Anasayfa Kitap Cevapları
7 Aralık 2022, 20:04 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191-192 Cevapları Sevgi Yayınları

Sesin Maddeyle Etkileşmesi Konu Değerlendirme Cevapları

5. ÜNİTE: SES VE ÖZELLİKLERİ 4. BÖLÜM: SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191-192 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

(Y) 1. Sesin ortam değiştirirken enerjisinin bir kısmını yitirmesine yansıma denir.
Cevap: Sesin ortam değiştirirken enerjisinin bir kısmını yitirmesine sesin soğurulması denir.
(D) 2. Pürüzsüz, sert yüzeylerde ses daha az soğurulur.
(Y) 3. Ses yalıtımı için sesi iyi ileten maddeler kullanılır.
(D) 4. Eşya olan oda, boş odaya göre sesi daha çok soğurur.
(Y) 5. Ses stüdyoları sesin geçişini sağlayacak şekilde yapılır.
Cevap: Ses stüdyoları sesin geçişini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
Cevap:
1. Ses, yumuşak ve pürüzlü yüzeylerde daha çok soğurulmaya uğrar.
2. Akustik, sesin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
3. Sesin maddesel ortamda hareketine, sesin yayılması denir.
4. Banyoda şarkı söylediğimizde fayanslardan yansıyan sesler, sesimizin daha güçlü işitilmesini sağlar.
5. Eşyaların bulunduğu oda boş odaya göre sesi daha çok soğurur.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157-158. Cevapları Sevgi Yayınları

C. Aşağıdaki resimlerde gerçekleşen olaylarda sesin etkisini azaltmak için nasıl yalıtım yapıldığını altlarında boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

Ses dalgalarının hareketi

1.Yapılan deneyde duvarlar arasına önce strafor köpük, daha sonra da aynı kalınlıkta metal levha konularak özdeş ses kaynaklarından sesler gönderilmiştir.
Ses dalgalarının hareketi, resimdeki gibi olduğuna göre bu deney ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: C
A. Ses maddelerden geçebilir.
B. Strafor, metale göre daha iyi ses yalıtımı sağlar.
C. Ses, katılarda sıvılara göre daha iyi iletilir.
D. Ses maddelerden yansıyabilir.


2. Kapalı alanlarda sesin yansımasının düzenlenmesi ve gereksiz ses dalgalarının oluşmaması ile ilgilenen bilim dalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi tanımı verilen bilim dalının düzenlemesini yaptığı yerlerden biri değildir?
Cevap: D
A. Tiyatro salonları
B. Konser salonları
C. Ses kayıt stüdyoları
D. Meyve bahçeleri

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92-93-94-95-96 Cevapları Sevgi Yayınları

3. Sünger, köpük gibi maddelerin iyi birer ses yalıtım malzemesi olmalarının nedeni nedir?
Cevap: A
A. Boşluklu yapıda olmaları
B. Kalın olmaları
C. Katı hâlde olmaları
D. Ucuz olmaları


4.Banyo ve oturma odasındaki sesin etkileşimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ses yalıtım malzemesi
Cevap: B
A. Ses, banyoda oturma odasına göre daha çok soğurulur.
B. Ses, oturma odasında, banyoya göre daha çok soğurulmaya uğrar.
C. Ses, banyoda ve oturma odasında aynı miktarda soğurulur.
D. Ses, banyoda ve oturma odasında aynı miktarda yansımaya uğrar.


5.Bir ses kaynağından çıkan ses dalgalarının engel ile karşılaştığında gözlenen olaylar resimde gösterilmiştir.
ses kaynağından çıkan ses dalgaları
Bu durumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A
A. Engelin arkasında bulunan kişi, sesi hiç duyamaz.
B. Ses, engele çarparak yansımaya uğrar.
C. Sesin bir kısmı soğurulmaya uğrar.
D. Ses maddelerden geçebilir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.