Anasayfa Kitap Cevapları
19 Eylül 2022, 1:33 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157-158. Cevapları Sevgi Yayınları

Yakıtlar Konu Değerlendirme Cevapları

4. ÜNİTE: MADDE VE ISI 4. BÖLÜM: YAKITLAR 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157-158. Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
Cevap:

(D) 1. Gaz yağı, sıvı yakıtlara örnektir.
(D) 2. Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır.
(D) 3. Yandığında çevresine ısı veren maddeler, “yakıt” olarak adlandırılır.
(Y) 4. Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir.
⇒  Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler yenilenebilir enerji kaynağı değildir. 
(Y) 5. Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir.
⇒ Gaz kaçışı olabileceği için yerleştirilmemelidir. 


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
Cevap:
1. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi Fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır.
2. Sobalar yakılırken üstten tutuşturulmalıdır.
3. Fuel – oil, binalarda ısınma amaçlı kullanılan sıvı yakıttır.
4. Günümüzde elektrik üretiminde en çok fosil yakıt olan kömür kullanılmaktadır.
5. Konutların ve sanayi kuruluşlarının bacalarından, taşıtların egzozlarından çıkan zararlı gazlar en çok solunum sistemimize zarar verir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141-142-143-144 Cevapları Sevgi Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Odun hangi yakıt türüne örnektir?
Cevap: Katı yakıt türüne örnektir.

2. Benzin, gaz yağı, mazot ve fuel – oil hangi sıvı yakıtın işlemden geçirilmesiyle elde edilir?
Cevap: Petrol

3. Nükleer enerji ve fosil yakıtlar hangi enerji kaynağına örnektir?
Cevap: Yenilenemez enerji kaynağına örnektir.

4. Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara ne ad verilir?
Cevap: Fosil yakıt

5. Günümüzde en çok kullanılan fosil yakıtlar hangileridir?
Cevap: Petrol- kömür


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.
Adı : Sıvılaştırılmış petrol gazı
Yakıt türü : Fosil yakıt
Enerji kaynağı : Yenilenemez
Yakıt çeşidi : Gaz yakıt

Yakıt türleri

Özellikleri verilen bu yakıt türü aşağıdakilerin hangisinde kullanılamaz?
Cevap: D


2. Günümüzde kullanılan bazı enerji kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

enerji kaynakları

Bu enerji kaynaklarında aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir?
Cevap: D

A. Atmosfere zehirli gaz vermemeleri
B. Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları
C. Yakıt giderinin olmaması
D. Enerjiyi su yoluyla elde etmeleri

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214-217-219. Cevapları Sevgi Yayınları

3. Petrolden üretilen aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz?

Cevap: A

A. LPG
B. Mazot (motorin)
C. Gaz yağı
D. Benzin


4. Bu yakıtlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir?

  • Benzin
  • Mazot
  • Gaz yağı
  • LPG

Cevap: C

A. Fosil yakıt olma
B. Petrolden elde edilme
C. Sıvı olma
D. Yenilenemez enerji kaynağı olma


5. I. Baca bağlantılarının doğru yapılması
II. Kullanılan ısınma aracının standartlara uygun üretilmesi
III. Yakıtın tamamen yanmamasına dikkat edilmesi
IV. Isınma araçlarının yaşam alanlarında kurulması

Numaralanmış bu davranışlardan hangisi soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerdendir?
Cevap: B
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. III ve IV

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.