Anasayfa Kitap Cevapları
26 Aralık 2022, 22:02 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Değerlendirme Cevapları

KUVVET VE HAREKET 2. SABİT SÜRATLİ HAREKET 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

1) Günlük hayatınızdan dengelenmiş kuvvetlere örnekler veriniz.
Cevap: Yollarda giden araba, masalar ve asılı saati örnek olarak verebiliriz.

2) Aşağıdaki A, B, C cisimlerine etki eden bileşke kuvvetin doğrultusunu, büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.
Cevap: A cismi Fnet= 4 N (Doğu) B cismi Fnet= 4 N (Doğu) C cismi Fnet= 4N (Batı)

3) Aşağıda bir hareketliye ait yol zaman grafiği verilmiştir. Bu grafikten yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

• Hareketli her 3 saniyede kaçar metre yol almıştır?
Cevap: 12 Metre yol almıştır.

• Hareketlinin sürati için ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: Her 3 saniyede 12 m yol aldığı için sürati sabittir. Eşit zaman aralıklarında eşit yol almıştır.

• Hareketlinin 12. sn sonunda aldığı yol kaç metredir?
Cevap: Toplam 48 m yol almıştır.

4) Şekildeki cisme etki eden üç kuvvetin bileşkesi 12 N olup batı yönündedir. Buna göre, uygulanan 3. kuvvet hangi yönde kaç N’dır?
Cevap: F3=18 N (DOĞU)


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

5) Yandaki yol zaman grafiğindeki bilgileri tablo içine doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları


6) Yukarıda doldurulan tabloya göre sürat-zaman grafiğini çiziniz.
Cevap: ( Bunu kendiniz yapınız. )


7) 1,2 km’lik yolun sağ ve sol tarafında bulunan iki köpek vardır. Köpeklerinin eşit sürede ne kadar yol aldığını merak eden sahipleri 1,2 km’lik yolun tam ortasına, üzerinde mama bulunan dubayı koymuştur ve köpeklerine koş emrini vermiştir. Ardından kronometrede tuttuğu zaman ve aldıkları yolları grafikle belirtmiştir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131-132-133 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları

Yukarıda verilen bilgi ve grafikten elde ettiğiniz sonuçlarınıza dayanarak;

a) Dubaya ulaşmak için yola çıkan A ve B köpeklerinden hangisi dubaya daha önce ulaşmıştır?
Cevap: B köpeği daha önce ulaşmıştır.

b) Dubaya ikinci ulaşan köpek, ilk ulaşan köpekten kaç sn sonra dubaya ulaşmıştır?
Cevap: 5 saniye sonra dubaya ulaşmıştır.

c) Dubaya ilk ulaşan köpek dubaya vardığı anda, dubaya ikinci ulaşan köpek ile arasındaki mesafe ne kadardır?
Cevap: 200 metre mesafe vardır.

d) Dubaya ikinci ulaşan köpeğin, ilk ulaşan köpek ile aynı zamanda dubaya ulaşması için ne gibi değişiklikler olması gerekirdi?
Cevap: Biraz daha hızlı olması gerekmektedir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları

8) Süratleri verilen Anıl, Zeynep ve Onur aynı anda aynı noktadan koşmaya başlıyorlar. Bitiş çizgisine ulaşma sıralarını karşılaştırınız? (Koştukları mesafeler eşittir.)
Cevap: İlk olarak zeynep daha sonra anıl ve en son onur yetişir.


B. Aşağıda verilen cisimlerin hangileri ‘’dengelenmiş’’ hangileri “dengelenmemiş’’ kuvvetin etkisindedir. Uygun kutucuğu işaretleyiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 CevaplarıI


C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız

( Y ) Bileşke kuvvetin birimi ‘’R’’dir.
( D ) Sabit süratle hareket eden hareketli, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
( D ) Aynı yönlü kuvvetlerin bileşke kuvvetini bulurken kuvvetler toplanır.
( Y ) Süratin birimi sn/m’dir.
( D ) Aynı sürede daha fazla yol alan hareketli daha süratlidir.


D. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

• Kuvvetin büyüklüğü DİNANOMETRE ile ölçülür.
• Yönü zıt olan kuvvetlerin DOĞRULTUSU aynıdır.
• Eşit zaman aralıklarında eşit yol alan araç SABİT SÜRATLİ hareket yapar.
• Sürati hesaplayabilmek için ALINANA YO ve GEÇEN ZAMAN bilinmelidir.
• Birim zamanda alınan yola SÜRAT denir.
• Üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim DENGELENMİŞ KUVVETLERİN etkisindedir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 259-262. Cevapları Sevgi Yayınları

CEVAP ANAHTARI :

1. Şekildeki cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dır?
Cevap: A

2) Aşağıda bir cisme etki eden kuvvetlerin büyüklükleri gösterilmiştir. Hareketsiz bir cisme, grafikte verilen kuvvetler uygulanıyor ve cismin batı yönünde (←) harekete geçtiği gözleniyor.
Aşağıda verilen düzeneklerden hangisi bu duruma örnek olamaz?
Cevap: D

3) Aşağıdaki tabloda başlangıçta hareketsiz olan bir cisme uygulanan kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü verilmiştir. Bu kuvvetlerin etkisinde kalan cisim hangi yönde ve kaç N’luk kuvvetle hareket eder?
Cevap: B

4. Yukarıdakilerden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde gerçekleşir?
Cevap: B

5) Aşağıda birden fazla kuvvetin etkisindeki bir cisim verilmiştir. Başlangıçta hareketsiz olan cisim, ok yönünde ilerlediğine göre cisme etki eden kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz?
Cevap: C


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları MEB Yayınları

6) Aşağıdaki grafik, Efe ve Betül’ün araçlarıyla 20 dakika boyunca yaptıkları hareketi göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B

7. Hareket eden oyuncak arabanın sabit süratle hareketine devam edebilmesi için X yerine kaç N’lık kuvvet getirilmelidir?
Cevap: A

8) Sabit süratle hareket eden bir bisikletli 10 ve 11. saniyeler arasında 10 metre yol aldığına göre bisikletlinin sürati kaç m/sn’dir?
Cevap: D

9. Ceylin, Nilüfer ve Elif; 2000 metre uzunluğundaki yolu, durmadan sabit süratle hareket ederek yukarıdaki tabloda verilen sürelerde alıyor. Buna göre Ceylin, Nilüfer ve Elif’in süratlerini büyükten küçüğe sıralayınız?
Cevap: B

10) Bir otobüs 100 km/sa sabit süratle güney yönüne hareket ediyor. Buna göre otobüs ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Cevap: D)

11) Bir bisikletliye ait yol zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.