Anasayfa Kitap Cevapları
27 Mayıs 2023, 3:05 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85-88-89-90-91-92-93 Cevapları Anıttepe Yayınları

Deprem Metni Cevapları

3. TEMA: DOĞA VE EVREN: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85-88-89-90-91-92-93 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Anıttepe Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki görsellerden doğal afetler sonucu oluşanları belirleyip işaretleyiniz.

Cevap: 5. Sınıf Türkçe Sayfa 85-86-84-88-89-90-91-92-93 Cevapları Anıttepe Yayınları


Araştırmanızda deprem sırasında yapılması gerekenler ile ilgili neler öğrendiniz?

Cevap:

  • Sakinlik! Deprem sırasında öncelikle sakin olmalısınız.
  • Düşme ihtimali olan ve yaralanmanıza sebep olabilecek raf, dolap gibi mobilya ve eşyadan uzak durmalısınız.
  • Camlar, balkonlar ve merdivenler de uzak durmanız gereken alanlardır vb.
Sonraki Ödev:  Deprem Sırasında Yapılması Gerekenleri Öğreniniz.

Kobe ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Japonya’nın Hyōgo prefektörlüğünün merkezi ve en büyük şehridir


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları Anıttepe Yayınları

1. ETKİNLİK

Anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını yazınız. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz. Bunları öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız. Öğrendiğiniz kelimeleri kendi oluşturduğunuz sözlüğünüze de yazınız.
Cevap: 5. Sınıf Türkçe Sayfa 85-86-84-88-89-90-91-92-93 Cevapları Anıttepe Yayınları


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1) Yazarın babası deprem sırasında ne yapmıştır?
Cevap: El feneri ile gelip oradakileri mutfağa götürmüştür.

2) Yazarın babasıyla gurur duymasını sağlayan olay nedir?
Cevap: Göçük altında kalan komşularını kurtardığı için yazar babasıyla gurur duymuştur.

3) Deprem sonrasında yazar ve ailesi nerede kalmıştır?
Cevap: Babasının çalıştığı yerde

4) Yazarın babasının böyle bir felaket sonrasında diğer insanların yardımına gitmesini nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Bence herkesin yapması gereken bir davranıştır.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni aşağıdaki unsurlara göre inceleyiniz.
Cevap:

Olay: Kobe de yaşayan çocuğun depremden öce ve sonra yaşadıkları

Metindeki kahramanlar: yazar, babası, arkadaşları, görevliler

Yer: kobe

Zaman: bilinmiyor

Anlatıcı: anlatıcı çocuk


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları Anıttepe Yayınları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyarak soruları cevaplayınız.
Cevap:
Alelacele evden çıkarken üzerimize bir şeyler almamıştık ama en azından güvende olduğumuz için mutluydum.

Hatta deprem diye bir şeyin olduğuna bile inanmıyordum fakat artık inanıyorum.


a) Altı çizili kelimeler cümleye nasıl bir anlam katmıştır, cümlenin anlamında bir değişikliğe sebep olmuş mudur? Yazınız.
Cevap: Evet olmuştur.Cümlenin anlamını olumludan olumsuza veya olumlu olarak değiştirmiştir.


b) Okuduğunuz metinde yönlendirici ifadelerin olduğu cümleleri yazınız. Bu cümlelerdeki yönlendirici ifadeleri işaretleyiniz.
Cevap:

  • Aslında ben de korkmuştum ama bunu belli etmek istemiyordum.
  • Bu sayede felaketin büyüklüğünü görebiliyorduk
  • Gerçi yemekte sadece pilav vardı ama çok aç olduğumdan hiç umurumda değildi.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafiği inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları Anıttepe Yayınları

1) Grafik ne hakkında bilgi vermektedir?
Cevap: 2021 yılı Türkiye ve yakın çevresi deprem hareketliliği

2) Grafiğe göre deprem en çok hangi ayda olmuştur?
Cevap: Ağustos ayında.

3) Grafiğe göre deprem en az hangi ayda olmuştur?
Cevap: Kasım ayında

4) Depremin en çok olduğu ay ile en az olduğu ay arasındaki aylar hangileridir?
Cevap: Deprem en çok ağustos ayında, en az kasımda olmuştur. Bu aylar arasındaki aylar şunlardır: Eylül ve Ekim.

5) Temmuz ayında kaç deprem olmuştur?
Cevap: 26 deprem olmuştur.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Anıttepe Yayınları

b) Grafiği örnek alarak siz de okuduğunuz kitapların sayısını aylara göre gösteren bir grafik çiziniz.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Anıttepe Yayınları


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleler neden–sonuç bildirmektedir. Cümlelerin neden ve sonuç bölümlerini yazınız.

• Japonya’da çok fazla deprem oluyor bunun için sık sık deprem tatbikatları yapardık.
Neden: Japonya da çok fazla deprem oluyor
Sonuç: sık sık deprem tatbikatları yapardık
• Bu tatbikatlar bana hep sıkıcı gelirdi çünkü Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir.
Neden: Bu tatbikatlar bana hep sıkıcı gelirdi
Sonuç: Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir.
• Daha beş yaşında olduğu için çok korkmuştu.
Neden: çok korkmuştu
Sonuç: Daha beş yaşında olduğu için
• Çok aç olduğumdan yemeğin ne olduğu umrumda değildi.
Neden: yemeğin ne olduğu umrumda değildi
Sonuç: Çok aç olduğumdan
• Evimize gitmemiştik çünkü ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz.
Neden: Evimize gitmemiştik
Sonuç: ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz


a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Konuşma sırasında bu ifadeleri, hangi duygularınızı anlatmak için kullanırsınız? Açıklayınız.

5. Sınıf Türkçe Sayfa 85-86-84-88-89-90-91-92-93 Cevapları Anıttepe Yayınları

b) Yukarıdaki görsellerden istediğiniz birini seçiniz. Beden dilinizi kullanarak bu ifadeye uygun kısa bir konuşma yapınız.
Cevap: İnsanlar istemediği şeyler olduğunda, canını yakan, moralini bozan şeyler olduğunda üzülürler. İnsanlar hislerden ve duygulardan oluşurlar. Hislerimizi belli ederken yüz ifadelerini kullanırız. Üzüldüğümüzde ise üzülen emojiyi kullanırız.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Anıttepe Yayınları


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki köklere, verilen ekleri getiriniz. Oluşan kelimeyi tekrar yazınız ve bu ek sayesinde yeni kelime türeyip türemediğini işaretleyiniz.

5. Sınıf Türkçe Sayfa 85-86-84-88-89-90-91-92-93 Cevapları Anıttepe Yayınları


9. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Soruları cevaplayınız.
Japonya’da çok fazla deprem olduğunu biliyordum.
a) Bu cümlede kesme işareti niçin kullanılmıştır?
Cevap: özel bir isme getirildiği için.

b) Aşağıdaki kesme işaretinin kullanım alanları ile bunlara verilen örnek cümleleri eşleştiriniz.
Cevap:

1) Türkiye’mizin güzellikleri anlatmakla bitmez.
2) Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Eren Bey’den alabilirsiniz.
3) Yazı dili ile konuşma dilinin aynı olmasını sağlamak TDK’nin görevlerindendir.
4) Başvurular 24 Mart’a kadar uzatıldı.
5) 1915’te düşman orduları kapıya dayanmıştı.
6) A’dan z’ye tüm masrafları karşılayacağına söz vermişti.
7) Güzelliğin on par’etmez
Bu bendeki aşk olmasa

5. Sınıf Türkçe Sayfa 85-86-84-88-89-90-91-92-93 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Anıttepe Yayınları

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere kesme işareti koyunuz. Cümleleri yeniden yazınız.

Denilir ki Karacaoğlanın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.
Cevap: Denilir ki Karacaoğlan’ın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.

Bursaya yapılacak gezimiz 27 Nisana ertelendi.
Cevap: Bursa’ya yapılacak gezimiz 27 Nisana ertelendi.

Çocuklar bugün TBMMyi ziyaret etti.
Cevap: Çocuklar bugün TBMM’yi ziyaret etti.

Okulumuz yarışmada 2nci oldu.
Cevap:  Okulumuz yarışmada 2’nci oldu.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki giriş bölümünün bir kısmı verilen hikâyeyi siz tamamlayınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayınız.

KARDELEN VE HERCAİ

Karla kaplı dağlarda, yaylalarda kar üstünü delerek çıkan bu çicek ne kadar da güzeldir. Zor şartlarda yetişen, dirençli ve bir o kadar da narin olan kardelenin hikâyesini öğrenince ona hayran kalacaksınız.

Bir zamanlar birbirini çok seven iki çiçek varmış. Bunlardan erkek olan, sevgilisini o kadar çok seviyormuş ki; baharda açtıklarında diğer çiçeklerden onu kıskanıyormuş. Buna dayanamayan erkek çiçek baharda binlerce çiçeğin içinde açmak ve kalabalığın içinde kaybolmak yerine kışın dondurucu soğuğunda açarak canından çok sevdiği sevgilisini daha fazla görmeyi hayal etmiş .Yine bahar gelmiş, bütün çiçekler toprağı yedi renge boyamışlar. Erkek çiçek kışın kurduğu hayallerini anlatmış. Dişi çiçek sevgilisinin fikirlerini çok beğenmiş, bir daha ki sefere hiç kimsenin açmaya cesaret edemediği, kışın dondurucu soğuğunda açmak için sözleşmişler. Bahar bitmiş, yaz geçmiş, kış gelmiş. Sevgilisine kavuşma hayali ile yerinde duramayan erkek çiçek, karın bir yorgan gibi kapladığı toprağı delerek yeryüzüne çıkmış. Bembeyaz karlar içinde o renkleriyle göz kamaştıran sevgilisini aramış… Ama bulamamış . Ümidini yitiren erkek çiçek bir süre sonra üzüntüsünden boynunu eğmiş ve soğun şiddetine daha fazla dayanamamış ve hayatını kaybetmiş. İşte o günden sonra aşkı için kışın dondurucu soğuna bile aldırmadan karların içinde açan çiçeğe KARDELEN ve ona sadık kalmayıp aldatan sevgiliye HERCAİ adı verilmiş…


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları Anıttepe Yayınları

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Ağaçların önemi ile ilgili atasözü ve özdeyişler bulunuz. Bunların anlamlarını öğreniniz.

Cevap:

  • çiçekler ağacın gözü kuşlar ağacın dilidir
  • ormansız bir yurt vatan değildir.
Sonraki Ödev:  Ağaçların Önemi ile İlgili Atasözü ve Özdeyişler Bulunuz.

 “Tohumlar Fidana” şarkısını dinleyiniz. Şarkının sözlerini ezberleyiniz.

Cevap:


Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden “Geleceğe Nefes” kampanyasını araştırınız. Bakanlığın internet sitesinin adresini defterinize not alınız.

Cevap: “2017 yılında özellikli alan ağaçlandırmaları kapsamında; 3.158 üniversite ve okul bahçesine 622 bin adet, 1.070 ibadethane bahçesi ve 1.100 adet mezarlığa 432 bin adet, 233 hastane ve sağlık ocağı bahçesine 114 bin adet ve 1.153 km karayolu kenarına 1 milyon 109 bin adet boylu fidan dikilmiştir.”


İstediğiniz bir ağaçla ilgili kitap ya da dergiden bilgi toplayınız.

Araştırmanızda kaynak olarak kullandığınız yayının künyesini (kitabın yazarının soyadı, adı, kitabın adı, yayınevi, yayın yeri, yayın yılı) defterinize not alınız.

Cevap: Meşe ağacının 400 tane türü vardır. Bunların arasında yazın ve kışın yapraklarını dökmeyen türleri de vardır.
Meyvesi yani palamut sobada veya kor ateşte pişirilerek yenilir. Çekilerek kahvesi yapılır. Bir kestane türüdür.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.