Anasayfa Kitap Cevapları
17 Ağustos 2023, 23:29 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 64-65-66 Cevapları Anıttepe Yayınları

Saros Körfezi Metni Cevapları

2. TEMA: MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 64-65-66 Cevapları Anıttepe Yayınları

saros körfezi


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları

Anıttepe Yayınları

Saros Körfezi Cevapları

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Yazar anlattığı günü nasıl tasvir etmiştir?
Cevap: Yazar betimlemeler yaparak günü anlatmıştır.zırhlısı erimiş gümüşü andıran denizin sularını bıçak gibi yarıyor

2. Hamilton ve kurmay heyeti kıyıları niçin inceliyor olabilirler?
Cevap: Güçlü dürbünlerle bakarak kıyıda herhangi bir tuzak olup olmadığına bakıyorlardı.

3. Emir subayı ile Esat Paşa, Queen Elizabeth’i niçin ihtişamlı buluyor olabilirler?
Cevap: Çünkü bu güne kadar benzeri görülmeyen bir gemi olduğu için.

4. Esat Paşa, savaşın bir ilim olduğuna karşı çıkmıyor ancak bunu yetersiz buluyor. Niçin?
Cevap: Çünkü gelen misafirlerin kahramanlık, vatan sevgisi gibi duygulardan aldığını bilmedikleri için yetersiz buluyorlar.

5. Esat Paşa’ya göre savaşın asıl gıdası nedir?
Cevap: Vatan sevgisi ve kahramanlık

6. Metindeki altı çizili söz öbeğinin cümleye olan katkısını açıklayınız.
Cevap: ‘boy veren’

Yeşermeye büyümeye başlayan otlardan bahsedilmektedir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları

Anıttepe Yayınları
7. “Kahramanlık, vatan sevgisi” gibi duygulara sahip olmayan biri savaşabilir mi? Neden?
Cevap: Bu duygulardan mahrum olan bir insan sadece para için savaşır. Oda belli bi yerer kadar çünkü bu dünyada canını feda edecek bir insanın içinde kahramanlık, vatan bayrak sevgisi olmadıkça o insan vatanı uğruna savaşamaz.

Sonraki Ödev:  Paylaşmanın, Bir Olmanın Önemini Anlatan Atasözleri, Özdeyişler Bulunuz.

8. Savaş, dünya barışını nasıl etkiler? Açıklayınız.
Cevap: Savaşlar yüzünden birçok kadın, çocuk genç,yaşlı kısacası insanların hayatına mâl oluyor. Ülkelerin yıkımına, şehirlerin yağmalayıp yıkılmalarına sebep oluyor. Kısacası insan hayatını ve barış olmasını olumsuz etkiliyor.


2.Tema Değerlendirme Soruları Etkinlik Cevapları

B. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz, verilen boşlukları bu cümlelere göre doldurunuz.
I. Dedesi ormandaki çam ağaçları gibi kokuyordu.
II. Yağmur yağarsa yola çıkamayız.
III. Dünya kadar işim var.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları


C. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz.

•“Rüzgâr, sanki bu kel tepelere hiç uğramamaya yemin etmişti.” cümlesinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı yel dir.
•“Yüzünde acı tebessüm belirdi.” cümlesinde yüz kelimesi eş seslidir.
•“Taarruz ve saldırı kararına kim itaat eder.” cümlesinde taarruz eş anlamlıdır.
•“Aşağı yukarı üç yıldır buralara uğramıyorlar.” cümlesinde ikileme zıt anlamlı kelimelerden oluşmuştur.


Ç. Aşağıdaki cümlelerde abartma anlamı olan cümlenin başına “A”, koşul anlamı olan
cümlenin başına “K”, benzetme anlamı olan cümlenin başına “B” yazınız.

(A) Mutfakta dağ kadar bulaşık birikmişti.
(K) Zamanında evden çıksaydın şimdi otobüsü kaçırmazdın.
(B) Fırtınalı bu gecede bir deniz feneri gibi yalnızdım.
(A) İstediği olmadığı için yine kıyameti kopardı.
(B) Bizim vatanımız bir cennet, çocuklar.
(K) Babam erken gelirse ödevlerimi birlikte yapacağız.
(B ) İnsan bir ormandır, derdi annem.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları

Anıttepe Yayınları
D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Peribacalarını oluşturan kayaçlar bu bölgede bulunan yanardağların ürünü. Erciyes, Hasan ve Melendiz bu yanardağların en büyükleri. Günümüzden milyonlarca yıl önce etkin olan bu yanardağların püskürttükleri lavlar bu bölgede çeşitli kayaç katmanlarının oluşmasına neden olmuş. Yaklaşık 150 metre kalınlığında olan bu kayaç katmanlarının alt kısmı kolay aşınan kayaçlardan, üst kısmıysa sert kayaçlardan oluşuyordu. Eriyen kar suları, yağmurlar, rüzgârlar ve akarsuların etkisiyle bu katmanlar zamanla aşındı. Peribacaları da bu sırada oluştu.

Sonraki Ödev:  Vatanımıza Karşı Görevlerimiz Nelerdir?

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Cevap: D) Peribacalarının neden turistlerin ilgisi çektiğine


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımında yanlışlık yapılmıştır?
Cevap: D) Erkenden uyandı: Kuşların cıvıltılarını dinledi.


3. Ankara Kalesi’nin tarihi en az Ankara ilinin tarihi kadar eskidir. Ankara Kalesi’nin iki büyük kapısı vardır. Bunlardan birine Dış Kapı, diğerine de hisar kapısı adı verilir. Bu kale Ankara şehrinin kurulması sırasında yapılmıştır.
Bu metinde numaralandırılmış bölümlerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Cevap: C) III

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı vardır?
Cevap: B) Ev fırın gibi yanıyordu.


5. 1. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan.
2. Güneş gibi parlıyordu saçları.
3. Üzüm üzüm gözleri ne de güzeldi.
4. Ağaç çocuğun üzüldüğünü gördü.
Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde insan dışı bir varlık insana ait özellikler kazanmıştır?
Cevap: C) 1-4


Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.