Anasayfa Kitap Cevapları
1 Nisan 2024, 1:56 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178-179. Cevapları Ata Yayıncılık

7. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

7. Ünite Bu Dünya Hepimizin: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178-179. Cevapları Ata Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları ATA Yayıncılık

A. Aşağıdaki tabloya göre soruları cevaplayınız.
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları ATA Yayıncılık
Yandaki tabloda bazı şehirlerimizin 2018 yılına ait ihracat ve ithalat rakamları verilmiştir

1. Verilen şehirlerin ihracat oranlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralaması nasıldır?
Cevap: Yozgat – Sivas – Kayseri şeklinde sıralanmalıdır.

2. Hangi şehirlerimizin ihracat rakamı ithalat rakamından fazladır?
Cevap:  Kayseri ve Sivas şehirlerinde ihracat ithalattan fazladır.

3. Verilen bu bilgilere göre şehirlerimizden ihraç edilen ürünleri öğrenebilir miyiz? Neden?
Cevap: İhraç edilen ürünleri öğrenemeyiz. Sadece ihracat ve ithalat sayısı verilmiştir.


B. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1. Turizm, iç ve dış turizm olarak ikiye ayrılır. Bireylerin kendi ülkesi içerisinde yaptığı gezilere iç turizm, başka ülkelere yaptığı gezilere ise dış turizm adı verilir.
Buna göre, aşağıdaki faaliyetlerden hangisi dış turizmdir?
Cevap:  A) Kanada’da yaşayan Sarah’ın Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nı gezmesi

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları ATA Yayıncılık

2. (…) Buna göre ülkemizin;
I. Kara yolu II. Hava yolu III. Demir yolu IV. Deniz yolu
ulaşım imkânlarından hangilerinin uluslararası ekonomik ilişkilere katkısı vurgulanmıştır?
Cevap: C) I, II ve IV.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları ATA Yayıncılık

3. (…) faaliyetlerinden hangileri turizmin ekonomiye olan katkısına örnek verilebilir?
Cevap: A) I ve II


4. (…) Bu bilgilere göre,
I. Ortak miras tek bir millete değil, tüm insanlığa aittir.
II. Ortak mirası korumak ve yaşatmak tüm insanlığın görevidir.
III. Dünyadaki tüm insanlar ortak miras değerlerini gezme, görme ve tanıma hakkına sahiptir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: D) I, II ve III.


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?
Cevap: Ülkeler arasında yapılacak olan ticarette iletişim, anlaşma, ürüne ve devlete olan güven etkilidir. 

2. Ortak mirasa ait değerlerin korunması neden önemlidir?
Cevap: Ortak miras değerleri bizlere geçmişten kalan tarihi ve doğal güzellikleri yansıtır. Ortak miraslar bizlere hem maddi hem de manevi olarak değer sağladığı için korumamız gerekir.

3. “İcat ve buluşların temelinde ihtiyaçlar vardır.” sözünü örnek vererek açıklayınız.
Cevap: İcat ve buluşlar insanların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Buharlı tren uzak şehirlere ulaşımı daha hızlı ve daha rahat yapabilmek için ortaya çıkmıştır. 

4. UNESCO hangi alanlarda faaliyet gösterir?
Cevap: UNESCO başta eğitim ve kültürel faaliyetler olmak üzere sosyal, iletişim, beşeri ve doğa bilimleri gibi birçok alanda çalışma yapar. 

5. Turizmin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini örnek vererek açıklayınız
Cevap: Turizm faaliyetinin gerçekleştiği bölgenin tamamında bölge halkının refahı artar çünkü o bölgeye gelen misafirler yapacağı alışverişlerle ve alacakları hizmetle bölgedeki ekonominin canlanmasını sağlar. Bu dolaylı olarak bu bölgenin göç almasına, göç alan bölgenin sanayisinin gelişmesi gibi birbirini etkileyen bir çok olumlu ekonomik faaliyetin meydana gelmesine neden olur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap