Anasayfa Kitap Cevapları
22 Aralık 2022, 21:28 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 Cevapları Anıttepe Yayınları

3. Tema Değerlendirme Cevapları

3. TEMA DEĞERLENDİRME CEVAPLARI: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Anıttepe Yayınları

ÇAY HASADI

“Havada Çay Kokusu Var” temalı çay hasadı turunda katılımcılar çayın en taze yapraklarını topluyor ve hasat heyecanını birlikte yaşıyor. Katılımcılar Rize’deki tesislerde çay üretimine tanık oluyor, uzmanlar eşliğinde taze çayların tadımını yapıyor. Rize’nin muhteşem manzarası eşliğindeki yemekten sonra sıra Ayder Yaylası’na geliyor. Yaylanın serin havasında ateş başında toplanılıyor, geceyi horonlar ısıtıyor. Tur katılımcıları sabah Uçurtma Deresi’ne akan çağlayanların arasında kahvaltı ettikten sonra ise Ayder Yaylası’nın güzelliklerine şahit oluyor.

Atlas Dergisi
Temmuz 2011

A. 1,2, 3, 4, 5 ve 6. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.
1. Paragrafın konusu nedir?
Cevap: Çay hasadı

2. Katılımcılar bu turda neler yapıyor?
Cevap: Katılımcılar Rize’deki tesislerde çay üretimine tanık oluyor, uzmanlar eşliğinde taze çayların tadımını yapıyor

3. Katılımcılar geceleri nasıl vakit geçiriyorlar?
Cevap: ateş başında toplanılıyor, geceyi horonlar ısıtıyor

4. “Geceyi horonlar ısıtıyor.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Horon oynayarak eğleniyorlar.

5. Paragraftaki altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlamı yazınız.
Cevap: Bir olayı görüp duymak.

6. Paragrafta koyu renkle verilen kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız.
Cevap:
Kelime Zıt Anlamları

Var-Yok

Taze-Bayat

sonra-Önce

serin-Ilık


B. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
Cevap:
(D ) Tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konur.
(D ) Ünlem işareti yay ayraç içinde verilirse cümleye küçümseme, alay anlamı katar.
(D ) ”İstanbul, dünyanın en güzel şehridir.” cümlesine kişisel görüş anlamı katan
sözcük öbeği “en güzel” dir.
(Y) Kişisel görüş içeren cümleler nesneldir.
(D ) ”Sivas, en çok yağış alan şehrimizdir.” cümlesi kanıtlanabilir niteliktedir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 155-156-157-158 Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Anıttepe Yayınları

C. Aşağıda verilen cümleleri neden–sonuç ilişkisine göre eşleştiriniz.

1. Bu soğuk havada kalın giyinmediği için
2. Plüton artık gezegen olarak kabul edilmiyor.
3. Doğayı kendimiz için yeniden düzenlemeye kalktık.
4. Fethiye’de yıldızlar öylesine yakın ki!
5. Tatlı su kaynakları giderek azalıyor.
a. Bütün denge alt üst oldu.
b. Artık su üzerine kurulu kavgalar başlıyor devletler arasında.
c. Gökyüzüne elimi uzatsam sanki yıldızlara dokunacak gibiyim.
ç. Fena hastalandı.
d. Gezegen sayısı artık dokuz değil, sekizdir.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Sayfa 100-101-102-103 Cevapları Anıttepe Yayınları


Ç. 1 ve 2. soruyu aşağıda verilen paragrafa göre cevaplayınız.

Türkiye’nin ilk su enstitüsü geçtiğimiz haftalarda Süleyman Demirel Üniversitesinde kuruldu. Enstitü ile ilgili çalışmalar 2006’da üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Semiha Bahçeli tarafından başlatılmıştı. Enstitünün kurulma önerisini içeren dilekçe ise Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici tarafından 2007’de verilmişti. Su enstitüsü, su kaynaklarının korunması ve yönetimi, üretim, yetiştiricilik, su ürünleri sağlığı, üretim kalitesi, araştırma- geliştirme, uluslararası ilişkiler gibi başlıklarda faaliyet gösterecek ve eğitimler verecek. İlgili bilim dallarıyla ve TÜBİTAK, TSE, DPT gibi kuruluşlarla iş birliği yapacak.
Atlas Dergisi, Mayıs 2011.

1. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A
A) Su enstitüsü ve yapacağı çalışmalar
B) Su enstitüsünün ne zorluklarla kurulduğu
C) Su enstitüsünü kuran kişiler
D) Dünyadaki su enstitüleri


2.
I. Olay yazısından alınmıştır.
II. Bilgilendirici bir yazıdan alınmıştır.
III. Cümleler nesneldir.
IV. Kişisel görüş bildiren cümleler çoğunluktadır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68-73-74-75-76-77-78 Cevapları Anıttepe Yayınları

Bu paragraf için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenemez?
Cevap: D
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve IV


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Anıttepe Yayınları

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden–sonuç bildirir?
Cevap: A
A) Televizyon seyretmek çocuklarda pek çok olumsuz davranışa sebep oluyor.
B) Güneş, dağdan dağa koşan kızıl bir attır.
C) Ege insanının kültürünü incelemek için köyleri dolaşıyor.
D) Komşuları aylar sonra Almanya’dan dönmüştü.


4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç–sonuç bildirir?
Cevap: C
A) Kendi başının çaresine bakmalıydı.
B) Hasta olduğundan sürekli uyuyordu.
C) Terlemek için üstüme kalın yorganlar örttüm.
D) Kar çok yağınca yollar kapandı.


5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta getirilemez?
Cevap: C
A) O ıssız sokaklarda
B) Bu coğrafyada güneş daha erken
C) Ne kadar şendik çocukken
D) Şiddetini artıran rüzgâr her yeri


6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işareti diğerlerinden farklı amaçla kullanılmıştır?
Cevap: A
A) Beyefendi yine hepimizi güldürdü (!)
B) Eyvah, evrakları arabada unuttuk!
C) Ah, canım çok acıyor!
D) Tüh! Onun bu şekilde davranacağını bilemedik.


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
Cevap: B
A) Buralar ilkbaharda yemyeşil olur.
B) Sen de dağdaki çiğdemlerden topladın mı.
C) Vah, kadın yapayalnız kaldı!
D) Sonra bu ev, erik ağacı…

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.