Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 1:32
Mehmet
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196-197-198 Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196-197-198 Cevapları Anadol Yayıncılık 7. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları Anadol Yayıncılık 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A.) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

 1. Y
 2. D
 3. Y
 4. Y
 5. D
 6. Y
 7. D
 8. Y

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz

1. Çin Seddi ve Tac Mahal insanlığın …..sanat…. mirasına örnektir.
2  ….Victoria Şelalesi…. insanlığa ait olan doğal bir ortak mirastır.
3. Günümüzde ürün satın almak isteyen insanlar ….telefon…. ile görüntülü veya sesli konuşarak üreticiyle kolaylıkla iletişime geçebilir.
4. ….Ulaşım…. teknolojileri sayesinde insanların ihtiyaç duydukları ürünler bir ülkeden başka bir ülkeye kısa zamanda taşınabilmektedir.
5. Turizm, ülkeler açısından önemli bir ekonomik faaliyet olduğu için ….bacasız sanayi…. olarak da adlandırılır.
6. Turizm faaliyetleri, kültürler arası ….etkileşim…. artırır.
7. İnsanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne adı   ….ortak miras…. verilir.
8. Yunus Emre’nin insan sevgisine ait görüşleri ….düşünce…. mirasına örnektir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Anadol Yayıncılık 

C. Aşağıda verilen ortak miras ögelerinin hangi ülkede bulunduğunu araştırarak noktalı yerlere yazınız.

 1. Keops Piramidi: MISIR
 2. Pisa Kulesi: İTALYA
 3. Tac Mahal: HİNDİSTAN
 4. Machu Picchu Antik Kenti: PERU
 5. Büyük Kanyon: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
 6. Artemis Tapınağı: TÜRKİYE
 7. Eyfel Kulesi: FRANSA
 8. Kapadokya: TÜRKİYE
 9. Rodos Heykeli: YUNANSİTAN

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Anadol Yayıncılık 

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. C
2. D
3. A
4. B
5. A
6. D

D. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

 • 1. Yaşadığınız yer ve çevresinin ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılan ekonomik ilişkilerdeki rolü nedir?

Cevap : Yaşadığım yerde çok büyük bir liman var. Bu liman sayesinde bir çok gemi bu limana gelerek mal alıp mal indiriyor ve ticaretimizin gelişmesine katkı sağlıyor.

 • 2. İletişim ve ulaşım teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir?

Cevap : İki ülke arasında ki ekonomik gelişmelerin altında iletişim ve ulaşım unsurları ön plandadır. Ticaret yapacağımız ülke ile iletişimimizin ve ulaşımımızın sağlanabilmesi ticaretin gerçekleşmesi için çok önemlidir.

 • 3. Turizmin bir ülkeye olan katkıları nelerdir?

Cevap : Turizm bir ülkeye yabancı para yani döviz girmesini sağlayan en önemli unsurdur. Ülkemize döviz girmesi demek ülkemizin ekonomik olarak güçlenmesi demektir.

 • Ortak mirasa ait eserleri korumak için bizlere düşen görevler nelerdir?

Cevap : Ortak mirasa sahip çıkmak her bireyin görevidir. Miraslara gelecek olan zararları engellemek ve onlar hakkında insanları bilinçlendirmek herkesin görevidir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları Anadol Yayıncılık

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap:

1. (Y) Ülkeler üretim yaparak kendi ihtiyaçlarının hepsini karşılamaktadır.
2. (D) Ülkemizin, ulaşım yolları üzerinde bulunması diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerimizin gelişmesini sağlamıştır.
3. (Y) Bir toplumun geliştirdiği ürünleri diğer toplumlar kullanamaz.
4. (Y) Uçak, gemi ve tren sayesinde iletişim faaliyetleri daha kolay yapılmaktadır.
5. (D) Turizm faaliyetleri, farklı ülke toplumlarının birbirini daha yakından tanımasını sağlar.
6. (Y) Ülkemize gelen turistlere ön yargıyla yaklaşmalıyız.
7. (D) Ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için alıcı ve satıcının iletişim kurması gerekir.
8. (Y) Bizden sonra gelecek nesillerin ortak mirastan yararlanmasını engellemeliyiz.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz

Cevap:

1. Çin Seddi ve Tac Mahal insanlığın sanat mirasına örnektir.
2. Victoria Şelalesi insanlığa ait olan doğal bir ortak mirastır.
3. Günümüzde ürün satın almak isteyen insanlar telefon ile görüntülü veya sesli konuşarak üreticiyle kolaylıkla iletişime geçebilir.
4. Ulaşım teknolojileri sayesinde insanların ihtiyaç duydukları ürünler bir ülkeden başka bir ülkeye kısa zamanda taşınabilmektedir.
5. Turizm, ülkeler açısından önemli bir ekonomik faaliyet olduğu için bacasız sanayi olarak da adlandırılır.
6. Turizm faaliyetleri, kültürler arası etkileşim artırır.
7. İnsanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne adı ortak miras verilir.
8. Yunus Emre’nin insan sevgisine ait görüşleri düşünce mirasına örnektir


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Anadol Yayıncılık

C. Aşağıda verilen ortak miras öğelerinin hangi ülkede bulunduğunu araştırarak noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

 1. Keops Piramidi→ Mısır
 2. Pisa Kulesi→ İtalya
 3. Tac Mahal→ Hindistan
 4. Machu Picchu Antik Kenti→ Peru
 5. Büyük Kanyon→ Amerika Birleşik Devletleri
 6. Artemis Tapınağı→ Türkiye
 7. Eyfel Kulesi→ Fransa
 8. Kapadokya→ Türkiye
 9. Rodos Heykeli→ Yunanistan

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Anadol Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İletişim araçlarındaki teknolojik gelişmelerle aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmamıştır?

Cevap: C

A) İnsanlar üreticilerle daha kolay bağlantı kurdu.
B) Ticari hayat canlandı.
C) Ülke ekonomileri yavaşladı.
D) Satıcılar ürünlerini daha kolay tanıtma imkânı buldu.

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize yurt dışından gelen turistlere karşı gösterilmesi gereken davranışlardan olamaz?

Cevap: D

A) Güler yüzlü davranmak
B) Misafirperver olmak
C) Bilmedikleri konularda yardımcı olmak
D) Kültürümüzü öğrenmelerine engel olmak

3. Aşağıdakilerden hangisi turizmin bir ülkeye kazandırdıkları arasında yer almaz?

Cevap: A

A) Ülkeler arası ilişkilerini zayıflatır.
B) Kültürel etkileşimini artırır.
C) Ülkenin doğal ve tarihî güzelliklerinin tanınmasını sağlar.
D) Ülkenin ekonomisine katkı sağlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat mirası arasında yer alır?

Cevap: B

A) Suç ve Ceza romanı
B) Aspendos Antik tiyatrosu
C) Telefon
D) Yunus Emre’nin insan sevgisi

5. Ortak mirasla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: A

A) Ortak mirası korumak sadece bulunduğu ülkedeki insanların görevidir.
B) Tek bir millete değil bütün insanlığa aittir.
C) Bütün insanlar ortak mirastan yararlanma hakkına sahiptir.
D) Ortak mirasın oluşmasında çok sayıda insanın katkısı olmuştur.

6. Aşağıda iletişim ve ulaşım teknolojisi alanında geliştirilen araçlar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: D

A) İletişim-Televizyon
B) Ulaşım-Tren
C) İletişim-Genel Ağ
D) Ulaşım-Gazete

D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız yer ve çevresinin ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılan ekonomik ilişkilerdeki rolü nedir?

Cevap: Yaşadığım yerde sanayi alanında gelişme göstermiştir. Ülkemize sanayi alanında katkıda bulunmaktadır.

2. İletişim ve ulaşım teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir?

Cevap:  İletişim ülkelerin arasındaki bağı kuvvetlendirmek için çok önemlidir. İletişim iyi olduğu müddetçe ülkeler daha rahat bir şekilde görüşebilir. Aynı şekilde ulaşımda da geçerlidir.

3. Turizmin bir ülkeye olan katkıları nelerdir?

Cevap: Turizm ülkenin ekonomik alanda kalkınmasına yardımcı olur. Turizm sektörü ne kadar iyiyse o ülke o kadar gelişme gösterir. Hem dış ülkelerden olumlu sonuçlar aldıkları zaman ülkeye daha çok turist akın etmektedir.

4. Ortak mirasa ait eserleri korumak için bizlere düşen görevler nelerdir?

Cevap: Ortak mirası korumak için;

 • Onlara zarar vermememiz gerekir.
 • Eserler koruma altına alınmalıdır.
 • Zarar verenlere karşı ceza sistemi oluşturulmalı

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

www.forumderscevaplari.com Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.