Anasayfa
Ara Bul
5 Haziran 2021, 3:30
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 35-36 Cevapları Sevgi Yayınları

2020-2021 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 35-36 Cevapları Sevgi Yayınları Konu Değerlendirme Soruları

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Sevgi Yayınları 

Soruların cevap anahtarı şu şekildedir ;

1- K, L, M, N gezegenlerinin Güneş’e olan uzaklıkları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
güneşe uzaklık
K gezegeninin Mars olduğu bilindiğine göre bu gezegenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. N gezegeni Merkür’dür.
B. Dünya, L harfi ile gösterilmiştir.
C. Güneş sisteminde, Güneş’e en uzak gezegen Dünya’dır.
D. M gezegeni Venüs’tür.

2- Güneş sistemimizdeki gezegenlerin büyüklüklerinin Dünya ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
gezegen özellikleri

Bu tabloyu inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir?
A. Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
B. Güneş sistemindeki bütün gezegenler Dünya’dan daha büyüktür.
C. Venüs, Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.
D. Dünya ve Mars aynı büyüklüktedir.

3- Görselde verilen gök cismi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
mars
A. Kızıl Gezegen olarak da adlandırılır.
B. İç gezegendir.
C. Dünya ile Jüpiter arasında bulunur.
D. Uydusu yoktur.

4- Merkür’ün kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Güneş’e yakın olmasından ve kendi etrafında yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır.
Bu bilgilerden hareketle Merkür ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
merkür
A. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
B. Gece ve gündüz sıcaklıkları aynı değildir.
C. Kendi etrafında döner.
D. Kütlesi Dünya’dan çok daha küçüktür.

5- Ay tutulması esnasında Ay hangi evrededir?
A. Dolunay
B. Son dördün
C. Hilal
D. Yeni ay

Cevaplar:

1- C
2- A
3- D
4- A
5- A

6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı 36. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları 

6- Güneş tutulması ile ilgili, verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

I. Ay’ın yeni ay evresinde meydana gelir.
II. Dünya’nın farklı bölgelerinde her ay 1 defa gözlenir.
III. Dünya’nın gündüz yaşanılan sürelerinde
gözlenebilir.

A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. II ve III

7- Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneş tutulması ve Ay tutulması için benzerdir?

A. Dünya’da gündüz yaşanılan sürelerinde gözlenir.
B. Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.
C. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olduğunda gözlenir.
D. Bir kaç saat gözlenebilir.

8- • Güneş tutulması, Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . evresindeyken gerçekleşir.
• Ay tutulması gerçekleşmesi için Dünya, Ay ve Güneş’in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doğrultuda konumlanmaları gerekir.
• . . . . . . . . . . . . . . . tutulması esnasında Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır?

A. dolunay – aynı – Güneş
B. yeni ay – aynı – Güneş
C. dolunay – farklı – Ay
D. yeni ay – farklı – Ay

9- Bu resimdeki olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
güneş dünya ay
A. Ay Dünya’nın gölge konisinden geçtiğinde gözlemlenir.
B. Dünya’nın karanlık olan bölümünde (gece) gözlemlenebilir.
C. Bir yıl içerisinde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde bir kaç defa gözlenebilir.
D. Ay’ın, Güneş’e uzaklığı, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından daha azdır.

10- Bazı gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları aşağıdaki görselde sırası ile verilmiştir.
Gezegenlerin Güneşe olan uzaklıkları
Buna göre “?” ile gösterilen gezegen için aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. İki doğal uydusu vardır.
B. Çoban Yıldızı olarak bilinir.
C. Dış gezegendir.
D. Üzerinde yaşam olduğu bilinen gezegendir.

Cevaplar

6- C
7- C
8- B
9- D
10-D

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.

Forum Duası Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.