Anasayfa Kitap Cevapları
7 Aralık 2022, 20:05 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159-160 Cevapları Sevgi Yayınları

4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4. ÜNİTE: MADDE VE ISI 4. BÖLÜM: YAKITLAR 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157-158-159-160 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıdaki kaplar, tanecik modelleri verilen maddelerle dolduruluyor.
tanecik modelleri
Tanecik modellerine göre hangi kap veya kaplardaki madde kesinlikle sıkıştırılamaz?
Cevap: A
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I, II ve III


2. Gazların özellikleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır
Cevap: C
A. Gaz tanecikleri öteleme hareketi yapar.
B. Gazlar bulundukları kabın her tarafına yayılır.
C. Gaz tanecikleri zor sıkıştırılabilir.
D. Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder.


3. I. Katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır.
II. Sıvı tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
III. Gazların belirli bir hacmi vardır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119-120 Cevapları Sevgi Yayınları

Katı, sıvı ve gazlarla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
Cevap: A
A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. I, II ve III


4. Aşağıdaki şekilde verilen çizimleri inceleyiniz. Bu çizimlere göre taşın yoğunluğu kaç g/cm3tür?
taşın yoğunluğu
Cevap: B
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4


5.Birbirine karışmayan K, L ve M sıvılarını bir kap içerisine koyan Hasan sıvıların kap içerisinde aşağıdaki şekilde olduğu gibi durduğunu gözlemliyor.
sıvıların yoğunlukları
Buna göre Hasan, bu sıvıların yoğunluklarını aşağıdakilerden hangisi gibi sıralamalıdır?
Cevap: A
A. K>L>M
B. K=L=M
C. L>K>M
D. M>L>K


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Sevgi Yayınları

6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, maddeleri ısıyı en az iletenden en fazla iletene doğru sıralarken hata yapmamıştır?
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Sevgi Yayınları
Cevap: A


7. I. Ekonomik olmalıdır.
II. Isı iletimleri çok düşük olmalıdır.
III. Kolay tutuşmamalıdır.
IV. Kullanım ömürleri çok uzun olmalıdır.
Binaların yalıtımında kullanılacak malzemelerin özellikleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Cevap: D
A. I ve III
B. I ve IV
C. I, III ve IV
D. I, II, III ve IV

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları Sevgi Yayınları

8. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?
Cevap: A
A. Kömür
B. Rüzgâr
C. Dalga enerjisi
D. Jeotermal enerji


9. Aşağıda resimleri verilen maddelerden hangisi ısı yalıtkanıdır?
Cevap: D

ısı yalıtkanı


10.
I. İs ve kurum biriken bacaların sık sık temizlenmesi
II. Kor hâline gelmiş ateşin kapalı alanda ve bacasız ortamda kullanılması
III. Doğal gaz baca borularının yerinden çıkması veya delinmesi
IV. Doğal gaz ısıtma cihazlarının bakım ve kontrolünün yapılmaması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri soba ve doğal gaz zehirlenmelerinin nedenleridir?
Cevap: B
A. II ve III
B. II, III ve IV
C. I, III ve IV
D. I, II, III ve IV

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.