Anasayfa Kitap Cevapları
19 Mayıs 2022, 23:14 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100. Cevapları FCM Yayıncılık

4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED’İN HAYATI: 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100. Cevapları FCM Yayıncılık


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları FCM Yayınları

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan satırlara yazınız.

1. Peygamberimiz (s.a.v.), İslam’a davetine niçin en yakınlarından başlamıştır? Açıklayınız.
Cevap: Çünkü kendine güvenen ve en güvendiği insaların kendine inanacağını bilmektedir. Bu süreçte ona destek olacak kişilerdir. Bundan dolayı en yakınlarından tebliğ etmeye başlamıştır.

2. Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam’ı Mekke’de yayarken ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır? Bilgi veriniz.
Cevap: Mekkeliler karşı gelmiş ve baskı yapıp vazgeçirmeye çalışmışlardır.

3. İsrâ ve Miraç Olayı ne demektir? Açıklayınız..
Cevap: Hz. Muhammed’in Cebrail (a.s) ile göğe yükselip ondan ayrıldıktan sonra Allah’ın huzuruna çıkması olayıdır.

4. Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar niçin Medine’ye hicret etmişlerdir? Belirtiniz.
Cevap: Mekkeli müşrikleirn Müslümanlara olan baskısı artmıştır. Bundan dolayı Medine’ye göç etmişlerdir.

5. Mescid-i Nebi’nin, Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde ne gibi sosyal işlevleri vardı? Belirtiniz.
Cevap: İbadet amaçlu ve eğitim-öğretim amacıyla kullanılmıştır.

6. Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de sosyal barışı sağlamak için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bilgi veriniz.
Cevap: Muhacir ve ensarları dost ilan etmiştir. Hudeybiye antlaşması imzalanmıştır.

7. Bedir Savaşı’nın başlıca sonuçları nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Bedir savaşı kazanılmıştır. İslam cemaati Arap yarımadasında önemli bir yere gelmiştir. 70 kişi öldürülmüş 70 kişi de esir alınmıştır. Esir alınan kişilerin on Müslümana okuma yazma öğretmesi şartı ile serbest bırakılmıştır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9-10-12-13. Cevapları FCM Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları FCM Yayınları

B. Aşağıdaki şemaları doldurunuz.

1. İlk Müslümanların adlarını aşağıdaki şemaya yazınız
Cevap:

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 98 Cevapları FCM Yayınları

2. Hicret’in Müslümanlar için ne gibi faydaları ve sonuçları olmuştur? Aşağıdaki şemaya yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 98 Cevapları FCM Yayınları


C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Peygamberimize (s.a.v.) ilk inen ayetler aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Alak suresinin ilk beş ayeti

2. Müslümanların ilk hicret ettikleri yer neresidir?
Cevap: B) Habeşistan


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları FCM Yayınları

3. “Akabe Biatları” kimler arasında gerçekleşmiştir?
Cevap: D) Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medineli Müslümanlar arasında

4. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara …………………………….., onlara Medine’de yardım eden, destek olan Müslümanlara da ……………………. adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?

Cevap: B) Muhacir – ensar

5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v.) ile Yahudiler arasında yapılan Medine Sözleşmesi’nin maddeleri arasında yer almaz?
Cevap: D) Yahudiler ve Müslümanlar birbirlerinin düşmanlarıyla ittifak kurabilecekler.

6. Aşağıdaki olay ve tarih eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır?
Cevap: B) Mekke’den Medine’ye hicret – 620

7. I. İlk Müslümanlardan biridir.
II. Peygamberimizin (s.a.v.) en yakın arkadaşı ve sadık dostudur.
III. Hicret yolculuğunda Peygamberimizin yanında yer almıştır.
Yukarıda sözü edilen sahabi kimdir?
Cevap: B) Hz. Ebu Bekir (r.a.)


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları FCM Yayınları

8. Peygamberimiz (s.a.v.), Hendek Savaşı’ndan önce müşriklerle yapacakları savaşta nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda, sahabilerle görüş alışverişinde bulunmuştur. Bunun sonunda Selman-ı Farisi adlı sahabinin Medine’nin etrafına hendek kazılmasına dair teklifi uygun bulunmuştur.
Bu durum Peygamberimizin (s.a.v.) hangi özelliğini ortaya koymaktadır?
Cevap:  C) Peygamberimizin (s.a.v.) istişareye önem verdiğini

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 83-85. Cevapları FCM Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
Cevap:

1. (Y) Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy Sevr Mağarası’nda gelmiştir.
2. (D) Peygamberimizin (s.a.v.) eşi Hz. Hatice (r.a.) ile amcası Ebu Talip’in vefat ettiği yıla “Hüzün Yılı” adı verilmiştir.
3. (D) Peygamberimiz (s.a.v.) ilk mescidi hicret sırasında Kuba’da yapmıştır.
4. (D) Peygamberimizin (s.a.v.) kabri, Mekke’de Kâbe’nin yanındadır.
5. (D) Hz. Hamza (r.a.) ile Hz. Ömer’in (r.a.) art arda İslam’a girmesi, Mekke’de İslam’ın yayılmasına ve Müslümanların güçlenmesine katkı sağlamıştır.
6. (Y) Hudeybiye Antlaşması, Peygamberimiz (s.a.v.) ile Yahudiler arasında yapılmıştır.
7. (D) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Veda Haccı” sırasında Arafat’ta yaptığı konuşmaya “Veda Hutbesi” adı verilir.
8. (Y) Hz. Muhammed (s.a.v.) Taif’e gittiğinde, insanlar Peygamberimizi (s.a.v.) büyük bir sevgiyle karşıladı ve çok sayıda insan İslam’ı kabul etti.


D. Aşağıdaki Nasr suresinde boş bırakılan yerleri tamamlayınız
Cevap:

Bismillahirrahmânirrahîm.
İzâ câe nasrullahi velfeth ve raeytennase yedhulûne fîdinillahi efvâcâ. Fesebbih bihamdi Rabbike vestagfr İnnehû kane tevvâbâ.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.