Anasayfa
Ara Bul
8 Eylül 2021, 1:41
Mehmet
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162 Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 160-161-162 Sayfa Anıttepe Yayınları TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

5. TEMA

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Anıttepe Yayınları

Tüm ihtiyaçlarını kendi karşılayacak kadar yetenekli, yetenekli olduğu kadar da kapasiteli bir insan henüz dünyaya gelmedi. Gelmedi çünkü biz insanlar, toplum hâlinde yaşayabilen, iş bölümü ile yaşamını sürdürebilen varlıklarız.

A. Kimler doğru söylüyor?
Mustafa ve arkadaşları yukarıdaki paragraftan çıkardıkları sonuçları söylemektedir. Onların söylediklerini okuduktan sonra aşağıdaki boşluğu doldurunuz.

Mustafa: İnsanlar, birbirine muhtaçtır.

Ezgi: İnsan, zamanla her işini kendi yapabilecek duruma gelir.

Orhun: Tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte insanlar vardır.

İrem: İnsanlar topluluk hâlinde yaşarlar.

Cevap: Yukarıdaki çocuklardan Mustafa ve İrem  paragraftan doğru sonuçlar çıkarmıştır. Ezgi ve Orhun  ise paragraftan çıkardığı sonuçlar doğru değildir çünkü insan her işini kendisi yapamaz .

B. Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

1. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde verilen bilgiler doğru ise cümlenin başına “D”, yanlışsa ”Y” yazınız.

Cevap:

(D) “Festival öylesine kalabalıktı ki iğne atsan yere düşmezdi.” cümlesinde abartma sanatına
başvurulmuştur.
(Y) ”Mezuniyet gecesi için kırmızı, uzun bir elbise giymişti.” cümlesindeki “kırmızı” kelimesinin
eş anlamlısı “kara”dır.
(D) Eğik çizgi tarihlerde gün, ay ve yılı ayırmak için kullanılır.
(Y) “Bu yıl baharı memleketimde yaşamak için geldim .” cümlesinde karşılaştırma anlamı
vardır.
(Y) “Yine erkenden uyumuşsun.” cümlesindeki “uyumuşsun” kelimesinin zıt anlamı “uyumamışsın”dır.

2. Duygusal anlatımın söz konusu olduğu cümlelerin başına “☺” , duygusal anlatımın olmadığı cümlelerin başına “☹” koyunuz.

Cevap:

(☺) Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü’nü almasıyla tüm ülke sevinç gözyaşlarına boğuldu.
(☹) Elindeki kitabı üç günde bitirdi.
(☹) Okul gezilerine katılmaya çalışıyordu.
(☹) Emeğinin karşılığını bir gün mutlaka alacaktı.
(☺) Göçmen ailelerin hâli gerçekten içler acısı.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Anıttepe Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

Cevap:B

A) Anlattıklarım kulağına küpe olsun.
B) Doktor, dinlenmesi için ona üç gün rapor verdi.
C) Arka sırada konuşanlara kulak kabartıyordu.
D) Bilgisayarın bozulması canıma tak etti.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakmak” kelimesi “seyretmek” anlamında kullanılmıştır?

Cevap:A

A) Pencereden sokakta oynayan çocuklara bakıyoruz.
B) Öğretmen, yazılılara henüz bakmamış.
C) Babaannesine yıllardır sadece torunu bakıyordu.
D) Bu hastanede üç gündür hastalara bakılmıyor.

3. I. Oyun, çocukların en önemli eğitim aracıdır.
II. Oyunlar sayesinde kendimizi geliştirebiliriz.
III.Oyun, çocukları hayatın gerçekliğinden uzaklaştırır.
IV.Oyun kimi zaman öğretmenimiz olur.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

Cevap:C

A) I B) II C) III D) IV

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğik çizgi yanlış kullanılmıştır?

Cevap:D

A) “-lık/ -lik/ -luk/ -lük” isimden isim yapan yapım ekidir.
B) Babaannemler Yenimahalle/ Ankara’da oturuyorlar.
C) Uzun ince bir yoldayım/ Gidiyorum gündüz gece/ Bilmiyorum ne haldayım, dizeleri
Aşık Veysel’e aittir.
D) Ankara/ İstanbul arası hızlı tren sayesinde artık 3 saatmiş.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden–sonuç anlamı söz konusudur?

Cevap:B

A) Aldığım ödül en çok annemi sevindirdi.
B) Bahar yağmurları aylardır sürdüğü için hayat olumsuz etkilendi.
C) Derdine çare bulmak için doktor doktor gezdi.
D) Okumak, insanı olgunlaştırır elbette.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere tırnak işareti getirilmelidir?

Cevap:A

A) ( ) Kendi Gökkubbemiz ( ) şarin en sevdiğim kitabıdır.
B) Küçük Prens ( ) i önce büyükler okumalı.
C) Güzel ( ) zeki ( ) çalışkan bir öğrenciydi.
D) Saat 8.30 ( ) da uyanmalısın.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Anıttepe Yayınları

Ç. Aşağıdaki afişi inceleyiniz.

1. Afişte neler görüyorsunuz? Yazınız.

Cevap: Yaşlılara yer vermeleri gerekirken birbirlerinin üzerine sorumluluk yıkan bireyler vardır.

2. Afişte verilmek istenen mesaj nedir?

Cevap: Dolmuşta sorumluluk sahibi ve saygı kuralı gereği yaşlılara, hamile olanlara yer vermemiz gerekir. Başkasının yapmasını beklemek yerine kalkıp bizim yapmamız gerekir.

3. Afişi etkileyici buldunuz mu? Nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Evet buldum. Çünkü insanların içinden geçen neyi yapıp yapmak istemediklerini göz önüne sermiştir.

4. Vatandaş olarak toplumda birbirimize saygılı olmayı gerektiren bir afiş hazırlamak isteseydiniz afişinizde nelere yer verirdiniz? Niçin?

Cevap: karşıdan karşıya geçerken yaşlı bir dedeyi veya sakat olan birine yardım eden çocuğu göstermek isterdim. Çünkü bu dünyada büyüklerden çok çocukların böyle saygıda bulunup yardım sever olmaları büyükler için bir derstir.

5. Tasarladığınız afişinizi aşağıya çiziniz.

Cevap: BU DÜNYAYI ÇOCUKLAR YÖNETMELİ

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Anıttepe Yayınları

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.