Anasayfa Kitap Cevapları
24 Ocak 2022, 2:52 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa Cevapları Gün Yayınları

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa Cevapları

Cevabını görmek istediğini etkinlik veya sayfaların numarasını bularak üstüne tıklayınız.


İçindekiler

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları GÜN Yayınları Değerlendirme Çalışmaları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Alkollü içkilerin toplumsal açıdan ne gibi zararları vardır? Örneklerle anlatınız.

Cevap: Alkol dinimizce haram kabul edilen bir içecektir. Alkol içen kişiler uzun bir süre boyunca istemsiz hareketler yapar ve kendilerini zor duruma düşürürler. Şuur ve bilinç kaybı gibi sonuçları olan alkol toplumsal olarak bizlere zarar vermektedir. Örnek vermek gerekirse alkollü bir kişinin sokakta ki insanlara zarar verecek davranışlarda bulunması.

2. Kumar ne gibi olumsuzluklar doğurur? Açıklayınız.

Cevap: Kumar oynamak dinimizde haramdır. Kumar oynamak insanlarda aynı sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan bir eylemdir. Kumar oynayan kişiler aile ve özel hayatlarında sorunlar yaşarlar. Kumar oynayan kişiler manevi maddi bir çok kayıp yaşaya bilirler.

3. Zararlı alışkanlıklar için söylenen “Bir kere denemekten bir şey olmaz!” yaklaşımı doğru mudur? Niçin? Açıklayınız.

Cevap: Bir kereden birşey olmaz sözü bizlere kötü alışkanlıklara alet etmek için kötü insanların söylediği ünlü bir cümledir. Bu cümle kesinlikle doğru değildir. Her zararlı içecek ve davranışın bir kere de olsa zararı vardır.

4. Zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap: Zararlı alışkanlıklara genelde kötü arkadaş çevresi sebep olmaktadır. İnsanlarda var olan özgüven eksikliği ve toplumdan kendini soyutlayarak yaşamak insanları zararlı alışkanlıklara iten etkenlerdir.

5. Zararlı alışkanlıklarla kul hakkı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap: İnsanlar zararlı alışkanlıklar ile kendilerine ve çevresine maddi manevi zararlar vermesine sebep olur. Bu durumlarda başka insanlara zarar verebilir ve onların haklarına girebiliriz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

 1. B
 2. A
 3. C
 4. D

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 76 Cevapları GÜN Yayınları

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

(Y) Alkollü içki içen kişi, sıkıntı ve dertlerinden tamamen kurtulur.
(D) Kumarda kazanan yoktur, kumar oynayan herkes sonuçta kaybeder.
(Y) Alkollü içkilerin ara sıra ve az miktarda içilmesinde sakınca yoktur.
(Y) Kötü alışkanlıklar kişinin sadece kendisine zarar verir.
(D) ”Bir kere denemekten bir şey olmaz.” anlayışı büyük bir tuzak ve aldatmacadır.
(D) Dinî ve ahlaki değerler, kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmamızı sağlar.
(D) Tebbet suresi Ebu Leheb ile eşinin helak olacağından söz etmektedir.
(D) Gençleri kötü alışkanlık ve davranışlardan korumak, devletin de görevidir.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız.
kumar – günah – sarhoşluk – düşmanlık – içki – tehlikeye – haramdır

6.-Sinif-Din-Kulturu-ve-Ahlak-Bilgisi-GÜN-Yayinlari-Sayfa-76-Ders-Kitabi-Cevaplari


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları GÜN Yayınları

1. “Vahiy, tebliğ, hicret, sahabi, muhacir ve ensar” kavramlarının anlamlarını araştırıp defterinize yazınız.
Vahiy: Allah tarafından peygamberlere gönderilen sözler, bilgiler ve öğütler.
Tebliğ: Peygamberler tarafından insanlara söylenmesi gereken emir, söz, öğüt ve mesajların tümü.
Hicret: Her hangi bir sebepten dolayı yaşadığı toprakları ter ederek başka topraklarda yaşamaya devam etmek.
Sahabi: Peygamber efendimiz zamanında yaşamış, onu gören, sözlerini insanlara aktaran kişiler.
Muhacir: Topraklarını bir takım sebeplerden dolayı terk etmek zorunda kalan Müslümanlara verilen isim.
Ensar: Topraklarına gelen din kardeşlerine ev sahipliği yapan Müslümanlara verilen isim.

2. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk indirilen ayetlerin hangileri olduğunu araştırıp öğreniniz.
Cevap: Peygamber efendimize inen ilk ayet ” Alak ” ayetidir. Bu ayette ” Oku, yaradan rabbinin adıyla oku” mesajı verilmiştir.

3. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’de İslam’ı insanlara anlatırken ne gibi güçlüklerle karşılaştığını araştırınız.
Cevap: Peygamber efendimiz Mekkede İslamı ilk olarak yakın çevresine anlatarak yaymaya başlamıştır. O zaman o topraklarda yaşayan insanlar putlara tapıyor, kız çocuklarını gömüyor, içki içiyor, kumar ve zina gibi dinimizce haram olan her şeyi yapıyorlardır. Peygamberimiz dinimizin gerekliliklerini anlatmış ve mekkeli müşriklerin işine gelmeyen bu kurallara sürekli karşı çıkmışlardır. Özellikle Mekkenin önde gelen insanları kendi çıkarları tehlikeye girecek korkusu ile Peygamber efendimize bir çok zorluk çıkarmışlardır.

4. Medine Sözleşmesi nedir? Bu konu hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Peygamber efendimiz Mekkede bir çok zorluk yaşamış ve bu sebepten dolayı Medine’ye hicret etmiştir. Burada bir İslam devleti kurmuş ve kısa sürede çok büyük topraklara ve kitlelere ulaşmıştır. Medine sözleşmesi de Mevcut bulunan İslam devletinin kanunları olarak nitelendirilebilir.

Sonraki Ödev:  Aşağıya Namazın Önemini İfade Eden Bir Yazı Yazınız.

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni bularak okuyunuz ve bu hutbeden temel insan hakları ile ilgili ilkeler çıkarınız.
Cevap:

 • İnsanlar bir birlerinin malına ve canına asla zarar vermemelidir.
 • Zina , kumar ve içki gibi haram olan etkenlerden uzak durulmalıdır.
 • Arapların diğer milletlere, diğer milletlerinde araplara her hangi bir üstünlüğü asla yoktur.
 • Her insan ne olursa olsun eşittir.

Zararlı alışkanlıklar bir insanı bitiren en temel unsur bence. Bu yüzden bir insanın arkadaş çevresi mutlaka iyi olmalıdır. İnsanların iyi bir yaşam için iyi bir arkadaş çevresi edinmesi çok önemlidir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 78-79-80-81-82-83 Cevapları GÜN Yayınları Hz. Muhammed’in Daveti: Mekke Dönemi


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları GÜN Yayınları

Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy ne zaman ve nerede, kaç yaşındayken gelmiştir?
Cevap: Peygamber efendimize ilk vayih 610 yılında hira mağarası adı verilen yerde gelmiştir. Peygamber efendimize ilk vahiy geldiği yıl ise 610 idi.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 79 Cevapları GÜN Yayınları

Etkinlik: Peygamberimize (s.a.v.) ilk inen ayetlerin “Oku!” emriyle başlaması, bizim için nasıl bir mesaj içerebilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: Peygamber efendimize inen ilk ayetin ” Oku! ” olması çok derin anlamlara sahiptir. Bu ayet bizlere her zaman okumamızı, öğrenmemizi, araştırmamızı ve çevremizde ki güzelliklerin farkında olmamızı istemektedir.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 83 Cevapları GÜN Yayınları

Etkinlik: Yukarıdaki metni, Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’ı yayarken verdiği mücadele ve onun kişiliği açısından değerlendiriniz.
Cevap: Peygamber efendimiz İslam dinini yaymaya çalışırken çok zorluk çekmesine rağmen çok büyük bir sabır ve direnç ile pes etmemiş ve insanları hak olan İslam dini ile şereflendirmek için çabalamıştır.

Peygamber efendimize ilk vahiy Hira dağında gelmiştir. Bu ise yıl olarak 610 yılına denk gelmektedir. Peygamber efendimiz Hira dağına pek çok kez çıkmıştır.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 84-85 Cevapları GÜN Yayınları Hicret


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları GÜN Yayınları

Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar, Mekke’den Medine’ye ne zaman ve niçin hicret (göç) etmişlerdir?
Cevap: Peygamber efendimiz ve ona iman eden Müslümanlar Mekke şehrinde maddi manevi bir çok zorluklara maruz kalmışlardır. İslam dininin emirlerini bile rahatça yerine getiremeyecek duruma gelmişlerdir. Bu durumdan uzaklaşmak için 622 yılında Peygamberimizin önderliğinde Mekkeden Medineye hicret gerçekleşmiştir.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 85 Cevapları GÜN Yayınları

NOT EDELİM: Yukarıdaki ayetten hangi mesaj ve ilkeleri çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.
Cevap: Topraklarından zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan insanlara yardım eden kişiler cennet ile ödüllendirilecektir. Her müslüman üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 86-87-88-89 Cevapları GÜN Yayınları Medine Dönemi


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları GÜN Yayınları

Medine’nin İslam tarihi açısından yeri ve önemi nedir?

Cevap: Medine Mekkeden hicret eden din kardeşlerimizi en iyi şekilde öz kardeşleri gibi ağırlayıp misafir ettiler. Peygamber efendimizi canı gönülden dinlemiş ve İslam dinini benimsemişlerdir. Peygamber efendimiz öncülüğünde kurulan İslam devletide Medine’de kurulmuştur.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 87 Cevapları GÜN Yayınları

Yukarıdaki hadisleri de dikkate alarak Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) ilme verdiği önem hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap:  Yukarıda ki hadise göre peygamber efendimiz herkesin bilgi sahibi olmasını, ve bilgilerini başkalarına aktarmasını istemiştir. Herkesin bir bilim veya ilim dalında uzmanlaşmasını öğütlemiştir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 90-91-92-93-94 Cevapları GÜN Yayınları Medine Dönemi


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları GÜN Yayınları

Etkinlik: Yukarıdaki ayetler, Yüce Allah’ın (c.c.) Bedir ve Hendek savaşlarında Müslümanlara yardımı konusunda size neler düşündürmektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Allah (c.c.) Müslümanlara her zorlukta destek çıkmış ve onların zafere ulaşmasına yardımcı olmuştur. Bu durum bana Allah’ın her zaman iyilerin yanında olduğunu düşündürmektedir.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 92 Cevapları GÜN Yayınları

Etkinlik: Peygamberimiz (s.a.v.); kendisine ve Müslümanlara çeşitli eziyetler eden, onları yaşadıkları yerden hicret etmek zorunda bırakan Mekkeli müşrikleri, Mekke’nin fethinden sonra genel af ilan ederek bağışlamıştır. Bu olay, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönünü ortaya koymaktadır? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevap: Bu durum peygamber efendimizin ne kadar affedici ve vicdanlı bir kişileğe sahip olduğunu göstermektedir. Peygamber efendimiz kendilerine eziyet eden kişileri affederek büyük bir erdemlik örneği ortaya koymuştur.

Bedir ve Hendek savaşlarında rakiplerin çok güçlü olmasına rağmen yenilmesinin tek açıklaması; Allah’ın yardımıdır. Müslümanlara Allah tarafından edilen manevi yardımla müslümanlar galip gelmiştir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 96-97-98-99 Cevapları GÜN Yayınlar ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları GÜN Yayınları

1. Güzel davranışların bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Yazınız.

Cevap:

 • İnsanlar arasında saygı ve sevgi görmemizi sağlar.
 • Manevi olarak bizi geliştirir.
 • İnsanları mutlu ederiz.
 • İnsanlar arasında ki manevi bağı güçlendirir.
 • Toplumsal olarak bir birimze bağlanmamızı sağlar.
 • Toplum içinde var olan ön yargıları ortadan kaldırır.

2. Adalet nedir? Açıklayınız.

Cevap:  Adalet haklı ile haksızın bir birinin ayrılmasını sağlayan, kişilerin canını, malını ve her türlü unsurunu koruyan, kanunları insanlar için eşit şekilde uygulayan bir sistemdir.

3. İhtiyaç sahibi insanlara yardım ederken nelere dikkat etmeliyiz? Yazınız.

Cevap: İhtiyaç sahibi insanlara yardım ederken bunu kimselere anlatmamalıyız. Yaptığımız iyilikler her zaman bizim ve Allah arasında kalmalıdır. Bunun dışında yardım ettiğimiz kişiyi manevi olarak incitmemek, onun gururunu kırmadan bu yardımı yapmakta çok önemlidir.

4. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetleyiniz.

Hz. Salih Samud topluluğuna gönderilmiş bir peygamberdi. Hz. Salih insanlar arasında sevilen,saygı gören bir kişilikti. Hz. Salih putlara tapan Samud halkını Allah’a inanmaya davet etti lakin insanlar ona çeşitli çirkin yakıştırmalar yaparak reddetmiştir. Allah onlara iman etmeleri için mucize olarak bir deve göndermiştir fakat insanlar bu deveyi keserek isyan etmiştir. Allah azmış olan bu topluluğu yok etti.

5. Felâk suresinin verdiği mesajları yazınız.

Cevap: Falak suresi bizlerin manevi olarak korunması ve rahatlaması için her türlü kötülükten sadece Allah’a sığınmamızı öğütler.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 97-98 Cevapları GÜN Yayınları

1- B
2- D
3- B
4- B
5- B
6- A

Sonraki Ödev:  Şehit ve Gazilerimizi Niçin Minnet ve Şükranla Anmalıyız? Açıklayınız.

C. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1- D
2- D
3- Y
4- D
5- Y


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 99 Cevapları GÜN Yayınları

D. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

1- ölçülü-ölçülü
2- dürüstlük
3- kulluk
4- adalet
5- ahlak
6- güzel
7- saygı
8- sevgi
9- sevgi
10- öz denetim

Güzel davranışlar çevremizin bize daha iyi bakmasını sağlar. Güzel davranışa sahip olan kişi çevresinden saygı ve sevgi görür bu da hayatına iyi yönde yansır.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı GÜN Yayınları Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları GÜN Yayınları

Toplumumuzu birleştiren ortak değerler neler olabilir?

Cevap: Toplumumuzu birleştiren, dayanışma ortamını sağlayan bir çok değer vardır. Bunlar Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Milli bayramlarımız, kanddiler, özel günler, dinimiz ve bayrak gibi değerlerdir.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 102 Cevapları GÜN Yayınları

Etkinlik: Yukarıdaki dizelerde neler vurgulanmakta, bizden neler istenmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Yukarıda bulunan dizelerde bu vatan için atalarımızın canlarını ve mallarını feda ettiklerine dikkat çekilmiştir. Bunlar bizde minnet ve gurur gibi duyguları uyandırır.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 104 Cevapları GÜN Yayınları

Etkinlik: Aşağıya, akrostiş tekniğini kullanarak bir şiir yazınız.

( B ) u vatan bizimdir
( A ) sla yar olmayacak düşmana
( Y ) a kara toprağın oluruz, ya ölürüz
( R ) ast gele olmadık , olmayız
( A ) talarımızdan bize mirastır
( K ) Kimseye vermez, canımızı veririz.

Toplumumuzu birleştiren ortak değerler; kültürümüz, dilimiz, dinimiz, bayramlarımız, dertlerimiz gibi yüzyıllardır ortak olarak süregelen şeylerdir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 105-106-107-109-110-111-112 Cevapları GÜN Yayınlar Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler Dini Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları GÜN Yayınları

Etkinlik: Şair, yukarıdaki şiirde bayrağımıza karşı duygularını hangi ifadelerle dile getirmektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.

Cevap: Yukarıda bulunan şiirde şair bayrağımıza olan güzel duygularını “Mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşinin gelinliği ve şehidinin son örtüsü” sözleri ile dile getirmiştir.

Siz bayrağımızın dalgalandığını gördüğünüzde hangi duyguları yaşıyor, neler hissediyorsunuz? Söyleyiniz.

Cevap: Bayrağımız uğruna canını veren şehitlerimiz aklıma geliyor ve bu bayrağın göklerde dalgalana bilmesi için neleri feda ettiğimizi hatırlatım. Bunlar bende gurur ve üzüntü gibi karışıuk duyguları yaşatmaktadır.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 106 Cevapları GÜN Yayınları

Etkinlik: Sizce şehitlerimize ve gazilerimize neden minnet borçluyuz? Düşüncelerinizi sınıfta açıklayınız.

Cevap: Şehit ve gazilerimiz vatan için canını veren ve bu uğurda sakat olarak yaşamaya devam insanlardır ve bu yüzden onlara her zaman normalden daha fazla saygılı, iyi ve minnet dolu olmalıyız. Onlar sayesinde hayatımız devam ediyor.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 107 Cevapları GÜN Yayınları

Dinî bayramlarımızda neler yapılır?

Cevap: Dini bayramlarda kaybettiğimiz insanların mezarına giderek onlara dua ederiz. Bayramlarda en güzel kıyafetler giyilir, çocuklara şekerler ve harçlıklar verilir.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 109 Cevapları GÜN Yayınları

Etkinlik: Dinî bayramlarla ilgili bir anınızı aşağıya yazınız.

Cevap: Bayramdan bir gün önce ailem ve akrabalarım ile mezarlığa giderek vefat eden yakınlarımıza dua ettik. Bayram sabahı tüm aile toplanarak kahvaltı yaptık. Büyüklerimin elini öperek şeker ve harçlık topladım.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 112 Cevapları GÜN Yayınları

Etkinlik: Kandil gecelerinde çevrenizde, camilerde, televizyonlarda ne gibi etkinlikler yapılmaktadır? Gözlem ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Kandil geceleri camilerde vaazlar verilir ve Kur’an-ı kerim okunur, Allah’tan af dilenir ve dualar edilir. Bazı TV kanalları camilerde canlı yayınlarda yapmaktadır.

Biz de ailemle her kurban bayramında önce dedelerimizin ve büyüklerimizin mezarını ziyaret eder ve dua ederiz.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları GÜN Yayınları Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Bir milleti diğerlerinden ayıran temel özellikler nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap: Milletleri bir birinden dilleri, ırkları, dinleri, örf ve adetleri, yemekleri, kıyafetleri, yönetim biçimleri, adetleri, düğünleri ve yaşam tarzları gibi özellikler ayırır.

2. Vatanımızı neden çok severiz? Açıklayınız.

Cevap: Bu vatan için geçmişte ve günümüzde kahraman Askerlerimiz ve insanlarımız canlarını cesurca ortaya koymuşlardır. Bu bayrak ve vatan için yapılan fedakarlıklar asla göz ardı edilemez. Bizlerde bu vatanı ve bayrağı sonuna kadar sevmeli ve sahip çıkmalıyız.

3. Dinimizin vatan savunmasına verdiği önemi anlatınız.

Cevap: Dinimiz her Müslümanın bulunduğu topraklara sahip çıkmasını, bayrağını ve milletini sevmesini öğütlemektedir.

4. Bayrak ve İstiklal Marşı’nın milletimiz için önemi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Bayrak ve İstiklal marşımız biz Türk milletinin bağımsızlığının sembolleridir. Bu sembollere sahip çıkmak, bu değerleri korumak bizlerin en as görevlerindendir.

5. Dinimizde şehitlik ve gaziliğin önemi nedir? Kısaca anlatınız.

Cevap: Dinimizde vatanını korurken hayatını kaybedenler en yüksek mertebede olurlar. Onlara ölü denmez onlar şehit olurlar. Dinimiz bu yüzden şehit ve gazilere çok önem verir.

6. Milletimiz, Peygamberimize (s.a.v.) olan sevgisini nasıl göstermiştir? Örnekler veriniz.

Cevap: Milletimiz Peygamberimizin adı anıldığı zaman salavat getirerek onu anar ve saygısını gösterir.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

Cevap 

 1. C
 2. D
 3. A

C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.
Mevlit – Kadir – Miraç – şehit – M. Âkif Ersoy

1. Peygamberimizin (s.a.v.) doğum gününü …..Mevlit….. Kandili olarak kutlarız.
2. Kur’an-ı Kerim …..Kadir….. Gecesi’nde indirilmiştir.
3. İstiklal Marşımızı …..M. Âkif Ersoy….. yazmıştır.
4. Namaz ibadeti, beş vakit olarak …..Miraç….. Kandili’nde farz kılınmıştır.
5. Din, vatan, millet gibi kutsal değerler uğrunda savaşıp da hayatını kaybedenlere …..şehit….. denir.

Bir milleti diğer milletlerden ayıran özellikler aynı zamanda o milleti birbirine bağlayan özelliklerdir. Bunlar din, dil, kültür, gelenek, yaşanmışlıklar tarih gibi şeylerdir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.