Anasayfa Kitap Cevapları
27 Aralık 2021, 19:26 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 143-144-145-146-147-148 Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 143, 144, 145, 146, 147, 148. Sayfa Anıttepe Yayınları BİLİNÇLİ TÜKETİCİ


5. TEMA: VATANDAŞLIK: HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları Anıttepe Yayınları

Soru: 1. Ailenizle alışveriş yaparken aldığınız ürünün fiş veya faturasını almaya özen gösteriyor musunuz? Neden?
Cevap:Evet gösteriyoruz.Çünkü satın aldığımız ürünün hatalı veya bozuk çıktığı zaman geri iade edebilmemiz için fişleri alıyoruz.

Soru: 2. Aldığınız ürünün hatalı çıkması durumunda neler yaparsınız?
Cevap:Ürünü fişi ile beraber teslim ederim.Kabul etmedikleri zaman ise tüketici haklarına başvururum.

Soru: 3. Kantinden yiyecek ve içecek alırken ürünün son kullanma tarihine bakar mısınız? Neden?
Cevap:Evet bakarım.Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerde zehirlenme gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Anıttepe Yayınları

1.ETKİNLİK

Soru: a) Şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle bu kelimeleri bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri örnekteki gibi işaretleyiniz.
Cevap:

1. Eksikliği duyulan şey. (İHTİYAÇ)
2. İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.(BİLİNÇ)
3. Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun.(YASAL)
4. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse.(TÜKETİCİ)
5. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, besin.(GIDA)
6. Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli.(TUTUMLU)
7. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.(EMEK)
5. Sınıf Türkçe Sayfa 143-144-145-146-147-148 Cevapları Anıttepe Yayınları

Soru: b) Anlamını belirlediğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

  • Bu kış bir monta ihtiyacım var.
  • Çevreyi kirletmemek için bilinçli bir insan olmamız gerekir
  • Kavga ettiklerinden dolayı ikisi için yasal işlem başlatıldı
  • İyi bir tüketici her zaman alışverişi kontrollü yapar.
  • Aldığımız gıda ürünlerini her zaman kontrol etmeliyiz.
  • Tutumlu bir birey olmak bizim elimizdedir.
  • Bu pastayı yaparken emek harcadım.

2.ETKİNLİK

Soru: Metinde geçen kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz.
Cevap:

İHTİYAÇ=GEREKSİNİM

SONSUZ=EBEDİ

BİLİNÇLİ=ŞUURLU

SAVURGAN=TUTUMSUZ


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Anıttepe Yayınları

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

Soru: 1) Şair kendimize hangi soruları sormamızı istiyor?
Cevap:İhtiyaçlarımızın ne olduğunu,dünyanın kaynağının ne olduğunu

Soru: 2) Şaire göre sınırsız sanmamamız gereken nedir? Açıklayınız.
Cevap:Su dur.Çünkü su dünyada insan önemli olan ve tükenme sorunu ortaya çıkan bir kaynaktır.

Soru: 3) Şair bizden neler yapmamızı istiyor?
Cevap:Yasal haklarımızı bilip bilinçli bir tüketici olmamızı,sağlıklı beslenmemizi,hesabımızı bilmemizi istiyor.

Soru: 4) Şiirde geçen “savurgan olmamalı” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap:Savurgan olmamalı derken,insanların bilinçsizce gereksiz yere kaynakları kullanmalarından ve böyle olmamaları gerektiğinden bahsediyor.


4.ETKİNLİK

Soru: Aşağıdaki boşlukları okuduğunuz şiire göre doldurunuz.
Cevap:

Başlık ile içerik uyumludur. Çünkü şiirde nasıl bilinçli bir tüketici olduğundan ve bilinçli bir tüketici olmanın öneminden bahsetmektedir.

Benim başlığım TÜKETİCİNİN ÖNEMİ


5.ETKİNLİK

Soru: a) Aşağıdaki dörtlüğü okuyunuz. Şairin bu dörtlükte vermek istediği mesaj nedir? Söyleyiniz.
Cevap:İnsanlar iyi zamanlarında olan bolluklarını dar günlerini de düşünerek harcamalıdırlar.

Soru: b) Aşağıdaki atasözlerinden bu şiirin dörtlüğüyle ilgili olanları işaretleyiniz.
Cevap:

Ak akçe kara gün içindir.
Sakla samanı gelir zamanı.
Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
Ayağını yorganına göre uzat.
İşten artmaz, dişten artar.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Anıttepe Yayınları

6. ETKİNLİK

Soru: a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bilinçli tüketici davranışı olan görselleri işaretleyiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları

Soru: b) Aşağıda verilen davranışlardan bilinçli tüketiciye ait olanları işaretleyiniz.
Cevap:

Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlarım.
Satın alacağım ürünün son kullanma tarihine bakarım.
Satın aldığım ürünün iade koşullarını bilirim.

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları


7. ETKİNLİK

Soru: Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Bu karikatürde verilmek istenen mesaj sizce nedir? Yazınız.

Cevap:Karikatürde verilmek istenen mesaj ihtiyacımız olan ürünleri almamız gerektiği


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Anıttepe Yayınları

8. ETKİNLİK

Soru: Bilinçli tüketicinin özelliklerini arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz.
Cevap:Bilinçli bir tüketici israfa karşı olan kimsedir.Alışveriş yapmadan önce kendisine bir ihtiyaç listesi hazırlar,aldığı ürünleri son kullanma tarihini kontrol ederek alır ve fişlerini de almayı unutmaz.Bilinçli bir tüketici sadece alışveriş konusunda değil kullandığımız elektrik su gibi kaynakları da israftan kaçınarak kullanır.


9. ETKİNLİK

Soru: b) Bir mağazadan ayakkabı aldınız. İlk giydiğiniz gün ayakkabınızın tabanının açıldığını fark ettiniz. Aldığınız ürünün iadesi ve mağazayı konuyla ilgili bilgilendirmek için örnekteki gibi mağazaya bir şikâyet dilekçesi yazınız.
Cevap:
CAN AYAKKABI MERKEZ MAĞAZASINA
HATAY

İskenderun can ayakkabı mağazasından aldığım ayakkabının giydiğim gün tabanının açıldığını fark ettim.Hiçbir şekilde benim hatam olmamasına rağmen mağazadaki müdür kullanıcı hatası olduğunu söyledi.Tüketici haklarına başvuracağımı söyledim.Bunun üzerine bana yardımcı olacaklarını söylediler fakat 2 hafta geçmesine rağmen bir bilgi vermediler.Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.Konuyla ilgili hakkımı Tüketici Hakem Heyetinde de arayacağımı eklemeliyim.

01.12.2021

Zülal GÜNEŞ

Adres: Denizciler Mahallesi
21. Sokak Güneş Apartmanı
İskenderun/HATAY


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Anıttepe Yayınları

10. ETKİNLİK

Soru: a) Aşağıdaki cümlelerde eğik çizgi hangi amaçlarla kullanılmıştır? Yazınız.

Temel gereksinimin/Yasal hakları bilin/Yeterli ve dengeli/Sağlıklı gıda yiyin.
Cevap:Yan yana yazılan mısraları ayırmak için kullanılmıştır.

Evren Sokak No.: 9/5 Cebeci/ Ankara
Cevap:Adres yazılırken il,ilçe ve kapı numarasını ayırmak için kullanılmıştır.

28/12/1982 benim için yeni bir başlangıç olmuştu.
Cevap:Tarihleri ay gün yıl olarak ayırmak için kullanılmıştır.

-lık/-lik isimden isim yapan yapım ekidir.
Cevap:Eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılmıştır.

http://tdk.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Cevap:Genel ağ adresi için kullanılmıştır.


Soru: b) Eğik çizginin kullanım amaçlarına uygun cümle örnekleri veriniz.
Cevap:

Ev adresim: Denizciler Mahallesi 21. Sokak No:13/2 İskenderun/HATAY

Ne hasta bekler sabahı./Ne taze ölüyü mezar,/Ne de şeytan, bir günahı,/Seni beklediğim kadar

Bu okuldan 05/07/2019 tarihinde mezun oldum

Çoğul olarak kullanılan ekler -ler/-lar ekleridir.


11. ETKİNLİK

Soru: Tutumlu olma konusunda çevrenizi bilinçlendirecek bir broşür hazırlayınız. Broşürünüzde tutumlu olmakla ilgili deyim ve atasözlerine yer veriniz.

Cevap:
5. Sınıf Türkçe Sayfa 143-144-145-146-147-148 Cevapları Anıttepe Yayınları


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK
Soru: Özgürlük ile ilgili özdeyişler derleyiniz.
Cevap:
Özgürlük, tarihin kaybolmayan tek değeridir.
Bir ülkede ne kadar çok tabu varsa o kadar özgürlük yoktur.

LÜTFEN DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.