Anasayfa Kitap Cevapları
22 Mayıs 2023, 17:11 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-194-195-196-197-198 Cevapları Anıttepe Yayınları

Yaşlı Güreşçi Metni Cevapları

7. Tema: Erdemler: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197-198 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları Anıttepe Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Saygı göstermenin aile ve topluma sağladığı katkılarla ilgili araştırma sonucunda elde ettiklerinizi  arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sınıfa getirdiğiniz görsel dokümanlarla sınıf panonuzu düzenleyiniz.
Cevap: Saygı aile ve toplumu bir tutmaya ve güçlü kılmaya yarar. Saygı olan ortamlarda insanlar birbirlerine karşı daha anlayışlı ve daha iyimser olurlar. Saygının olmadığı ortamlarda kargaşa, birlik olmayan toplum da güç yoksun olur.

Sonraki Ödev:  Saygı Göstermenin Aile ve Topluma Sağladığı Katkılarla İlgili Araştırma Sonucunda Elde Ettiklerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

“Saygı duyuyorum çünkü…” ile başlayan üç cümle kurunuz. Cümlelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:  Saygı duyuyorum çünkü birlikle doğup güçlü kılmayı hedefliyorum.

Sonraki Ödev:  Saygı Duyuyorum Çünkü… İle Başlayan Cümle Kurunuz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Anıttepe Yayınları

1. ETKİNLİK

Metni okurken altını çizdiğiniz kelimeleri aşağıdaki tabloya yazınız ve bu kelimelerin anlamlarını sözlüklerinizden bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelimem: Yetenekli
Anlamı: Bir kimsenin belli bir konuyu anlama ve yapabilmesine denir. 
Cümlem: Dansa olan sevgisi onun ne kadar yetenekli olduğunu da gösteriyor. 

Kelimem: Övgü
Anlamı: İltifat etmek amacıyla söylenen sözler. 
Cümlem: Sınavdaki başarısında dolayı annesi övgüyle bahsetti. 

Kelimem: Delikanlı
Anlamı: Çocukluk döneminden çıkan erkek çocuğuna denir. 
Cümlem: Delikanlı yürüyüşüyle ne kadar beyefendi olduğunu gösteriyordu. 

Kelimem: Usta
Anlamı: Bir zanaatı detayına kadar kendi yapabilen kimse. 
Cümlem: Pasta ustası pastaya verdiği şekillerle işini ne kadar iyi yaptığını gösteriyordu. 


2. ETKİNLİK

Anlamları verilen deyimleri metinden bulunuz. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Anlamı: Yarışmak
Deyim: aşağı kalmak
Cümlem: Resim yapmak konusunda Ablam aşağı kalmaz.

Anlamı: Üstünlük sağlamak, yenmek
Deyim: boş bir çuval gibi yere bıraktı. 
Cümlem: Sinirden eline  aldığı ağır torbayı boş bir çuval gibi yere fırlattı.

Anlamı: Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek, kavga veya yarışmaya çağırmak.
Deyim: Meydan okumak
Cümlem: Satrançta iyi olduğunu söyleyerek meydan okudu. 


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Yaşlı güreşçi kaç tane oyun bilmektedir?
Cevap: Yaşlı güreşçi üç yüz altmış oyun bilmektedir.

2) Yaşlı güreşçi bu oyunların hepsini öğrencilerine neden öğretmemiştir?
Cevap: Kendine karşı meydan okunmasını önlemek için öğretmemiştir.

3) Yaşlı güreşçinin oyunlarını öğrettiği öğrencisi nasıl bir tavır sergilemeye başlamıştır? Bu tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Herkese karşı yenilmez gibi davranmaya ustasına bile meydan okumaktadır. Bu tavrı hiç doğru değildir. Saygılı olması gerekir.

4) Padişah, genç güreşçinin tavrından neden rahatsız olmuş olabilir?
Cevap: Ona güreşi öğreten ustasına karşı terbiyesizce davranmasından rahatsız olmuştur.

5) Yaşlı güreşçi öğrencisini nasıl yenmiştir?
Cevap: Öğretmediği o bir oyun ile yenmiştir.


4. ETKİNLİK

Metinle ilgili üç soru hazırlayarak bu soruları defterinize yazınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Usta öğrencisine kaç tane oyun öğretmiştir?
Cevap: Usta toplamda 359 tane oyunu bir öğrencisine öğretmiştir.

2. Öğrencisi hocasına ne söyleyerek yarışa girmiştir?
Cevap: Öğrenci ustasının yaşlı olduğunu ve kendisini yetiştirdiği için ona karşı gücünü göstermediğini söyleyerek ustası ile yarışa girmiştir.

3. Delikanlı ustasına yenildikten sonra ne yapmıştır?
Cevap: Delikanlı yenildikten sonra gelip ustasının elini öpmüştür.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Anıttepe Yayınları

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kutucuklardan hangisinde “Yaşlı Güreşçi” metninin ana fikri doğru verilmiştir? İşaretleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Anıttepe Yayınları

b) Metnin konusunu yazınız.
Cevap: Usta bildiği güreş oyunlarını bir tanesi hariç diğer oyunları öğrencisine öğretmiştir. Öğrencisini hocası ile yarışa girip meydan okumuş ve sonunda ustası kendine sakladığı oyun ile öğrencisini yenmiştir. Delikanlıya bu ders olmuştur.


6. ETKİNLİK

a) Metinden alınan aşağıdaki bölümü okunuz.
Geniş bir alanda devlet büyükleriyle ülkenin ileri gelenleri toplandılar. Delikanlı kükremiş bir fil gibi ortaya çıktı. Öyle güçlü görünüyordu ki karşısına demirden bir dağ çıksa yerinden koparıp atardı.

b) Altı çizili cümlelerin metne nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.
Cevap: Deyimler yardımı ile cümlenin anlamı zenginleşmekte hem de canlandırma ile anlam daha iyi anlaşılmaktadır.

c) Siz de bu metnin kahramanlarıyla ilgili benzetme ve abartma cümleleri kurunuz.

Usta:
→ Usta aynı bir kaplan gibi güreşiyordu.
→ Usta o kadar güçlü görünüyordu ki sanki bir dağı kaldırabilecek kadar güçlüydü.

Delikanlı:
→ Delikanlı kızgın bir boğa gibi görünüyordu.
→ Delikanlı kendini o kadar çok güçlü hissediyordu ki deviremeyeceği dağ olmadığını düşünüyordu.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun yönlendirici ifadelerinden (aksi takdirde, ama, fakat, oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak, tersine, o hâlde, başka bir deyişle vb.) uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

İnsanlar, birbirlerinin dillerini anlamıyorlar fakat insan olma bilinciyle birbirlerinin hakkına saygı duyuyorlar.

Tokyo Disneyland, beş ana bölümden oluşuyor. başka bir deyişle beş beldeli bir ülke. Şu sıralar yeni bölümler de yapılmakta.

Eşimle birlikte sabırsızlık içinde biz de daldık Disney ülkesine. Elimizdeki biletlerle on ayrı bölüm gezebilecektik.

Burayı daha önce görenler, bazı önerilerde bulunuyorlardı. Korsanlar Beldesi’ni herkes pek ilginç buluyordu. Biz de ilk olarak oraya girmeye karar verdik.

Haritaya baka baka korsanların yerini bulduk. Girişin önünde öyle uzun bir kuyruk oluşmuş ki! Ürktük. ama sıraya eklenmekten de kendimizi alamadık. Soğuk da az yıldırıcı değil. Daha şimdiden burnumuz kızarmaya, dudaklarımız morarmaya başladı.

Gülten Dayıoğlu
Kafdağı’nın Ardına Yolculuk’tan


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları Anıttepe Yayınları

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.

şehir+e şehre
karın+ı karnı
ağız+ın ağzın
resim+in resmin

a) “Şehir, karın, ağız, resim” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.

Cevap:

  • Şe-hir —> Şehre
  • ka-rın —> karnı
  • a-ğız —–> ağzın
  • re-sim —> resmin

b) Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Aşağıya yazınız.
Cevap: e, ı, i, m

c) Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.
Cevap: Kelimenin son hecesindeki ünlü değişime uğramıştır. Bu olaya ünlü düşmesi denir.


9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.
Cevap:

Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba?
Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal anlattı.
Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı.
Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti?
Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu.


b) Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleler yazınız.
Cevap:

  • Beyni artık hiçbir şeyi almıyordu.
  • Burnu soğuktan kıpkırmızı olmuştu.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Anıttepe Yayınları

10. ETKİNLİK

“Saygı” kelimesinin sizde çağrıştırdıklarını aşağıdaki ağaca yazınız. Yazdığınız kavramlardan da yararlanarak “Saygının toplumsal yaşamdaki önemi” ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Saygı kelimesinin çağrıştırdıkları ağacı


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Anıttepe Yayınları

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutulardan birer öge seçerek kısa bir hikaye oluşturunuz. İsterseniz tipler torbasından birden fazla kişi seçerek ya da yeni kişiler ekleyerek şahıs kadronuzu zenginleştirebilirsiniz. Hikaye taslağınızı öncelikle defterinize yazınız. Gerekli düzeltmelerle taslağınızı geliştirerek aşağıya yazınız. Hikayenize başlık koymayı unutmayınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları Anıttepe Yayınları

Cevap:

Konu: Büyüklere Saygı
Tipler: Anne, Baba
Yer: Köy
Zaman: Bir bayram günü
Düğüm (Sorun): Bayram günü hazırlanıp büyükleri ziyarete giden ailede olan çocuğun gittiği yerde eline telefonu alarak büyüklerine karşı yaptığı saygısızlığı anlatan bir olaydır. 

Bayram Günü

Bayram günü gelip çatmıştı. Bayram geldiği zaman aileler çocuklarını alarak memleketlerine gider ve büyüklerine ziyaret ederek onlara olan sevgisini saygısını gösterirlerdi. Yine öyle bir gün bir aile memleketlerine doğru yola koyuldu. Çocuk elinde telefon sürekli her şeyden şikayetçi bir şekilde yoluna devam etti. Köye varmışlardı. Ninesigile geçtiler ilk. Ellerini öptükten sonra eline telefonu alarak karşılarına oturdu. Anne ve babası bu hareketinden çok rahatsız oldular ve çocuğu uyardılar. Çocuk buna devam edince ona ders vermek istediler. Yemek serildiği zaman çocuğu çağırmadılar. Çocuk yanlarına gelip bir şeyler sorduğu zaman da cevap vermediler. Çocuk sinirlendi bunun üzerine anne ve babası onu karşılarına alıp bu davranışın aynısını kendinin de onlara yaptığını söylediler. Çocuk yaptığı saygısızlığın farkına varıp bu olaydan ders çıkarttı. Daha sonra aile büyüklerinin yanına geçerek onlarla sohbet etti.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bir kartona aile büyüklerinizi tanıtan bir soy ağacı hazırlayınız.

Bir kartona aile büyüklerinizi tanıtan bir soy ağacı hazırlayınız.


Büyüklere saygıyı anlatan atasözü ve özlü sözleri araştırıp yazınız.

Bilgi kaynaklarını etkili kullanmak için kitap, dergi ve internet sitelerinden yararlanınız.
Cevap:

Ulular köprü olsa, basıp geçme. (Atasözü)

Ey oğul; ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.” (Şeyh Edebali)

Sonraki Ödev:  Büyüklere Saygıyı Anlatan Atasözü ve Özlü Sözleri Araştırıp Yazınız.
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.