Anasayfa Kitap Cevapları
4 Nisan 2022, 16:09 - Betül Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63-66-67. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

2. ÜNİTE VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63-64-65-66-67. Cevapları MEB Yayınları

Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63. Cevapları MEB Yayınları

Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Cevapları

1. Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdaki maddelerden hangisinin bulunması beklenmez?
A) Şeker
B) Madensel tuz
C) Üre
D) Vitamin


2. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemine ait bir organ değildir?
A) Üretra
B) Üreter
C) Böbrekler
D) İnce bağırsak


3. I. Böbrekler
II. Deri
III. Akciğer
Vücuttaki fazla suyun uzaklaştırılması yukarıdaki organlardan hangisi veya hangileriyle gerçekleştirilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve II
D) I, II ve III


4. Böbreklerde süzülen kandaki atık maddelerin vücut dışına atılırken izlediği yol hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Üretra – İdrar kesesi – Üreter – Böbrekler
B) Böbrekler – Üretra – İdrar kesesi – Üreter
C) Böbrekler – Üreter – İdrar kesesi – Üretra
D) Böbrekler – Üreter – Üretra – İdrar kesesi


5.Aşağıdaki boşaltım sistemine ait organlardan hangisinin görevi kutucuk içinde verilmemiştir?
A) Böbrek
B) Üretra
C) Üreter
D) İdrar Kesesi


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu boş bırakılan ilgili yere yazınız.
1. (.D.) Kemikler şekillerine göre uzun, kısa ve yassı olarak sınıflandırılır.
2. (.Y.) Fiziksel sindirimde enzimler görev almaktadır.
3. (.D.) Genellikle atardamarlar, doku ve organlara temiz kan taşır.
4. (.Y.) Solunum sisteminin ilk organı ağızdır.
5. (.D.) Kandaki atık maddelerin süzülme işlemi böbreklerde gerçekleşir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186-189-194-195. Cevapları Anadol Yayıncılık

B. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara kutucukta yer alan uygun sözcükleri yazınız.

1. Kafatasında ve kuyruk sokumunda …………oynamaz…………… eklemler bulunur.
2. Sindirim sisteminde besin maddelerinin emilimi …………ince bağırsak…………… gerçekleşir.
3. Kalbin kasılıp gevşeme hareketinin atardamarın iç yüzeyine yaptığı basınca…………tansiyon…………… denir.
4. Soluk alma sırasında ………oksijen……………… gazı vücuda alınır.
5. İdrarın geçici bir süre biriktirildiği yere …………idrar kesesi…………… denir.


C. Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1. I. Çizgili kaslar
II. Düz kaslar
III. Kalp kası
Yukarıda verilen kas çeşitlerinden hangisi ya da hangileri bizim kontrolümüz dışında çalışır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


2. Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklere örnek olarak verilebilir?
A) Kaval kemiği
C) Omurlar
B) Uyluk kemiği
D) Kaburga kemiği


3. Aşağıdaki organlardan hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?

A) Kalın bağırsak 
B) Mide
C) İnce bağırsak
D) Ağız


4. Küçük kan dolaşımda kan, kalp ile aşağıdaki hangi organ arasında dolaşır?
A) Karaciğer
B) Akciğerler
C) Böbrek
D) Beyin


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67. Cevapları MEB Yayınları

5. Aşağıda şeması verilen boşaltım sistemi organları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I, kirli kanın süzüldüğü kısımdır.
B) II, kirli kanı idrar kesesine taşır.
C) III, idrarın bir süre depo edildiği yerdir.
D) IV, idrarın vücut dışına atıldığı kısımdır.


6. Öğretmen, Yiğit’ten kan akış süratine göre damar çeşitlerini sıralamasını istemiştir. Yiğit, kan akışı en yavaş olandan en hızlı olana doğru bir sıralama yaparak soruyu bilmiştir. O hâlde Yiğit’in verdiği cevap, aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Toplardamar – Kılcal Damar – Atardamar
B) Kılcal Damar – Toplardamar – Atardamar
C) Atardamar – Toplardamar – Kılcal Damar
D) Tüm damar çeşitlerinde kan akış hızı eşittir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 89-91-92-93 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7. Kalpten kan götüren damarlar ve kalbe kan getiren damarlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Kalpten kan götüren Kalbe kan getiren
A) Atardamar Toplardamar
B) Toplardamar Atardamar
C) Atardamar Kılcal Damar
D) Toplardamar Kılcal Damar


D. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

1. Mikrobik bir hastalıktan şüphelendiği için doktor tarafından kan tahlili istenen Ayşe’nin tahlil sonucuna bakıldığında hangi kan hücrelerinin sayısında artış olduğu gözlenir? Açıklayınız.
Cevap: Mikroplarla savaşan akyuvarlarda artış gözükür.


2. Kan grubu B Rh (+) olan bir kazazedeye yanlışlıkla farklı bir kan grubu verildiğinde yaşanacakları sebepleriyle kısaca açıklayınız.
Cevap: Farklı bir kan grubu verildiğinde hasta şok geçirir ve ölür.


3. Bir kişinin tahlil sonuçlarına göre idrarında “glikoz” tespit edilmesi normal bir durum mudur? Bu kişinin sağlık durumuyla ilgili neler söylenebilir? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Tahlil sonucunda glikoz tespit edilmesinin sebebi şeker hastalığı olabilir ve bu normal bir durum değildir.


4. Bir alyuvar olduğunuzu ve büyük kan dolaşımına katıldığınızı hayal ediniz. Seyahatinizi tamamlayana kadar göreceğiniz organ ve yapıları kısaca anlatınız.
Cevap:   Kalpte bulunan temiz kan vücuttaki tüm organlara  dağıtılır, kılcal damarlarla tüm organlara ulaşım sağlanır, vücuttaki dolaşımdan kan kirlenmektedir, toplar damar kirli kanı kalbe götürür ve sağ kulakçığa kirli  kanın gelmesiyle dolaşım tamamlanır.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.