Anasayfa Kitap Cevapları
6 Ekim 2022, 21:49 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 265-266 Cevapları Sevgi Yayınları

7 Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

7. Ünite Elektriğin İletimi 2. Bölüm: Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 265-266 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 265 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Emine ve Burak, kurdukları devreyi kontrol etmeden test uçları arasına katı maddelerden birini bağlayıp anahtarı kapattıklarında ampulün ışık vermediğini gözlemliyorlar.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi veya hangileri olabilir?

I. Test uçlarına bağlanan madde yalıtkan bir maddedir.
II. Devre elemanları yanlış bağlanmıştır.
III. Güç kaynağı olan pil bitmiştir.
IV. Devre anahtarı açıktır.

A. I ve III
B. I. II ve III
C. II, III ve IV
D. I, II ve IV

Cevap: B Şıkkıdır.


basit elektrik devresi

2.Mert şekildeki basit elektrik devresinde A ve B noktaları arasına aynı maddeden yapılmış, aşağıda özellikleri verilen iletken tellerden hangisini bağlarsa ampul en parlak ışığı verir?

Cevap: D Şıkkıdır.

basit elektrik devresi


3. Serdar ve Seda, kurdukları devreyi kontrol edip ampulün ışık verdiğini gördükten sonra test uçlarını içinde sıvı madde olan beherglasa daldırdıklarında ampulün ışık vermediğini gözlemliyorlar.
Buna göre Serdar ve Seda’nın test ettikleri sıvı madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214-217-219. Cevapları Sevgi Yayınları

A. Limonlu su
B. Şekerli su
C. Çamurlu su
D. Tuzlu su

Cevap: B Şıkkıdır.


4. Aşağıdaki fotoğraflarda verilen maddelerden hangisi iyi bir elektrik iletkenidir?

Cevap: C Şıkkıdır.

elektrik iletkeni


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları Sevgi Yayınları

5.Aşağıdaki bakır tellerden hangisinin elektriksel direnci en küçüktür?
A. Kısa ve ince
B. Kısa ve kalın
C. Uzun ve ince
D. Uzun ve kalın

Cevap: B Şıkkıdır.


6. Aşağıda verilen, kalınlıkları ve cinsleri aynı tellerin elektriksel dirençleri küçükten büyüğe doğru nasıl sıralanmalıdır?

cinsleri aynı tellerin elektriksel dirençleri

A. I-II-III-IV
B. IV-III-II-I
C. III-II-I-IV
D. IV-I-II-III

Cevap: D Şıkkıdır.


7. Aşağıdaki elektrik devresinin A – B uçları arasına bağlanacak bir iletken telin hangi özelliği değiştirilirse ampulün parlaklığı artar?

iletken tel

A. İletkenin uzunluğu artırılırsa
B. İletkenin kesit alanı azaltılırsa
C. Direnci yüksek tel kullanılırsa
D. İletkenin uzunluğu azaltılırsa

Cevap: D Şıkkıdır.


8. Bir iletkenin direnci ile aşağıdakilerden hangisinin arasında bir ilişki yoktur?
A. İletkenin kesit alanı
B. İletkenin türü
C. İletkenden geçen enerji miktarı
D. İletkenin uzunluğu

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 197-199-200. Cevapları Sevgi Yayınları

Cevap: C Şıkkıdır.


9. I. İletkenin dik kesit alanı arttıkça direnç azalır.
II. İletkenin cinsi direncini etkilemez.
III. İletkenin boyu arttıkça direnç artar.
Bir iletkenin direncini etkileyen faktörler ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve III
D. II ve III

Cevap: C Şıkkıdır.


10. Elif ve Mehmet, kurdukları devreyi kontrol edip ampulün ışık verdiğini gördükten sonra test uçları arasına katı bir madde bağladıklarında devredeki ampulün ışık vermediğini gözlemliyorlar.
Buna göre Elif ve Mehmet’in deney sırasında test ettikleri katı madde aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

A. Cam tabak
B. Alüminyum folyo
C. Metal kaşık
D. Bakır tel

Cevap: A Şıkkıdır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.