Anasayfa Kitap Cevapları
7 Ocak 2024, 19:45 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100-101-103-104 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Sabit Süratli Hareket Grafikleri Cevapları

3. Ünite Kuvvet ve Hareket: 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100-101-103-104. Cevapları Adım Adım Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Aktif Katılım

Aşağıdaki tabloda bir tavşanın aldığı yol ve tavşan bu yolu alırken geçen zaman verilmiştir. Tavşanın yol-zaman grafiğini çiziniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100-101-103-104 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Atletlerin süratleri arasındaki ilişki nedir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
Cevap: Tola ve Uğur’un grafiği değişmiştir. Sinem’in grafiği sabittir. Bunun sebebi atletlerin hızlarının değişimine göre şekillenmektedir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237-238-240-241-243. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Aktif Katılım

Aşağıdaki tabloda bir trenin sürati ve tren yolu alırken geçen zaman verilmiştir. Trenin süratzaman grafiğini çiziniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


Aktif Katılım

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Yukarıdaki tabloda A, B ve C otomobillerinin aldıkları yol-zaman değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Otomobillerin süratleri nedir?
Cevap:

  •  A otomobilin sürati: 30 km/saat
  •  B otomobilin sürati: 25 km/saat
  •  C otomobilin sürati: 20 km/saat

b. Otomobillerin süratleri arasındaki ilişki nedir?
Cevap: C otomobilinin sürati küçüktür, B otomobilinden, A otomobilinin sürati büyüktür diğer ikisinden.


c. Otomobillerin sürat-zaman grafiklerini çiziniz.
Cevap:

A Seçeneği

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Adım Adım Yayıncılık göre hangi uçağın daha süratli olduğunu nedenleriyle defterinize yazınız.

 

 


B seçeneği

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


C Seçeneği

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıda K uçağının yol-zaman grafiği, L uçağının sürat-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangi uçağın daha süratli olduğunu nedenleriyle defterinize yazınız.
Cevap: L uçağının sürati K uçağının süratinden daha fazladır. K uçağı 300km/saat, L uçağı 400km/saat süratinde hareket etmektedir.


B. Aşağıda Berk’in sürat-zaman grafiği, Handan’ın yol-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin diğerinden daha süratli olduğunu nedenleriyle defterinize yazınız.
Cevap: Berk’in sürati Handan’ın süratinden daha düşüktür.  Handan 5m/sn süratte, Berk ise 4m/sn sürattedir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 154-155-156. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

C. Aynı anda yarışa başlayan 3 otomobilin birbirlerine göre konumları aşağıdaki görselde verilmiştir. Bu otomobillerin süratleri arasındaki ilişki nedir? Cevabınızı nedenleriyle defterinize yazınız.
Cevap: Mavi otomobilin sürati büyüktür, sarı otomobilden, sarı otomobilin sürati yüksektir kırmızı otomobildir.


Ç. Aynı anda, aynı noktadan harekete başlayan üç kişinin 7 dk. sonra aldıkları yollar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloyu inceleyip bu kişilerin süratleri arasındaki ilişkiyi nedenleriyle defterinize yazınız.
Cevap: Emel’in sürati Secan’ın süratinden fazladır. Sercan’ın sürati de Kadir’in süratinden fazladır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap