Anasayfa
24 Kasım 2021, 1:46

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9-10-12-13. Cevapları FCM Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 9-10-12-13. Cevapları FCM Yayıncılık Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 9 Cevapları FCM Yayınları

Soru: 1. “Peygamber, tebliğ, mucize ve vahiy” kavramlarının anlamlarını Dinî Terimler Sözlüğü, Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırarak öğreniniz.
Cevap:

Peygamber: Allah tarafından seçilen ve İslam dinini yayan kişilerdir.
Tebliğ: bildiri
Mucize: Akıl yoluyla açıklanamayan olağanüstü olaylar.
Vahiy: Allah tarafından bir emrin ve düşüncenin peygambere bildirilmesi


Soru: 2. İlahi kitapların adlarını ve hangi peygamberlere gönderildiğini araştırıp defterinize not ediniz.
Cevap:

  • Tevrat → Hz. Musa
  • Zebur → Hz. Davut
  • İncil → Hz. İsa
  • Kuran-ı Kerim → Hz. Muhammed

Soru: 3. Hz. Âdem (a.s.) kıssası hakkında İslam Ansiklopedisi, peygamberler tarihi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan bilgi edininiz.
Cevap: Hz. Adem dinimizde ilk peygamberimizdir. Kıssa ya göre  Hz. Adem ve Hz. Havva cennette şeytanın yasak meyveden yerlerse sonsuza kadar yaşayacakları vesvesesine inanarak  yasak olan bir meyveyi yemişler. Allah’ın emirlerine uymadıkları için yeryüzüne indirilerek cezalandırılmışlarıdır.


Soru: 4. Peygamberlere niçin ihtiyaç vardır? Araştırınız
Cevap:  Allah’ın varlığını birliğini bilmemiz ve inanmamız için bizden birinin olması gerekmektedir. Peygamberler de bizim gibi yaşayan mücadele eden insanlardır. Bizler Allah’ın sıfatlarını anlamak için peygamberlere ihtiyaç duyuyoruz.


Soru: 5. Kur’an-ı Kerim mealinden Ahzâb suresinin 21. ve Kalem suresinin 4. ayetinin anlamlarını bulup defterinize yazınız.
Cevap:

  • (Böyle oldu ki) Allah, sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın! Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir (Azhap Suresi 21. ayet)
  • Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin. (Kalem suresi 4. Ayet)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 10 Cevapları FCM Yayınları

Soru: Peygamber denince aklınıza neler geliyor? Hangi peygamberlerin adlarını biliyorsunuz?
Cevap: Peygamberler Allah’ın varlığını ve birliğini insanlara anlatmak için görevli olan Allah’ın kulu ve elçileridir. Bildiğim peygamberler; Hz. Adem, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 12 Cevapları FCM Yayınları

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

ETKİNLİK

Soru: Yukarıdaki ayetlerin anlamını, Allah’ın (c.c.) insanlara peygamberler göndermesinin önemi ve faydası açısından sınıfınızda değerlendiriniz.
Cevap: O zamanlarda insanlar doğru yoldan çıkıp yanlış davranışlarda bulunmuşlar ve Allah peygamber göndererek doğru yolu görmelerini sağlamıştır.


Soru: Yukarıdaki ayetler, peygamberlerin özellikleri hakkında sizlere nasıl bir fikir vermektedir?
Cevap: Güvenilir, dürüst, örnek olan kimselerdir.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 13 Cevapları FCM Yayınları

ETKİNLİK

Soru: Emanete ihanet etmek ne demektir? Bu ayetin vermek istediği mesaj hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap:  Emanete ihanet etmek, bize emanet edilen bir şeye sahip çıkmayarak zarar görmesine neden olmak demektir. Bu ayette bize anlatılmak istenen Peygamberlere emanet edilen dinimize ihanet etmeleri söz konusu bile değildir. Her peygamber dinimizi kitapları insanlara doğru bir şekilde anlatıp doğru bir şekilde uymalarını sağlamışlardır.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.