Anasayfa Kitap Cevapları
5 Aralık 2022, 17:50 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149-150-151. Cevapları E-Kare Yayıncılık

5. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

5. ÜNİTE: İNSAN VE EKONOMİK FAALİYETLER 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 149-150-151. Sayfa E-Kare Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları E-Kare Yayıncılık

NELER ÖĞRENDİK?

Görsel özetleyicide verilen boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları E-Kare Yayıncılık


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları E-Kare Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
Cevap:

1. (D) Coğrafi özelliklerin ekonomik faaliyetler üzerinde etkisi vardır.
2. (Y) Alışverişlerimizde fiş veya fatura almamızın ülke ekonomisine katkısı yoktur.
→ Alışverişte fiş almak vergi olarak yansıdığı için ülke ekonomisine katkısı vardır. 
3. (D) Garanti belgesi, ihtiyaç hâlinde o ürünün değiştirilmesini veya tamir edilmesini sağlar.
4. (Y) Turist rehberleri, madencilik alanı için vazgeçilmezdir..
→Turist rehberleri turizm alanı için vazgeçilmezdir. 
5. (D) Ülkemizin doğu kısımları, tarımsal üretime fazla elverişli değildir.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız
Cevap:

1. İnsanlar, üretim faaliyetleri gerçekleştirirken …….Coğrafi özellikler…….de göz önünde bulundurmalıdır.
2. Ürünlerin üretim, dağıtım ve ……..tüketim………. ağında yaşanan sorunlar, o ürünün kalitesini etkileyebilir.
3. Ülkemizde ……deniz turizmi………. faaliyetleri en çok Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında yapılmaktadır.
4. Yeni fikirler geliştiren ……..girişimciler……. rakiplerinden bir adım öne geçerler.
5. Ülkemizin farklı yerlerindeki ham maddeye bağlı olarak yeni ………..Meslek……….. türleri ortaya çıkmıştır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 94-95-96-97. Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları E-Kare Yayıncılık


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. (…) Verilen yerlerdeki üretimin yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Cevap: C) İklim şartları


2. (…) Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde ormancılık faaliyetlerinin daha çok gelişmesi beklenir?
Cevap: C) Doğu Anadolu


3. (…) Verilen bilgiye göre taş kömürü çıkarılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Cevap: D) Köylülerin maddi imkânları artmıştır.


4. (…) Buna göre Hasan Bey, ekonominin;
I. üretim
II. dağıtım,
III. tüketim
aşamalarının hangilerinde görev almaktadır?
Cevap: D) II ve III


5. (…) Aşağıdakilerden hangisi girişimci insanların özellikleri arasında yer almaz?
Cevap: C) Düşünmeden hareket ederler


6. (…) Verilen ifade aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse yanlış olur?
Cevap: B) kâğıt kullanımı azalır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız yer ve çevresinde yapılan ekonomik faaliyetlerin coğrafi özelliklerle ne gibi bir bağlantısı vardır?
Cevap: Coğrafi özelliklere uygun meslekler yapılmaktadır. Yaşadığım yer sanayi bölgesi ve deniz bölgesi olduğu için hem sanayi alanında meslekler hem de limanlar ile ticaret sağlanmaktadır.

2. Ekonomik faaliyetlerin eğitim ve kültür üzerinde ne gibi etkileri vardır?
Cevap: Ekonomik faaliyetler o yörenin hangi yönde geliştiğini göstermektedir. Örnek olarak turist alan bir yer kültürel açıdan etkileşim yaşar, dil geliştirir, yeni fikirler üretebilir.

3. Yenilikçi fikir geliştirmenin ekonomi açısından önemini açıklayınız.
Cevap: Yenilikçi fikir ülke ekonomisine katkıda bulunacak fikirlerdir. Ülke çıkarı için ve bilinçli bir kullanım gerçekleştirmek için yeni fikirler üretmek kalkınma hızını arttırır.

4. Bilinçli tüketici olmanın toplum için önemi nedir?
Cevap: Bilinçli bir tüketici olup haklarımızı savunmak haksızlığın önüne geçer. satıcılar bu konuda daha titiz davranmaya başlar. Ülke ekonomisi bu şekilde kalkınır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.