Anasayfa Kitap Cevapları
29 Mayıs 2023, 10:43 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129. Cevapları E-Kare Yayıncılık

Ekonomik Faaliyetler ve Coğrafya Cevapları

5. ÜNİTE: İNSAN VE EKONOMİK FAALİYETLER 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 124-125-126-127-128-129. Sayfa E-Kare Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Başlarken

Suyun çıkarıldığı yer, hangi coğrafi özellikle tanımlanabilir?
Cevap: Yüksekliği fazla, yerleşim yerlerinin üzerinde doğal ortamda bulunmaktadır.

Suyun tüketicilere ulaştırılması nasıl bir faaliyet olarak adlandırılabilir?
Cevap: Kamu yararına yapılan ve ekonomik faydası olan bir hizmet ve ticarettir.


SIRA SİZDE

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden coğrafi özelliklerle ilişkili olduğunu düşündüklerinizin altına “✓” işareti koyunuz
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları E-Kare Yayıncılık

“✓” işareti koyduklarınız ile “coğrafi özellik” arasındaki ilişkiyi açıklayınız
Cevap:İşaret koyduğum ekonomik faaliyetler coğrafi özelliklerle alakalıdır. Yerin engebeliği, verimli arazi, turizm açısından yerler, orman varlığı gibi özellikler bu ekonomik faaliyetler için önemlidir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Yukarıdaki açıklamalara göre ekonomik faaliyetlerle coğrafi özelliklerin ilişkisi nedir?
Cevap: Coğrafi özelliklere göre yani o yere ait toprak verimliliği, düzlük engebeli araziler, orman çeşitliliği, kuraklık, hava şartları, iklim şartları, sıcaklık, soğukluk hepsi o yerde yapılan ekonomik faaliyeti belirlemektedir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170-171-172-173. Cevapları MEB Yayınları

Karadeniz kıyısındaki yerleşim yerleri ekonomik açıdan bu coğrafi özelliklerden nasıl yararlanıyor?
Cevap: Kıyı kesimde yerleşim yerleri ekonomik açıdan coğrafi özelliklere göre yapılan kereste fabrikaları, denizellikten dolayı ticari limanlar, yine denizden dolayı balıkçılık gibi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları E-Kare Yayıncılık

SIRA SİZDE

Aşağıdaki tabloyu, yaşadığınız yere uygun olarak doldurunuz. Tabloda birden fazla kutucuğu işaretleyebilirsiniz. “Değerlendirme” bölümüne coğrafi özellikler ile üretim arasındaki ilişki hakkındaki görüşlerinizi yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları E-Kare Yayıncılık


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Sizce ekonomik faaliyetlerin çeşitli olmasındaki etkenler nelerdir?
Cevap: Ekonomik faaliyetlerin çeşitli olmasındaki etkenler, doğal kaynaklara yakınlık, iklim elverişliği, arazi elverişliliği, ulaşım kolaylığını söyleyebiliriz.


Coğrafi özellik-tarım ürünü-fabrika arasındaki ilişki, yaşadığınız yer ve çevresinde kurulmak istense bu nasıl olurdu?
Cevap:Coğrafi özelliklere göre ekonomik faaliyetler çeşitlik göstermektedir. Orada yetiştirilen ürüne göre de fabrikalar inşa edilmektedir. Yaşadığım yerde ekonomik faaliyete göre fabrikalar inşa edilse göç alma oranı artar ve iş kapasitesi artış gösterir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Coğrafi özellikleri göz önünde bulundurarak ülkemizin doğusunda ve güneydoğusunda hangi ekonomik faaliyetlerin yapılmasını önerirsiniz?
Cevap: Denizellik olmamasından dolayı ve hava şartlarını dikkate alırsak hayvancılık ve tarım faaliyetleri yapılması daha uygundur.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149-150-151. Cevapları E-Kare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları E-Kare Yayıncılık

SIRA SİZDE

Aşağıdaki dilsiz harita üzerine ülkemizin farklı yerlerinde yapılan ekonomik faaliyetleri tablodaki sayıları kullanarak belirtiniz. Bunu yaparken ekonomik faaliyetlerle coğrafi özellikler arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurunuz. Tabloya ekleme yapabilirsiniz.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları E-Kare Yayıncılık


GÖZDEN GEÇİRME

Ekonomik faaliyetlere etki eden coğrafi özellikleri belirtiniz.
Cevap: Ekonomik faaliyetlere etki eden coğrafi özellikler iklim, yer şekilleri, ulaşım olarak söyleyebiliriz.


ÜRÜN DOSYASI

Yaşadığınız yer ve çevresindeki ekonomik faaliyet alanlarını belirleyiniz. Bu ekonomik alanlarla coğrafi özellikleri ilişkilendiriniz. Çalışmanızı bir dosya kâğıdına tablo çizerek hazırlayınız. Çalışmanızı sınıfa getirerek arkadaşlarınıza okuyunuz. Ürün dosyanızda saklayınız
Cevap: Yaşadığım yer İstanbul’dur. Burada olan ekonomik faaliyetler:
⇒ Madencilik
⇒ Kümes hayvancılığı
⇒ Tarım
⇒ Sanayi
⇒ Ticaret
⇒ Sağlık
⇒ Tekstil
⇒ Balıkçılık
⇒ Turizm
Bu ekonomik faaliyetler hem Akdeniz hem Karadeniz iklimi görmesinden kaynaklı çeşitlilik göstermektedir. Aynı zaman da ulaşımın kolaylığı, yer şekillerine bağlı olarak da çeşitlilik olduğunu söyleyebiliriz.


DİĞER KONUYA HAZIRLIK

Sınıfa, ekonomi ve sosyal hayat konulu görsel materyal ve gazete kupürü getiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.