Anasayfa Kitap Cevapları
9 Aralık 2021, 1:38 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa Cevapları


1. Namaz İbadeti ve Namazın Önemi


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 33 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Namazı neden kılmamız gerekir?
Cevap: Namaz ibadeti Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Müslümanlık dinine mensup bir bireyin yerine getirmesi gereken bazı görevleri vardır. Bunların başında da dinin direği olan namaz gelir.

YORUMLAYALIM
“Namazlara ve orta namaza (ikindi namazına) devam edin. Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz
kılın.”
Cevap: Namaz kılmak kalben yapılması gereken bir ibadettir. Günde kılmamız gereken 5 vakit üstümüze farz olan namaz vardır. Bunları Allah’a olan bağlılığımız ve saygımızdan dolayı yapmamız gerekir.


YORUMLAYALIM
“İslam beş temel üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın
resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi
haccetmek ve ramazan orucunu tutmak.”
Cevap: Bu ayette anlatılmak istenen bir Müslümanın bu dini seçmesi üzerine yapması gereken temel şartlardan bahsetmiştir. Bu şartları kalben inanarak yapmamız gerekir. Hak yolundan vazgeçmeden dosdoğru olarak yapmamız gereken farzlardır.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 36 Cevapları Dörtel Yayıncılık

YORUMLAYALIM
“(Resulüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten
alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”
Cevap: Bize yani müslümanlara indirilen kitap Kuran-ı kerim den onu okumamız gerektiğinden bahsetmiştir. Kılınan namaz yani farzlardan biri olan namaz ibadeti kötü davranıştan alıkoyup bizi iyiliğe yönlendirir. Allah’u tealayı anmak ibadetlerin en büyüğüdür. Çünkü kul yaradanı unutmaması ve hep onla olduğunu bilmesi gerekir.

YORUMLAYALIM
Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün ashabına sordu: “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa
ve o kimse bu nehirde her gün beş kez yıkansa onda kirden eser kalır mı?” Ashab-ı kiram, “Hayır, kalmaz
ya Resulallah!’” dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İşte beş vakit namaz da böyledir.
Allah, beş vakit namazla günahları silip yok eder.”
Cevap: Beş vakit namaz için alınan abdest ile Allah’ın huzuruna temiz çıkan bir kul namaz ibadetini yerine getirerek aslında günahlarından kurtulmak için Allah’a sığınır. Kul içten ve doğru bir şekilde kıldığı namazla bütün günahları temize çıkar.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 37 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Farz, vacip ve sünnet ne demektir? Bu kavramlar hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap:

  • Farz: Müslümanlık dininde yapılması zorunlu kılınan ibadetler.
  • Vacip: Yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dînî hükümler
  • Sünnet: Hazreti Muhammet’in koyduğu kurallar ve Müslümanlara gösterdiği yol.
Sonraki Ödev:  Bedir Savaşı'nın Başlıca Sonuçları Nelerdir? Belirtiniz.

“Namazı kıldınız mı, gerek ayakta gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın. Güvene
kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak
farz kılınmıştır.”
(Nisâ suresi, 103. ayet.)
“Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları)
giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.”
(Hûd suresi, 114. ayet.)
“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında
onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”

Yukarıdaki ayetlerden, namazın önemi ve faydaları ile ilgili ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla
konuşunuz.
Cevap: Namaz ibadeti insanı kötü yoldan alıp doğru yola iletir. Bir Müslüman dosdoğru olmalıdır ki yaptığı ibadetler de Allah katında kabul edilsin.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 38 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Tesbih namazı ve teheccüt namazı kaçar rekât olarak ve nasıl kılınır? Araştırınız.
Cevap:

Tesbih namazı: 1.Rekat
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere tesbih Fatiha ve sure’den sonra 10 kere tesbih Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih 2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur. Böylece birinci rek’at kılınmış olur.
2.Rekat
Fatiha’dan önce 15 kere tesbih Fatiha ve sure’den sonra 10 kere tesbih Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.
İkinci rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
3.Rekat
Sübhâneke’den sonra 15 kere tesbih Fatiha ve sure’den sonra 10 kere tesbih Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih 2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur. Böylece üçüncü rek’at kılınmış olur.
4.Rekat
Fatiha’dan önce 15 kere tesbih Fatiha ve sure’den sonra 10 kere tesbih Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75’dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.

Teheccüd namazı

“Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir.

Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selam verilebilir

 

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayıncılık ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Dörtel Yayıncılık

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Namaz ibadetinin dinimizdeki önemini ayet ve hadislerle açıklayınız.
Cevap: Namaz dinimizin direğidir. Namaz kılmak dinimizde bulunan en önemli ibadetleri başında gelir. Ayetler ile açıklamak gerekirse ;
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 60 Cevapları Dörtel Yayıncılık

2. Niçin namaz kılarız? Anlatınız.
Cevap: Allah’a olan kulluğumuzu yerine getirmek ve Allah’a bize vermiş olduğu nimetlerden dolayı namaz kılarız. Namaz kılmak en önemli farz ibadetlerin başında gelir.

3.Namazın dışındaki ve içindeki farzları sıralayınız.
Cevap:
Namazın dışında kalan farzlar ;
Hadesten taharet
Necasetten Teharet
Setr-i avret
İstikbal-i kıble
Niyet
Vakit

Namazın içinde bulunan farzlar ;
Kıyam
Kıraat
Rüku
Secde
Kâde-i âhıre [son oturuş]:

4.Namazın birey ve toplum açısından ne gibi faydaları vardır? Anlatınız.
Cevap: Camilerde namaz kılmak için onlarca insan toplanır ve omuz omuza vererek ibadetleri eda ederler. Bu durum toplum içinde bulunan sınıfların yok olmasını sağlar. Camide Allah’ın önünde herkes eşittir.

5. Cemaatle kılınan namaz ile tek başına kılınan namaz arasında ne gibi farklar vardır? Söyleyiniz.
Cevap: Cemaatle kılınan namaz tek kılınan namaza göre daha faziletlidir.

6.Zekeriya Peygamber (a.s.) hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: İsrail oğullarından olan Hz. Zekeriya (a.s) Allah’ın insanlar için göndermiş olduğu bir elçidir.
Hz. Zekeriya (a.s.), sapkınlık içerisinde bulunan insanlara Allah’ın varlığını ve birliğini anlatıp, onların doğru yola ulaşmasını ve Allah’a kulluk etmelerini sağlamakla mükellef bir peygamberdi.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
Cevap: Aşağıda bulunan çoktan seçmeli soruların Cevap anahtarı ;

1. A
2. C
3. B
4. C
5. B
6. D
7. B
8. C


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 61 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Suyun bulunmaması ya da hastalık vb. sebeplerle kullanılamaması durumunda abdest veya boy
abdesti yerine …….TEYEMMÜM……… yapılır.

Teyemmüm, niyet edilip elleri toprağa sürüldükten sonra …..YÜZ………. ve ………KOLLAR…… mesh edilerek yapılır.

Namazlar …..KABE……. yönüne dönülerek kılınır.

Her gün beş kez, farz namazların vaktinin geldiğini haber vermek için ………EZAN…….. okunur.

Cuma namazının ……CEMAATLE…… kılınması gerekir.

Bayram namazı yılda …2 ( İKİ )…………. kez kılınır.

Öğle namazı …..10 ..( ON )………. rekâttır.

Akşam namazının önce ……..FARZI…………. sonra ………..SÜNNETİ……. kılınır.

Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.
..D.. Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar.
..D.. Niyet etmek, teyemmümün farzlarından biridir.
..D.. Cenaze namazı ayakta kılınır, rükû ve secdesi yoktur.
..Y.. Teravih namazı, yatsı namazından önce kılınır.
..D.. Beş vakit namaz evde de camide de kılınabilir.
..Y.. Teravih namazının kılınması farzdır.
..D.. Cuma namazı, Müslümanların kaynaşmasına, birlik ve beraberlik içinde olmasına katkı sağlar.
..Y.. Cenaze namazını kılmak sünnettir.
..D.. Kunut duaları, vitir namazında okunur

Namaz ibadeti tabiki önemli.Ama insanların bundan öte kötülük yapmamaları kul hakkı yememeleri gerekir. Bazıları din sömürüsü yapmak için namaz gibi şeylerin arkasına saklanıyorlar.Bunlar İslamı kötü gösteriyor

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.