Anasayfa Kitap Cevapları
15 Ocak 2022, 17:26 - Betül Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 144, 145. Sayfa MEB Yayınları Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144. Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malzemelerinde istenilen bir özellik değildir?
A) Isı geçirgenliğinin çok olması
B) Uzun ömürlü olması
C) Zor alev alması
D) Ekonomik olması


2. Aşağıdakilerden hangisi ısının iyi iletilmesi için yapılmış uygulamalardan biri değildir?
A) Soba ve kalorifer peteklerinin demir, alüminyum gibi maddelerden yapılması
B) Tencerelerin çelik ve bakır gibi maddelerden yapılması
C) Çaydanlık saplarının bakalitten yapılması
D) Ütüde çelik taban kullanılması


3. K yakıtı: Bir gaz yakıttır. Yandığı ortama kalıntı bırakmaz. Yanma sonucu oluşan gaz atıklar havaya karışır. Yenilenemez.
L yakıtı: Bir gaz yakıttır. Yandığı ortama kalıntı bırakmaz. Yanma sonucu oluşan gaz atıklar havaya karışır. Yenilenebilir.
Yukarıda özellikleri verilen K ve L yakıtları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
K Yakıtı L Yakıtı
A) LPG Doğalgaz
B) Doğal Gaz LPG
C) Biyogaz Doğal Gaz
D) Doğal Gaz Biyogaz


4. Kütleleri eşit olan X ve Y maddeleri birbirine temas ettiği zaman, X maddesinin taneciklerinin hızı azalırken Y maddesinin taneciklerinin hızı artmaktadır. Yeteri kadar beklendiğinde X ve Y maddelerinin sıcaklıkları aynı olmaktadır. Buna göre, X ve Y maddelerinin başlangıçtaki sıcaklıkları ve son sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 45 45 45
B) 50 30 40
C) 30 45 50
D) 30 50 40


5. Yandaki görselde aynı kap içerisinde birbiri içinde çözünmeyen sıvılar gösterilmiştir. Maddeler az yoğundan çok yoğuna doğru sıralanırsa baştan üçüncü sırada hangi madde olur?
A) Su
B) Bitkisel yağ
C) Bulaşık deterjanı
D) Mısır şurubu


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145. Cevapları MEB Yayınları

6. Akdeniz’den yola çıkan bir gemi Ege ve Marmara Denizi’ni geçerek Karadeniz’e ulaşmıştır. Denizlerdeki
yoğunluk oranı büyükten küçüğe doğru Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz şeklinde sıralanmaktadır. Deniz
suyunun yoğunluk büyüklüğüne etki eden faktörlerden biri de içindeki tuz miktarıdır.
I. Denizlerden eşit miktarda deniz suyu alınıp buharlaştırıldığında kaplar içerisinde en çok tuz Akdeniz’den alınan örnek kabında olur.
II. Su içinde çözünmeyen bir sıvı, Karadeniz’den alınan örnek su üzerinde yüzerken Akdeniz’den alınan su örneği içerisinde batar.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yalnız I doğrudur.
B) Yalnız II doğrudur.
C) Her ikisi de doğrudur.
D) Her ikisi de yanlıştır


B. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (..D..) Fosil yakıtları daha az kullanmak için ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilebilir.
2. (..D..) Fosil yakıtlar içerisinde çevreye zararı en az olan yakıt, doğal gazdır.
3. (..Y..) Isıyı en iyi ileten maddeler, gaz maddelerdir.
4. (..Y..) Buz, yoğunluğu fazla olduğu için su üzerinde yüzer.
5. (..Y..) Yoğunluk hacmin kütleye bölünmesi ile bulunur.
6. (..D..) Hava taşıtlarının daha hafif olması için alüminyum gibi yoğunluğu az olan fakat dayanıklı maddeler kullanılır.


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuktan seçtiğimiz uygun sözcükleri yazınız.
1. Yemeğin pişmesi için tencerenin ısıyı ……iletmesi…………. gerekir.
2. Rüzgâr, güneş, jeotermal gibi kaynaklar …yenilenebilir……. enerjiye örnektir.
3. Ortamlar arasındaki ısı geçişini azaltmak için ………yalıtım…………. yapılır.
4. ……Katı……………. maddelerin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
5. ……Gaz……. maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla olduğundan bu maddeler sıkıştırılabilir.


D. Aşağıda verilen ifadeler ile kavramları eşleştiriniz.
Cevap:
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145. Cevapları MEB Yayınları

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.