Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 1:41
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 75-76-77. Cevapları GÜN Yayınları

2020-2021 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 75-76 Cevapları GÜN Yayınları Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 75 Cevapları GÜN Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Alkollü içkilerin toplumsal açıdan ne gibi zararları vardır? Örneklerle anlatınız.

Cevap : Alkol dinimizce haram kabul edilen bir içecektir. Alkol içen kişiler uzun bir süre boyunca istemsiz hareketler yapar ve kendilerini zor duruma düşürürler. Şuur ve bilinç kaybı gibi sonuçları olan alkol toplumsal olarak bizlere zarar vermektedir. Örnek vermek gerekirse alkollü bir kişinin sokakta ki insanlara zarar verecek davranışlarda bulunması.

2. Kumar ne gibi olumsuzluklar doğurur? Açıklayınız.

Cevap : Kumar oynamak dinimizde haramdır. Kumar oynamak insanlarda aynı sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan bir eylemdir. Kumar oynayan kişiler aile ve özel hayatlarında sorunlar yaşarlar. Kumar oynayan kişiler manevi maddi bir çok kayıp yaşaya bilirler.

3. Zararlı alışkanlıklar için söylenen “Bir kere denemekten bir şey olmaz!” yaklaşımı doğru mudur? Niçin? Açıklayınız.

Cevap : Bir kereden birşey olmaz sözü bizlere kötü alışkanlıklara alet etmek için kötü insanların söylediği ünlü bir cümledir. Bu cümle kesinlikle doğru değildir. Her zararlı içecek ve davranışın bir kere de olsa zararı vardır.

4. Zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap : Zararlı alışkanlıklara genelde kötü arkadaş çevresi sebep olmaktadır. İnsanlarda var olan özgüven eksikliği ve toplumdan kendini soyutlayarak yaşamak insanları zararlı alışkanlıklara iten etkenlerdir.

5. Zararlı alışkanlıklarla kul hakkı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap : İnsanlar zararlı alışkanlıklar ile kendilerine ve çevresine maddi manevi zararlar vermesine sebep olur. Bu durumlarda başka insanlara zarar verebilir ve onların haklarına girebiliriz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

  1. B
  2. A
  3. C
  4. D

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 76 Cevapları GÜN Yayınları

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

(Y) Alkollü içki içen kişi, sıkıntı ve dertlerinden tamamen kurtulur.
(D) Kumarda kazanan yoktur, kumar oynayan herkes sonuçta kaybeder.
(Y) Alkollü içkilerin ara sıra ve az miktarda içilmesinde sakınca yoktur.
(Y) Kötü alışkanlıklar kişinin sadece kendisine zarar verir.
(D) ”Bir kere denemekten bir şey olmaz.” anlayışı büyük bir tuzak ve aldatmacadır.
(D) Dinî ve ahlaki değerler, kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmamızı sağlar.
(D) Tebbet suresi Ebu Leheb ile eşinin helak olacağından söz etmektedir.
(D) Gençleri kötü alışkanlık ve davranışlardan korumak, devletin de görevidir.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız.
kumar –  günah  – sarhoşluk  – düşmanlık – içki  – tehlikeye  – haramdır

6.-Sınıf-Din-Kültürü-ve-Ahlak-Bilgisi-GÜN-Yayınları-Sayfa-76-Ders-Kitabı-Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 77 Cevapları GÜN Yayınları

1. “Vahiy, tebliğ, hicret, sahabi, muhacir ve ensar” kavramlarının anlamlarını araştırıp defterinize yazınız.
Vahiy: Allah tarafından peygamberlere gönderilen sözler, bilgiler ve öğütler.
Tebliğ: Peygamberler tarafından insanlara söylenmesi gereken emir, söz, öğüt ve mesajların tümü.
Hicret: Her hangi bir sebepten dolayı yaşadığı toprakları ter ederek başka topraklarda yaşamaya devam etmek.
Sahabi: Peygamber efendimiz zamanında yaşamış, onu gören, sözlerini insanlara aktaran kişiler.
Muhacir: Topraklarını bir takım sebeplerden dolayı terk etmek zorunda kalan Müslümanlara verilen isim.
Ensar: Topraklarına gelen din kardeşlerine ev sahipliği yapan Müslümanlara verilen isim.

2. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk indirilen ayetlerin hangileri olduğunu araştırıp öğreniniz.
Cevap : Peygamber efendimize inen ilk ayet ” Alak ” ayetidir. Bu ayette ” Oku, yaradan rabbinin adıyla oku” mesajı verilmiştir.

3. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’de İslam’ı insanlara anlatırken ne gibi güçlüklerle karşılaştığını araştırınız.
Cevap : Peygamber efendimiz Mekkede İslamı ilk olarak yakın çevresine anlatarak yaymaya başlamıştır. O zaman o topraklarda yaşayan insanlar putlara tapıyor, kız çocuklarını gömüyor, içki içiyor, kumar ve zina gibi dinimizce haram olan her şeyi yapıyorlardır. Peygamberimiz dinimizin gerekliliklerini anlatmış ve mekkeli müşriklerin işine gelmeyen bu kurallara sürekli karşı çıkmışlardır. Özellikle Mekkenin önde gelen insanları kendi çıkarları tehlikeye girecek korkusu ile Peygamber efendimize bir çok zorluk çıkarmışlardır.

4. Medine Sözleşmesi nedir? Bu konu hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap : Peygamber efendimiz Mekkede bir çok zorluk yaşamış ve bu sebepten dolayı Medine’ye hicret etmiştir. Burada bir İslam devleti kurmuş ve kısa sürede çok büyük topraklara ve kitlelere ulaşmıştır. Medine sözleşmesi de Mevcut bulunan İslam devletinin kanunları olarak nitelendirilebilir.

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni bularak okuyunuz ve bu hutbeden temel insan hakları ile ilgili ilkeler çıkarınız.
Cevap : 

  • İnsanlar bir birlerinin malına ve canına asla zarar vermemelidir.
  • Zina , kumar ve içki gibi haram olan etkenlerden uzak durulmalıdır.
  • Arapların diğer milletlere, diğer milletlerinde araplara her hangi bir üstünlüğü asla yoktur.
  • Her insan ne olursa olsun eşittir.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.

Forum Duası Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.