Anasayfa
Ara Bul
15 Eylül 2021, 13:00
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları 5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME 2. Kitap

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları 

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

Cevap:
1) Kemikler şekillerine göre .…uzun…, …kısa….. ve …yassı…. olmak üzere üçe ayrılır.
2) Kafatasında bulunan eklemler …oynamaz... eklem, omurgada bulunan eklemler …yarı oynar.. eklem, diz
kapağında bulunan eklemler …oynar... eklemdir.
3) Dolaşım sistemini oluşturan yapılar ..kalp… , ….damarlar.. ve kandır.
4) Solunum sisteminin amacı, vücuttaki yapılar için ..oksijen….. almak; bu yapılarda oluşan ..karbondioksit. ve .atık maddeleri.. vücuttan uzaklaştırmaktır.
5) Kanın atardamar duvarına yaptığı basınca …tansiyon…..denir.
6) Küçük kan dolaşımı ..sağ karıncık….. başlar, ..sol karıncık… biter.
7) Solunum sisteminin amacı, kanın ..oksijen….. bakımından zenginleşmesini sağlamaktır.

B. Aşağıda sıralanan terimleri uygun açıklamayla eşleştiriniz.

(7) a. Oksijen ve karbondioksit gazlarını taşır.
(3) b. Proteinlerin sindiriminin başladığı organdır.
(6) c. Vücuda kan pompalayan organdır.
(8) d. Sindirimi kolaylaştıran yapılardır.
(4) e. Karaciğer tarafından üretilen ve yağları parçalayan salgıdır.
(5) f. Terlemeyle fazla suyu ve tuzu vücuttan uzaklaştırır.
(2) g. Kan içindek i zararlı atık maddeleri süzerek vücuttan uzaklaştırır.
(1) h. Kol ve bacaklarda bulunan kas çeşididir.

1. Çizgili kas
2. Böbrek
3. Mide
4. Safra
5. Deri
6. Kalp
7. Alyuvar
8. Enzim
9. Karaciğer

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin
doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.

Cevap:
(D) Kalp kası yapı olarak çizgili kaslara, çalışması bakımından düz kaslara benzer.
Kalp kası yapı olarak çizgili kaslara,çalışması bakımından düz kaslara benzer

(D ) Akyuvarlar kana kırmızı rengini veren kan hücreleridir.
Akyuvarlar kana kırmızı rengini veren kan hücreleridir.

( D) Rh faktörü aynı olmayan kan grupları arasında kan alışverişi yapılamaz.
Rh faktörü aynı olmayan kan grupları arasında kan alışverişi yapılamaz.

( Y) Kalın bağırsak, isteğimizle çalışan kaslardan oluşmuştur.
Kalın bağırsak isteğimiz dışında çalışan kaslardan oluşmuştur.

(Y ) Safra sıvısı mide tarafından salgılanır.

Safra sıvısı mide tarafından salgılanmaz

D. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.
1) Akciğerlerimizin solunum ve dolaşım sistemindeki görevlerini yazınız.

Cevap:Hava akciğerlere dolar ve oksijen kana karışır.Kandan karbondioksidi alır ve akciğerler bu gazı dışarı verdiği esnada kan temizlenmiş olur.Temizlenen kan akciğerden geçerek kalbe gider ve vücuda dağılır.

2) Kan bağışının insan sağlığı açısından önemi nedir?

Cevap:Kan verdikçe kan hücreleri yenilenir.Kemik iliği yağlanması önlenir.Kalp krizi riski %90 düşer ve bunun gibi sağlığa yararlı olan pek çok durumu vardır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları 

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Aşağıda bazı kemikler kemik çeşitleri ile eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlış yapılmıştır?

Cevap:D
A) El bilek kemiği – kısa kemik
B) Omur kemiği – kısa kemik
C) Kol kemiği – uzun kemik
D) Kaburga kemiği – uzun kemik

2) Aşağıda verilenlerden hangisi oynamaz eklemdir?

Cevap:A
A) Kafatasındaki eklemler
B) Bel omurları arasındaki eklemler
C) Kol kemikleri arasındaki eklemler
D) Bacak kemikleri arasındaki eklemler

3) Bir insanın böbrekleri görevini tam olarak yerine getiremezse aşağıdaki boşaltım sistemi ile ilgili durumlardan hangisi gerçekleşir?

Cevap:C
A) Su ve tuz vücuttan daha kolay atılır.
B) Vücudun su ve mineral dengesi korunmuş olur.
C) Kanın asit-baz dengesi sağlanmış olur.
D) Zararlı maddeleri idrarla dışarı atamaz.

4) Pankreasın besinlerin sindirimini tamamlamak üzere ince bağırsağa gönderdiği pankreas özsuyunda, aşağıda verilen maddelerden hangisini sindiren enzim yer almaz?

Cevap:A
A) Mineral
B) Yağ
C) Protein
D) Karbonhidrat
5) Aşağıda verilenlerden hangisi kanın görevidir?

Cevap:D
A) Besinleri sindirmek
B) Karbondioksit üretmek
C) Kemik oluşumunu sağlamak
D) Oksijen taşımak

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları

6-Yukarıdaki tabloda besin türleri ve sindirildikleri yapı veya organlar verilmiştir. Buna göre tablodakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap:C
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

7) Aşağıdaki yapı ve organlardan hangilerinde hem fiziksel (mekanik) hem de kimyasal sindirim gerçekleşir?
I. Ağız
ll. Mide
lll. İnce bağırsak
IV. Kalın bağırsak

Cevap:D

A) I ve II          B) II ve III
C) III ve IV      D) I, II ve III

8) Aşağıda görevleri verilen yapıların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I. Görevi vücutta oksijen ve karbondioksit taşımak olan, kanda bulunan yapıdır.
II. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan yapıdır.
III. Vücuda giren mikroplara karşı antikor üreten yapıdır.

Cevap:

I                             II                               III
A) Alyuvar                Akyuvar                Kan pulcukları
B) Alyuvar                Kan pulcukları    Akyuvar
C) Kan pulcukları   Alyuvar                 Akyuvar
D) Akyuvar               Kan pulcukları    Alyuvar


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları

9-Yukarıdaki görselle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor.
I. Kafatası yassı bir kemiktir. Kafatasında oynamaz eklemler bulunur.
II. Diz oynar eklemlerden oluşur.
III. Omur yassı kemiktir. Omurlar arasında yarı oynar eklemler bulunur.
Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Cevap:
A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız II
D) II ve IV

10) Aşağıdaki öğrenciler, vücudumuzdaki dolaşım sistemi ile ilgili bazı bilgiler vermiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi yada hangilerinin verdiği bilgi yanlıştır?

Cevap:D
A) Orçun, Nisa B) Nisa, Sami
C) Yalnız Orçun D) Yalnız Sami

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları

12) Büyük kan dolaşımı ile vücutta ne sağlanır?

Cevap:C
A) Kan temizlenir.
B) Akciğerlere besin gönderilir.
C) Vücuda besin ve oksijen gönderilir.
D) Kalbe geri dönen kan akciğerlere gönderilir.

13) Küçük kan dolaşımı ile vücutta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap:C
A) Kalpten pompalanan kan tüm vücudu dolaşır.
B) Vücuda besin ve oksijen gönderilir.
C) Kan temizlenir.
D) Kalp atışı hızlanır.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.