Anasayfa Kitap Cevapları
14 Şubat 2023, 15:40 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 27-28-29-30. Cevapları FCM Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1.ÜNİTE: PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 27-28-29-30. Cevapları FCM Yayıncılık


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları FCM Yayınları

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan satırlara yazınız.

Peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

Peygamber: Allah tarafından seçilen ve İslam dinini yayan kişilerdir.
Vahiy: Allah tarafından bir emrin ve düşüncenin peygambere bildirilmesi

Sonraki Ödev:  Peygamber ve Vahiy Kavramları Ne Anlama Gelmektedir? Açıklayınız.

Peygamberlerin ne gibi görevleri vardır? Bilgi veriniz.

Cevap:

  • Allah’tan aldıkları ilahi mesajları insanlara doğru ve eksiksiz bir şekilde ulaştırmaktır
  • Tebliğ ettikleri mesajları açıklamakla görevlidirler.
  • İnsanlara ayrım yapmadan Allah’a inanamaya ve sadece Allah’a kulluk etmeye çağırmışlardır.
Sonraki Ödev:  Peygamberlerin ne gibi görevleri vardır? Bilgi veriniz.

Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin insanlara ne gibi faydaları olmuştur? Örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Allah gönderdiği vahiylerle insanlara hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını nasıl sağlayacaklarını söylemiştir. Peygamberler vahiylerle insanlara doğru yolu göstermiş ve neleri yapmaları gerektiğini anlatmışlardır.

Sonraki Ödev:  Allah’ın vahiy göndermesinin insanlara ne gibi faydaları olmuştur? Örnekler vererek açıklayınız.

Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını kısaca özetleyiniz.

Cevap: Hz. Adem ilk peygamberdir. Yasaklı meyveyi yemesi üzerine Hz. Havva ile beraber yeryüzüne gönderilerek cezalandırılmıştır. Allah Hz. Adem’e tüm isimleri öğretmiş ve Hz. Adem aracılığıyla da nesilden nesle aktarılmıştır.

Sonraki Ödev:  Hz. Adem’in Hayatını Kısaca Özetleyiniz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları FCM Yayınları

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

1. Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara Allah’ın (c.c.) yardımı ve izniyle peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri olağanüstü olaylara ne ad verilir?
Cevap: B) Mucize


2. Aşağıda, peygamberlerin sıfatlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
Cevap: C) İsmet: Dürüst ve güvenilir olmak.


3. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ………………….. yılları arasında, ayet ve sureler hâlinde, parça parça indirilmiştir.
Yukarıdaki boşluğa hangi tarihler gelmelidir?

Cevap: B) 610-632


4. Aşağıdaki ilahi kitap ve peygamber eşleştirmesinden hangisi hatalıdır?
Cevap: A) Tevrat – Hz. İbrahim (a.s.)


5. “Sizin en ……………. Kur’an’ı ……………. ve öğreteninizdir.”
Buhârî, Fedâilü’l – Kur’an, 21.
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir?

Cevap: C) hayırlınız – öğrenen


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları FCM Yayınları

C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, yay ayraç içinde verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız.
Cevap:

Peygamberlik kavramı, İslam kültüründe nübüvvet ya da risalet kavramlarıyla ifade edilir.
Peygamberler, getirdiği vahiylerle insanlara doğru yolu göstermiş, onları iyiye ve güzele yönlendirmiştir.
Peygamberler güzel ahlakları ve erdemli davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır.
Kur’an-ı Kerim’de 666 ayet ve 114 sure yer almaktadır.
Kur’an-ı Kerim’i okumaya ve anlamaya önem vermeliyiz.
Hz. Âdem (a.s.) tüm insanlığın atasıdır.
Atalarımız Kur’an-ı Kerim’i okurken ve taşırken belden yukarıda tutmaya özen göstermişlerdir


Ç. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
Cevap:

1. (Y) Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem (a.s.) ile eşi Hz. Havva’yı ilk olarak dünyada yaratmıştır.
2. (D) Tevrat, Zebur ve İncil adlı ilahi kitaplar, insanlar tarafından değişikliğe uğratıldığından, Allah’tan (c.c.) geldiği şekliyle günümüze kadar ulaşamamıştır.
3. (D) Kunut duaları, vitir namazının üçüncü rekâtında okunur.
4. (Y) Peygamberlerin güvenilir olma sıfatına tebliğ adı verilir.


D. Kunut dualarında eksik bırakılan bölümleri tamamlayınız.
Cevap:

Allâhümme inna nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. ve nü’minübike
ve netubü ileyk. ve netevekkelü aleyk. ve nüsnî aleykel hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfüruk Ve nahleu ve netrukü men yefcürük.
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd ve ileyke nesâ ve nahfid.
Nercû rahmeteke ve nahşâ azabek İnne azâbeke bilküffâri mülhık.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları FCM Yayınları

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz
Cevap:

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 30 Cevapları FCM Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.