Anasayfa
1 Aralık 2021, 21:56
Mehmet
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68-73-74-75-76-77-78 Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 Cevapları Anıttepe Yayınları

3. TEMA: DOĞA VE EVREN BU NEHİR BİZİM Metni Etkinlik Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Anıttepe Yayınları

Soru: 1. Aşağıda adları verilen vakıf ve dernekler hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz.

5. Sınıf Türkçe Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 Cevapları Anıttepe Yayınları

Cevap:

TEMA Vakfı : 11 Eylül 1992 yılında kurulmuştur. Türkiye Erezyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı olarak geçiyordur. Gönüllülük üzerine kurulan bir Vakıftır. Ülkemizi ağaçlandırmak için kurulan bir kurum ve isteyen herkes katılabilir.

TÜÇEV : 2001 yılında Bakanlığımızın bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığın desteklenmesi yanında , ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

ÇEVKO : Türkiye deki ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanım için kurulan bir kuruluştur.


Soru: 2. Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? Varsa bunların çevreyi nasıl kirlettiklerini kısaca anlatınız.,
Cevap: Evet vardır. Çeşitli şehirlerdeki fabrikalar. Bazıları hava kirliliği yaratmaktadır. Bazıları ise denize atılan pisliklerle su kirliliği yaratmaktadır.


Soru: 3. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapılabilir?
Cevap: Atıkları doğaya uygun şekilde imha etmemiz gerekir. Fabrikaların bacaları için filtre takılabilir.


Soru: 4. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınıza gösteriniz. Haber üzerine tartışınız.
Cevap: Hava kirliliği ile ilgili haberler bulup götürebilirsiniz.


Soru: 1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nelerdir?
Cevap: Furkan ve arkadaşları, güvenlik görevlisi, fabrika sahibinin oğlu Sinan, Ömer

Soru: 2. Metindeki olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?
Cevap: Bir ilçedeki fabrika ve evlerinin önündeki nehir de geçiyor.

Soru: 3. Olaylar nasıl başlamıştır?
Cevap: Fabrikanın atıkları yüzünden kirlenen nehir için imza toplamalarıyla başlıyor.

Soru: 4. Olaylar nasıl sonuçlanmıştır?
Cevap: Sonunda Sinan beye güvenerek imza toplayabildiler.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Anıttepe Yayınları

1. ETKİNLİK

Soru:  Okuduğunuz metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamı aşağıda verilmiştir. Kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.

a-göz yummak b-duyarsız c-atık ç-şok olmak d-tetkik e-imza

Cevap:
1. Görmezlikten gelmek, hoş görmek. (a)
2. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her
zaman aynı biçimde kullandığı işaret. (e)
3. Duyarlı olmayan. (b)
4. İnceleme. (d)
5. Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak. (ç)
6. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış; artık işlenemez veya çevre için zarar
oluşturan her türlü madde. (.c)


2. ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soru: 1. Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar
Cevap: Kendi evlerinin oradaki insanlardan imza toplamaya çalışıyorlar.

Soru: 2. Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için nasıl bir planlama yapıyorlar? Bu planlama, herkes tarafından kabul edilebilir, güzel bir uygulama mıdır? Neden?
Cevap: Furkan’ın yaptığı plan güzeldir. İmza toplamak güzel ve mantıklı bir davranış fakat bütün detaylara bakmadan böyle bir şey yapması verimli bir sonuç vermez.

Soru: 3. Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Birlik olup yaşadıkları yeri koruma çabaları takdir edilecek bir harekettir.

Soru: 4. Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini nasıl sağlıyor?
Cevap: Onlara yardımcı olmak için medyayı işin içine girdiriyor.

Soru: 5. Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara neden yardımcı
olmuştur?
Cevap: Oda çocuklar gibi küçüklüğünde o nehirde yüzmüş ve oda yaşadığı yeri korumaya çalışıyor.


3. ETKİNLİK

Soru: Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat
ediniz.
Cevap: Günümüzde çevre kirliliği her açıdan artmıştır. Fabrikaların çoğalmasıyla hava kirliliği, su kirliliği ortaya çıkmıştır. Fakat insanlarımız bunun için pek önlem almamaktadır. Gün geçtikçe bu kirlilikle canlıların hayatını tehlikeye atmaktayız. Yalnız yapmamız gereken oluşacak kirlilik için belki tamamen önleyemeyiz lakin az da olsa korumaya çalışabiliriz.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve farklı yönlerini yazarak
kahramanları karşılaştırınız.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 Cevapları Anıttepe Yayınları,


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Anıttepe Yayınları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

Soru: a) Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgi mi veriliyor?
Cevap: Bir çocuğun başından geçen olay anlatılıyor.

Soru: b) Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi?
Cevap: Evet olabilir.

Soru: c) Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olay mıdır?
Cevap: Olay kurgulanmış olabilir. Fakat gerçekte de buna benzer olaylar yaşanmaktadır.

Okuduğum metnin türü: Hikaye


6. ETKİNLİK

Soru: Aşağıdaki görsellerden hangileri okuduğunuz metinle ilgilidir? İşaretleyiniz.

Cevap:
5. Sınıf Türkçe Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 Cevapları Anıttepe Yayınları


7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerleri sebebiyle açıklayınız.
Cevap: Metindeki çocukların çabasını çok beğendim. pek imza toplayamamasına rağmen pes etmeyip başladığı işe devam etti. Beğenmediğim kısım ise insanların olan olaya tepkisi kötü olmasına rağmen hiçbir çaba göstermemeleridir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Anıttepe Yayınları

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilenleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Soru: a) İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Niçin?
Cevap: TEMA ülkemize katkıda bulunan bir kurumdur. O yüzden güvenilirdir.

Soru: b) Siz internette araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz?
Cevap: Her siteden yapılan araştırma doğru değildir. Belli güvenilir sitelerden yapılması gerekir.

Soru: c) Yararlandığınız internet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarsınız?
Cevap: Bilgileri karşılaştırarak doğruluğunu kanıtlamaya çalışırım.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.
1) Elindeki kâğıda baktı, toplam beş imza alabilmişti.
2) Sonuçları fotokopiyle çoğalttılar.
3) Fabrika on yıldır buradaydı.
4) Bizim nehrin suyu bir başka akar.
5) Herkes, yeşil ve temiz bir yerde yaşamak ister.

Soru: a) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir?
Cevap: 1. 2. ve 3. cümleler nesneldir ve kanıtlanabilirler.

Soru: b) Bu cümlelerden hangileri kişisel görüş içerir?
Cevap: 4. ve 5. cümleler.

Soru: c) “Bu Nehir Bizim” metninden kişisel görüş içermeyen iki cümle bulup yazınız.
Cevap:Adam, adının Sinan olduğunu; fabrikanın babasına ait olduğunu


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Anıttepe Yayınları

10. ETKİNLİK

Soru: Aşağıdaki cümleleri altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz.
Galiba haklı çıkacak.

Boruları fabrikaya kadar takip ettik, güvenlikle görüştük.
Onlar sadece bir gazeteci gelir diye düşünüyorlardı.

Soru: a) Altı çizili kelimelerin anlamlı en küçük parçaları nelerdir? Yazınız.
Cevap: Hak, Güven, Gazete dir.

Soru: b) Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı arasında anlamca bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet vardır. Köklerden türeyen kelimelerdir.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleyi okuyarak soruları cevaplayınız.

O da “Artık güvenebiliriz.” dedi. Birlikte güldüler…
Soru: a) Bu cümlede neden üç nokta kullanılmıştır? Yazınız.
Cevap: Eylemin devam edeceğini göstermek için kullanılmıştır.


Soru: b) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki üç noktaları, kullanım özelliği ile eşleştiriniz.
a) Hoca Ali… Nereye böyle?
b) Çok zaman sonra…
c) Onunla S…’de bir daha görüşmeyelim.
ç) …ve birden kar, fırtına…

 

1) Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
2) Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime
ve bölümlerin yerine konur.
3) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.
4) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.

5. Sınıf Türkçe Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 77  Cevapları Anıttepe Yayınları

Soru: b) Siz de arkadaşlarınızla doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüple yaptığınız çalışmaları anlatan bir hikâye yazınız. Hikâyenizi yazarken TDK Yazım Kılavuzu’ndan yararlanınız. Yukarıdaki metinde geçen yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi hikâyenizde de kullanabilirsiniz.
Cevap:
Doğayı Sev Yeşili Koru
Bizim bu derneği kurmamızdaki amacımız doğadaki hasarların biraz da olsa giderilmesine katkıda bulunmaktır. Yeşili doğada arttırmamız gerekir. Hem bizim için hemde doğada yaşayan canlılar için temiz hava ve yeşil ortam gerekir. Bunu sağlamak için de ağaç dikip onlara iyi bakmalıyız.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78  Cevapları Anıttepe Yayınları

Soru: c) Kurduğunuz kulübe üye olmak için gerekli form aşağıda verilmiştir. Sınıf arkadaşlarınızdan birini, kurduğunuz kulübe üye yapınız. Arkadaşınızdan bu formu doldurmasını isteyiniz. Kulübe bir isim veriniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78  Cevapları


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK
Soru: 1. Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı grafik, tablo, görseller ile destekleyiniz.
Cevap: Ben Nevşehir’e peri bacalarını görmek için gittim. Gittiğimiz yerler çok güzel ve turist çeken yerlerdi. Aşk vadisi denilen bir yer vardı ve çok güzeldi.Ayrıca renk renk uçan balonlar vardı. Gökyüzünü süslüyorlardı adeta.

5. Sınıf Türkçe Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 Cevapları Anıttepe Yayınları

Soru: 2. Evliya Çelebi ve Seyahatname hakkında bilgi toplayınız.
Cevap:Evliya Çelebi 17. yüzyılın önde gelen yazarlarındandır. yaşadığı süre boyunca gezip gördüğü yerleri seyahatname adlı kitapta toplamıştır.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.