Anasayfa Kitap Cevapları
13 Mart 2023, 21:56 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-141-142 Cevapları Anıttepe Yayınları

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları

5. TEMA VATANDAŞLIK:  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-141-142 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Anıttepe Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Gözlemlerinizden hareketle açıklayınız.

Cevap: Toplumda herkes birbirini sevmese de saygı duymak zorundadır.Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.Bu yüzden toplumda belli görevlerimiz vardır.Mesela polis görevini yerine getirmek zorundadır.Ya da bir öğrenci görevi neyse onu yapmak zorundadır.

2. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için nelere dikkat edersiniz?
Cevap: Yapmam gereken sorumluluklarımı yerine getiririm.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları Anıttepe Yayınları

1. ETKİNLİK

Metnin başlığından ve metindeki görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra tahmininizi, metnin içeriği ile karşılaştırınız.
Cevap: Bekçi amca çocukları sürekli uyarması ve çocukların bunu sevmemesi.


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız.

İhata

Sözlük anlamı:Çevresini sarma
Cümlem :Evin çevresini ihata etmemiz lazım

Mektep

Sözlük anlamı :okul
Cümlem: Küçükken babamda mektebe gidermiş

Potin

Sözlük anlamı:ayak bileğini örtecek denli uzun olan, bağcıklı ya da yandan fermuarlı ayakkabı
Cümlem :Kışın giydiğim potinleri çok severdim

Kollamak

Sözlük anlamı :Gözetmek,korumak
Cümlem: Kardeşini hep kollardı.


3. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen deyimler ile anlamlarını metinden yola çıkarak eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları Anıttepe Yayınları

b) Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

→Oturmuş kara kara düşünüyordu.

→Kız elinden zor kurtuldu.

→Birden önüme çıkınca ödüm patladı

→Biranda gözden kayboldu

Sonraki Ödev:  Bir Ülkenin Bağımsızlığı Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız.

→Beni karşısında görünce kanı dondu.

c) Bu deyimlerin metnin anlatımına nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.

Cevap: Metni daha anlaşılır ve hayalde canlandırmamıza yarıyorlar.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Yazar, çocuk parkını nasıl betimlemiştir?
Cevap: Çevresinde beyaz ihata duvarları ve demir parmaklıklarla çevrili,köşesinde üzeri kırmızı kiremitlerle örtülü şirin bir bekçi kulübesi bulunan bir park olarak betimlemiştir.

2) Çocuk parkındaki bekçi, çocuklara nasıl davranıyor? Bu davranışının nedeni ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Bekçi çocukları sürekli kızarak uyarıyor.Bu davranışının sebebi onları kötü şeylerden uzak tutmak istiyor olabilir.

3) Yazar, neden bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir?
Cevap: Bekçi sürekli kızdığı için o olmadığı zaman gidiyordur.

4) Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru buluyor musunuz? Neden?
Cevap: Hayır yanlış.Kendi sorumluluklarını bilmeyen bir birey büyümüş sayılamaz.O çocuklar büyük olmasına rağmen yaptıkları davranış hiç güzel değildir.

5) Yazar, bekçiye neden hak vermiştir?
Cevap: Bekçinin kızmasını çocukları korkutmak için değil yanlışları uyarmak için olduğunu görmüştür.


5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen hikâye haritası yöntemine göre metni çözümleyiniz.

1) Sahne ve zaman (Olay nerede, ne zaman geçiyor?)
2) Ana ve yardımcı karakterler (Hikâyedeki insanlar)
3) Başlangıç olayı (Olayın başlangıcı)
4) Problem ( Hakkında hikâyenin yazıldığı olay)
5) Problem çözme teşebbüsleri
6) Sonuç
7) Ana fikir

Cevap:

1-Zaman belirsiz
2-Çocuk ve kardeşi,parktaki çocuklar,bekçi
3-Bekçinin çocuklara kızması ve azarlaması
4-Yaşı büyük olan iki çocuğun tahterevalli ye binmesi ve diğer çocuklara izin vermemesi.
5-Çocuğun bu yaşı büyük çocuklara tepki göstermesi
6-Bekçiyi çağırmasıyla çocukların kaçması
7-Bazı insanların azarlaması bizim hoşumuza gitmese de bu bizim iyiliğimiz için olabilir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Anıttepe Yayınları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümleri metinden hareketle doldurunuz.
Cevap:

Çocukların parkta yaşadıkları sorun: Tahterevalli ye binmek isteyenlerin binememesi
Nedeni: İki büyük çocuğun tahterevalliyi işgal etmesi
Çözüm önerim: Orada bulunan büyüklerden yardım istemek


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.
Cevap:

İlk günlerde bekçi amcaya çok kızıyordum çünkü sürekli düdük çalıp duruyordu.
Parka gitmek zorunda kaldım çünkü ..annem ısrar ediyordu..
Kardeşimi zor zapt ettim çünkü …bekçinin gitmesini bekliyordum….
Tahterevalli kuyruğunda bize bir türlü sıra gelmiyordu çünkü …delikanlı denilecek yaşta iki erkek çocuğu, tahterevalliyi yarım saatten beri işgal ediyordu..
Bekçi amcayı artık sevmeye başladım çünkü ..bize kızmasının nedenini anladım
Bekçi amca sürekli düdük çalıyordu çünkü …bizi kötülüklerden korumak istiyordu….

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94-95-96-97-98 Cevapları Anıttepe Yayınları

8. ETKİNLİK

Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı sizce parkta neler yaşanırdı? Bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İnsanların toplumda belli görev ve sorumlulukları vardır.Bu metinde de bekçi amcayı ele alarak bu sorumluluk ve görevleri anlatmıştır bize yazar.Bekçi amcaya gelecek olursak eğer çocukları uyarmadan sadece orada oturarak gününü geçirseydi işte o zaman daha kötü sıkıntılar yaşanabilirdi.Bekçi amaca görevini yerine getirerek hem örnek bir birey hemde çocukları kötülükten koruyan bir amca olmuştur.


9. ETKİNLİK

a) Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Sizce bu cümlede tırnak işareti hangi amaçla kullanılmış olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Metinde geçen çocuğun annesinin söylediği bir sözdür.Alıntı yapıldığı için tırnak işareti kullanarak yazılmıştır.

b) Aşağıdaki cümlelerde tırnak işaretinin kullanım amacını işaretleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Sayfa 136-137-138-139-140-141-142 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Anıttepe Yayınları

10. ETKİNLİK

Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışıp değerlendiriniz. Bu bilgiler ışığında konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Bu sözde anlatılmak istenen bireyin toplumda görevleri ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi gerekir.Bu görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getiren de zaten vatanını sevip en iyi şekilde ülkesinin yükselmesini isteyen kişidir.Biz belli bir yerlere gelerek ülkemizi kalkındırmak için görevimizi ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.Böylece örnek bir vatanını ve ülkesini seven bir vatandaş oluruz.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bilinçli tüketici nasıl olunur? Konu hakkında aile büyüklerinizden bilgi alınız. Kitap, gazete ve internetten araştırmalar yapınız.
Cevap: Bilinçli bir tüketici alacağı ürünü temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak alan,ürünlerin kaliteli,güvenli,sağlıklı ve ucuz olması için araştıran,israf yapmaktan uzak duran insanlar bilinçli birer tüketicidir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.