası bir kimlik hırsızlığına karşı …….kişisel………………. bilgiler sanal ortam üzerinde paylaşılmamalıdır.
3. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçların bilinçsizce kullanımı özellikle çocukların……..sosyalleşme………….. sürecini olumsuz yönde etkiler.
4. Bilim insanlarını araştırmaya yönelten en önemli unsurlardan biri …..merak………………… duygusudur.
5. Bilimsel araştırmalarda yararlanılan eserler, çalışmanın sonunda yer alan ……..kaynakça…………. bölümünde gösterilir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 127-129-132. Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Araştırmalarda yararlanılan eserlerin kaynakça bölümünde gösterilme nedenleri nelerdir?
Cevap: Bilginin güvenilir sitelerden alındığın göstermek.

2. Bilim insanlarını araştırma ve icat yapmaya iten nedenler nelerdir?
Cevap:   Merakları, keşfetme istekleri, topluma yararlı olmak istemeleri onları araştırma ve icat yapmaya iten sebeplerdir.

3. Teknolojik gelişmelerin sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine örnekler veriniz.
Cevap: İnsanlar telefonla uğraşırken  birbirleriyle iletişimi keserler.

4. Genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
Cevap: Genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar sitenin güvenilir olması, başında htpps olup olmaması, fatura kesip kesmemeleridir.

5. Genel ağda ulaştığınız bir bilginin güvenilirliğini nasıl test edersiniz?
Cevap: htpps ve gov adreslerinin kullanılması ve ne kadar kişinin siteden alışveriş yaptığıyla test ederim.


Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
Cevap:
1(D)Günümüzde bilgiye ulaşmak daha kolay hâle gelmiştir.
2(D) Genel ağ, bilinçli kullanılmazsa sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir.
3(Y) Bilimsel çalışmalarda yararlanılan her eseri kaynakçada göstermeye gerek yoktur.
4(D) Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile insanların yaşamlarını farklı alanlarda kolaylaştırır.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.