Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 1:31
Mehmet
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178 Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178 Cevapları Anadol Yayıncılık Halka Hizmet Veren Kurumlar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları Anadol Yayıncılık 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (D) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
2. (D) Temel hakların sınırlandırılmadığı bir toplumda insanların mutlu ve huzurlu yaşaması mümkündür.
3. (Y) İlde; su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım onarımı, doğal gaz dağıtımı gibi alt yapı hizmetlerini sağlamak kaymakamın görevidir.
4. (Y) Belediye başkanları merkezî yönetim tarafından atanır.
5. (D) Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
6. (Y) TEMA Vakfı, ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.
7. (D) Türk bayrağını temiz bir şekilde ve özenli olarak kullanmalıyız.
8. (D) Bir devletin kendine ait bir bayrağı olması o devletin bağımsız ve egemen olduğunu gösterir.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
kaymakam  – temel hak  – millî bağımsızlık  – sağlık  – on sekiz  – merkezî yönetim  – mahkeme  – Millî Eğitim Bakanlığı  – vali

1. Eczaneler ve hastaneler toplumun ….sağlık…. ihtiyacını karşılamak için hizmet verirler.
2. Adliyelerde bulunan ….mahkeme…. toplumun adalet ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
3. Yaşadığımız yerleşim birimlerindeki vali ve kaymakam gibi yetkililer, ….merkezi yönetim…. karşı sorumludurlar.
4. Ülkemizde ili vali, ilçeyi ….kaymakam…. yönetir.
5. Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara ….temel hak…. denir.
6. ….On sekiz. yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
7. Bir devletin bağımsız ve hür şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan karar verebilmesine ….millî bağımsızlık. denir.
8. ….Millî Eğitim Bakanlığı…. merkezî yönetim birimlerinden biridir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Anadol Yayıncılık 

C. Temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili eşleştirmeleri, aşağıda verilen kutucuklara yazınız.

Cevap Anahtarı


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları Anadol Yayıncılık 

Cevap Anahtarı


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Anadol Yayıncılık 

Cevap anahtarı

D. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?
Cevap : Ülkemizde ki bireylerin güvenli ihtiyacı asker, jandarma, polis ve bekçilerimiz tarafından sağlanmaktadır. 7/24 bizler için görev başındadırlar. 

2. Belediyelerin görevlerini yerine getirmesi bizler için neden önemlidir?
Cevap : Yaşadığımız yerin alt yapı, ulaşım ve benzeri temel ihtiyaçların karşılanması için belediyemizin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir.

3. Yaşama hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından nasıl bir öneme sahiptir? 
Cevap : Yaşama hakkımız bütün haklarımızdan daha önemlidir. Bunun sebebi yaşama hakkımız elimizden alınırsa diğer hakları kullanacak bir canımızın olmayacağıdır.

4. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın bizler için değeri ve önemi nedir?
Cevap : Bayrağımız ve İstiklal marşımız Türk milletinin yani bizlerin bağımsızlığını simgeleyen temel unsurlardır. Bayrak ve Marşımıza her zaman her yerde sahip çıkmalıyız.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.