Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 4:21
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 253-254-255 Cevapları Sevgi Yayınları

2020-2021 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 253-254-255 Cevapları Sevgi Yayınları Konu Değerlendirme 1

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları Sevgi Yayınları 

Konu Değerlendirme 1

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.

Cevaplar sırasıyla aşağıdaki gibidir ;

1- D
2- Y
3- Y
4- D
5- D


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

1- yalıtkan madde
2- demir çivi
3- saf su
4- katı
5- yandığı

Cevap2:

1. Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere Yalıtkan madde denir.
2. Kopmuş bir kablonun arasına demir çivi koyduğumuzda elektrik iletimi devam eder.
3. Yalıtkan sıvı maddelere saf su  örnek verilebilir.
4. Yün kumaş, seramik tabak yalıtkan katı maddelerdir.
5. Bir elektrik devresinde kablonun uçları sirkeli suya daldırılırsa ampülün ampulün yandığı gözlemlenir.


C. Aşağıdaki maddelerin iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu, altındaki yerlere uygun numaralar yazarak gösteriniz.

6.-Sınıf-Fen-Bilimleri-Sevgi-Yayınları-Sayfa-253-Ders-Kitabı-Cevapları

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları Sevgi Yayınları 

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

Aşağıda bulunan testlerin cevap anahtarı sırasıyla aşağıdaki gibidir ;

1- C
2- D
3- D
4- B
5- C
6- A
7- D
8- D
9- B

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.Yukarıda kurulan düzeneklerde K ve M ampulleri ışık verirken L ampulü ışık vermemektedir. Bu deneyler sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz (Pil, ampul ve teller sağlamdır.)?

Cevap:  C

A. Bazı katılar iletkendir.
B. Bazı katılar yalıtkandır.
C. Bazı sıvılar yalıtkandır.
D. Bazı sıvılar iletkendir.

2. Emirhan, tasarladığı düzenekte mandalın iki ucunu alüminyum folyo ile sararak elektrik devresine eklemiştir. Alüminyum folyoların arasına, K maddesini koyduğunda ampulün ışık vermediğini gözlemlemiştir.
Emirhan’ın bu etkinliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap: D

A. K maddesi yalıtkandır.
B. K maddesi alındığında ampul ışık verir.
C. Alüminyum folyo iletkendir.
D. K maddesi madenî para olabilir.

3. Şekildeki düzeneklerde kaplar içerisinde saf sular bulunmaktadır.
I. kaba tuz, II. kaba şeker ilave edildiğine göre, zil ve lamba için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap: D

A. Lamba yanar, zil çalar.
B. Lamba yanmaz, zil çalar.
C. Lamba yanmaz, zil çalmaz.
D. Lamba yanar, zil çalmaz.

4. Damla, resimdeki iletken telin etrafını numaralarda verilen maddelerle sarıyor.
Damla’nın sardığı maddelerden hangileri tel üzerinden geçen elektrik enerjisinin zararlı etkilerinden canlıları korur?

Cevap:  B

A. I ve II B. I ve III
C. II ve IV D. III ve IV


6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları Sevgi Yayınları

5. Yukarıdaki devrede K ve L ile gösterilen boşluklardaki uçlara aşağıdaki maddelerden hangileri dokundurulursa zil çalar?

Cevap: C

6. Tamir işlerinde kullandığımız aşağıdaki araç gereçlerden hangisinin elle tutulan kısımları elektriksel iletkenlik ve elektriksel yalıtkanlık düşünülerek üretilmiştir?

Cevap: A

7. Şekildeki elektrik devresindeki ampul ışık vermemektedir.
Bu ampulün ışık vermemesine devrede numaralarla gösterilen maddelerden hangisi
neden olmaktadır (Devredeki lamba sağlam, pil doludur.)?

Cevap: D

A. I B. II C. III D. IV

8. Bu elektrikli ısıtıcının I ve II numaraları ile gösterilen kısımlarında aşağıdaki maddelerden hangileri kullanılmış olabilir?

Cevap: D

9. Aşağıdaki eşyalardan hangisinin yapısında hem iletken, hem yalıtkan madde bulunur?

Cevap: B

A. Çivi
B. Kontrol kalemi
C. Toplu iğne
D. Plastik tarak

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Duası Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.