Anasayfa Kitap Cevapları
2 Şubat 2023, 0:21 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları

2. Ünite Değerlendirme Etkinlik Cevapları

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5. BOŞALTIM SİSTEMİ 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.
Cevap:
1) Kemikler şekillerine göre .…uzun…, …kısa….. ve …yassı…. olmak üzere üçe ayrılır.
2) Kafatasında bulunan eklemler …oynamaz... eklem, omurgada bulunan eklemler …yarı oynar.. eklem, diz kapağında bulunan eklemler …oynar... eklemdir.
3) Dolaşım sistemini oluşturan yapılar ..kalp… , ….damarlar.. ve kandır.
4) Solunum sisteminin amacı, vücuttaki yapılar için ..oksijen….. almak; bu yapılarda oluşan ..karbondioksit. ve .atık maddeleri.. vücuttan uzaklaştırmaktır.
5) Kanın atardamar duvarına yaptığı basınca …tansiyon…..denir.
6) Küçük kan dolaşımı ..sağ karıncık….. başlar, ..sol karıncık… biter.
7) Solunum sisteminin amacı, kanın ..oksijen….. bakımından zenginleşmesini sağlamaktır.


B. Aşağıda sıralanan terimleri uygun açıklamayla eşleştiriniz.

(7) a. Oksijen ve karbondioksit gazlarını taşır.
(3) b. Proteinlerin sindiriminin başladığı organdır.
(6) c. Vücuda kan pompalayan organdır.
(8) d. Sindirimi kolaylaştıran yapılardır.
(4) e. Karaciğer tarafından üretilen ve yağları parçalayan salgıdır.
(5) f. Terlemeyle fazla suyu ve tuzu vücuttan uzaklaştırır.
(2) g. Kan içindek i zararlı atık maddeleri süzerek vücuttan uzaklaştırır.
(1) h. Kol ve bacaklarda bulunan kas çeşididir.

1. Çizgili kas
2. Böbrek
3. Mide
4. Safra
5. Deri
6. Kalp
7. Alyuvar
8. Enzim
9. Karaciğer


C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.
Cevap:
(D) Kalp kası yapı olarak çizgili kaslara, çalışması bakımından düz kaslara benzer.
Kalp kası yapı olarak çizgili kaslara,çalışması bakımından düz kaslara benzer

(D ) Akyuvarlar kana kırmızı rengini veren kan hücreleridir.
Akyuvarlar kana kırmızı rengini veren kan hücreleridir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 23-27-31-32-33. Cevapları MEB Yayınları

( D) Rh faktörü aynı olmayan kan grupları arasında kan alışverişi yapılamaz.
Rh faktörü aynı olmayan kan grupları arasında kan alışverişi yapılamaz.

( Y) Kalın bağırsak, isteğimizle çalışan kaslardan oluşmuştur.
Kalın bağırsak isteğimiz dışında çalışan kaslardan oluşmuştur.

(Y ) Safra sıvısı mide tarafından salgılanır.
Safra sıvısı mide tarafından salgılanmaz


D. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.
1) Akciğerlerimizin solunum ve dolaşım sistemindeki görevlerini yazınız.
Cevap: Hava akciğerlere dolar ve oksijen kana karışır.Kandan karbondioksidi alır ve akciğerler bu gazı dışarı verdiği esnada kan temizlenmiş olur.Temizlenen kan akciğerden geçerek kalbe gider ve vücuda dağılır.

2) Kan bağışının insan sağlığı açısından önemi nedir?
Cevap: Kan verdikçe kan hücreleri yenilenir.Kemik iliği yağlanması önlenir.Kalp krizi riski %90 düşer ve bunun gibi sağlığa yararlı olan pek çok durumu vardır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Aşağıda bazı kemikler kemik çeşitleri ile eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlış yapılmıştır?
Cevap: D
A) El bilek kemiği – kısa kemik
B) Omur kemiği – kısa kemik
C) Kol kemiği – uzun kemik
D) Kaburga kemiği – uzun kemik


2) Aşağıda verilenlerden hangisi oynamaz eklemdir?
Cevap: A
A) Kafatasındaki eklemler
B) Bel omurları arasındaki eklemler
C) Kol kemikleri arasındaki eklemler
D) Bacak kemikleri arasındaki eklemler


3) Bir insanın böbrekleri görevini tam olarak yerine getiremezse aşağıdaki boşaltım sistemi ile ilgili durumlardan hangisi gerçekleşir?
Cevap: C
A) Su ve tuz vücuttan daha kolay atılır.
B) Vücudun su ve mineral dengesi korunmuş olur.
C) Kanın asit-baz dengesi sağlanmış olur.
D) Zararlı maddeleri idrarla dışarı atamaz.


4) Pankreasın besinlerin sindirimini tamamlamak üzere ince bağırsağa gönderdiği pankreas özsuyunda, aşağıda verilen maddelerden hangisini sindiren enzim yer almaz?
Cevap: A
A) Mineral
B) Yağ
C) Protein
D) Karbonhidrat


5) Aşağıda verilenlerden hangisi kanın görevidir?
Cevap: D
A) Besinleri sindirmek
B) Karbondioksit üretmek
C) Kemik oluşumunu sağlamak
D) Oksijen taşımak


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları

6-Yukarıdaki tabloda besin türleri ve sindirildikleri yapı veya organlar verilmiştir. Buna göre tablodakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap: C
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35-36 Cevapları Sevgi Yayınları

7) Aşağıdaki yapı ve organlardan hangilerinde hem fiziksel (mekanik) hem de kimyasal sindirim gerçekleşir?
I. Ağız
ll. Mide
lll. İnce bağırsak
IV. Kalın bağırsak

Cevap: D

A) I ve II B) II ve III
C) III ve IV D) I, II ve III


8) Aşağıda görevleri verilen yapıların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I. Görevi vücutta oksijen ve karbondioksit taşımak olan, kanda bulunan yapıdır.
II. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan yapıdır.
III. Vücuda giren mikroplara karşı antikor üreten yapıdır.

Cevap: B) Alyuvar Kan pulcukları Akyuvar


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları

9-Yukarıdaki görselle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor.
I. Kafatası yassı bir kemiktir. Kafatasında oynamaz eklemler bulunur.
II. Diz oynar eklemlerden oluşur.
III. Omur yassı kemiktir. Omurlar arasında yarı oynar eklemler bulunur.
Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Cevap: B)

A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız II
D) II ve IV


10) Aşağıdaki öğrenciler, vücudumuzdaki dolaşım sistemi ile ilgili bazı bilgiler vermiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi yada hangilerinin verdiği bilgi yanlıştır?
Cevap: D
A) Orçun, Nisa B) Nisa, Sami
C) Yalnız Orçun D) Yalnız Sami


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84-85 Cevapları MEB Yayınları


12) Büyük kan dolaşımı ile vücutta ne sağlanır?
Cevap: C
A) Kan temizlenir.
B) Akciğerlere besin gönderilir.
C) Vücuda besin ve oksijen gönderilir.
D) Kalbe geri dönen kan akciğerlere gönderilir.


13) Küçük kan dolaşımı ile vücutta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Cevap: C
A) Kalpten pompalanan kan tüm vücudu dolaşır.
B) Vücuda besin ve oksijen gönderilir.
C) Kan temizlenir.
D) Kalp atışı hızlanır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.