Anasayfa Kitap Cevapları
24 Mayıs 2022, 20:46 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 266-267-268-269. Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri 7.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

7. ÜNİTE: ELEKTRİĞİN İLETİMİ 2. Bölüm: ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları Anadol Yayınları

A. Aşağıda verilen maddeleri, iletken maddeler ve yalıtkan maddeler kümelerine örnekteki gibi yazınız
Cevap:

iletken maddeler

yalıtkan maddeler


B. Aşağıdaki tabloda bazı tellerin uzunlukları, dik kesit alanları ve cinsleri verilmiştir.
Buna göre tellerin elektriksel dirençlerinin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıda verilen boşlukları, örnekteki gibi doldurunuz.
Cevap:

1. K telinin direnci L telinin direncinden fazladır. Çünkü aynı uzunluğa sahip ve aynı cins tellerden K telinin kesit alanı daha azdır. Kesit alanı azaldıkça direnç artar. 

2. L telinin direnci M telinin direncinden daha azdır. Çünkü aynı kesit alanına sahip ve aynı cins tellerden kısa olanın elektriksel direnci de azdır.

3. N telinin direnci M telinin direncinden  daha azdır. Çünkü aynı kesit alanına ve uzunluğa sahip gümüş telin elektriksel direnci, bakır telin elektriksel direncinden
daha azdır


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları Anadol Yayınları

C. Aşağıdaki görselde aynı cins, aynı kesit alanına ve farklı uzunluğa sahip teller verilmiştir. Bu tellerin elektriksel direncinin ok yönünde nasıl değiştiğini sebepleriyle noktalı yerlere yazınız.
Cevap: Ok yönünde elektriksel direnç artar.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103-104-105. Cevapları Anadol Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki görsellerde verilen basit elektrik devresi şemalarından hangisini kullanarak bir maddenin elektrik enerjisini iletip iletmediğini test edebilirsiniz? Düşüncelerinizi sebepleriyle defterinize yazınız.
Cevap: 2. Devrede açık olan uçlara maddeyi değdirdiğimiz zaman ampul yanarsa o madde elektriği iletir yanmıyorsa iletmez.


D. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğuna “✓” işareti koyunuz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız

(D) 1. Maddelerin elektrik enerjisinin geçişine karşı gösterdiği zorluğa elektriksel direnç denir.
(Y) 2. Bir iletkenin uzunluğu arttıkça elektriksel direnci azalır.
(D) 3. Bir iletkenin elektriksel direnci, cinsine bağlıdır.
(Y) 4. Bir elektrik devresindeki elektriksel direnç azaldıkça ampul parlaklığı azalır.
(D) 5. Filaman, tungsten adı verilen bir metalden yapılır.
(Y) 6. Bir elektrik devresindeki elektriksel direnç arttıkça ampul parlaklığı artar.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268 Cevapları Anadol Yayınları

E. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162-163-165 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

1. Aşağıda şeması verilen elektrik devresindeki test uçlarına aynı uzunlukta ve farklı kalınlıktaki K, L, M bakır telleri sırasıyla temas ettiriliyor
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) Test uçlarına M teli temas ettirildiğinde ampul parlaklığı en fazla olur.


2. Aşağıda görselleri verilen elektrikli araç gereçlerden hangisinde okla gösterilen kısım iletkendir?
Cevap: A)


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Basit bir elektrik devresindeki iletkenin uzunluğu arttıkça ampul daha uzun süre ışık verir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268 Cevapları Anadol Yayınları

4. Bir öğrenci yandaki görselde şeması verilen elektrik devresini kuruyor. Ardından test uçlarına K, L, M ve N maddelerini temas ettiriyor. Bu esnada öğrencinin ampulle ilgili gözlemleri aşağıdaki gibidir.
Buna göre maddelerin elektrik enerjisinin iletimine göre sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Cevap: A)


5. 1 m uzunluğundaki iletken telin üzerinde sırasıyla aşağıdaki uygulamalar yapılıyor.
1. İletken telin uzunluğu yarıya indiriliyor.
2. İletken tel inceltiliyor.
Bu iki uygulama sonucunda telin elektriksel direncinin değişimiyle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru olur?

Cevap: D)

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.