Anasayfa Kitap Cevapları
16 Ekim 2023, 17:55 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44. Cevapları MEB Yayınları

Tarihe Yolculuk Cevapları

2.Ülkem, Kültürüm ve Tarihim: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44. Cevapları MEB Yayınları

Tarihe Yolculuk Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Fotoğraftaki araba ile günümüz otomobilleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Fotoğraftaki araba at arabasıdır. Günümüzdeki arabalar ise motor yardımı ile hareket eden araçlardır. Benzerlikleri ikisi de bir yerden bir yere gitmek için kullanılır


Mezopotamya Medeniyetleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

Sizce yazı bulunmasaydı yaşamımız nasıl olurdu?
Cevap: Yazı bulunmasaydı hiçbir söz kaydedilmez doğruluğu kanıtlanmaz, eserler gelecek nesillere aktarılamaz, uzaktaki biri ile haberleşemezdik.

Sonraki Ödev:  Sizce Yazı Bulunmasaydı Yaşamımız Nasıl Olurdu?

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

Sümerler döneminde mi günümüzde mi yaşamak istersiniz? Neden?
Cevap: Ben günümüzde yaşamayı tercih ederdim çünkü günümüzün şartları ilerlemişlik düzeyimiz daha iyi olduğu için bu günde yaşamayı tercih ederdim.

Sonraki Ödev:  Sümerler Döneminde mi Günümüzde mi Yaşamak İstersiniz? Neden?

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki kanun maddesi bize Babillerin hangi özellikleri ile ilgili bilgi vermektedir? Söyleyiniz.
Cevap: Babillerin tarım ile uğraştığını ve düzenli bir hayat kurduklarını ayrıca hakka girmemenin yani kimsenin malına zarar vermemenin verseler bile karşılığını ödemeleri gerektiği belirtilmiştir. bu da Babillerin kişi haklarına önem verdiğini göstermektedir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

Aşağıdaki duvar panosunu inceleyerek yanında yer alan sorularıncevaplarını defterinize yazınız

1. Mezopotamya’daki ekonomik faaliyetlerle ilgili hangi bilgilere ulaşabiliriz?
Cevap: Hayvancılık ve dokumacılık ile hayatlarını geçindirdiklerini söyleyebiliriz.

2. Üst sırada oturanlar kimler olabilir? Sizce bu kişiler neden üst sıradadır?
Cevap: Üst sırada oturan kişiler devleti yöneten kişiler olduğunu düşünüyorum. Devleti yönettikleri ve herkesin geçiminden düzeninden sorumlu oldukları için üst sırada olduklarını düşünüyorum.

3. Üst sırada sağdan ikinci kişi elinde ne taşıyor olabilir?
Cevap: Müzik aleti taşıyor olabilir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

Urartu kralları yaptırdıkları eserleri dikili taşlara yazdırarak halka duyurmuşlardır. Aşağıdaki yazıtı okuyarak altında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Kanal halkın hangi ihtiyacı için yapılmış olabilir?
Cevap: Tarım ile uğraşmış olabilirler bu yüzden sulama yapma amacıyla bu kanalı açmış olabilirler.

2. Urartular eserlerin korunmasına önem vermişler midir? Açıklayınız
Cevap: Evet vermişlerdir. Krallar yaptırdıkları eserleri dikili taşlara yazdırıp halka sunmuşlardır. Bu da eserlerin korunmasına verdikleri önemi göstermektedir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

Aşağıdaki haberi okuyarak haberin altında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Frigler hangi sanat dallarında eserler vermişlerdir?
Cevap: Frigler mobilyacılık, mozaik, kiremit ve madencilik alanında eserler vermişlerdir.

2. Kültürel mirasa duyarlılık bakımından Frigler ile günümüz insanları
arasında nasıl bir fark vardır?

Cevap: Frigler eserlerini anılarını korumuşlar ve sahip çıkmışlardır. Günümüz insanları ile anılarını hiç düşünmeden atmaktadırlar.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

Paranın kullanılmadığı zamanları düşünelim. Acaba insanlar ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor, nasıl alışveriş yapıyorlardı? Açıklayınız
Cevap: Paranın kullanılmadığı zamanlar insanlar takas yöntemi ile alışveriş yapıyorlarmış. Alacakları eşyaya karşı aynı değerde eşya vermeleri gerekiyormuş.

Sonraki Ödev:  Paranın Kullanılmadığı Zamanları Düşünelim. Acaba İnsanlar İhtiyaçlarını Nasıl Karşılıyor, Nasıl Alışveriş Yapıyorlardı? Açıklayınız

Sıra Sizde

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni www.kultur.gov.tr adresinden sanal turla ziyaret ederek aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Müzede hangi devletlere ait eserler sergilenmektedir?
Cevap: Frigler, Urartular, Hititler, Lidyalılara ait eserler sergilenmektedir.

2. Müzede sergilenen eserlerin türleri nelerdir?
Cevap: Müzede sergilenen eserlerin türleri, madencilik, tarım, hayvancılık, mobilyacılık, dokumacılık, takı, günlük hayat, savaş gibi kullanılan eşyalar bulunmaktadır.

3. Bu eserlerden hangileri daha çok ilginizi çekti? Neden?
Cevap: Benim ilgimi çeken savaş malzemeleri oldu. O dönemde silah yokmuş ama karşılık verebilecek kesici aletler de bulunmaktadır.

4. Müzelerin tarihi eserlerin korunmasındaki önemi nedir?
Cevap: Müzeler tarihi eserleri koruyarak onları gelecek nesillere de aktarmayı başarmaktadırlar. Bu sayede eserler zarar görmeden müzelerde sergilenmektedirler.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

Aşağıdaki Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan arkeolojik buluntuları inceleyiniz. Bu buluntulara bakarak Anadolu medeniyetleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşılabileceğini defterinize yazınız.
Cevap: Anadolu medeniyetleri hakkında bu eserlere bakarak nasıl geçindiklerini, ne ile uğraştıklarını, o dönemde eşya olarak ne kullandıklarını söyleyebiliriz.


Sıra Sizde

Aşağıdaki tarih şeridini inceleyerek altında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Devletler içinde ilk kurulan hangisidir?
Cevap: Devletler içinde ilk kurulan Sümerler’dir.

2. Varlığını en uzun süre devam ettiren ve varlığı en kısa süren devletler hangileridir?
Cevap: Varlığını en uzun sürdüren devlet Sümerler en kısa sürdüren ise İyonlardır.

3. Hangi devlet günümüze daha yakın bir tarihte kurulmuştur?
Cevap: Lidyalılar günümüze daha yakın bir tarihte kurulmuştur.

4. Anadolu medeniyetlerinden hangisi daha uzun süre yaşamıştır?
Cevap: Sümerler daha uzun bir süre yaşamıştır.


Aşağıdaki tabloda Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkıları yer almaktadır. Bu katkılar olmasaydı yaşamımızda hangi zorluklarla karşılaşırdık? Karşılarına yazınız.

Yazı→ Yazı olmasaydı haberleşmemiz zor olurdu.
Tekerlek→ Tekerlek icat edilmeseydi ulaşımımız zor olurdu
Baraj→ Barajlar olmasaydı su sıkıntısı çekerdik.
Kütüphane→ öğrenmemiz zor olurdu
Okul→ Eğitimi oranımız düşük olurdu
Para→ Ticaret yapamaz gelişme olmazdı
Seramik→ Kullanacağımız sağlam kaplar olmazdı
Kanunlar→ Yaşamda düzensizlik olurdu.
Madencilik→ Bugün ki kullandığımız ham maddeler oluşmazdı.
Takvim→ Zamanı bilmeden yaşardık.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap