Anasayfa Kitap Cevapları
17 Ağustos 2023, 23:31 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94-95-96-97-98 Cevapları Anıttepe Yayınları

Sakın Kesme Dinleme İzleme Metni Cevapları

3. TEMA: DOĞA VE EVREN: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94-95-96-97-98 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları

Anıttepe Yayınları
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ormansız ve ağaçsız toprak, vatan değildir.” sözünü kısaca açıklayınız.

Cevap: Vatan demek toprak demektir. Ormanlar toprakların bir parçası ve bizim akciğer imizdir.Böyle önemli bir detayı başkalarına teslim edemeyiz bu yüzden korumamız gereken bir sahadır.

Sonraki Ödev:  Mustafa Kemal Atatürk’ün Ormansız ve Ağaçsız Toprak, Vatan Değildir. Sözünü Kısaca Açıklayınız.

Ağaçların önemi ile ilgili araştırdığınız atasözü ve özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

  • Çiçekler ağacın gözü,kuşlar ağacın dilidir.
  • Ormansız bir yurt vatan değildir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
  • Ormanım da bir dalı kesenin başını keserim. (Fatih Sultan Mehmet Han)
Sonraki Ödev:  Ağaçların Önemi ile İlgili Atasözü ve Özdeyişler Bulunuz.

1. ETKİNLİK

Şiiri dinlerken etkilendiğiniz dizeleri not ediniz.
Cevap:

  • Bak sizin köy şu yemyeşil koruluğun gölgesinde ne güzel!
  • Bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman
  • ‘Mirasımı artır’ diye öğüt veren Ata’dan.

2. ETKİNLİK

Aşağıda sözlük anlamları verilen kelime ve kelime gruplarını karşılarına yazınız.
Cevap:
1) Arkadaş, ahbap anlamında hitap sözü. (..hemşehri…)
2) Koru durumunda olan sık ağaçlı yer. (..koruluk….)
3) Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı. (..kervan…)
4) Daha iyi bir duruma girmek. (…..onmak….)
5) Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat. (..öğüt……),


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz şiire göre cevaplayınız.

1) Şair, şiirde kimlere sesleniyor?
Cevap: Ağaç kesenlere

2) Şair hangi ağaçları kesmemizi söylüyor? Neden?
Cevap: Çürümüş ölmüş ağaçları kesmemizi söylüyor.Çünkü o ağaçlar işlevini yitirmiştir.

3) Şair, ağaçları neden kesmememizi öğütlüyor?
Cevap: İnsanların yaşam kaynağı olduğu için

4) Sizce atalarımız “Mirasımı artır.” sözüyle bizlere neyi öğütlemiş olabilirler?
Cevap: Ormanlarımızı çoğaltıp daha güzel ve sağlıklı bir devlet olmamızı öğütlemişlerdir.


4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu aşağıya yazınız.
Cevap:
Şiirin ana duygusu: Ağaçların önemi


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları

Anıttepe Yayınları

5. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz şiirden hareketle “Şair, nasıl bir yurt özlüyor?“ sorusunu cevaplayacak nitelikte bir paragraf yazınız.
Cevap: Şair yurdunun her tarafını yeşil ve ormanlarla dolu olmasını istiyor.

b) Şairin özlediği yurdu hayal ederek aşağıya bir resim çiziniz.

resim çizimi


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metni içeriğine uygun olarak sınıfta arkadaşlarınızla canlandırınız.

TOHUMLAR FİDANA
Tohumlar fidana,
Fidanlar ağaca,
Ağaçlar ormana,
Dönmeli yurdumda.
Yuvadır kuşlara,
Örtüdür toprağa,
Can verir doğaya,
Ormanlar yurdumda.
Bir tek dal kırmadan,
Ormansız kalmadan,
Her insan bir fidan,
Dikmeli yurdumda.
Anonim

(Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir)


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları

Anıttepe Yayınları

7. ETKİNLİK

“Sakın Kesme” şiiriyle ilgili görüşlerinizi yazınız.
Cevap: Son zamanlarda ağaç kesimi gittikçe artmaya başlamıştır. Bunu anlatan ve önlenmesini sağlamaya çalışan bir şiirdir.


8. ETKİNLİK

a) “Geleceğe Nefes” kampanyasını Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden araştırınız. Araştırmanızda edindiğiniz bilgileri ve Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinin adresini yazınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı: https://www.tarimorman.gov.tr/

Cevap: “2017 yılında özellikli alan ağaçlandırmaları kapsamında; 3.158 üniversite ve okul bahçesine 622 bin adet, 1.070 ibadethane bahçesi ve 1.100 adet mezarlığa 432 bin adet, 233 hastane ve sağlık ocağı bahçesine 114 bin adet ve 1.153 km karayolu kenarına 1 milyon 109 bin adet boylu fidan dikilmiştir.”

b) İstediğiniz bir ağacın özelliklerini dergi ya da bir kitaptan araştırmıştınız. Araştırmalarınızda edindiğiniz bilgiyi ve bilgiyi aldığınız yayının künyesini yazınız.(Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir)


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları

Anıttepe Yayınları

9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerden amaç–sonuç bildirenleri “X” ile işaretleyiniz.
Cevap:
(X ) Gölgesinde dinlenebilmek için ağaçları kesmemeliyiz.
( ) Ağaçlar kesildiği için vatanımız giderek çölleşiyor.

( X) Daha yaşanılır bir dünyada olmak için ağaç dikmeliyiz.
( ) Ağaçlar bize atalarımızdan yadigârdır.
( ) Doğayı çocuklarımızdan ödünç aldık.

b) Aşağıdaki amaç–sonuç cümlelerinin amaç ve sonuç bölümlerini yazınız.
Cevap:
• Uluslararası konferansa katılmak için Paris’e gitti.  Amaç:Uluslararası konferansa katılmak  Sonuç: Paris’e gitmek.

• Bol su içiyorum, daha sağlıklı olmak için.  Amaç:Sağlıklı olmak  Sonuç: Bol Bol su içmek


10. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizeyi okuyunuz. Soruları cevaplayınız.
Ey hemşehri, sakın kesme!

a) Bu dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır?
Cevap: Ünlem işareti kullanılmıştır.

b) Bu noktalama işareti niçin kullanılmıştır?
Cevap: Uyarı bildirmek için kullanılmıştır.

c) “Hanımefendi bugün de işe pek erken (!) geldiniz.” cümlesindeki ünlem işareti niçin kullanılmıştır?
Cevap: Kinaye olarak kullanılmıştır.

ç) “Simitçi! Bana bir simit lütfen.” cümlesindeki ünlem işaretinin kullanım amacı nedir? Yazınız.
Cevap: Seslenmek amacıyla kullanılmıştır.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde ünlem işareti kullanılmalıdır? İşaretleyiniz.
Cevap:
( ) Her bayram içimi sevinç kaplar
( ) Gelecek yıl bu adaya tekrar geliriz
(X ) Aa, ne kadar düşüncesiz davranmış
( ) Olanlar karşısında çok üzgünüm
(X ) Vah, bu da mı gelecekti başına


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları

Anıttepe Yayınları

12. ETKİNLİK

Kemal’in dedesi, çocuklara ve gençlere öğütler vermektedir. Dinlediğiniz şiirden hareketle Kemal’in dedesi sizlere başka hangi öğütler verebilir? Yazınız.
Cevap: Geçmişten bahsederek o zamanda ki ortamları yeşil alanları koruyup iyi bir şekilde kullanmaları gerektiği hakkında öğüt verebilir.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Türk halı ve kilimlerinde kullanılan başlıca motifleri araştırınız. Bulduğunuz motifleri sınıfa getiriniz.

Cevap:
halı ve kilimler

Sonraki Ödev:  Türk Halı ve Kilimlerinde Kullanılan Başlıca Motifler Nelerdir?

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.