Anasayfa
Ara Bul
8 Eylül 2021, 0:50
Mehmet
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110-114-115-116-117 Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 110-114-115-116-117. Sayfa Anıttepe Yayınları VATAN YAHUT SİLİSTRE


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Anıttepe Yayınları

1. Vatanımıza karşı görevlerimiz nelerdir?

Cevap:Bir vatanı yaşatan öge bayraktır.Bayrak özgürlüğümüz simgesidir.Bayrağımıza gereken özeni gösterip onu en iyi şekilde dalgalandırmamız gerekir.

2. Vatan, uğrunda her fedakârlığı göstereceğimiz değerli bir varlık mıdır? Neden?

Cevap:Vatan demek o milleti yaşatan topraklar demektir.Bizim özgürlüğümüzü,kültürümüzü yani bizim benliğimizi yansıtan topraktır.Ona en iyi şekilde sahip çıkmamız gerekir.Tarihimizde de bunun örnekleri verilen şehitlerimizle göstermekteyiz.
3. Vatan sevgisi ile ilgili sınıfa getirdiğiniz görsel ve haberleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

vatan yahut silistre


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Anıttepe Yayınları

1. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri hazırladığınız sözlüğünüze de ekleyiniz.

Cevap:

KaleTahminim: Büyük taştan yapılmış bina

Sözlük anlamı: savunma ve güvenlik amacıyla yapılan ve kullanılan, kalın ve yüksek duvarlı, burçlu, mazgallı yapı

ZevalTahminim: yok edilmek

Sözlük anlamı: yok edilme, yok olma, ortadan kalkma, sona erme

MünasebetsizTahminim: Gereksiz sözleri söyleyen kişi.

Sözlük anlamı: uygun olmayan, yakışık almayan.

LakırdıTahminim: muhabbet

Sözlük anlamı: söz, laf

semizTahminim: Güçlü   hayvan

Sözlük anlamı: (canlı hayvanlar için) et ve yağ bağlamış olan, besili, semirmiş

NiyetTahminim :Bir işi yapmak için istek duymak

Sözlük anlamı: bir şeyi yapmayı zihninde tasarlama, önceden isteyip düşünme, kendi kendine karar verme, kişinin içindeki bir amaca yönelme istek ve düşüncesi

b) Anlamını sözlükten kontrol ettiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Cevap:

Kale→İlimizde turistlik gezilecek bir Payas kalemiz vardır.

Zeval→Deprem ve sel felaketlerinde çok zeval olmaktadır.

Münasebetsiz→Bazı insanlar çok münasebetsiz olabiliyor.

Lakırdı→Kızlar toplanmış lakırdı ediyorlardı.

Semiz→ Bizim küçük baş hayvanlarımız semiz dir.

Niyet→Bir iş için niyet çok önemlidir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Anıttepe Yayınları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.
1) Sıtkı Bey, kalede kalmak isteyenlere ne söylüyor?

Cevap:Düşmanın suyu geçtiğini, memleketin birkaç güne kuşatılacağını,devletin kalesini kendi askeri ile koruyabileceğini,gitmek isteyenlere de Paşa’nın izin verdiğini söylemektedir.

2) Gönüllülerin tavrı Sıtkı Bey’i nasıl etkiliyor?

Cevap:Gönüllüler bu tavrıyla Sıtkı Bey’i gururlandırıyorlar.

3) Sıtkı Bey, gönüllülerin tavrı karşısında nasıl bir karar veriyor?

Cevap:Savaşa katılmak için gönüllü olanların kalmasına izin veriyor.

4) Metinden, dönemin siyasi ve sosyal özellikleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

Cevap:Savaş için asker yeterli değildir. Ve savaşa katılmak için gönüllüler vardır.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Hazırladığınız soruları cevaplayınız.

Cevap:

Sorum: Gönüllüler neden kalmak istiyor?

Cevabım: Vatanı Korumak için savaşmak istiyorlar.

Sorum: Sıtkı Bey gönüllüleri nasıl vazgeçirmeye çalışıyor?

Cevabım: Devletin askeri gücü yeterli olduğuna ikna etmeye çalışarak.

Sorum: Sıtkı Bey Zekiye’yi neden istemiyor?

Cevabım: Yaşı küçük olduğu için.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
VATAN YAHUT SİLİSTRE

Metnin konusu: Milli Mücadele döneminde gönüllü vatandaşlarımızın vatan hakkında düşünceleri ve fedakarlıkları.

Metnin ana fikri: Türk insanının vatan sevgisi

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni aşağıdaki unsurlara göre inceleyiniz.

Cevap:5. Sınıf Türkçe Sayfa 110-111-112-113-114-115-116-117 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Anıttepe Yayınları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden koşul–sonuç bildirenlerin başına “X” işareti koyunuz.

Cevap:
( ) Kalede kalmama izin yok mu?
(X) İçinizden her kim burada bulunmak istemezse Paşa’dan izin var.
(X) Bir kere de iş benim dediğim gibi çıkarsa kıyamet mi kopar?
(X) Sen, galiba bir zaman gelecek ki kale elden giderse yine: “Kıyamet mi kopar?” diyeceksin.
( ) Vatan için öleceğim. Başka ne hizmet istersin ki?

7. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Uzun çizgi sizce hangi
amaçla kullanılmıştır? Yazınız.
SITKI BEY – Kalede kalmak isteyenler, bir tarafa ayrılsın!
BİR GÖNÜLLÜ – Hep burada kalmak istiyoruz ki buraya geldik! Birbirimizden
niçin ayrılacağız?
SITKI BEY – (Hiç kimseye yüz vermeyerek) Ağalar! Düşman suyu geçti. Şehrin
öbür tarafında, herkes birbirine giriyor. Memleket bir iki güne
kadar bütün kuşatılacak gibi görünüyor. Allah zeval vermesin;
devlet, kalesini kendi askeri ile koruyacak güçtedir. İçinizden her
kim burada bulunmak istemezse Paşa’dan izin var, hemen bugün
dışarı çıksın!
BİR GÖNÜLLÜ – Düşman çok, asker az… Bizi daha azaltmak mı istiyorsunuz?
ABDULLAH ÇAVUŞ –
Asker az olmakla kıyamet mi kopar? Azdan az olur, çoktan çok.

Cevap:Bu metinde uzun çizgi karşılıklı konuşma olduğu için konuşanın değiştiğini göstermek için uzun çizgi kullanılmıştır.

8. ETKİNLİK

a) “Vatan” kelimesi size neler çağrıştırıyor? Düşünme balonlarının içine yazınız.

5. Sınıf Türkçe Sayfa 110-111-112-113-114-115-116-117 Cevapları Anıttepe Yayınları

b) Vatan kelimesinin sizde çağrıştırdıklarından yola çıkarak vatan sevgisi konulu bir
konuşma yapınız.

Cevap: Vatan demek milletin özgürce yaşadığı toprak demektir. Al yıldızlı bayrağımız bizim özgürlük sembolümüzdür.Bayrak, vatan uğruna nice şehitler verdik ama yinede vazgeçmedik bu güzel vatanımızdan.Tarihten bu yana atalarımızın iman gücüyle bu vatan düşman ellerine teslim edilmedi.Bizde o güçle bu vatanı düşman ellerine teslim etmeyeceğiz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Anıttepe Yayınları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsel size neler çağrıştırıyor? Çağrışımlarınızdan hareketle
“vatan sevgisi” ile ilgili bir şiir yazınız.

(Bu kısmı öğrenci kendisi yapabilir)

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK
1. Aile büyüklerinizle görüşerek isminizin size nasıl verildiğini öğreniniz.(Bu kısmı ailenizden öğrenebilirsiniz)

2. Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapınız.

Türk kültüründe isim verme geleneği

Geçmişten bu güne kadar Türkler çocuklara isim verme konusuna çok önem vermişlerdir.Eski zaman da bebekler beyaz bir keçeye sarılarak evin kapısından 3,7 veya 9 kere geçirerek bu işlemden sonra isim koyarlarmış.Bunu yaparak bebeğin yaşamı boyunca temiz ve uzun ömürlü bir şekilde yaşaması beklenirmiş.

Türklerde isim genellikle baba tarafından verilirmiş.Dede Korkut hikayelerine göre bebeklere isim veren bir Korkut Ata diye biri varmış.Bebek doğunca geçiçi olarak isim verilir ve asıl isimlerini savaştaki kahramanlıklarına göre verirlermiş

Günümüzde ise artık anne ve baba ortak olarak isim vermektedir.Ailenin büyüğü bebek doğduktan sonra kucağına alıp sol kulağına kamet getirir ve sağ kulağına ise ezan okur.  3 kere bebeğin sağ ve sol kulağına ismini tekrar eder. Ve böylece isim verilmiş olur.
Dede Korkut Hikayeleri
Dede Korkut’un, Türklerin Şamanizm’e inandığı dönemde Şamanlara kopuz çalmayı öğreten, adeta Şamanların hocası konumunda olduğu söylenmektedir. Türklerin Müslüman olduğu dönemde de Müslümanlığı kabul ederek halka yol gösterdiği kayıtlarda yer almaktadır. Bu anlatıların büyük kısmına Dede Korkut hikayelerinde geçen ifadelerden yola çıkılarak varılmıştır.

Dede Korkut Hikayelerinde Türklerin yaşayış biçimlerinden gelenek ve göreneklerine kadar pek çok olay anlatılır. Bu olayların kiminde Türklerden Şamanizm’e inanan bir topluluk, kiminde ise Müslüman bir topluluk olarak bahsedilir. Dede Korkut Hikayeleri asırlar boyunca dilden dile anlatılarak aktarılmıştır. Hikayelerin 15. yüzyılda yazıya döküldüğü ve kayıt altına alındığı düşünülmektedir.

Dede Korkut Kitabı’nda Geçen Hikayeler:

 • Dirse Han Oğlu Boğaç Han
 • Salur Kazan`ın Evi Yağmalanması
 • Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek
 • Kazan Bey Oğlu Uruz`un Tutsak Olması
 • Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
 • Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
 • Kazılık Koca Oğlu Yegenek
 • Basat`ın Tepegöz`ü Öldürmesi
 • Begin Oğlu Emren
 • Uşun Koca Oğlu Segrek
 • Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz`un Çıkarması
 • İç Oğuz`a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.