Anasayfa Kitap Cevapları
6 Nisan 2023, 18:00 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 120-121. Cevapları E-Kare Yayıncılık

4. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

4. ÜNİTE: BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL YAŞAM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 120-121. Sayfa E-Kare Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları E-Kare Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
Cevap:

1. (Y) Sanal ortamda ulaştığımız bilgileri sorgulamaya ihtiyaç yoktur.
→ Her bilgi doğru olmadığı için sorgulamaya ihtiyaç vardır.
2. (D) Mesafeli alışverişlerde, kimlik hırsızlığı ile karşılaşmamak için güvenli genel ağ kullanmalıyız.
3. (D) Toplum içerisinde telefonla yüksek sesle konuşmak doğru değildir.
4. (D) Her kitabın son kısmında kaynakça bölümü yer alır.
5. (D) Medya okuryazarı olabilmek için teknoloji ile barışık olmak gerekir.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:

1. Sanal ortamda elde ettiğimiz bilgilerin tamamı ………güvenli………… olmayabilir.
2. Eğer tedbirli olmazsak …..mesafeli alışveriş………… yaparken kimlik hırsızlığı ile karşılaşabiliriz.
3. Teknolojik araçları gereğinden fazla kullanmak insanların …….sosyalleşmesini…….. azaltabilir.
4. Planlı, sabırlı, dürüst ve çalışkan olmak ……bilim insanı………… özellikleri arasındadır.
5. Dijital okuryazar olmak ……genel ağı………… güvenli bir şekilde kullanmayla ilişkilidir

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177-178-179. Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları E-Kare Yayıncılık


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1. (…) Verilen bilgiye göre Mehmet’in aşağıdaki kurallardan hangisine uymadığı söylenebilir?
Cevap: B) Genel ağda uzun zaman geçirmek

2. (…) Buna göre Songül’ün araştırma ödevi ile ilgili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A) Doğru bilgiye ulaşmaya çalışmıştır.

3. Genel ağı güvenli bir şekilde kullandığını söyleyen bir arkadaşınızın aşağıdakilerden hangisini yaptığını söylemek uygun değildir?.
Cevap: D) Bilgisayar kullanırken yorulduğumda dinlenmeyerek yetiştirmem gereken işleri yaparım.

4. Ben benden öncekilerin bıraktığı yerden başladım.” diyen bir bilim insanının bu sözü bilim insanlarının aşağıdaki hangi özellikleriyle ilgilidir?
Cevap: B) Çok çalışkan bir kişi olması

5. Bilimsel etiğe uygun davranmak ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki söz konusudur?
Cevap: D) Mesafeli alışverişlerde, ilgili firmanın güvenilir olup olmadığını araştırmak


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Teknolojik ürünlerin sosyal hayatımıza ne gibi etkileri olmaktadır?
Cevap: Hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Olumlu olarak haberleşmeyi kolaylaştırır. Tanıdığımız kişiler ile sosyal medya aracılığıyla haberleşiriz. Olumsuz yanı ise dolandırıcı, kötü niyetli insanlar gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Aynı zaman da bağımlılık yapar ve insanlar ile sosyal hayat kuramayız.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23-27-29-30. Cevapları MEB Yayınları

2. Sanal ortamda ulaştığımız bilgiler niçin güvenilir olmayabilir?
Cevap: Her bilgi doğru değildir. Dijital ortamda insanları kandırmak çok kolay olduğu için kötü niyetli insanlar yanlış bilgiler yükleyebilir.

3. Sanal ortamda kimlik hırsızlığına uğrandığında neler yapılmalıdır?
Cevap: Polise gidilerek şikayet talebi oluşturulur.

4. Genel ağ kullanırken hangi konulara dikkat edilmelidir?
Cevap: Kişisel bilgiler ve aile üyelerinin bilgileri paylaşılmamalıdır.

5. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?
Cevap: Çalışkan, zeki, azimli, sabırlı, araştırmacı, sorgulayıcı özellikleri ortaktır.

6. Araştırmalarımızda bilimsel etik kurallarına uymamızın yaptığımız araştırmaya katkıları nelerdir?
Cevap: Araştırmanın herkes tarafından kullanılabilmesi ve onlara karşı olan saygıyı gösterir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.