Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 4:00

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113-114-115-116 Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113-114-115-116 Cevapları 4.ÜNİTE: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM: ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları Anadol Yayıncılık

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına ”D”, yanlış ise ”Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap:

1. (Y) Genel Ağ ve sosyal medyaya aktarılan bilgilerin denetim altına alınması oldukça kolaydır.
2. (D) Medya okuryazarlığı bilincine ulaşmış birey her türlü medya aracını kullanarak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilir.
3. (Y) Genel Ağ’a bağlanırken adres çubuğu kısmında http:// yazması sayfanın güvenli olduğu anlamına gelir.
4. (D) Kredi kartı üzerinde yer alan bilgileri tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.
5. (D) Ülkemizde yardım kampanyaları teknoloji kullanımı ile daha rahat şekilde yapılabilmektedir.
6. (D) İnsanların karşılaştıkları problemi çözme gayreti ve merak duygusu beraberinde yeni buluşlar getirmiştir.
7. (Y) Yapılan araştırmaların kaynakçasında yalnızca süreli yayınlar yazılmalıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Cevap:

1. Ülkemizde yaşayan insanlar bilgiye ulaşmak için en çok Genel Ağ tercih etmektedir.
2. Sanal ortam önemli bir bilgi kaynağı olduğu için buraya yüklenen bilgilerin doğruluk  ve güvenirliği önemli hâle gelmiştir.
3. MHRS üzerinden randevu alarak sağlık kuruluşlarında muayene olabilirsiniz.
4. Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye Mucit adı verilir.
5. Buluş yapan kişiler ve bilim insanları hata yapmaktan korkmadığı gibi olaylara Şüpheci yaklaşır.
6. Araştırmalarımızda yararlandığımız kaynakları, kaynakçaya yazarak Bilimsel etiğe uygun davranırız.
7. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanlar istedikleri yerden alışveriş yapabilme imkanına kavuşmuştur.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Anadol Yayıncılık

C. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu aşağıdaki tabloda belirtiniz. (olumlu – olumsuz)

Cevap:

(Olumsuz) 1. Teknolojiyi kontrollü kullanmayan insanlar teknoloji bağımlısı hâline gelebilmektedir.
(Olumlu) 2.Sağlık alanında kullanılan teknolojik cihazlar sayesinde hastalıklar kısa sürede teşhis ve tedavi edilebilmektedir.
(Olumsuz) 3.Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar insanlarda şiddet ve saldırganlık duyguları uyandırabilmektedir.
(Olumlu) 4.Cep telefonları sayesinde uzakta olan kişilerle konuşabilmekteyiz.
(Olumlu) 5.İnsanlar yaşadıkları sıkıntıları yetkili mercilere rahatça iletebilmektedir.
(Olumsuz) 6.Bilinçsiz teknoloji kullanımı yüzünden insanlar arasında yüz yüze iletişim azalmaktadır.
(Olumlu) 7.Veliler okula gitmeden öğrenci notları hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.
(Olumsuz) 8.Sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol eden bir öğrencinin ders çalışma verimi azalmaktadır.
(Olumlu) 9.Yardım kampanyalarına insanlar medya aracılığıyla daha rahat katılmaktadır.
(Olumlu) 10.Günümüzde insanlar bilgiye daha kolay ulaşmaktadır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Anadol Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden Hangisi insanların buluş yapmasını sağlayan temel sebeplerden biri değildir?

Cevap: D

A) İhtiyaç ve istekler B) Merak duygusu C) Karşılaştıkları problemleri çözme gayreti D) Para kazanma isteği

2. Buluş yapan kişilerde ve bilim insanlarında bulunması gereken bazı özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

Cevap: A

A) Eleştiriye kapalı olma
B) Sabırlı ve kararlı olma
C) Yeniliklere açık olma
D) Çalışkan olma

3. Yaptığımız çalışmalarda yararlandığımız kaynakları göstermek ve kaynakların asıllarını korumak önemlidir. Bunu yapmaktaki asıl amacımız aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B

A) Çalışmayı yapan kişiye para kazandırmak
B) Bilimsel etiğe uygun davranmak
C) Eser sahibinin bize kızmasını engellemek
D) Öğretmenimizin takdirini kazanmak

4. Aşağıdakilerden hangisi güvenli Genel Ağ kullanımı için dikkat etmemiz gerekenler arasında yer almaz?

Cevap: D

A) Adres çubuğunda https:// ibaresinin olup olmadığına dikkat etmek
B) Genel Ağ tarayıcısının güncel olmasına özen göstermek
C) Bilgisayar virüslerine karşı lisanslı an- ti-virüs programı edinmek
D) e-posta hesabımıza gelen her gönderiyi açmak

5. Sosyal ağları kullanırken güvenliğimiz açısından başkalarıyla paylaşmamamız gereken kişisel bilgiler vardır.
I. Anne kızlık soyadımız
II. Doğum yerimiz
III. T.C. kimlik numaramız
IV. Ev adresimiz
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap: D

A) I ve II B) I ve III C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV

6. Aşağıda verilenlerden hangisi teknoloji kullanımının toplumsal ilişkiler üzerindeki olumlu etkisine örnektir?

Cevap: C

A) İnsanların olaylar karşısında duyarsız kalması
B) İnsanların sadece kendini düşünmesi
C) İnsanlar arasındaki yardımlaşma duygusunun artırması
D) İnsanlar arasında sürekli gerginlik yaşanması


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Anadol Yayıncılık

7. Sanal ortamdaki bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu aşağıdakilerden hangisini yaparak anlayabiliriz?

Cevap: C

A) Bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayarak
B) Bilgisayarımıza lisanslı anti-virüs programları yükleyerek
C) Sosyal ağlar üzerinden bilgileri doğrulatarak
D) Bütün bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu kabul edere

8. Aşağıdakilerden hangisi Genel Ağ üzerinden mesafeli alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken durumlardan biri değildir?

Cevap: C

A) Güvenilir ve herkesin bildiği sitelerden alışveriş yapmak
B) Kredi kartının kaybolması durumunda bankaya bilgi vermek
C) Kredi kartı bilgilerimizi tanımadıklarımızla paylaşmak
D) Güvenli ödeme sistemlerini kullanmak

9. I. Süreli yayınlar
II. Mektup
III. Ansiklopediler
IV. Kişisel görüşlerimiz Verilenlerden hangileri bilimsel bir çalışma yaparken kullanılabilecek bilgi kaynaklarındandır?

Cevap: A

A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve IV

10. Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen öğrencilerine, “Kimlik hırsızlığı konusunda uymamız gereken güvenlik kuralları nelerdir?” diye sormuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermesi gereken doğru cevaplardan biri olamaz?

Cevap: A

A) Sanal ortamda bedava teklif edilen değerli ürünleri kazanmak için çaba göstermeliyiz.
B) Telefonla bizi arayan tanımadığımız kişilere kimlik bilgilerimizi söyleme- meliyiz.
C) Kolay tahmin edilemeyen şifreler kullanmalıyız.
D) Kredi kartımızı kaybettiğimizde hemen yetkilileri arayıp bilgi vermeliyiz

 

D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sanal ortamda yer alan bilgilerin her zaman doğru olduğunun düşünülmesi bizleri nasıl etkiler?

Cevap: Yanlış bilgilenmiş oluruz.

2. Sanal ortamı kullanan kişiler doğru ve güvenilir olmayan bilgilerden kendilerini nasıl koruyabilirler?

Cevap: Onaylı sitelerden bakarak doğruluğundan emin olabilir.

3. Sosyal ağları kullanırken başkalarıyla paylaşmamamız gereken bilgiler nelerdir?

Cevap: Kimlik numaramız, anne kızlık soy adı, ev adresi gibi bilgileri paylaşmamamız gerekir.

4. Güvenli Genel Ağ kullanımı için uyulması gereken kurallar nelerdir?.

Cevap: Kaynakçası https:// olan sitelerden veya gov.tr uzantılı olmalıdır

5. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi buluş yapanlara ve bilim insanlarına hangi kolaylıkları sağlamaktadır?

Cevap: Bilgiye daha kolay ulaşım sağlamaktadır.

6. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?

Cevap: Çalışkan, zeki ve meraklı olmalarından kaynaklanmaktadır.

7. Yaptığınız çalışmalarda kaynakça göstermenin önemi nedir?

Cevap: Bilginin nereden aldığını göstermek doğruluğundan emin olduğunu bildirmektedir.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

www.forumderscevaplari.com Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.