Anasayfa Kitap Cevapları
3 Ocak 2023, 15:48 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110-114-115-116-117 Cevapları Anıttepe Yayınları

Yatan Yahut Silistre Metni Cevapları

4. Tema: Milli Kültürümüz: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110-111-112-113-114-115-116-117 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Anıttepe Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Vatanımıza karşı görevlerimiz nelerdir?

Cevap: Bir vatanı yaşatan öge bayraktır.Bayrak özgürlüğümüz simgesidir.Bayrağımıza gereken özeni gösterip onu en iyi şekilde dalgalandırmamız gerekir.

Sonraki Ödev:  Vatanımıza Karşı Görevlerimiz Nelerdir?

Vatan, uğrunda her fedakârlığı göstereceğimiz değerli bir varlık mıdır? Neden?

Cevap: Vatan demek o milleti yaşatan topraklar demektir.Bizim özgürlüğümüzü,kültürümüzü yani bizim benliğimizi yansıtan topraktır.Ona en iyi şekilde sahip çıkmamız gerekir.Tarihimizde de bunun örnekleri verilen şehitlerimizle göstermekteyiz.

Sonraki Ödev:  Vatan, Uğrunda Her Fedakarlığı Göstereceğimiz Değerli Bir Varlık Mıdır? Neden?

Vatan sevgisi ile ilgili sınıfa getirdiğiniz görsel ve haberleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

vatan yahut silistre


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Anıttepe Yayınları

1. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri hazırladığınız sözlüğünüze de ekleyiniz.
Cevap:

Kale
Tahminim: Büyük taştan yapılmış bina
Sözlük anlamı: savunma ve güvenlik amacıyla yapılan ve kullanılan, kalın ve yüksek duvarlı, burçlu, mazgallı yapı

Zeval
Tahminim: yok edilmek
Sözlük anlamı: yok edilme, yok olma, ortadan kalkma, sona erme

Münasebetsiz
Tahminim: Gereksiz sözleri söyleyen kişi.
Sözlük anlamı: uygun olmayan, yakışık almayan.

Lakırdı
Tahminim: muhabbet
Sözlük anlamı: söz, laf

semiz
Tahminim: Güçlü hayvan
Sözlük anlamı: (canlı hayvanlar için) et ve yağ bağlamış olan, besili, semirmiş

Niyet
Tahminim :Bir işi yapmak için istek duymak
Sözlük anlamı: bir şeyi yapmayı zihninde tasarlama, önceden isteyip düşünme, kendi kendine karar verme, kişinin içindeki bir amaca yönelme istek ve düşüncesi


b) Anlamını sözlükten kontrol ettiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:

Kale→İlimizde turistlik gezilecek bir Payas kalemiz vardır.

Zeval→Deprem ve sel felaketlerinde çok zeval olmaktadır.

Münasebetsiz→Bazı insanlar çok münasebetsiz olabiliyor.

Lakırdı→Kızlar toplanmış lakırdı ediyorlardı.

Semiz→ Bizim küçük baş hayvanlarımız semiz dir.

Niyet→Bir iş için niyet çok önemlidir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Anıttepe Yayınları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.
1) Sıtkı Bey, kalede kalmak isteyenlere ne söylüyor?
Cevap: Düşmanın suyu geçtiğini, memleketin birkaç güne kuşatılacağını,devletin kalesini kendi askeri ile koruyabileceğini,gitmek isteyenlere de Paşa’nın izin verdiğini söylemektedir.

2) Gönüllülerin tavrı Sıtkı Bey’i nasıl etkiliyor?
Cevap: Gönüllüler bu tavrıyla Sıtkı Bey’i gururlandırıyorlar.

3) Sıtkı Bey, gönüllülerin tavrı karşısında nasıl bir karar veriyor?
Cevap: Savaşa katılmak için gönüllü olanların kalmasına izin veriyor.

4) Metinden, dönemin siyasi ve sosyal özellikleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?
Cevap: Savaş için asker yeterli değildir. ve savaşa katılmak için gönüllüler vardır.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Hazırladığınız soruları cevaplayınız.
Cevap:

Sorum: Gönüllüler neden kalmak istiyor?
Cevabım: Vatanı Korumak için savaşmak istiyorlar.

Sorum: Sıtkı Bey gönüllüleri nasıl vazgeçirmeye çalışıyor?
Cevabım: Devletin askeri gücü yeterli olduğuna ikna etmeye çalışarak.

Sorum: Sıtkı Bey Zekiye’yi neden istemiyor?
Cevabım: Yaşı küçük olduğu için.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
VATAN YAHUT SİLİSTRE

Metnin konusu: Milli Mücadele döneminde gönüllü vatandaşlarımızın vatan hakkında düşünceleri ve fedakarlıkları.

Metnin ana fikri: Türk insanının vatan sevgisi


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni aşağıdaki unsurlara göre inceleyiniz.
Cevap: 5. Sınıf Türkçe Sayfa 110-111-112-113-114-115-116-117 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Anıttepe Yayınları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden koşul–sonuç bildirenlerin başına “X” işareti koyunuz.
Cevap:
( ) Kalede kalmama izin yok mu?
(X) İçinizden her kim burada bulunmak istemezse Paşa’dan izin var.
(X) Bir kere de iş benim dediğim gibi çıkarsa kıyamet mi kopar?
(X) Sen, galiba bir zaman gelecek ki kale elden giderse yine: “Kıyamet mi kopar?” diyeceksin.
( ) Vatan için öleceğim. Başka ne hizmet istersin ki?


7. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Uzun çizgi sizce hangi amaçla kullanılmıştır? Yazınız.

SITKI BEY – Kalede kalmak isteyenler, bir tarafa ayrılsın!
BİR GÖNÜLLÜ – Hep burada kalmak istiyoruz ki buraya geldik! Birbirimizden niçin ayrılacağız?
SITKI BEY – (Hiç kimseye yüz vermeyerek) Ağalar! Düşman suyu geçti. Şehrin öbür tarafında, herkes birbirine giriyor. Memleket bir iki güne kadar bütün kuşatılacak gibi görünüyor. Allah zeval vermesin; devlet, kalesini kendi askeri ile koruyacak güçtedir. İçinizden her kim burada bulunmak istemezse Paşa’dan izin var, hemen bugün dışarı çıksın!
BİR GÖNÜLLÜ – Düşman çok, asker az… Bizi daha azaltmak mı istiyorsunuz?
ABDULLAH ÇAVUŞ – Asker az olmakla kıyamet mi kopar? Azdan az olur, çoktan çok.

Cevap: Bu metinde uzun çizgi karşılıklı konuşma olduğu için konuşanın değiştiğini göstermek için uzun çizgi kullanılmıştır.


8. ETKİNLİK

a) “Vatan” kelimesi size neler çağrıştırıyor? Düşünme balonlarının içine yazınız.

5. Sınıf Türkçe Sayfa 110-111-112-113-114-115-116-117 Cevapları Anıttepe Yayınları


b) Vatan kelimesinin sizde çağrıştırdıklarından yola çıkarak vatan sevgisi konulu bir
konuşma yapınız.

Cevap: Vatan demek milletin özgürce yaşadığı toprak demektir. Al yıldızlı bayrağımız bizim özgürlük sembolümüzdür.Bayrak, vatan uğruna nice şehitler verdik ama yinede vazgeçmedik bu güzel vatanımızdan.Tarihten bu yana atalarımızın iman gücüyle bu vatan düşman ellerine teslim edilmedi.Bizde o güçle bu vatanı düşman ellerine teslim etmeyeceğiz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Anıttepe Yayınları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsel size neler çağrıştırıyor? Çağrışımlarınızdan hareketle “vatan sevgisi” ile ilgili bir şiir yazınız.
Cevap: Aşağıdaki görsel vatana olan borcu, sadakati ve bağlılığı ortaya koyar. Bu yüzden vatan herkes için değerli bir varlıktır. Buna bir şiir ile örnek verilebilir.

Vatan-Sevgisi-İle-İlgili-Şiir


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Aile büyüklerinizle görüşerek isminizin size nasıl verildiğini öğreniniz.

Cevap: Aile büyüklerimiz bize isim verirken ülkemizde önemli işlere imza atmış büyüklerimizden isimler verirler. Kimi zamanda Kur’an-ı Kerim’de geçen güzel isimlerden verirler.

Sonraki Ödev:  Aile Büyüklerinizle Görüşerek İsminizin Size Nasıl Verildiğini Öğreniniz.

 Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapınız.

Sonraki Ödev:  Türk Kültüründe İsim Verme Geleneği ve Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Araştırma Yapınız.

Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.