Anasayfa Kitap Cevapları
18 Şubat 2024, 2:46 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38-39. Cevapları MEB Yayınları

1. Neler Öğrendik Neler Cevapları

1. Ünite Güneş Sistemi ve Tutulmalar: 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 34-35-36-37-38-39. MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

C. Gezegenlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Gezegenler, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralandığında en fazla uyduya sahip gezegenden bir önce gelen gezegenin ismi nedir?
Cevap: Jüpiter’dir.

2. En büyük gazsal gezegen, Güneş’e yakınlık bakımından kaçıncı sırada yer alır?
Cevap: 5. sırada yer alır.

3. “Kızıl gezegen” olarak da bilinen gezegen, konum olarak hangi gezegenler arasında bulunur?
Cevap: Dünya ile Jüpiter arasında yer alır.

4. Gezegenler, hacimsel büyüklüklerine göre küçükten büyüğe sıralandığında Dünya’dan sonra gelen gezegenin ismi nedir?
Cevap: Neptün’dür.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Güneş sistemindeki gezegenlerin özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Tüm gezegenlerin uydusu vardır.
B) Karasal gezegenlerin en büyüğü Dünya’dır.
C) Asteroit kuşağı Mars ile Dünya arasındadır.
D) Halkaları ile bilinen gezegen Venüs’tür.


2. M ve N tutulmalarına ait bir görsel aşağıda verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

Bu tutulmaların özellikleri ile ilgili hangi seçenekte doğru bilgiler verilmiştir?
M Tutulması                                                      N Tutulması
A) Dolunay evresinde gerçekleşir.          Yeni ay evresinde gerçekleşir.
B) Gece gözlemlenebilir.                          Gündüz gözlemlenebilir.
C) N tutulmasından uzun sürer.             M tutulmasından kısa sürer.
D) Bir süre Dünya’nın üzerine                Ay’ın gölgesi düşer. Ay, bir süre Dünya’nın gölgesinde kalır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

3. Güneş sisteminde yer alan X, Y ve Z gezegenlerinin birer özelliği aşağıdaki gibi kartlar üzerine yazılıyor.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64-67-68-69. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre X, Y ve Z gezegenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) X gezegeni, Güneş’e yakınlık bakımından ikinci sıradadır.
B) Y gezegeni, konum olarak Venüs ve Mars arasında yer alır.
C) Z, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.
D) Üç gezegenden Güneş’e en yakın olanı X, en uzak olanı Y gezegenidir.


4. Gezegenlerin özelliklerini daha iyi öğrenmek için sınıfta bir etkinlik yapılır. Cenk, Ece ve Mete’den gezegen ismi ve özelliklerinin yer aldığı kartlardan birer tane çekmeleri istenir. Öğrenciler, çektikleri karttaki gezegenleri Güneş’e uzaklıklarına göre doğru bir şekilde sıralar. Sıralamanın “yakından uzağa” doğru ve “Ece-Mete-Cenk” şeklinde yapıldığı görülür.
Buna göre,
l. Ece’nin kartında “Venüs” yazıyorsa
Cenk’in kartında “Dünya” yazabilir.
ll. Mete’nin kartında “Dünya” yazıyorsa
Cenk’in kartında “Neptün” yazabilir.
lll. Cenk’in kartında “Venüs”, Mete’nin
kartında “Merkür” yazma ihtimali yoktur. İfadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız l
B) l ve lll
C) lI ve lll
D) l, II ve lll


5. Asteroitler, gezegenler gibi Güneş’in etrafında dolansa da gezegenlerden daha küçük, taş benzeri gök cisimleridir. Asteroitlerden bazılarına ilişkin bir görsel aşağıda verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

Verilenlere göre asteroitlerle ilgili,
l. Asteroitler, farklı büyüklük ve şekillere sahip olan küçük kayaçlardır.
ll. Asteroitler tıpkı gezegenler gibi Güneş’in çevresinde dolanır.
lll. Güneş sistemindeki asteroitlerin birçoğu, Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroit kuşağında bulunur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) l ve ll
B) l ve lll
C) lI ve lll
D) l, II ve lll


6. Tutulma olayları esnasında Dünya’nın ve Ay’ın Güneş’e uzaklıklarını gösteren sütun grafiği aşağıda verilmiştir. Dünya ve Ay, K ve L harfleri ile gösterilmişti.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) L ile gösterilen gök cismi gezegen ise tutulma Ay tutulmasıdır.
B) L ile gösterilen gök cismi uydu ise tutulma Güneş tutulmasıdır.
C) K gök cismi L gök cisminden büyükse Ay tutulması yaşanmaktadır.
D) Tutulma sırasında L gök cisminin gölgesi, K gök cisminin üzerine düşer.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

7. Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin hacimsel büyüklüğü aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre K, L, M ve N ile gösterilen gezegenler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları


8. Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bazı bilgiler numaralandırılarak maddeler hâlinde verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

Bu özellikler “sadece Güneş tutulmasına ait özellikler”, “sadece Ay tutulmasına ait özellikler” ve “her iki tutulma için ortak özellikler” şeklinde sınıflandırılacaktı .
Buna göre doğru sınıflandırma, hangi seçenekte verilmiştir?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

9. Güneş sisteminde bulunan K, L ve M gezegenlerinin uydu sayıları ve hacimsel büyüklükleriyle ilgili hazırlanan bazı grafikler aşağıda verilmiştir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 19-22-23-25. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

Bu gezegenlerle ilgili,
l. L ve M gezegenleri arasında Asteroit Kuşağı yer alır.
ll. K gezegeni, Güneş’e yakınlık bakımından üçüncü sırada yer alır.
lll. M gezegeni, K’ye göre Güneş’e daha uzak; L’ye göre Güneş’e daha yakındır.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız lI
B) l ve lI
C) I ve lll
D) l, Il ve lll


10. Öğrencilerine Ay ve Güneş tutulması ile ilgili bilgi vermek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki şekli akıllı tahtaya yansıtmıştır. Şekilde Dünya ve Ay’ın bir yıl içinde, farklı zaman aralıklarında Güneş etrafındaki konumları tarihleri ile birlikte verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

Verilen görsel dikkate alındığında,
l. 2 Ocak’ta Ay tutulmasının gerçekleşme ihtimali vardır.
ll. 9 Ağustos’ta görülme ihtimali olan tutulma sırasında Ay, dolunay evresindedir.
lll. Ay tutulmasının yıl içinde sadece bir kez gerçekleşme ihtimali vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) l ve lI
B) l ve lII
C) II ve lll
D) I, Il ve lll


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

11. Güneş ve Ay tutulmalarını modelle göstermek isteyen Barış; modelindeki gök cisimlerini K, L ve M harfleri ile adlandırmıştır. Barış, bu gök cisimlerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir:

• K harfi ile temsil ettiğim gök cismi, L ve M harfleri ile temsil ettiğim gök cisimlerine göre hacimsel ve kütlesel olarak daha büyük.
• Ay tutulmasında M harfi ile temsil ettiğim gök cisminin gölgesi, L harfi ile temsil ettiğim gök cisminin üzerine düşer.

Barış’ın verdiği bilgilere göre hazırlayabileceği tutulma modelleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sırasıyla K, L ve M harfleri ile temsil edilen gök cisimleri aynı doğrultu üzerine geldiğinde gerçekleşen tutulma gündüz gözlemlenebilir.
B) L harfi ile temsil edilen gök cisminin üzerine M harfi ile temsil edilen gök cisminin gölgesi düşerse Güneş tutulması gerçekleşir.
C) Sırasıyla K, M ve L harfleri ile temsil edilen gök cisimleri aynı doğrultu üzerine geldiğinde gerçekleşen tutulma her ay gözlemlenir.
D) M harfi ile temsil edilen gök cisminin üzerine K harfi ile temsil edilen gök cisminin gölgesinin düşmesi yeni ay evresinde gerçekleşir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap