Anasayfa Kitap Cevapları
6 Aralık 2022, 19:23 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları

İletken ve Yalıtkan Maddeler Konu Değerlendirme 1 Cevapları

7. Ünite Elektriğin İletimi 1. Bölüm: İletken Ve Yalıtkan Maddeler 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları Sevgi Yayınları

Konu Değerlendirme 1

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.

(D) 1. Hava yüksek elektrik enerjisi altında iletken hâle gelebilir.
(Y) 2. Şekerli su, yağmur suyu, kolonya iletken sıvı maddelere örnek verilebilir.
Cevap:
(Y) 3. Kurşun kalem ucu, altın yüzük yalıtkan katı maddelere örnek verilebilir.
Cevap:
(D ) 4. Duy, priz gibi maddelerin dokunulan kısımları plastik, bakalit gibi yalıtkan maddelerle kaplanır.
(D) 5. Kuru tahta yalıtkan olduğu hâlde ıslatıldığında iletken hâle gelebilir.


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
Cevap:

1. Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere yalıtkan madde denir.
2. Kopmuş bir kablonun arasına demir çivi koyduğumuzda elektrik iletimi devam eder.
3. Yalıtkan sıvı maddelere saf su örnek verilebilir.
4. Yün kumaş, seramik tabak yalıtkan katı maddelerdir.
5. Bir elektrik devresinde kablonun uçları sirkeli suya daldırılırsa ampulün yandığı gözlemlenir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67-68 Cevapları Sevgi Yayınları

C. Aşağıdaki maddelerin iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu, altındaki yerlere uygun numaralar yazarak gösteriniz.

6.-Sinif-Fen-Bilimleri-Sevgi-Yayinlari-Sayfa-253-Ders-Kitabi-Cevaplari


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 252 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.Yukarıda kurulan düzeneklerde K ve M ampulleri ışık verirken L ampulü ışık vermemektedir. Bu deneyler sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz (Pil, ampul ve teller sağlamdır.)?

Cevap:  C

A. Bazı katılar iletkendir.
B. Bazı katılar yalıtkandır.
C. Bazı sıvılar yalıtkandır.
D. Bazı sıvılar iletkendir.


2. Emirhan, tasarladığı düzenekte mandalın iki ucunu alüminyum folyo ile sararak elektrik devresine eklemiştir. Alüminyum folyoların arasına, K maddesini koyduğunda ampulün ışık vermediğini gözlemlemiştir.
Emirhan’ın bu etkinliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap: D

A. K maddesi yalıtkandır.
B. K maddesi alındığında ampul ışık verir.
C. Alüminyum folyo iletkendir.
D. K maddesi madenî para olabilir.


3. Şekildeki düzeneklerde kaplar içerisinde saf sular bulunmaktadır.
I. kaba tuz, II. kaba şeker ilave edildiğine göre, zil ve lamba için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap: D

A. Lamba yanar, zil çalar.
B. Lamba yanmaz, zil çalar.
C. Lamba yanmaz, zil çalmaz.
D. Lamba yanar, zil çalmaz.


4. Damla, resimdeki iletken telin etrafını numaralarda verilen maddelerle sarıyor.
Damla’nın sardığı maddelerden hangileri tel üzerinden geçen elektrik enerjisinin zararlı etkilerinden canlıları korur?

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214-217-219. Cevapları Sevgi Yayınları

Cevap:  B

A. I ve II
B. I ve III
C. II ve IV
D. III ve IV


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları Sevgi Yayınları

5. Yukarıdaki devrede K ve L ile gösterilen boşluklardaki uçlara aşağıdaki maddelerden hangileri dokundurulursa zil çalar?

Cevap: C


6. Tamir işlerinde kullandığımız aşağıdaki araç gereçlerden hangisinin elle tutulan kısımları elektriksel iletkenlik ve elektriksel yalıtkanlık düşünülerek üretilmiştir?

Cevap: A


7. Şekildeki elektrik devresindeki ampul ışık vermemektedir.
Bu ampulün ışık vermemesine devrede numaralarla gösterilen maddelerden hangisi neden olmaktadır (Devredeki lamba sağlam, pil doludur.)?

Cevap: D

A. I
B. II
C. III
D. IV


8. Bu elektrikli ısıtıcının I ve II numaraları ile gösterilen kısımlarında aşağıdaki maddelerden hangileri kullanılmış olabilir?

Cevap: D


9. Aşağıdaki eşyalardan hangisinin yapısında hem iletken, hem yalıtkan madde bulunur?

Cevap: B

A. Çivi
B. Kontrol kalemi
C. Toplu iğne
D. Plastik tarak

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.