Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 4:05

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149-150-151-152 Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149-150-151-152 Cevapları Anadol Yayıncılık

5.ÜNİTE: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM: ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Anadol Yayıncılık

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap:

1. (Y) Kırklareli, Nevşehir, Hakkâri, Ardahan, Gümüşhane ve Sinop sanayinin geliştiği şehirlere örnektir.
2. (D) İklimin ılıman, yeryüzü şekillerinin sade ve su kaynaklarının bol olduğu yerler tarımsal faaliyetler için uygundur.
3. (D) Şehirlerde kültürel etkinlikler insanların sosyal hayatlarının bir parçası hâline gelmiştir.
4. (Y) Giyim mağazasına giderek satın aldığımız kazak ve pantolon gibi ürünlerin giyilmesi üretim faaliyetine örnektir.
5. (D) Öz güveni yüksek olan kişiler yeni iş fikirleri geliştirebilir.
6. (Y) Bilinçli bir tüketici yalnızca alışveriş sırasında tüketici haklarına göre hareket eder.
7. (D) Bir meslek edinen ve bu meslekte çalışan kişiler ülke ekonomisine katkıda bulunurlar.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Cevap:

1. Eğitim, sağlık, ulaşım ve bankacılık gibi faaliyet alanları hizmet sektörü içinde yer alır.
2. Turizm faaliyeti sayesinde insanlar tarihî ve doğal güzellikleri tanır, eğlenir ve dinlenirler.
3. Fabrikalarda üretilen ürünlerin çeşitli araçlarla dağıtım yapılır ve tüketicilere ulaştırılması sağlanır.
4. İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa tüketim faaliyeti yapar.
5. Bir mal üretirken iş birliği yapmak önemlidir.
6. Ambalajlı gıda ürünlerini satın alırken üretim ve son kullanma tarihlerine bakmalıyız.
7. TSE damgası, ürünlerin devletin koyduğu kurallara uygun olarak üretildiğini gösterir.
8. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe meslek deni


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Anadol Yayıncılık

C. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkilerini kutucuklara yazınız.

Cevap:

  • Tarım: Çiftçiler sürekli zamanlarını tarlalarda geçirmek zorundadırlar sosyal yaşamdan çok iş hayatı fazla olmaktadır. Fakat tek değil de yardımlaşarak yaptıkları için birlik ve beraberlik içindedirler.
  • Hayvancılık: Hayvancılık ile uğraşan kişilerin sosyal yaşamı çok kısıtlıdır. Çünkü sürekli hayvanlarla ilgilenmek zorundadırlar.
  • Sanayi ve Ticaret: Ticaret konusunda alış veriş oranı artar sanayileşme ile ülke kalkınır. Fakat sanayileşme ile çevre kirliliği de ortaya çıkmaktadır.
  • Turizm: Çeşitli yerlerden insanların gelmesiyle iletişim artmaktadır.
  • Ormancılık: Bu işle uğraşan kişilerin el işleri çok becerilidir. Ağaç ile iş yaptıkları için ağaçlandırmaya önem verenleri de vardır.
  • Madencilik: Bu işle uğraşanlar çok dikkatli olması gerekmektedir. Bu yüzden kendilerine dikkat ederler.

Ç. Aşağıda üretim aşaması verilen ürünlerin, tüketim aşamasında kullanım şekillerini araştırarak karşılarına yazınız. Örneği inceleyiniz.

Cevap:

  • Buğday: Ekmek, makarna, börek
  • Süt: Yoğurt, ayran, peynir
  • Pamuk: İplik, yorgan, elbise
  • Domates: Yemek, turşu, salça

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Anadol Yayıncılık

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars yöresinde ekonomik faaliyet olarak büyükbaş mera hayvancılığı gelişme göstermiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasını sağlayan coğrafi özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B

A) Yeryüzü şekillerinin sade ve düz olması
B) Yaz yağışlarının fazla olması
C) Sıcaklığın yaz aylarında çok yüksek olması
D) Toprağın verimli olması

2. Yeryüzü şekillerinin sade, iklim koşullarının uygun ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerler sanayi tesisi kurmak için daha uygundur.
Buna göre aşağıda verilen illerimizden hangisinde sanayi faaliyetleri daha az gelişmiştir?

Cevap: D

A) Gaziantep B) İstanbul C) Kayseri D) Şırnak

3. Kâğıt, kereste ve mobilya fabrikalarının bulunduğu yer ve çevresinde sosyal hayat zaman içinde değişebilir.
Bu durumun gerçekleşmesini sağlayan ekonomik faaliyet aşağıdakiler- den hangisidir?

Cevap: C

A) Hayvancılık B) Madencilik C) Ormancılık D) Tarım

4. Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç duyulur?

Cevap: D

A) Maden mühendisliği
B) Makine mühendisliği
C) Veterinerlik
D) Ziraat mühendisliği

5. Ekonomik faaliyetler insanların sosyal yaşamlarını etkilemektedir. Bir çevrede yapılan ekonomik faaliyetler değiştiğinde insanların sosyal yaşamlarında da değişiklikler gözlenir.
• İnsanların kazandıkları para ile konut satın alması
• İnsanların çocuklarıyla birlikte sinema ve tiyatro gibi kültürel etkinliklere daha fazla katılması
• İnsanların temel gıda ihtiyaçlarını satın alması
• İnsanların turizm faaliyeti için bütçe ayırması
Yukarıda verilenlerden durumlardan kaç tanesi ekonomik faaliyetler sonucu insanların sosyal yaşamlarının değişmesine örnektir?

Cevap: C

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Aşağıda verilenlerden hangisi girişimcilerin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap: B

A) Hayal güçleri geniştir.
B) Öz güvenleri yetersizdir.
C) Gözlem yetenekleri gelişmiştir.
D) Yeniliklere açıktır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Anadol Yayıncılık

ÜRETİM – DAĞITIM – TÜKETİM
7. Kullandığımız temel ürünler yukarıdaki aşamalardan geçmektedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi ürünlerin tüketim aşamasında karşılaştığımız durumlara örnektir?

Cevap: A

A) Acıkan bir insanın beslenmesi
B) Buğdayın tarlaya ekilmesi
C) Doğal su kaynaklarının şişelere doldurulması
D) Bisküvi ve salçanın kamyonla markete taşınması

8. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlayan ve alacağı ürünlerin kalitesine dikkat eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap: A

A) Bilinçli bir tüketicidir.
B) Alışveriş için plan yapmaz.
C) Ürünleri alırken seçici davranmaz.
D) Aile bütçesini aşacak şekilde alışveriş yapar.

9. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapması gereken bir davranış değildir?

Cevap: D

A) Garanti belgesini onaylatır.
B) Alışverişten sonra fiş alır.
C) Ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eder.
D) Ambalajı yırtık olan ürünleri satın alır.

10. • Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
• Birlikten kuvvet doğar.
• Yalnız taş, duvar olmaz.
Yukarıda verilen atasözlerimizle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Cevap: C

A) Araştırma yapmanın
B) Cömertliğin
C) İş birliğinin
D) Tüketimin

E- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetleri nelerdir?

Cevap: Tarım, sanayi, hizmet sektörü, hayvancılık, ticaret.

2. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak gelişen meslekler nelerdir?

Cevap: Çiftçi, Ziraat mühendisi, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık.

3. Bir yerde madencilik faaliyetinin yapılması o çevrede yaşayan insanların sosyal hayatlarını nasıl değiştirir?

Cevap: İş imkanlarının olduğu bir bölge olarak gösterir. Bu da oranın çok göç almasına, ulaşım, eğitim açısından gelişen bir yer olduğu da söylenebilir.

4. Teknolojinin gelişmesi ve ulaşım imkânlarının çeşitlenmesi ürünlerin dağıtımını nasıl etkilemiştir?

Cevap: Hızlı ve taze bir şekilde dağılmasında etkili olmuştur.

5. Üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirirken iş birliği yapmanın önemi nedir?

Cevap: İş birliği yaparak yeni fikirler ortaya çıkar ve zorlukların bu şekilde üstesinden gelmek daha kolay olur.

6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarımızı kullanmak niçin önemlidir?

Cevap: Bilinçli bir tüketici tasarruf yapan bir insandır. Bu da ekonomiden tasarruf etmemizi sağlar.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

www.forumderscevaplari.com Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.