Anasayfa Kitap Cevapları
15 Mayıs 2022, 14:16 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-195-196-197-198 Cevapları Anıttepe Yayınları

İyiliğin Değerini Bilen Kim? Metni Cevapları

7. Tema: Erdemler: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-195-196-197-198 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları Anıttepe Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Masalların sonunda iyilerin kazanması sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Açıklayınız.
Cevap:  Güzel ve doğru buluyorum çünkü kötü insanlar emellerine ulaşamıyor.

2. “İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.” atasözünü açıklayınız.
Cevap: Sen hep iyilik yap yaptığın kişi anlamasa bile seni yaratan her zaman bunu görür.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Anıttepe Yayınları

1. ETKİNLİK

a) “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmak isterdiniz? Neden?
Cevap: Tilki olmak isterdim. Çünkü kurdun oyununu anlayıp kendi onu kandırarak hakettiğini göstermiştir.

b) Metni okurken olaydaki duygu ve düşünceleri canlandırmak için nelere dikkat etmeliyiz?
Cevap: Kendimizi o olaydaki kişilerin yerine koyarak okumalıyız.


2. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin, deyimlerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Daha sonra sözlükten bu kelimelerin ve deyimlerin anlamlarını bulunuz, bunları birer cümlede kullanınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları Anıttepe Yayınları

b) Metinde kullanılan “gözden kaybolmak” ve “göz kulak olmak” deyimleri metnin anlatımına nasıl bir katkı sağlamıştır? Açıklayınız.
Cevap: Metne anlam olarak zenginlik katmıştır. Metnin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne göre aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları Anıttepe Yayınları


4. ETKİNLİK

“İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin konusu: Köylü iyilik yaptığı kurdun tuzağına düşecekken tilkinin kurdu tuzağa düşürmesi.
Metnin ana fikri: İyilik her zaman kazanır

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118-123-124-125-126 Cevapları Anıttepe Yayınları

5. ETKİNLİK

a) Metnin başlığı ile içeriği arasında uyum var mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet vardır. İyiliğin değerini bilen pek olmaz.

b) Okuduğunuz metne farklı bir başlık öneriniz. Niçin bu başlığı önerdiğinizi açıklayınız.
Cevap: HER ZAMAN İYİLİK


6. ETKİNLİK

Metinde ele alınan sorun nedir? Siz de bu soruna farklı çözümler üretiniz.
Cevap: Metindeki sorun iyiliğin hakettiği değer görmemesi. İyiliği her zaman yapmalıyız ki çevremizdeki insanlar da bunu farketmeli.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Anıttepe Yayınları

7. ETKİNLİK

a) Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? Neden?
Cevap: Evet beğendim. Hikaye yoluyla aslında yaşadığımız olayları anlatmak istemiştir.

b) Metindeki olaylardan, varlık kadrosundan yola çıkarak metnin içeriğini yorumlayınız.
Cevap: Metinde geçen her varlık bir değeri temsil etmektedir. Tilki kurnazlığı, iyiliği köylü, kurt kötülüğü, at ve köpek ise vefasızlığı temsil etmektedir.

c) Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil buluyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Hayır bulmuyorum. Çünkü kendine yapılan iyiliği hiçe sayıyor.

ç) Tilkinin bulduğu çözümü yaratıcı buluyor musunuz? Neden?
Cevap: Evet buluyorum. Böylece kurt da hakettiğini buluyor.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.
•Okuduğunuz metindeki kahramanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz özellikte
midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet öyledir. Çevremizde kötü niyetli, kurnaz ve iyi insan vardır.

•Okuduğunuz metinde anlatılanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz bir olay mıdır?
Cevap: Evet günlük hayatta da böyle olaylarla karşılaşabiliriz.

•Okuduğunuz metindeki olaylar gerçek mi yoksa kurgu mudur? Açıklayınız.
Cevap: Kurgudur.


9. ETKİNLİK

“İyiliğin toplum hayatındaki önemi” hakkında bir konuşma yapınız.
Konuşmanızı yaparken Türk ve dünya masallarından örnekler vermeyi, kelimeleri anlamlarına uygun kullanmayı unutmayınız.
Cevap: İyilik insanı doğru yola götüren bir unsurdur. İnsanlar toplumda birbirlerine karşı iyi olmalıdır ki o toplumda huzur ve refah içinde yaşayabilsinler. İyilik yaparak aslında diğer insanlara da örnek oluruz. Bu sayede pek çok insanı bu davranışlara yönlendirebiliriz.


10. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.
şehir + e şehre
karın +ı karnı
ağız + ın ağzın
resim + in resmin

a) “Şehir, karın, ağız, resim” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.
Cevap:

  • Şe-hir
  • ka-rın
  • a-ğız
  • re-sim
Sonraki Ödev:  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149-151-152-153-154 Cevapları Anıttepe Yayınları

b) Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Yazınız.
Cevap: e, ı, i, m


c) Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.
Cevap: Kelimenin son hecesindeki ünlü değişime uğramıştır. Bu olaya ünlü düşmesi denir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Anıttepe Yayınları

11. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.
Cevap:

• Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba?
• Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal anlattı.
• Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı.
• Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti?
• Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu.


b) Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleler yazınız.
Cevap:

  • Beyni artık hiçbir şeyi almıyordu.
  • Burnu soğuktan kıpkırmızı olmuştu.

12. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bir paragrafın giriş cümlesi olabilecek cümlenin başına “G”, sonuç cümlesi olabilecek cümlenin başına “S” yazınız.
Cevap:

(G) Romanın konusu insandır.
(S) Böylece birbirinden farklı nitelikte eserler ortaya çıkmıştır.
(G) Türkiye’de okuma yazma oranı artıyor ama okuyan azalıyor.
(S) Seyircileri de olayın içine çekmesi gerekir.
(S) Kısacası Âkif’in şiir ve sanat anlayışı faydalı olma şeklindedir.
(G) Turizm, insanları birbirine yaklaştıran bir olgudur.
(G) Her millet, kendi özelliklerini taşıyan bir çehreye sahiptir.
(G) Sanat, toplumdaki en etkileyici iletişim yollarından biridir.
(G) Şiir, ne söylediğinden çok nasıl söylediğindir.
(S) İnsan sevgisi de bizim önemli değerlerimizdendir.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Bir kartona aile büyüklerinizi tanıtan bir soy ağacı hazırlayınız.
2. Büyüklere saygıyı anlatan atasözü ve özlü sözleri araştırıp yazınız. Bilgi kaynaklarını etkili kullanmak için kitap, dergi ve internet sitelerinden yararlanınız.
Cevap:

Ulular köprü olsa, basıp geçme. (Atasözü)

Ey oğul; ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.” (Şeyh Edebali)

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.