Anasayfa Kitap Cevapları
5 Aralık 2022, 13:54 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 163-164-165-166. Cevapları E-Kare Yayıncılık

Özgür Düşünce Cevapları

6. ÜNİTE: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 163-164-165-166. Sayfa E-Kare Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Başlarken

Okulunuzda veya sınıfınızda yapılan herhangi bir seçimde (Görsel: 6.17) siz veya aday olan kişiler, seçilmek için kendilerini nasıl ifade ettiler? Açıklayınız.
Cevap: Aday olan kişiler tek tek tahtaya çıkarak sınıfta sağlayacakları düzen ve huzur hakkında, öğrencilerin istekleri hakkında konuşmalarını yaptılar.


Çocuk Vakfının düzenlediği etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz?
Cevap: Çok doğru bir etkinliktir. İnsanlara farkındalık kazandırarak çocukları koruma altına almak  onların eğitimine destek vermek ülkenin gelişmesine çocukların da hayatlarını yaşamalarına yardımcı olmaktadır.

Siz bu etkinliğe katılmış olsaydınız hangi konuları belirtirdiniz? Neden?
Cevap: Ben çocuklara eğitim alanında destek verirdim. Özellikle kız çocuklarının okutulmak istenmemesi çok yanlış bir davranıştır.

Sizce katılım ve ifade özgürlüğünü kullanmak niçin önemlidir?
Cevap: Katılım ve ifade özgürlüğünü kullanmak toplumda olan yanlışları uyarıp sesimizi duyurmak için bizlere çok faydalıdır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 21-22-24-25-26. Cevapları E-Kare Yayıncılık

Düşüncelerini özgürce ifade eden çocuklar, bu etkinlikle neler kazanmış olabilirler?
Cevap: Düşüncelerini özgürce ifade eden çocuklar kendilerine olan güvenleri artmış, fikirleri konusunda korkmamaya, haksızlık karşısında susmamaları gerektiğini öğrenmişlerdir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Çocuklar haklarını kullanmadığı zaman hangi durumlarla karşılaşabilirler? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Çocuklar haklarını kullanmadıkları zaman kendilerini ifade edemezler ve birçok hakkını kullanmaktan mahrum kalırlar.

Bir derneğe üye olan çocukların, sosyal bir katılım gerçekleştirdiğini söyleyebilir miyiz? Neden?
Cevap: Evet söyleyebiliriz. Dernekler sosyal alanda faaliyetlerin yürütüldüğü kurumlardır. Çocukların buna katılarak faaliyetlere katılması sosyal bir katılım olacaktır.


Sizce, öğrencilerin bir derneğe üye olma haklarını kullanmalarının önemi nedir?
Cevap: Çocuklar bir derneğe üye olma haklarını kullanmaları sosyal devlet anlayışını gerçekleştirmiş sayılmaktadırlar.

Öğrencilerin belirledikleri çalışmaları yapmalarını, katılım ve düşünce özgürlüğü açısından değerlendiriniz.
Cevap: Kendilerini ifade ederek düşüncelerini açık bir şekilde söyleyip kendilerine olan güvenleri daha da artar. Sosyal ve demokratik devlet anlayışını yaşatmış olurlar.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları E-Kare Yayıncılık

SIRA SİZDE

Tablodan da anlaşılacağı gibi düşünce özgürlüğü konusuna gerek ülkemizde gerekse dünyada büyük önem verilmektedir. Bu haklar, yasalarla ve sözleşmelerle güvence altına alınmaya çalışılmıştır.

Tablonun “Anayasa” bölümünde yer almasını istediğiniz konuları yazınız?
Cevap:

⇒  İnsanların dile getirdiği şeyler hakaret içermediği sürece kabul edilmeli ve saygı duyulmalıdır.
⇒ Giyim-kuşam, din, dil, ırk gibi özelliklerine bakılmaksızın her birey eşit sayılmalıdır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 115-117-118-119. Cevapları E-Kare Yayıncılık

“Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” bölümünde sorumlulukla ilgili açıklamalar vardır. Sizce, bunun sebebi ne olabilir?
Cevap: Çocuklarının haklarını tek başına savunmaya güçleri olmadığından dolayı bu sorumluluk yetişkinlere aittir.

Dünya devletlerinin çocuklarla ilgili sözleşme yapmalarının sebebi ne olabilir?
Cevap: Çocukların kendilerini savunacak güçte olmamaları, kendilerini ifade etmekte zorlanacakları için dünya devletleri çocuklarla ilgili sözleşmeler yapmaktadırlar.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları E-Kare Yayıncılık

SIRA SİZDE

Aşağıdaki sorulara göre bulmacayı doldurunuz
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları E-Kare Yayıncılık


NELER ÖĞRENDİK?

GÖZDEN GEÇİRME

Haklarınızı kullanmak veya korumak için hangi sosyal ortamlara katıldınız? Örnek veriniz.
Cevap: Katılım hakkımı kullanarak okuldaki kulüplere katıldım.


ÜRÜN DOSYASI

Düşünce özgürlüğü hakkında aile bireylerinizle kısa bir görüşme yapınız. Aldığınız notları dosya kâğıdına yazınız. Çalışmanızı sınıfa getirerek arkadaşlarınıza okuyunuz. Ürün dosyanızda saklayınız.
Cevap: Düşünce özgürlüğü, herkesin düşüncelerini başkasına hakaret olmadığı ve başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak duruma girmeyecek sınırda olduğu sürece söz, yazı, resim gibi yollar ile tek başına veya toplu olarak açıklama hakkına sahip olmasıdır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.