Anasayfa Kitap Cevapları
10 Nisan 2023, 19:37 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96-97. Cevapları E-Kare Yayıncılık

3. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

3. ÜNİTE: ÇEVREMİZİ TANIYALIM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 96-97. Sayfa E-Kare Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları E-Kare Yayıncılık

 

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız
Cevap:

1. (D) Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere ova denir.
2. (D) Fiziki haritalar üzerinde yeryüzü şekilleri farklı renk ve sembollerle gösterilir.
3. (Y) Ülkemizin yarısından fazlası Karadeniz ikliminin etkisi altındadır.
⇒ Ülkemizin yarısından fazlasında Karasal iklim görülmektedir. 
4. (D) İnsanlar doğal çevreye duyarlı bir şekilde yaşamalıdır.
5. (Y) Türkiye fiziki haritası üzerinde beşerî unsurlar doğal unsurlardan fazladır.
⇒ Türkiye fiziki haritası üzerinde doğal unsurlar beşeri unsurlardan fazladır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:

1. Ülkemizin yeryüzü şekillerini harita üzerinde görebiliriz.
2. “Bence her insan hayatında en az bir defa doğal afet ile karşılaşmıştır.”
3. Gözlem yaparak çevremizdeki doğal ve beşerî unsurları ayırt edebilirim.
4. Kış aylarında iklim, insan yaşantısını bazen olumsuz bir şekilde etkiliyor.
5. İnsanlar, doğal ortamı değiştirerek daha iyi bir yaşam süreceklerini düşünüyorlar

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 184-185-186-187. Cevapları E-Kare Yayıncılık

C. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları E-Kare Yayıncılık


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. (…) Yukarıda verilen ifadelerle aşağıda verilen yeryüzü şekillerini eşleştirdiğinizde hangi seçenek açıkta kalır?
Cevap: A) Dağ

2. Yandaki bulmacada aşağıdaki ifadelerin hangisinden söz edilmemiştir?
Cevap: B) Bir yerin nüfusu, o yerdeki insan sayısı ile ilgilidir.

3. (…) yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: D) I, II ve III

4. (…) Buna göre, Zonguldak’ta nüfusun dağılışını hangi faktörün etkilediği söylenebilir?
Cevap: C) Madencilik

5. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenlerinden biri olduğu söylenemez?
Cevap: D) Asansör ve soğutma sistemlerinin fazla olması

6. (…) Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Cevap: D) İş bulma


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Sonraki Ödev:  Gölün Kuruması İnsanları ve Diğer Canlıları Nasıl Etkilemiştir? Açıklayınız. 

1. Yaşadığınız yerdeki yeryüzü şekillerine örnekler veriniz
Cevap: Yaşadığım yer İstanbul şehridir. Burada akarsu, boğaz, deniz, dağ, göller bulunmaktadır.

2. İklim ve insan yaşamı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız
Cevap: İklime göre insan yaşamı şekillenmektedir. İklime göre giyim tarzı, beslenme tarzı, barınma tarzı değişim göstermektedir.

3. Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler hangileridir?
Cevap: Dağlık engebeli olan arazilerde yerleşme azdır. Düz, denize yakınlık olan kısımlarda nüfusta artış gözlenir.

4. İnsanlar hangi önlemleri alarak doğal afetlerin etkisini azaltabilir?
Cevap: Evlerini daha sağlam yapabilirler. Evlerini doğal afet olabilecek bölgelerden uzağa yapabilirler. Ağaçlandırma çalışmaları yapabilirler.

5. Hangi doğal afetler ekonomik hayat üzerinde etkili olabilir?
Cevap: Deprem, sel, tsunami, kasırga ekonomik hayat üzerinde etkili olan doğal afetlerdir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.