Anasayfa Kitap Cevapları
6 Ocak 2023, 19:23 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98-99 Cevapları Sevgi Yayınları

Bileşke Kuvvet Konu Değerlendirme Cevapları

3. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. BÖLÜM: BİLEŞKE KUVVET 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98-99 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarında bırakılan yerlere yazınız.

(D) 1. Cisimlerin şeklini kuvvet uygulayarak değiştirebiliriz.
(Y) 2. Kuvvetin büyüklüğü terazi ile ölçülür.
Cevap: Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.
(Y) 3. Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi, kuvvetlerin farkı alınarak bulunur.
Cevap: Kuvvetlerin toplamı alınarak bulunur.
(D) 4. 8 N’lık iki kuvvet bir cisme aynı doğrultuda, zıt yönde etki ederse kuvvetler birbirini dengeler.
(D) 5. Hareket eden bir cismi kuvvet uygulayarak durdurabiliriz.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
Cevap:

1. Bir cisme etki eden zıt yönlü iki kuvvetin bileşkesi büyük kuvvetin etki yönü ile aynıdır.
2. Hareket eden bir cismi durdurmak için hareket yönüne zıt  yönde kuvvet uygulanmalıdır.
3. Bir cismin üzerine etki eden birden fazla kuvvetin bileşkesi sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
4. Aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi, kuvvetler birbirinden çıkarılarak bulunur.
5. Bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise ya durur ya da sabit sürat ile hareket eder.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 24-25 Cevapları Sevgi Yayınları

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.
1. Şekildeki oyuncak arabaya sürtünmesiz yolda, belirtilen yönde 5 N’lık kuvvet uygulanarak arabanın hareket etmesi sağlanıyor. Hareket halindeki arabanın sabit süratle yoluna devam etmesi için uygulanması gereken ikinci kuvvetin doğrultusu, yönü ve büyüklüğü nasıl olmalıdır?
Cevap: Aynı doğrultuda zıt yönünde aynı kuvveti uygulayarak arabanın sabit hızla gitmesini sağlayabiliriz.

2. Büyüklükleri 8 ve 4 N olan iki kuvvet bir cisme aynı doğrultu ve yönde etki ediyor. Bu kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dır?
Cevap: Yine batı yönünde kuvvet uygulanarak aynı büyüklükte hareket ettirilir.

3. Şekildeki araca etki eden kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç N’dır? Bileşke kuvvetin yönünü çizerek gösteriniz.
Cevap: Doğu yönünde ‹ 5N

4. Yandaki resimde A noktasından yukarıya doğru fırlatılan topa uygulanan kuvvetin hangi özelliği bilinemez?
Cevap: Uygulanan kuvvetin büyüklüğü bilinmez.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayalım.

1.Bu tablodaki K, L, M ve N kuvvetleri ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır (Bölmeler eşit aralıklıdır.)?
Cevap: B
A. K ve M kuvvetlerinin doğrultuları aynıdır.
B. N ve L kuvvetlerinin doğrultuları farklıdır.
C. K ve L kuvvetlerinin büyüklükleri aynıdır.
D. N ve M kuvvetlerinin yönleri farklıdır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41-42-43-44. Cevapları MEB Yayınları

2. Şekilde gösterilen yönde sabit süratle giden bir gemi için aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Cevap: D
A. Gemiye etki eden kuvvetler aynı yönlüdür.
B. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.
C. Gemiye etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklıdır.
D. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

3.Görselde verilen topun dengede kalabilmesi için uygulanması gereken 3. kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır (Bölmeler eşit aralıklıdır.)?
Cevap: A

4.Görselde M, N ve O arabalarına uygulanan kuvvetler ve hareket yönleri verilmiştir. Bu araçlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları
Cevap: D
A. M ve O cisimleri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
B. O cismi sabit sürat ile hareket etmektedir.
C. N cismi hızlanır.
D. M cismi sabit sürat ile hareket eder.

5. Aşağıdaki cisimlerden hangisine etki eden bileşke kuvvet en küçüktür?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Sevgi Yayınları

Cevap: C

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.