Anasayfa
Ara Bul
9 Ekim 2021, 22:42

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41-42-43-44. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 41-42-43-44. MEB Yayınları 2. Kitap Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap 

Soru: A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

Cevap:

1) Mars ile Jüpiter arasında bulunan, aşınmış kaya ve metal parçalarına Asteroit denir.
2) Isı ve ışık yayan bir Yıldız olarak Güneş örnek verilebilir.
3) Uranüs ve Venüs gezegenleri, kendi ekseni etrafında diğer gezegenlere göre ters yönde döner.
4) İç gezegenler, kayalık yapıdadır. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenlerdir.
5) Dış gezegenler, gaz yapıdadır. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dış gezegenlerdir.
6) Güneş tutulması sırasında, Ay Yeni ay evresindedir.
7) Ay tutulması sırasında, Güneş ve Ay arasında, Dünya bulunur.


Soru: B. Aşağıda verilen terimleri uygun açıklamalar ile eşleştiriniz.

Cevap:

(1) a. Güneş sistemindeki en küçük gök cisimleridir.
(5) b. Dünya, Güneş, Ay ve gezegenler onun içinde yer alır.
(2) c. Yeryüzüne düşen meteor parçalarıdır.
(4) d. Yeryüzüne düşen meteor parçalarının oluşturduğu çukurdur.
(3) e. Dünya yüzeyine çarpmadan atmosferde buharlaşan gök cisimleridir.


Soru: C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.

Cevap:

(D) Güneş’e en uzak gezegen Neptün’dür.
(Y) Ay tutulmasında Ay, yeni ay evresindedir.
→Ay tutulması Dolunay evresindedir.
(D) Mars, Kızıl Gezegen olarak bilinir.
(Y) Merkür’ün uydusu vardır. Halkası yoktur.
→ Merkür’ün uydusu  ve halkası yoktur.
(Y) Her ay Güneş tutulması gerçekleşir.
→ Her ay Güneş tutulması gerçekleşmez


D. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.
Soru
: 1) Üzerinde yaşadığımız Dünya’nın diğer gezegenlerden farklı yönleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap: Canlıların yaşayabileceği, atmosferi olan, su yer çekimin bulunması.


Soru: 2) Her gezegenin uydusu var mıdır? Uydusu olan gezegenlerin isimlerini yazınız.

Cevap: Her gezegenin uydusu yoktur. Merkür ve Venüs gezegenlerinin uydusu yoktur.


Soru: 3) Dünya’ya yakın olan asteroitler, Dünya üzerindeki yaşamı nasıl etkiler? Bilim insanları, asteroitler üzerine niçin araştırma yapıyor olabilir?

Cevap: Bu asteroitler Dünya’nın yörüngesinde bulunur ve patlama sonucu parçaları Dünya’ya zarar verebilir. Bunu önlemek ve daha çok bilgi edinmek için araştırma yaparlar.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap 

Soru: E. Özelliği verilen gezegenlerin isimlerini yazınız

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap 


Soru: F. Güneş tutulması sırasında Ay, Dünya ve Güneş’in konumlarını gösteren bir şekil çiziniz.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap 


G. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
Soru
: 1) Aşağıdakilerden hangisi Ay ve Güneş tutulması arasındaki bir benzerlik değildir?

Cevap: B

A) Belirli zamanlarda gerçekleşen doğa olaylarıdır.
B) İkisi de gündüz gerçekleşen olaylarıdır.
C) Her ikisi de ışık ve gölge olaylarıdır.
D) Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.


Soru: 2) Güneş sistemindeki gezegenler Güneş’e yakınlıklarına göre sıralanmaktadır.
K gezegeni, Güneş’e Satürn’den daha yakın olan gezegenlerden birini; L gezegeni de Güneş’e Satürn’den daha uzak olan gezegenlerden birini temsil etmektedir. Buna göre K ve L gezegenleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap: D


Soru:3) Aşağıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?
• Kızıl Gezegen olarak bilinir.
• Dünya’dan bakıldığında teleskopla görülebilir.
• Halkası yoktur.

Cevap: B

A) Merkür
B) Mars
C) Neptün
D) Uranüs


Soru:4) Güneş tutulması sürecinde gerçekleşen bazı olaylar numaralandırılarak verilmiştir.
1. Ay, Güneş ışığının bir kısmını engeller.
2. Güneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuya gelir.
3. Güneş ile Dünya’nın arasına Ay girer.
4. Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.
Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C

A) 1-2-3-4
B) 4-1-3-2
C) 3-2-1-4
D) 3-2-4-1


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap 

Soru: 5) X Güneş’e en yakın gezegendir.
Y Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
Z Uranüs’ün ikizi gibi bilinen gezegendir.
Yukarıda özellikleri verilen X, Y, Z gezegenleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap: A


Soru: 6) Tabloya bakarak hangi öğrenci Ay tutulması modeli için besinleri doğru sıralamıştır?

Cevap: C

A) Ayşe B) Barış
C) Ceren D) Deniz


Soru: 7) Güneş sistemindeki gezegenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: B

A) Güneş’e en yakın gezegen Merkür’dür.
B) Mars ile Neptün arasındaki kuşak Asteroit Kuşağı’dır.
C) Merkür karasal gezegendir.
D) Mars gezegeni Kızıl Gezegen olarak da bilinir


Soru: 8) Güneş tutulması ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: D

A) Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.
B) Güneş tutulması sırasında Ay, yeni ay evresindedir.
C) Güneş ışınlarının bir kısmının Dünya’ya ulaşması engellenir.
D) Dünya, Güneş ve Ay arasında yer alır.


Soru:9) Aşağıda verilen tanımlamalar hangi gök cismi ile ilgilidir?
I. Güneş sisteminin oluşumu sırasında ortaya çıkan, aşınmış kaya ve metal parçalarıdır.
II. Dünya yüzeyine çarpmadan atmosferde buharlaşan asteroit parçalarıdır.
III. Atmosferden geçerken yanarak tükenmeyip yeryüzüne kaya olarak düşen meteor
parçalarıdır.

Cevap: A


Soru:10) Güneş ve Ay tutulması ile ilgili olarak;
I. Güneş ve Ay tutulması, her ay gerçekleşmez.
II. Güneş ve Ay tutulmalarının gerçekleşebilmesi için Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olmalıdır.
III. Güneş ve Ay tutulmasında Ay’ın bulunduğu evre aynıdır.
verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: B

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap 

Soru: H. Kavram haritasını dolduralım.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap 

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.