Anasayfa Kitap Cevapları
28 Haziran 2022, 21:24 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları

Kitabınız Farklı İse  RESME TIKLAYIN

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa Cevapları 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 17-18-19 Cevapları Sevgi Yayınları Güneş Sistemindeki Gezegenler


İçindekiler

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Sevgi Yayınları

Güneş’in çevresinde kendilerine ait yörüngelerde dolanan küresel yapılı gök cisimlerine ne ad verilir?

Cevap: Güneşin etrafında belirli büyüklükte, kütlede ve hızla dönen bir çok gök cismi vardır. Bu cisimlere gezegen adı verilir. Güneşimizin çevresinde dönen 8 tane gezegen vardır. Bu gezegenler dünyamız gibi yuvarlaktır ve güneşin etrafında dönerler.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Sevgi Yayınları

Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine ne ad verilir?

Cevap: Gezegenlerin etrafında dönen ve küçük gök cisimlerine benzeyen gök cisimlerine uydu isimi verilir. Dünyamızın uydusu Ay’dır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 20-21-22 Cevapları Sevgi Yayınları Meteorlar – Gök Taşları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Sevgi Yayınları

Uzaydan gelerek, Dünya atmosferine giren, atmosferdeki maddelere sürtünmesi sonucu yanarak ışık saçan katı cisimlere ne ad verilir?

Cevap: Bu tür cisimlere meteor ismi veririz. Meteorlar güneş sistemimizde yörüngesi belli olmadan oradan oraya uçan, sürtünme sonucu alev çıkaran gök cisimleridir.

Bu olayın gerçekleşmesi halk arasında nasıl adlandırılır?

Cevap: Bu tür olaylarda insanlar ” Yıldız Kaydı ” gibi betimlemeler yaparlar.

Asteroit olarak adlandırılan gök cisimlerinin meteorlardan fark nedir ?

Cevap: Uzayda bir çok farklı gök taşları vardır. Asteroit ve meteorlar arasında bir çok fark vardır. Asteroit’ler daha çok Jüpiter ve mars gezegenleri arasında dolanan bir yörüngeye sahip gök cisimleridir. Meteorlar ise uzayda yörüngesi belli olmayan tehlikeli taşlardır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Sevgi Yayınları

Etkinliğin Basamakları
• 4-5 kişilik gruplar oluşturunuz.
• Önce Güneş sistemini nasıl bir modelle göstereceğinizi tasarlayınız (Sadece Güneş ve gezegenleri esas alınız.)
• Modelinizi hangi malzemelerle yapacağınıza karar veriniz. Malzemenizi buna göre hazırlayınız.
• Modelinizde yer alacak gök cisimlerinin büyüklüklerini dikkate alarak malzemelerinizi belirleyiniz.
• Güneş sistemi modelinizi oluşturunuz.
• Oluşturduğunuz modelin, gezegenlerin Güneş’e uzaklıklarını, büyüklüklerini ve hareketlerini de temsil etmesini sağlayınız. Halkası olan gezegenlerin halkalarını da gösterebilirsiniz.
• Modelinizi sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Arkadaşlarınızın görüşlerini alınız.
Sorular

1. Modelinizi hangi malzemeleri kullanarak oluşturdunuz?

Cevap: Top, portakal, elma, kiraz.

2. Güneş sistemindeki gök cisimlerini büyükten küçüğe doğru nasıl sıralarsınız?

Cevap: Yıldız > Güneş > Dünya > Ay

3. Gezegenlerin Güneş’e uzaklıklarını, yakından uzağa doğru nasıl sıralarsınız?

Cevap: Gezegenler arasında güneşe yakınlık olarak gezegenleri sıralayacak olursak ; Merkür > Venüs > Dünya > Mars > Jüpiter > Satürn > Uranüs > Neptün olarak sıralarız.

4. Gezegenler Güneş’in etrafında sadece kendi yörüngelerinde mi hareket ediyor? Bu neden önemlidir?

Cevap: Uzayda her şey bir uyum içinde hareket eder. Bir çok gezegen bilindiği üzere sadece dünyamızın etrafındaki yörüngede döner. Gezegenler arasında bir birini çeken manyetik bir güç bu uyumu gerçekleştirir.

5. Modeliniz diğer gruplarca beğenildi mi? Eleştirilen yönleri varsa bunlar neler oldu?

Cevap: Beğenildi.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Sevgi Yayınları

Gezegenlerin adını, Güneş’e yakınlıklarına göre en yakın olandan başlayarak aşağıdaki boşluklara yazınız.

*Merkür
*Venüs
*Dünya
*Mars
*Jüpiter
*Satürn
*Uranüs
*Neptün
*plüton

Gezegenlerin adını, en büyük olandan başlayarak aşağıdaki boşluklara sırayla yazınız.

Cevap . Güneş sistemimizde bulunan en büyük gezegenden en küçüğe doğru sıralanışı şöyledir ;

En büyüğü Jüpiter, en küçüğü de Merkür gezegenidir. Mars, Venüs, Dünya, Neptün, Uranüs, Satürn de bu iki gezegen arasında orta büyüklükte ki gezegenlerdir.

Uydusu bulunan gezegenlerin ismini yazınız.

Cevap: Güneş sisteminde bulunan her gezegenin uydusu yoktur. Uydusu olan gezegenler şu şekildedir ;

Dünyamızın uydusu Ay’dır.
Mars gezegeninin iki adet uydusu bulunmaktadır.
Jüpiter gezegeninin ise 63 adet uydusu bulunmaktadır.
Satürn gezegeninin 60 adet uydusu bulunmaktadır.
Uranüs gezegeninin 27 adet uydusu bulunmaktadır.
Neptün gezegeninin ise 13 adet uydusu bulunmaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 24-25 Cevapları Sevgi Yayınları Konu Değerlendirme


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

Cevap:

(..D..) 1. Dünya’nın tek doğal uydusu Ay’dır.
(..D..) 2. Uranüs iç gezegenlerden biridir.
(..D..) 3. Meteorların yeryüzüne ulaşabilenlerine gök taşı denir.
(..D..) 4. Jüpiter’den sonra en büyük ikinci gezegen Satürn’dür.
(…Y…) 5. Neptün, Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

dış / iç , üçüncü / dördüncü,  Jüpiter / Satürn , yakın / uzak,  meteor / asteroit
1. ………………..Jüpiter……………………..Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
2. Dünya atmosferine giren gök cismine ……meteor ……..denir.
3. Dünya, Güneş sisteminde Güneş’e uzaklık bakımından ………………5..…………..sıradaki gezegendir.
4. Venüs …………………İÇ…………………gezegenlerden biridir.
5. Güneş’e en…………..EN YAKIN..……………………..gezegen Merkür’dür.

C. Aşağıdaki soruları bir kelime ile cevaplayınız.

1. Güneş sisteminde ilk dört gezegene ne ad verilir?
Cevap: Mars, dünya, merkür,venüs

2. Bazı gezegenlerin yörüngelerinde dolanan, farklı sayı ve büyüklüklerde olan gök cisimlerine ne ad verilir?
Cevap: Bunlara uydu denir. Uydular gezegenlerden küçük olan, gezegen ve aralarında bir çekim gücü oluşturan gök cisimleridir.

3. Güneş’e en yakın ve en küçük gezegen hangisidir?
Cevap: Güneş’e en yakın ve en küçük gezegen Merkür’dür

4. Dünya atmosferine girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara ne ad verilir?
Cevap: Dünya atmosferine girerek yer yüzüne ulaşan meteorlara verilen isim gök taşıdır.

5. Güneş sisteminden arta kalan, metal ve kaya yüzeyli gök cisimlerine ne ad verilir?
Cevap: Bu tür metal ve kaya yüzeyli gök cisimlerine Asteroit denir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları Sevgi Yayınları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Yukarıda verilen beş gezegenden dördünün ortak özelliğinin “iç gezegen ve karasal yapıda olma” olarak belirlenebilmesi için hangi gezegen çıkarılmalıdır?

Cevap: Çıkartılması gereken gezegen Jüpiter’dir. Çünkü Jüpiter dış gezegendir.

Funda, Güneş’e en uzak dört gezegeni şekildeki gibi çiziyor ve belirtilen renklerde boyuyor. a. Funda bu gezegenleri sırasıyla nasıl adlandırabilir?

Cevap:

Merkür
Venüs
Dünya
Mars

b. Funda, hangi gezegenler için ne renk boyalar kullanmıştır?

Cevap:

Dünya mavi
Mars yeşil
Merkür bordo
Venüs kahverengi

3. İç gezegen olarak adlandırılan gezegenlerin yüzey yapısı nasıl adlandırılır?

Cevap: Karasal

4. “Yıldız kaydı” ifadesiyle dile getirilen olayda Dünya, atmosferinde gözlenen gök cismi ve bu cismin yeryüzüne ulaştığındaki adı nedir?

Cevap: Göktaşı ve Meteor.

5.Yanda bir gezegenin özellikleri verilmiştir. Bu gezegenin belirtilen özelliklerinden hangisi Dünya’mızın özellikleriyle aynıdır?

Cevap: İç gezegen ve Karasal.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34 Cevapları Sevgi Yayınları Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

 • Cevabı:

(..Y..) 1. Güneş tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
(..Y..) 2. Güneş tutulması her ay gerçekleşir.
(..D..) 3. Ay tutulması, Ay dolunay evresindeyken görülür.
(..D..) 4. Ay tutulmasında Ay, Dünya ve Güneş aynı doğrultular üzerinde konumlanır.
(..Y.) 5. Güneş tutulmasında Dünya tamamen Ay’ın gölgesinde kalır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap

yeni ay / dolunay gece / gündüz aynı / farklı uzak / yakın
Ay tutulması / Güneş tutulması
1. Güneş tutulması, Ay……………….yeni ay..………..evresindeyken gerçekleşir.
2. Ay’ın her dolunay evresinde ……………….Ay tutulması ..………………..görülmez.
3. Ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için Dünya, Ay ve Güneş’in ……AYNI.……….doğrultuda konumlanmaları gerekir.
4. Ay tutulması, Dünya’da …………………GECE..………yaşanan her yerden gözlemlenebilir.
5. Ay, Güneş tutulmasında Güneş’e daha ……..YAKIN….…………………konumdadır.

C. Aşağıdaki ifadeleri uygun ve anlamlı olacak şekilde birleştiriniz.

Cevap:

 • Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesi(1)
 • Güneş tutulması, Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir.(4)
 • Güneş tutulmasını izlerken kullanılması gereken özel gözlüklerin(3)
 • Ay tutulması olarak adlandırılan olay(2)
 • 1.güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını engeller
 • 2. Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile gerçekleşir
 • 3. Ay tutulması izlenirken kullanılması gerekmez.
 • 4 .Ancak  her yeni ay evresinde Güneş  tutulması gerçekleşmez.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Sevgi Yayınları

Testin cevap anahtarı şu şekildedir ;

1- D
2- B
3- B
4- A
5- D
6- D

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35-36 Cevapları Sevgi Yayınları Konu Değerlendirme Soruları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Sevgi Yayınları

Soruların cevap anahtarı şu şekildedir ;

1- K, L, M, N gezegenlerinin Güneş’e olan uzaklıkları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
güneşe uzaklık
K gezegeninin Mars olduğu bilindiğine göre bu gezegenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. N gezegeni Merkür’dür.
B. Dünya, L harfi ile gösterilmiştir.
C. Güneş sisteminde, Güneş’e en uzak gezegen Dünya’dır.
D. M gezegeni Venüs’tür.

2- Güneş sistemimizdeki gezegenlerin büyüklüklerinin Dünya ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
gezegen özellikleri

Bu tabloyu inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir?
A. Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
B. Güneş sistemindeki bütün gezegenler Dünya’dan daha büyüktür.
C. Venüs, Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.
D. Dünya ve Mars aynı büyüklüktedir.

3- Görselde verilen gök cismi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
mars
A. Kızıl Gezegen olarak da adlandırılır.
B. İç gezegendir.
C. Dünya ile Jüpiter arasında bulunur.
D. Uydusu yoktur.

4- Merkür’ün kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Güneş’e yakın olmasından ve kendi etrafında yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır.
Bu bilgilerden hareketle Merkür ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
merkür
A. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
B. Gece ve gündüz sıcaklıkları aynı değildir.
C. Kendi etrafında döner.
D. Kütlesi Dünya’dan çok daha küçüktür.

5- Ay tutulması esnasında Ay hangi evrededir?
A. Dolunay
B. Son dördün
C. Hilal
D. Yeni ay

Cevaplar:

1- C
2- A
3- D
4- A
5- A


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 36. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları

6- Güneş tutulması ile ilgili, verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

I. Ay’ın yeni ay evresinde meydana gelir.
II. Dünya’nın farklı bölgelerinde her ay 1 defa gözlenir.
III. Dünya’nın gündüz yaşanılan sürelerinde
gözlenebilir.

A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. II ve III

7- Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneş tutulması ve Ay tutulması için benzerdir?

A. Dünya’da gündüz yaşanılan sürelerinde gözlenir.
B. Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.
C. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olduğunda gözlenir.
D. Bir kaç saat gözlenebilir.

8- • Güneş tutulması, Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . evresindeyken gerçekleşir.
• Ay tutulması gerçekleşmesi için Dünya, Ay ve Güneş’in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doğrultuda konumlanmaları gerekir.
• . . . . . . . . . . . . . . . tutulması esnasında Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır?

A. dolunay – aynı – Güneş
B. yeni ay – aynı – Güneş
C. dolunay – farklı – Ay
D. yeni ay – farklı – Ay

9- Bu resimdeki olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
güneş dünya ay
A. Ay Dünya’nın gölge konisinden geçtiğinde gözlemlenir.
B. Dünya’nın karanlık olan bölümünde (gece) gözlemlenebilir.
C. Bir yıl içerisinde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde bir kaç defa gözlenebilir.
D. Ay’ın, Güneş’e uzaklığı, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından daha azdır.

10- Bazı gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları aşağıdaki görselde sırası ile verilmiştir.
Gezegenlerin Güneşe olan uzaklıkları
Buna göre “?” ile gösterilen gezegen için aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. İki doğal uydusu vardır.
B. Çoban Yıldızı olarak bilinir.
C. Dış gezegendir.
D. Üzerinde yaşam olduğu bilinen gezegendir.

Cevaplar

6- C
7- C
8- B
9- D
10-D

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38-39-40-41-42-43 Cevapları Sevgi Yayınları Tüketim Etkinlik Soruları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Sevgi Yayınları

Fotoğrafta yer alan ve çadıra şekil veren malzemelerin benzerleri vücudumuzda hangi yapılardır?

Cevap: Bu sistem vücudumuzun iskelet sistemine benzemektedir.

Resimlerde gösterilen davranışlar gerçekleştirilirken vücudun hareket etmesini sağlayan yapılar hangileridir?

Cevap: İskelet ve kas sistemimiz yani vücudumuzdur.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Sevgi Yayınları

Yeni doğmuş bir bebeğin kafatasında bıngıldak adı verilen kıkırdak yapılar bulunur. Bu yapılar zamanla sertleşerek kemikleşir. Bu durumun sağladığı faydalar neler olabilir? İnternet’teki güvenilir kaynaklardan araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bebeklerin henüz küçükken çok hassas bir bünyeye sahip olmasından dolayı kafalarında ki bıngıldak normalden daha sağlamdır. Onu her türlü tehlikeden korur.

Kemiklerimizin bir araya gelmesini, aralarında bağlantı oluşmasını sağlayan yapılara ne ad verilir?

Cevap: Kemiklerimizi bir birine bağlayan,aralarında sağlam bir bağ oluşturan sisteme eklem deriz. Her kemik arasında eklem vardır. Eklemler kemiklerin daha kolay hareket etmesini ve sürtünmeyi azaltmaktadır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları Sevgi Yayınları

Kas ve Kas Çeşitleri

Einstein’ı (Aynştayn) tanıyor musunuz? Onun yandaki fotoğrafı pek çokgazete ve dergide yayımlanmıştır. Sizce Einstein, fotoğraftaki gibi dilini çıkarırken yüzünün hangi bölümlerini hareket ettirmiştir?

Cevap: Bence Einstein Kemik- eklem- kaslardan faydalanmıştır.,

Hareket etmede kemik ve eklemlerden başka hangi yapılar görev almaktadır?

Cevap: Kemik ve eklem dışında vücudumuzda kas ta çok önemli bir rol almaktadır. Vücudumuzun iskeletini oluşturan eklem ve iskeletleri saran ve onları koruyan kaslar hareket sistemimizin en önemli bölümünü oluşturur. Kaslar aynı zamanda bizlere kuvvet veren önemli bir yapıdır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları Sevgi Yayınları

Destek ve hareket sistemiyle ilgili bazı yapı ve organları aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki soruları verilen bu yapı ve organlara göre yanıtlayınız.

1. Hangi yapı ve organlarda oynar eklem bulunur?
Cevap: Vücudumuzda kol ve bacak gibi kemiklerde oynar eklem bulunur.

2. Hangi yapı ve organlarda oynamaz eklem bulunur?
Cevap: Kafatasımızda oynamaz eklem vardır.

3. Hangi yapı ve organlarda düz kas bulunur?
Cevap: vücudumuzun bir çok bölümünde düz kas bulunur. Örnek vermek gerekirse ; Mide, bağırsak, yemek borusu, böbrek, akciğer, damarları gibi kaslarda düz kaslar vardır.

4. Hangi yapı ve organlarda çizgili kas bulunur?
Cevap: Çizgili kaslar vücudumuzun bir çok bölümünde yer alan önemli bir kas çeşididir. Vücudumuzda ; kol kasları, bacak kasları, sırt kasları, mide kasları, göğüs kasları, parmak kasları gibi yerlerde bulunur.

5. Hangi yapı ve organlarda yassı kemik şekli görülür?
Cevap: Vücudumuzun kafatası, kaburga ve kürek kemiğimiz yassı kemiklerden hoşlanır.

6. Hangi yapı ve organlarda uzun kemik şekli görülür?
Cevap: Uzun kemiklerimiz, kol bacaklarda bulunur.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52 Cevapları Sevgi Yayınları Sindirim Sistemi


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Sevgi Yayınları

Yediğimiz besinler hangi organlarımızdan geçer ?

Cevap: Yediğim besinler ilk olarak ağzımdan, sonra yemek borumdan geçer. Yemek borusundan mideme inen yiyecekler midemde sindirilir. Daha sonra ince bağırsağa geçer. İnce bağırsakta bir çok işlemden geçer ve kalın bağırsağa geçer. En son anüsten dışarı atılır.

Besinlerin organlarımızdan geçerken uğratıldığı değişimlere ne ad verilir ?

Cevap: Besinler organlarımızdan geçerken uğradığı değişimlere kısaca Sindirim deriz.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Sevgi Yayınları

Besinler, vücudumuzda önce kas hareketleri, daha sonra da çeşitli salgılar tarafından, doku ve organların yapı birimlerine geçebilecek kadar küçültülür. Bu süreç ve olay nasıl çeşitlendirilir?

Cevap: Bu olaylar çeşitli organlardan geçerek farklı işlemlerden geçer. Buna Sindirim işlemi denir.

Enzimlerin kimyasal sindirimdeki rolü ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap: ( Bunu kendiniz yapınız )

Deney Yapalım
Asidin Besinlere Etkisi
Malzemeler
Amaç
Asidin besinlere etkisini gözlemlemek ve mide asidinin besinler üzerindeki etkisini kavramak
Deneyin Yapılışı
• Su bardaklarının ikisine de yarısına kadar süt doldurunuz.
• Öğretmeninizden, içinde süt olan bardaklardan birine damlalık yardımıyla 8-10 damla hidroklorik asit (HCI) damlatmasını isteyiniz. Diğer bardağa hiçbir şey eklemeyiniz.
• Hidroklorik asit eklenmiş sütte nasıl bir değişiklik olacağını tahmin ediniz. Tahmininizi defterinize yazınız.
• Hidroklorik asit eklenmiş ve eklenmemiş süt bardaklarını, güneş ışığı alan pencere önünde, sıcakta on dakika bekletiniz.

Sorular

1. Hidroklorik asit eklenmiş süt ile eklenmemiş süt arasında ne gibi farklılıklar gözlemlediniz?
Cevap: Hidroklorik asit eklenmiş bardaktaki süt özelliğini kaybetmiş.

2. Sonucu tahmininizle karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Pek bir fark yoktu.

3. Midemizin salgıladığı salgılardan biri hidroklorik asittir. Buna göre besinler mideye geldiğinde ne gibi değişikliklere uğramaktadır?
Cevap: Mideye gelen yiyecekler burada erir ve bir çok değişime uğrar.

4. Besinlerin midemizde geçirdiği değişimin ağzımızda geçirdikleri değişimden farkı nedir?
Cevap: Ağzımızda tüm olarak giren yiyecekler midemizde parçalanır ve parçalanır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Yandaki sindirim sistemi modelinde numaralandırılarak gösterilen yapı ve organların adını numara sırasına göre yazınız.

Cevabı:

1…..diş tükürük bezleri…………..
2 ….yutak borusu……….
3 …..yemek borusu………………
4 ……mide………………
5 ……karaciğer……………..
6 ……pankreas……………..
7 …….mide asidi……………
8 ……kalın bağırsak……………..
9 ……ince bağırsak………………
10 …..anüs………………

2.Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri kullanarak anlamlı ve düzgün ifadeler oluşturunuz.

” kadar indirim, sisteminden, adı verilir. , kana, ayrılmasına, sindirim, parçalara, alınabilecek, küçük, besinlerin”

Cevap: Besinlerin parçalara ayrılmasına ve sindirim sisteminden kana alınabilecek parçalara ayrılmasına sindirim sistemi denir.

” parçalanma, şekline, besinlerin , olarak , bağlı , iki , şekilde , olayı , gerçekleşir ”

Cevap: Sindirim..besinlerin parçalanma şekline bağlı olarak iki şekilde gerçekleşir.

3. Aşağıda bazı organlara ait resimler ve bu organların görevleri karışık düzende verilmiştir. Verilen resimlerle görevlerin yazılı olduğu kutucukları çizgi yardımıyla eşleştiriniz.

Cevap:

organların görevleri

 • Yağların ince bağırsaktaki fiziksel sindirimine salgıladığı safra salgısı ile yardımcı olur.(safra kesesi )
 • Sindirim sonucu oluşan atık maddeleri anüse gönderir.(bağırsak)
 • Besinlerin mekanik sindirimini ve proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir.(mide asidi)
 • Sindirilmiş besinlerin emilimini gerçekleştirerek bunların kana geçmesini sağlar.(karaciğer)
 • Karbonhidratlı, proteinli ve yağlı besinlerin sindirimi için gerekli salgıları üreterek onları ince bağırsağa gönderir.(mide)

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54-55-56 Cevapları Sevgi Yayınları Konu Değerlendirme


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D’, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz ifadelerin doğrusunu altlarındaki yerlere yazınız.

(.D..) 1. Sindirim enzimleri, maddelerin kimyasal sindirime uğramasını sağlar.
(.Y.) 2. Safra salgısı, mide tarafından salgılanan bir enzimdir.
(.D.) 3. Yağların fiziksel (mekanik) sindirimi, safra salgısının yardımıyla ince bağırsakta gerçekleşir.
(.D..) 4. Enzimler, kimyasal sindirimi başlatma ve hızlandırmada etkili olur.
(.Y..) 5. Kalın bağırsakta bulunan ve villus denilen yapılar besin atıklarının dışarı atılmasını sağlar.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

kana / mideye kimyasal / fiziksel su / enzim
ince bağırsakta / kalın bağırsakta Pankreasta / Karaciğerde

1. Simidinizi dişlerinizle koparıp çiğnemeye başladığınızdaki işlem……fiziksel..…………………sindirimdir.
2. Kimyasal sindirim besinlerin……….. enzim…….…………….yardımıyla çok küçük parçalara ayrılmasıdır.
3. Yağ, protein ve karbonhidratların sindirimi…………ince bağırsakta.……………………..tamamlanır.
4. Küçük parçacıklar hâline getirilmiş besinler ince bağırsaktan emilerek………kana.………………….geçer.
5. …………..Karaciğerde.………………salgılanan safra salgısı ince bağırsağa gelir.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını her kutucuğa bir harf gelecek şekilde yazınız.

1. Ağzımızdaki bezler tarafından hangi salgı salgılanır?

Cevap: Ağzımızdaki bezler Tükürük tarafından salgılanır.

2. Ağzımızda parçalanan besinler hangi organ aracılığı ile yemek borusuna geçer?

Cevap:  Ağzımızda parçalanan besinler Yutak ile yemek borusuna geçer

3. Sindirilmiş besin parçacıklarının ince bağırsaktan kana geçişine ne ad verilir?

Cevap: Sindirilmiş besin parçacıklarının ince bağırsaktan kana geçişine Emilim denir .

4. Su, mineral ve vitaminlerin son emiliminin gerçekleştiği organ hangisidir?

Cevap: Su, mineral ve vitaminlerin son emiliminin gerçekleştiği organ kalın bağırsaktır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Sevgi Yayınları

Aşağıdaki testin cevap anahtarı sırasıyla şu şekildedir ;

1- D
2- A
3- C
4- C
5- B


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıdaki düzenek gündelik hayatta kullanılan malzemelerle insan sindirim sistemine benzetilerek oluşturulmuştur.

Bu düzenekte bulunan malzemelerin, sindirim sisteminde hangi organlara benzetildiğini yazınız.

Cevap: kapak ve pet şişe ? ağız, bıçaklı çark ? dişler, hortum ? yemek borusu, plastik torba ? mide, ince çorap ? ince bağırsak, süzgeç ? kalın bağırsak

2. Yandaki modelde oklarla gösterilen organların gerçekleştirdiği ortak olay nedir?

Cevap: Yandaki modelde oklarla gösterilen organların gerçekleştirdiği ortak olaya ” Emilim ” denir.

3. Duygu’nun defterine not aldığı sindirim sistemi organları yukarıda verilmiştir. Duygu bu organları hangi başlık altında yazmıştır?

Cevap: Sindirimin gerçekleşmediği organlarımız.

4.Bu deneyde iki özdeş deney tüpüne eşit miktarda et parçaları ve su konuluyor. II. deney tüpüne I. deney tüpünden farklı olarak E sıvısı ekleniyor.

Deney tüplerinin ağzı kapatılarak çalkalandığında, II. deney tüpündeki etin daha çok parçalandığı gözleniyor.

a. I ve II. deney tüplerinde gerçekleşen sindirim çeşitlerini yazınız.

Cevap: I. deney tüpü ? Mekanik sindirim , II. deney tüpü ? Mekanik ve kimyasal sindirim

b. II. deney tüpüne katılan E sıvısı ne olabilir?

Cevap: Enzim

5. a. Bu organların ürettikleri salgılar hangi sindirim organına dökülür?

Cevap: u organların ürettikleri salgılar İnce bağırsağa dökülür.

b. Bu organların ürettikleri salgılar hangileridir?

Cevap: Karaciğer ? Safra sıvısı Pankreas ? Pankreas öz suyu

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61-62-63-64-65 Cevapları Sevgi Yayınları Dolaşım Sistemi


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Sevgi Yayınları

Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için gerekli olan besin ve oksijenin vücudumuzda taşınmasını sağlayan yapılar hangileridir?

Cevap: Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için gerekli olan yapılar damar ve kandır.

Besin ve oksijenin kullanılması sonucu oluşan atık maddelerin boşaltım organlarına taşınmasında hangi sistem rol oynar?

Cevap: Besin ve oksijenin kullanılması sonucu oluşan atık maddelerin boşaltımında Böbrekler, akciğerler, karaciğer, deri ve kalın bağırsak gibi organlarımız görev yaparlar.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Kalbin dışında dikkatinizi çeken neler vardı?
Cevap: Kalbin kaplayan kaslar ve çevresinde ki damarlar.

2. Kalbin iç yapısında kaç tane boşluk gözlemlediniz? Bu boşlukların görevleri neler olabilir?
Cevap: Kalbin içinde4 tane boşluk gözlemledim. Bence bu boşlukların görevi oradan geçen damarların kontrolü.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Sevgi Yayınları

Kanın kalpten çıktıktan sonra doku ve organlara geçmesi, sonra tekrar kalbe dönmesi nasıl adlandırılır?

Cevap: Vücudumuza gerekli oksijen ve besinlerin gitmesi kanın damarlarımızın içinden vücudumuzu dolaşması ile gerçekleşir. Bu duruma Büyük Kan Dolaşımı deriz.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Sevgi Yayınları

Vücudumuzda damarlar içerisinde bulunan, hayati önemi olan özel sıvıya ne ad verilir?

Cevap: Bu sıvının ismi kandır.

Dolaşım sisteminde vücut savunmasında görevli olan, sindirilmiş besinlerin ve oksijenin taşınmasını sağlayan özel yapılar nelerdir?

Cevap: Bu yapıların ismi Akyuvarlardır. Akyuvarların asıl amacı vücdumuzu mikroplara karşı savunmasıdır.

Çeşitli malzemeler kullanarak (renkli kalemler, kâğıtlar vb.) dolaşım sistemiyle ilgili bir poster hazırlayınız. Hazırladığınız posteri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: ( Bunu kendiniz yapınız )


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Sevgi Yayınları

Kan Grupları ve Kan Alışverişi

Kaza, ameliyat gibi durumlarda aşırı kan kaybederek vücudundaki kan miktarı azalan kişilere nasıl yardım edilebilir?

Cevap: Kan insanın en önemli yaşamsal kaynağıdır. Bu yüzden böyle durumlar için düzenli olarak mutlaka kan bağışı yapmalıyız.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Sevgi Yayınları

Kan Bağışının Toplum Açısından Önemi

İhtiyaç duyulan kanın, karşılık beklenmeden ve gönüllü olarak verilmesine ne ad verilir?

Cevap: Gönüllü olarak düzenli kan vermek çok önemlidir. Verdiğimiz kanlar ihtiyacı olan insanlara hayat veriyor çünkü. İhtiyaç duyulan kanın karşılık beklemeden ve gönüllü olarak verilmesine KAN BAĞIŞI denir.

Kan bağışının toplum açısından önemini araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz verileri bir rapor hâlinde sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Kan bağışı yapmak insanlarda ki yardımlaşma duygusunu geliştirir. İnsanların hayatlarına umut ışığı olur. Düzenli kan bağışı yapmak bu sebepten dolayı çok önemlidir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıdaki tabloda yer alan özelliklerin hangi kan hücresine ait olduğunu “X” işareti koyarak belirleyelim.

kan hücresi

2. Küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımının hangi yapı ya da organlar arasında gerçekleştiğini ve hangi amaçla yapıldığını yazınız.

Cevap: Büyük kan dolaşımı vücudumuzun önemli organlarından geçer. Bunlar Böbrek, mide, kalp, beyin, dalak, ince bağırsak, karaciğer, kalın bağırsak gibi organlardır.

3. Yandaki şekilde, dolaşım sistemimizde görevli yapı ve organlar yer almaktadır. Büyük ve küçük kan dolaşımında gerçekleşen olaylara göre şekli uygun biçimde renklendirip kanın hareket yönlerini ok ile gösteriniz.

Cevap: ( Bunu kendiniz yapınız )

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67-68 Cevapları Sevgi Yayınları 3.Bölüm Dolaşım Sistemi Konu Değerlendirme


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarm başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz ifadelerin doğrusunu altlarındaki yerlere yazınız.

(D) 1. Kalp hızlı, güçlü ve istemsiz çalışan kaslardan oluşur.
(Y) 2. Kan bağışı, kan veren kişilerde baş ağrısı, yorgunluk, tansiyon gibi rahatsızlıklara neden olur.
(D) 3. Küçük kan dolaşımında kalpten çıkan kirli kan akciğerlere gider.
(D) 4. Büyük kan dolaşımının amacı vücuda oksijence zengin kanı iletmektir.
(D) 5. Damarlar, kan ile dokular arasında madde alışverişini sağlar.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

1. Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında kanın damarlara yaptığı basınca …tansiyon….. denir.
2. Kirli kanın temizlenmesi …….küçük…… kan dolaşımı ile sağlanır.
3. Mikroplara karşı vücudu koruyan kan hücrelerine …… akyuvar…….. denir.
4. Kalbin sol tarafında oksijence ………zengin..…….kan bulunur.
5. İhtiyaç duyulan kanın karşılık beklemeden ve gönüllü olarak verilmesi …..kan bağışı….. olarak adlandırılır.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarında verilen yerlere yazınız.

1. Kalp ile tüm vücut arasında gerçekleşen, temiz kanın vücuda dağıtılmasını sağlayan kan dolaşımına ne ad verilir?

Cevap: Büyük kan dolaşımı

2. Kana ihtiyacı olan insanlara kan verilmesine ne denir?

Cevap: Kan bağışı.

3. “AB Rh (+)” kan grubuna sahip olan hastanın hangi kan grubuna sahip kişilerden kan alması daha uygundur?

Cevap: AB Rh (+) kan grubuna sahip birinden alması daha uygundur.

4. Kanın yapısını oluşturan kan hücreleri hangileridir?

Cevap: Alyuvar, akyuvar, kan pulcukları.

5. Kalp atışlarının atardamarlarda hissedilen ritmik ve düzenli hareketine ne ad verilir?

Cevap: Nabız.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

Cevap Anahtarı ;

1- C
2- C
3- D
4- D
5- C

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 69-70-71-72 Cevapları Sevgi Yayınları 4.Bölüm Solunum Sistemi


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları Sevgi Yayınları

Solunum sırasında hangi organlarımızdan yararlanırız ?

Cevap: Solunum sırasında burun, soluk borusu, akciğer ve diyafram gibi organlarımızdan yararlanırız.

Havadaki gazlardan hangisini solunumda kullanırız ?

Cevap: Oksijeni kullanırız.

Solunum sonucunda vücudumuzda hangi gazlar uzaklaşır ?

Cevap: Karbondioksit gazı vücudumuzdan uzaklaşır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Sevgi Yayınları

Solunum Sistemi Modeli Oluşturalım

Etkinlik Basamakları
• Pet şişenin altını düzgünce kesiniz.
• Tek delikli lastik tıpayı şişenin ağız kısmına takınız.
• Y borusunun iki ucuna balonları bağlayınız (Resim 1).
• Hazırladığınız parçayı şişenin alt kısmından geçirerek lastik tıpaya takınız (Resim 2).
• Pet şişenin kestiğiniz kısmını üçüncü balonu kullanarak kapatınız. Bu işlem sırasında balonun gergin olmasına dikkat ediniz (Resim 3).
• Pet şişenin alt kısmına gerdiğiniz balonu 4 numaralı resimdeki gibi çekip bırakınız.
Bu işlem sırasında gözlemlerinizi defterinize not ediniz.
Sorular

1. Hazırladığınız modelde kullandığınız malzemeler solunum sisteminizdeki hangi yapı ve organlara karşılık gelmektedir?
Cevap: Burun, ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu, köprücük kemiği, lenf düğümü, bronşlar, akciğer ve diyafram gibi organlardan meydana gelmektedir.
2. Etkinliğin son basamağında yaptığınız işlem sırasında ne tür değişiklikler gözlemlediniz?

Cevap: ( Bunu kendiniz yapınız )


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Sevgi Yayınları

1.Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların gösterildiği yandaki model üzerinde solunum sistemine ait hangi organlar gösterilmemiştir?

Cevap: Yutak, gırtlak organlarımız gösterildi.

2.Yukarıda karışık olarak verilen solunum sistemi organlarını, soluk alırken havanın izlediği yolu resimlerdeki numaraları kullanarak sıralayınız.

Cevap: 2, 3, 6, 5, 1, 4

3. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri birleştirerek uygun ve anlamlı olan ifadeyi bulunuz.,

Cevap:

Akciğerler : Solunum sırasında bize yardımcı olan en önemli organdır.

Akciğerler göğüs kafesimizin içinde sağda ve solda olmak üzere iki tanedir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73-74-75 Cevapları Sevgi Yayınları 4.Bölüm Solunum Sistemi Konu Değerlendirme


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D” yanlış olanların önüne ise “Y” yazınız. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz ifadelerin doğrusunu altlarındaki yerlere yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Sevgi Yayınlar

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Vücudumuzun oksijeni havadan alması ve zararlı olan karbondioksidi havaya vermesine ne ad verilir?
Cevap: Solunum denir.

2. Solunum sistemimizde, havayı dış ortamdan alan organımız hangisidir?
Cevap: Burun denir

3. Soluk borusunun akciğere giren yapıları hangisidir?
Cevap: Bronş denir.

4. Burundan geçen hava yutaktan sonra hangi yapıya gelir?
Cevap: Gırtlak denir.

5. Solunum olayında alınan hava hangi organın içerisine dolar?
Cevap: Akciğer denir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Sevgi Yayınları

Aşağıdaki testlerin cevap anahtarı şöyledir ;

1- C
2- B
3- C
4- A
5- C


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Sevgi Yayınları

Vücudumuz için gerekli olan oksijenin havadan alınıp alveollere ulaşması ve alveoller- deki karbondioksidin de dış ortama verilmesini sağlayan sistem sırasıyla hangi organdan oluşur? Yazınız.

Cevap: Bu işlem sırasıyla Burun, gırtlak, soluk borusu ve ak ciğerlerimiz tarafından gerçekleşir sırasıyla.

Vücudumuzdaki bir sisteme ait yapı ve organları anlatmak için hazırlanan bu modelle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a. Model hangi sisteme benzetilmiştir?

Cevap: Bu model Solunum sistemine benzetilmiştir.

b. Boru ve balonlar hangi organlara benzetilmiştir?

Cevap: Balonlar ak ciğerlere boru ise soluk borumuza benzetilmiştir.

Kıkırdak halkaların üst üste dizilmesiyle oluşur.
• Havanın akciğerlere iletilmesini sağlar.
• İçerisinde toz ve mikropları tutmayı sağlayan yapışkan sıvı bulunur.
Yukarıda özelliği verilen organ hangi sisteme aittir?

Cevap: Soluk borusuna aittir. Soluk borusu solunum sistemine aittir.

a. Yukarıdaki resimde gerçekleşen olaya ne ad verilir?

Cevap: Solunumdur.

b. Bu olay sırasında gerçekleşen durumları yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76-77-78-79 Cevapları Sevgi Yayınları 5.Bölüm Boşaltım Sistemi


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Sevgi Yayınları

Zararlı maddelerin vücuttan dışarı atılmasına ne ad verilir?

Cevap: Bu işleme kısaca boşaltım denir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıdaki tabloda verilen organların görevlerini yazınız

Cevap:
organların görevleri


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Sevgi Yayınları

2. Boşaltım da görevli bazı yapı ve organların adını aşağıda okla gösterilen yerlere yazınız, bu yapılarla görevlerini eşleştiriniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Sevgi Yayınları

3. Aşağıdaki tabloda verilen boşaltım sistemi organlarının vücuttan uzaklaştırdığı atıkları tabloda ? ile işaretleyiniz.

boşaltım sistemi organları

4.Aşağıdaki boşaltım sistemine ait ifadeleri anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde oklar kullanarak birleştiriniz.

Cevap:

boşaltım sistemi

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81-82 Cevapları Sevgi Yayınları 5.Bölüm Boşaltım Sistemi Konu Değerlendirmesi


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D’, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını her kutucuğa bir harf gelecek şekilde yazınız.

Böbreklerimizin iyi çalışıp çalışmadığını vücudumuzdan uzaklaştırdığımız hangi atığı tahlil ettirerek anlayabiliriz?

Cevap: İdrar

Böbreklerimizin iyi çalışıp çalışmadığını vücudumuzdan uzaklaştırdığımız hangi atığı tahlil ettirerek anlayabiliriz?

Cevap: Kan

Derimiz, vücudumuzda oluşan atık maddeleri hangi olay sonucunda uzaklaştırır?

Cevap: Terleme

Akciğerler, kan içerisindeki karbondioksit ile birlikte bir miktar su buharını hangi işlem ile dışarı atar?
Cevap: Soluk alıp verme


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Sevgi Yayınları

Aşağıdaki testin cevap anahtarı ;

1- A
2- C
3- B
4- C
5- C

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84 Cevapları Sevgi Yayınları 2.Ünite Değerlendirme


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıda vücudumuzdaki bölümler ve bölümlerdeki eklem çeşitleri eşleştirilmiştir. Buna göre hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır?
Vücut bölümü – Eklem çeşidi
A. Omurga  – Yarı oynar eklem
B. Kafatası  – Oynamaz eklem
C. Bacaklar  – Oynar ekelm
D. Parmaklar – Oynamaz eklem

2. I. En küçük yapı birimlerine ayrılan besinlerin ince bağırsakta emilerek kana geçmesi
II. Midenin, kasılıp gevşeme hareketi ile mekanik, öz suyu ile kimyasal sindirim yapması
III. Dişlerde çiğneme hareketi ile mekanik sindirim yapılması
IV. Besinlerin yutaktan yemek borusuna iletilmesi
Yukarıda, vücuda alınan katı besinlerin sindirim sırasında geçirdiği bazı olaylar karışık olarak verilmiştir.
Bu olayların doğru sıralaması aşağıdaki- lerden hangisidir?
A. II – I – III – IV B. IV – III – II – I
C. III – IV – II – I D. III – II – IV – I

3. Soluk alma sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A. Göğüs boşluğu genişler.
B. Kaburgalar arasındaki kaslar kasılır.
C. Akciğerlerin hacmi büyür.
D. Diyafram kası gevşer.

4. Aşağıdakilerden hangisi besinlerin yapı birimlerine ayrılmasında görev yapmaz?
A. Safra sıvısı
B. Mide öz suyu
C. Pankreas öz suyu
D. Tükürük sıvısı

5. Büyük kan dolaşımının işlevi aşağıdakilerin hangisindedir?
A. Kanı akciğerlere ulaştırmak
B. Yapı ve organlara besin ve oksijen taşımak
C. Kanı oksijence zenginleştirmek
D. Kanı akciğerlerden kalbe ulaştırmak

6. Oksijenin solunum sisteminde izlediği yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Burun – soluk borusu – gırtlak – yutak- bronşçuklar – bronşlar – alveoller
B. Alveoller – bronşçuklar – bronşlar – soluk borusu – gırtlak – yutak – burun
C. Burun – yutak – gırtlak – soluk borusu – bronşlar – bronşçuklar – alveoller
D. Akciğerler – yutak – gırtlak – soluk borusu – bronşçuklar – bronşlar – alveoller


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Sevgi Yayınları

7. Aşağıdaki organlardan hangisi boşaltım yapmaz?

Cevap: D

8. Kan bağışı ve kan nakli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Kan bağışı kandaki yağ oranının düşmesine yardımcı olur.
B. İsteyen herkes kan bağışında bulunabilir.
C. Kan nakli ancak aynı gruplar arasında gerçekleşir.
D. Kan bağışı toplumsal dayanışmayı artırır.

9. Aşağıda sindirim sisteminde görevli bazı organlara ait bilgi verilmiştir.
• Su, mineral ve vitaminlerin son emiliminin gerçekleştiği organdır.
• Yağların sindirimi için gerekli olan safra salgısını üreten sindirime yardımcı organdır.
• Salgıladığı asit ve enzimlerin faaliyeti ile proteinlerin kimyasal sindirimini başlatan organdır.
Buna göre görevleri belirtilen organlar sı rasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A. İnce bağırsak – pankreas – mide
B. Kalın bağırsak – karaciğer – mide
C. Kalın bağırsak – pankreas – ağız
D. İnce bağırsak – karaciğer – ağız

10.Aşağıda verilen sindirim olaylarından hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A. Şekerin dişler yardımıyla parçalanması fiziksel sindirimdir.
B. Proteinlerin ince bağırsakta en küçük yapı taneciklerine kadar parçalanması kimyasal sindirimdir.
C. Besinlerin midede kaslar yardımıyla bulamaç hâline getirilmesi kimyasal sindirimdir.
D. Yağların ince bağırsakta enzim yardımıyla parçalanması kimyasal sindirimdir.

 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83-84 Cevapları Sevgi Yayınları 3.Ünite 1. BÖLÜM: BİLEŞKE KUVVET


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Sevgi Yayınları

Resimdeki market arabasını hareket ettirmek için ne yaparsınız?

Cevap:İtme kuvvetini uygularım.

Sizce resimde birbirini iten canlılardan hangisi kazanır? Neden?

Cevap:Fil kazanır.Çünkü fil daha güçlüdür.

Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cisimlerin süratini, yönünü, şeklini değiştiren etkiye ne ad verilir?

Cevap:Kuvvet adı verilir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Sevgi Yayınları

Aşağıda verilen görsellerde cisimlere etki eden kuvvetlerin yönünü, doğrultusunu, büyüklüğünü
gösteriniz (Her bir bölme 2 N’ı göstermektedir.).

Cevap:

cisimlere etki eden kuvvetlerin yönü


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları Sevgi Yayınları

Sorular
1. Dinamometreye hangi yönlerde kuvvet uygulayarak kancalı tahta takozu hareket ettirdiniz?

Cevap:Doğu yönünde hareket ettirdik.

2. Kancalı tahta takozu hareket ettirmek için uyguladığınız kuvvetin özellikleri nelerdir?

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183. Cevapları Anadol Yayıncılık

Cevap:Kuvvetin yönü doğu dur.Doğrultusu doğu-batıdır.Büyüklüğü ise 5 N dir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları Sevgi Yayınları

Mete ve Naz odalarındaki masanın yerini değiştirmek istiyor. Ama ikisi de masanın farklı yerde durmasını istediği için farklı yönlere doğru itiyorlar. Sizce masa hangisinin ittiği yönde hareket eder?

Naz ve Mete’nin masaya uyguladığı kuvvetleri aşağıdaki şekil üzerinde çizerek gösteriniz. Yukarıdaki sorunun cevabını noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

masaya uygulanan kuvvet


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Sevgi Yayınları

Sorular
1. Kancalı tahta takoza aynı büyüklükte kuvvetler uyguladığınızda takoz nasıl hareket etti? Açıklayınız.

Cevap:Kuvvetin iki tarafı da eşit olduğu için sabit kaldı

2. Kancalı tahta takoza farklı yönlerde farklı kuvvet uyguladığınızda takoz hangi yöne hareket etti? Bunun nedenini açıklayınız?

Cevap:Kuvvetin doğrultusu doğu-batı yönünde uygulandı.Doğu kısmındaki büyüklük 6 N batı kısmındaki büyüklük ise 4 N olduğu için kancalı tahta takoz doğu yönünde hareket etti.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Sevgi Yayınları

Yandaki resimde salıncağa, uygulanan kuvvete eşit ve zıt yönlü başka bir kuvvet daha aynı anda etki etseydi salıncak hareket eder miydi?

Cevap:Hareket etmezdi.

Sorular
1. Kancalı tahta takoza eşit büyüklükte, zıt yönlü kuvvetler uyguladığınızda neler gözlemlediniz?

Cevap:Tahta takoz eşit kuvvet uygulandığı için sabit kaldı.

2. Bu kuvvetleri hareket hâlindeki bir cisme uygulamış olsaydınız neler gözlemlerdiniz?

Cevap:Hareket halindeki cisim sabit kalırdı.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları Sevgi Yayınları

Sorular
1. Uyguladığınız kuvvetlere bağlı olarak kancalı tahta takozun hareket durumu nasıl değişti?

Cevap:Kuvvetin büyüklüğü ne taraftaysa kancalı tahta takoz oraya hareket etti.

2. Bu kuvvetleri hareket hâlindeki bir cisme uygulasaydınız neler gözlemlerdiniz?

Cevap:Cisim sabit kalırdı.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıda cisimlere etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Cisimlerin kuvvet uygulanmadan önceki
hareket durumlarını dikkate alarak noktalı yerlere cisimlerin kuvvet uygulandıktan sonraki olası hareket durumlarını yazınız.

Cevap:

cisimlere etki eden kuvvetler


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Sevgi Yayınları

2. Aşağıdaki resimleri dikkatlice inceleyerek resimler ile ilgili istenenleri kutucuklara yapınız.

Cevap:

Sayfa 95 Cevapları

3. Aşağıda resimleri verilen cisimlerin dengelenmiş veya dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olma durumlarını boş bırakılan yerlere yazınız.

Cevap:

dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları Sevgi Yayınları

Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları

Aşağıdaki soruları, bu üç kuvvetin grafiğine ve A ile B maddelerine uygulanma biçimlerine göre yanıtlayınız.

a. A ve B cisimlerine etki eden bileşke kuvvetlerin yönünü ve büyüklüğünü yazınız.

Cevap:

A cismi

Yönü: Doğu

Büyüklüğü:

F1=4 N F2=12 N F3=8 N

4+12=16 N 16-8= 8N

B Cismi

Yönü:sabit dengelenmiş kuvvet

Büyüklüğü:12 N

b. Hangi cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? Yazınız.

Cevap:B cismi dengelenmiş kuvvettir.

c. A cismi başlangıçta duruyorsa, kuvvetler uygulandıktan sonraki hareketi için ne söylenebilir? Yazınız.

Cevap:Kuvvetler uygulandığında doğu yönündeki büyüklük fazla olduğu için cisim doğu yönünde hareket eder.

ç. B cismi başlangıçta batı yönünde hareket ediyorsa, kuvvetler uygulandıktan sonraki hareketi için ne söylenebilir? Yazınız.

Cevap:Kuvvetler uygulandıktan sonra cisim sabit kalır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış
olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarında bırakılan yerlere yazınız.

Cevap:

(D) 1. Cisimlerin şeklini kuvvet uygulayarak değiştirebiliriz.

(Y) 2. Kuvvetin büyüklüğü terazi ile ölçülür.

Cevap:Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.

(y) 3. Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi, kuvvetlerin farkı alınarak bulunur.

Cevap:Kuvvetlerin toplamı alınarak bulunur.

(D) 4. 8 N’lık iki kuvvet bir cisme aynı doğrultuda, zıt yönde etki ederse kuvvetler birbirini dengeler.

(D) 5. Hareket eden bir cismi kuvvet uygulayarak durdurabiliriz.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Bir cisme etki eden zıt yönlü iki kuvvetin bileşkesi Büyük kuvvetin etki yönü ile aynıdır.
2. Hareket eden bir cismi durdurmak için hareket yönüne zıt  yönde kuvvet uygulanmalıdır.
3. Bir cismin üzerine etki eden birden fazla kuvvetin bileşkesi sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
4. Aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi, kuvvetler birbirinden çıkarılarak bulunur.
5. Bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise ya durur ya da sabit sürat ile hareket eder.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.
1. Şekildeki oyuncak arabaya sürtünmesiz yolda, belirtilen yönde 5 N’lık kuvvet uygulanarak arabanın hareket etmesi sağlanıyor. Hareket halindeki arabanın sabit süratle yoluna devam etmesi için uygulanması gereken ikinci kuvvetin doğrultusu, yönü ve büyüklüğü nasıl olmalıdır?

Cevap:

2. Büyüklükleri 8 ve 4 N olan iki kuvvet bir cisme aynı doğrultu ve yönde etki ediyor. Bu kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dır?

Cevap:yine batı yönünde kuvvet uygulanarak aynı büyüklükte hareket ettirilir.

3. Şekildeki araca etki eden kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç N’dır? Bileşke kuvvetin yönünü çizerek gösteriniz.

Cevap:doğu yönünde ‹ 5N

4. Yandaki resimde A noktasından yukarıya doğru fırlatılan topa uygulanan kuvvetin hangi özelliği bilinemez?

Cevap:Uygulanan kuvvetin büyüklüğü bilinmez.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayalım.

1.Bu tablodaki K, L, M ve N kuvvetleri ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)?

Cevap:B
A. K ve M kuvvetlerinin doğrultuları aynıdır.
B. N ve L kuvvetlerinin doğrultuları farklıdır.
C. K ve L kuvvetlerinin büyüklükleri aynıdır.
D. N ve M kuvvetlerinin yönleri farklıdır.

2. Şekilde gösterilen yönde sabit süratle giden bir gemi için aşağıda verilen ifadelerden
hangisi kesinlikle doğrudur?

Cevap:D

A. Gemiye etki eden kuvvetler aynı yönlüdür.
B. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.
C. Gemiye etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklıdır.
D. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

3.Görselde verilen topun dengede kalabilmesi için uygulanması gereken 3. kuvvetin yönü
ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır (Bölmeler eşit aralıklıdır.)?

Cevap:A

4.Görselde M, N ve O arabalarına uygulanan kuvvetler ve hareket yönleri verilmiştir. Bu araçlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap:D

A. M ve O cisimleri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
B. O cismi sabit sürat ile hareket etmektedir.
C. N cismi hızlanır.
D. M cismi sabit sürat ile hareket eder.

5. Aşağıdaki cisimlerden hangisine etki eden bileşke kuvvet en küçüktür?

Cevap:C


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100, 102, 103, 105, 109, 110 Cevapları Sevgi Yayınları

3.Ünite 2. BÖLÜM: SABİT SÜRATLİ HAREKET


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Sevgi Yayınları

Duru ve Naz, beden eğitimi ve spor dersinde yarış yapmaya hazırlanıyorlar. Yarışa fotoğraftaki gibi aynı hizadan başlıyorlar. Bu durumda, yarışı kimin kazanacağını Duru ve Naz’ın hangi
özelliği belirler? Düşüncenizi nedenleriyle birlikte yazınız.

Cevap:Duru ve Nazın sürati belirleyecektir.Hangisi daha hızlı koşarsa o yarışmayı kazanır.

Ankara’dan İstanbul’a gitmeniz gerekse bu yolculuğu en kısa sürede gerçekleştirmek için aşağıdaki araçlardan hangisini tercih ederdiniz? Nedenini sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:En kısa sürede gitmek için uçağı tercih ederdim.Çünkü uçak ile bir yere daha az bir zamanda ulaşabiliyoruz.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Şekildeki labirentin farklı noktalarından aynı anda sabit süratlerle geçen fareler 0 noktasına eşit sürelerde ulaşmışlardır.

Labirent içerisindeki her bir kenar eşit uzunlukta olduğuna göre, farelerin süratleri arasındaki
ilişki nedir?

Cevap:Siyah olan farenin aldığı yol fazla olmasına rağmen kahverengi fareye göre daha hızlıdır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Sevgi Yayınları

2. Çağan, K – L yolunu kaykayı ile geçerken eşit zaman aralıklarında eşit yollar aldığına göre Çağan’ın hareketi için ne söyleyebilirsiniz?

Cevap:Sabit sürat ile hareket etmiştir.

3. Bisiklet yarışına katılan 4 yarışçının bilgileri yandaki tabloda verilmiştir. Yarışmacılar sabit süratlerle hareket ettiğine göre yarışmacıların süratleri arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap:Zaman olarak aldığı yolu değerlendirecek olursak il sıra itibariyle; I-III-II-IV

4. Şekildeki A, B ve C araçları belirtilen noktalardan aynı anda sabit süratlerle geçerek bitiş noktasına aynı anda ulaşmışlardır.
Bu araçlarla ilgili;
a. Süratleri arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap:En süratli olan araç itibariyle B-C-A

b. Bulundukları noktalardan bitiş noktasına ulaşma süreleri arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap:B aracı uzakta olmasına rağmen diğer iki araca göre daha süratli olup üç araç da bitiş noktasına aynı anda varmıştır.

5. A ve B noktalarından aynı doğrultuda sabit süratlerle şekildeki gibi birbirlerine doğru koşan öğrenciler aynı anda C noktasına ulaşmışlardır.

Bu öğrencilerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Öğrencilerin aldığı yolları karşılaştırınız.

Cevap: A noktasındaki çocuğun B noktasındaki çocuğa göre 50 metre yolu fazladır.Bitiş noktasına aynı anda gelmişlerdir.

b. Öğrencilerin süratlerini karşılaştırınız.

Cevap: A noktasındaki çocuğun B noktasındaki çocuğa göre 50 metre yolu fazladır.Fakat süreti fazla olduğu için aynı anda varmışlardır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıdaki yol – zaman ve sürat – zaman tabloları verilen K ve L hareketliler için yol – zaman ve sürat – zaman grafiklerini çiziniz.

Cevap:

zaman tabloları

2. Aşağıda yol – zaman ve sürat – zaman grafikleri verilen A ve B hareketlileri için sürat – zaman ve yol – zaman tablolarını tamamlayınız.

Cevap:

zaman ve sürat


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış
olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

Cevap:

(Y) 1. Sabit süratle yol alan aracın sürati sıfırdır.

(D) 2. Sabit süratle yol alan aracın zamanla yol değeri artar.

(D) 3. Eşit sürede daha fazla yol alan aracın sürati, daha az yol alan aracın süratinden daha fazladır.

(D) 4. Sürati az olan araçlar için genellikle m/sn birimi kullanılır.

(D) 5. Sürati 20 m/sn olan araç 1 saniyede 20 metre yol alır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Bir hareketlinin sürati aldığı yola ve zamana bağlıdır.
2. Bir saatin akrep ve yelkovanının hareketi sabit süratli harekete örnek verilebilir.
3. Bir araç duruyorsa sürati sıfırdır.
4. Aynı yolu uzun sürede tamamlayan hareketlinin sürati daha azdır.
5. Bir yarışta sürati fazla olan atlet bitiş çizgisine daha önce ulaşabilir.

C. Aşağıda verilen kelimeleri uygun biçimde birleştirerek anlamlı ifadeler oluşturunuz.

Cevap:

1.Günlük yaşamda otomobillerin süratleri yol/zaman birimi ile ifade edilir.

2.Aracın aldığı yolun geçen zamana oranı sürat olarak tanımlanır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Bazı hayvanların aynı mesafeyi sabit süratlerle hangi sürelerde aldıkları aşağıda verilmiştir.

Bu hayvanlardan sürati en fazla olan, hangisidir?

Cevap:B

A. Tavşan B. Köpek C. Ayı D. Fil

2.Belirtilen noktalardan sabit süratlerle aynı anda geçen S, R ve P yarışçılarından S yarışçısı bitiş çizgisine ilk önce, P yarışçısı ise en son ulaşıyor.
Buna göre yarışçıların süratleri ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

Cevap:C

A. R yarışçısının sürati, P yarışçısının süratinden daha azdır.
B. S yarışçısının sürati, P yarışçısının süratinden daha azdır.
C. S yarışçısının sürati, R yarışçısının süratinden fazladır.
D. S, R, P yarışçılarının süratleri eşittir.

3.Aynı noktadan başlayan dört öğrencinin sabit süratlerle eşit sürede aldığı yollar yukarıdaki
gibidir.
Buna göre hangi öğrencinin sürati azdır.

Cevap:C

A. Banu
B. Gökçe
C. Gökhan
D. İlker

4.Yol – zaman grafiği verilen hareketli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap:D

A. Sabit süratli hareket yapmıştır.
B. 1 saniyede 10 metre yol almıştır.
C. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar almıştır.
D. Süratini düzenli olarak arttırmıştır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Sevgi Yayınları

1.Şekilde gösterilen kuvvetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Cevap:D

A. Doğrultuları aynıdır.
B. Yönleri zıttır.
C. Bileşke kuvvet (Net kuvvet) 4 N’dır.
D. Bileşke kuvvet (Net kuvvet) 10 N’dır.

2. Aşağıdaki resimlerin hangisinde cisme aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetler uygulanmıştır?

Cevap:B

3. Aşağıdaki cisimlerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?

Cevap:A

4. Batıya doğru 2 ve 4 N’lık, doğuya doğru 1 ve 3 N’lık kuvvetler bir cisme aynı noktadan etki etmektedir. Cisim hangi yönde ve ne kadar kuvvetle hareket eder?

Cevap:A

A. Batı yönünde 2 N büyüklüğünde
B. Doğu yönünde 4 N büyüklüğünde
C. Batı yönünde 6 N büyüklüğünde
D. Doğu yönünde 8 N büyüklüğünde


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Sevgi Yayınları

5. Aşağıdaki nesnelerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır?

Cevap:A

6. P, R, S ve T hareketlilerinin aldıkları yol – geçen zaman ilişkileri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Bu hareketlilerden hangisi aynı yolu daha kısa sürede alır?

Cevap:C

A. P B. R
C. S D. T

7. Bir hareketlinin sürati ifade edilmek istendiğinde;
I. Metre / saniye (m/sn)
II. Kilometre / saat (km/sa)
III. Newton (N)
birimlerinden hangileri kullanılabilir?

Cevap:B

A. Yalnız I B. I ve II
C. I ve III D. II ve III

8.Sürat – Zaman grafiği verilen dört hareketliden hangisi aynı mesafeyi en kısa sürede tamamlar?

Cevap:A

A. K B. L C. M D. N

9.Mehmet ve Ayşe aynı yerden aynı anda başlayarak A – B arasındaki mesafeyi sabit süratlerle
koşmuşlardır.
Ayşe, Mehmet’ten daha önce B noktasına ulaştığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:B

A. Mehmet’in aldığı yol Ayşe’nin aldığı yoldan fazladır.
B. Ayşe’nin sürati Mehmet’in süratinden fazladır.
C. Mehmet ve Ayşe hareketini aynı sürede tamamlamıştır.
D. Mehmet ve Ayşe hareketini aynı sürede tamamlamıştır.

10.Şekilde gösterilen kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dır?

Cevap:C

A. 2 B. 3
C. 4 D. 5

 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları 4.Ünite 1. BÖLÜM: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Sevgi Yayınları

Masa, su ve gezinti balonunun içerisindeki maddelerin yapısı hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Cevap:Masa katı,su sıvı ve gezinti balonunun içindeki maddede gazdır.

Buzun, suya dönüşürken yapısında neler olur?

Cevap:Katı haldeki buz,ısı aldığında taneciklerinin hareketliliği artar.Tanecikler belirli bir sıcaklık değerinden sonra birbirinden uzaklaşmaya başlar.Tanecikler arasında boşluk oluşur.

Tanecikli Yapı
Yanda yer alan resimdeki tuz yığınına uzaktan baktığınızda tek bir parça gibi görürsünüz. Bu tuz yığını yakından bakıldığında nasıl görünür?

Cevap:Küçük küçük kum gibidir.

Tuzu oluşturan daha küçük yapılar nelerdir?

Cevap:Tuz bir bileşiktir.Tuzu oluşturan daha küçük yapılar elementler olarak bilinmektedir.

Su ve havayı oluşturan, görülmeyecek kadar küçük yapılar var mıdır?

Cevap:Su yanıcı bir madde değildir.Fakat suyun bileşimindeki Oksijen yakıcı bir gazdır, Hidrojen ise yanıcı bir gazdır.Oksijen ve hidrojen birleşerek suyu oluşturur.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Sevgi Yayınları

Sorular
1. İçinde hangi maddelerin bulunduğu şırıngaların pistonlarının hareket ettiğini gözlemlediniz?

Cevap:Su ve Hava

2. Su ve kum bulunan şırıngalarda pistonları kolay hareket ettirebildiniz mi?

Cevap:Kumda zorlandım çünkü içinde boşluk yoktur.Suda zorlanmadım çünkü moleküller de boşluk vardır.

3. Şırıngalardaki pistonu kolay hareket ettirebilmenizle maddenin boşluklu yapısı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap:Maddenin boşluk yapısı fazla ise sıkıştırmak kolay olur.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Sevgi Yayınları

Hâl değişimine uğramış maddenin hangi özellikleri değişir?

Cevap:

 • Yoğunluk
 • Hacim
 • Potansiyel enerji
 • İç enerji
 • Fiziksel özellikleri

Bir metal eriyerek sıvı hâle geçtiğinde taneciklerinin hareketlerinde nasıl bir değişim olur?

Cevap:Erime ve buharlaşma esnasında maddelerin tanecikleri birbirinden uzaklaşır ve hacmi artar,donma ve yoğunlaşma için de tersi geçerlidir.Bir metal eriyerek sıvı hale geçtiğinde taneciklerin hareketliliği artar ve tanecikler arası boşluk artar.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıdaki tabloda tanecik modelleri gösterilen maddelere ait özellikler verilmiştir. Bu maddelerin fiziksel hâllerini bularak tablodaki boşlukları tamamlayınız.

Cevap:

tanecik modelleri

2. Havası boşaltılmış kap içerisine helyum gazı bırakılıp kapağı kapatılıyor. Helyum taneciklerinin kap içerisindeki görünümünü ve hareketini yandaki şekilde çizerek gösteriniz.

Cevap:

helyum gazı


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Sevgi Yayınları

3. Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin bulunduğu halleri belirleyiniz. Daha sonra bu hâllerin özelliklerine göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap:

maddelerin bulunduğu haller

4. Aşağıda katı, sıvı ve gaz hâllerde bulunan maddelere örnekler verilmiştir. Bu maddeleri oluşturan taneciklerin hangi hareketleri yaptıklarını belirleyerek noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

katı, sıvı ve gaz

5. Aşağıdaki görsellerde suyun hâl değişimi yer almaktadır. Bu olay sırasında maddenin tanecikleri arasındaki boşlukların ve tanecik hareketliliğinin nasıl değiştiğini kısaca açıklayınız.

Cevap:Buzun katı halde olması boşlukları azaltırken,su haline gelip boşluklar fazla olunca sıkılaştırılabilme artmaktadır.En çok ise su buharı haline gelince boşluk oluşmaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 121-122 Cevapları Sevgi Yayınları 4.Ünite 1. BÖLÜM: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI KONU DEĞERLENDİRME


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz cümlenin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.

Cevap:

(D) 1. Havayı oluşturan tanecikler arasında boşluk çok fazla olduğu için hava sıkıştırılabilir.

(Y) 2. Sıvı maddeler katı hâle geçerken tanecikleri arasındaki boşluk artar.

Cevap:Sıvı maddeler katı hâle geçerken tanecikleri arasındaki boşluk azalır.

(D) 3. Bütün maddelerin tanecikleri titreşim hareketi yapar.

(Y) 4. Gaz maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapamaz.

Cevap:Gaz maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapar.

(D) 5. Sıvı tanecikleri birbirinin üzerinden kayabilir.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri katı maddeden farklı olarak dönme ve Öteleme
hareketi yapar.
2. Isı alan maddelerin tanecikleri daha .hızlı hareket eder.
3. Gaz tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla  olduğu için gazlar bulundukları kabı
tamamen doldurur.
4. Sünger, pamuk gibi maddelerin sıkıştırılabilmesinin nedeni yapılarında hava bulunmasıdır.
5. Bütün maddeler tanecikli, hareketli, . boşluklu yapıdadır.

C. Aşağıdaki soruları kısaca yanıtlayınız.

1. Sıvı ve gaz maddelerinin akışkan olmasını sağlayan tanecik hareketi hangisidir?

Cevap:Dönme ve öteleme

2. Maddenin hangi hâli sadece titreşim hareketi yapar?

Cevap:Katı

3. Çakmakların içine gaz doldurulurken gaz maddelerin hangi özelliğinden yararlanılır?

Cevap:Sıkıştırılabilirlik

4. Katı hâldeki maddelerin sıkıştırılamamasının nedeni nedir?

Cevap:Tanecikler arasındaki boşluğun az olması.

5. Katı hâlden sıvı hâle geçen bir madde hangi tanecik hareketlerini yapmaya başlar?

Cevap:Öteleme ve dönme


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Katı, sıvı ve gaz hâlde oldukları bilinen K, L ve M maddelerinin tanecikleri arasındaki boşluk grafikte gösterilmiştir.

Bu maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap:D

A. K hâlindeki madde akışkandır.
B. M hâlindeki madde öteleme hareketi yapabilir.
C. L hâlindeki madde sadece titreşim hareketi yapar.
D. K hâlindeki madde sadece öteleme ve dönme hareketi yapar.

2.İçerisinde hava bulunan şırınganın ucunu Şekil I’deki gibi kapatan Gizem, şırınganın pistonunu ittirerek Şekil II’deki konuma getiriyor.
Bu deney ile aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap:D

A. Gaz taneciklerinin arasında boşluk bulunur.
B. Gazlar sıkıştırılabilir.
C. Gazlar bulundukları kabı doldururlar.
D. Gaz maddelerin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.

3. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme ve dönme hareketi yapamaz?

Cevap:A

4.Tanecik modeli verilen bu madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap:C

A. Tanecikleri dönme hareketi yapabilir.
B. Tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır.
C. Tanecikleri titreşim hareketi yapabilir.
D. Sıkıştırılabilir.

5.Kapalı bir kapta sıcaklığı artırılan su için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

Cevap:A

A. Taneciklerin hareketliliği artar.
B. Tanecikleri sadece dönme hareketi yapar.
C. Tanecikleri öteleme hareketi yapamaz.
D. Taneciklerin sayısı artar.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123, 124, 125, 126, 127, 128 Cevapları Sevgi Yayınları

4.Ünite 2. BÖLÜM: YOĞUNLUK Yoğunluk Nedir? Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları Sevgi Yayınları

Deniz yatağı, balon, içi boş plastik şişe gibi bazı maddelerin suyun üstünde yüzebilmesinin nedeni ne olabilir?

Cevap:Bir cismin yoğunluğu bulunduğu suyun yoğunluğundan az ise cisim suda yüzer.Bu söylenen cisimlerin yoğunlukları suyun yoğundan az olduğu içinde cisimler su üzerinde yüzerler.

Çok büyük bir yük gemisi denizde yüzebilirken çok küçük bir taş parçasının dibe batmasının nedeni ne olabilir?

Cevap:Yük gemisinin yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olduğu için gemi yüzer.Fakat küçük taşın yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olduğu için taş suyun içinde batar.

“Demir, pamuktan daha yoğun bir maddedir.” cümlesinden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.

Cevap:Demirin yoğunluğu daha fazladır.Aynı hacim alındığında pamuğun atomları demirin atomlarından daha az yoğunlukta bulunur.Aynı kütleye sahip pamuk ve demir alındığında pamuğun hacmi fazla olacaktır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Sevgi Yayınları

Yandaki fotoğrafta yer alan tahtadan ve süngerden yapılmış cisimlerin hacimleri birbirine eşittir. Sizce hangisinin kütlesi daha büyük olabilir? Neden? Düşüncelerinizi aşağıdaki
noktalı alana yazınız.

Cevap:Kütle ağırlığa denir.En ağır olan tahtadır çünkü parçacıkları birbirine yakın ve fazladır

1. Farklı boyuttaki tahtaların kütle / hacim oranı için ne söyleyebilirsiniz?

Cevap:Kütle/Hacim=Yoğunluktur. Cismin ya da maddenin yoğunluğu kütlenin hacme bölünmesi sonucu bulunur.

Deneyinizde farklı boyutlardaki tahta parçaları için kütle / hacim oranını belirlediğinizi hatırlayınız. Bu oranın sabit olduğunu gözlemlemiş olmalısınız. Bir maddenin yoğunluğunu nasıl belirleriz?

Cevap:

Yoğunluk=Kütle/Hacim

D=M/V

D=Yoğunluk

M=Kütle

V=Hacim


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Boyutları aynı olan geometrik şekilli cisimlerin yoğunlukları için ne söyleyebilirsiniz?

Cevap:Yoğunluğun formulü=

Yoğunluk(d)=Kütle (m)/Hacim (V) dir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Sevgi Yayınları

Kenar uzunlukları şekildeki gibi aynı olan küplerin kütleleri dijital terazi yardımıyla ölçülüyor.
a. Küplerin kütleleri 128 g ve 64 g olduğuna göre yoğunluklarını hesaplayınız.

Cevap:

Yoğunluk(d)=Kütle (m)/Hacim (V)

Yoğunluk=128 g/64 g=2 g (gri küp)

d=64/64=1 g /turuncu küp)

b. Boyutları aynı olan geometrik cisimlerin yoğunlukları için ne söyleyebilirsiniz?

Cevap:Gri küpün yoğunluğu daha fazladır.

Yandaki resimde yer alan taş parçalarının yoğunluklarını nasıl hesaplayabilirsiniz Önerilerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.

Cevap:Önce taşı tartarız.Bu kütlesini verir.Su dolu bir kap alırız.Taşı kabın içine koyarız.Su dolu kaptan dışarı taşan suyu ölçeriz.Bu hacmini verir.Yoğunluk formülünden yoğunluğunu bulabiliriz.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Sevgi Yayınları

Sorular
1. Etkinlikte kullandığınız yöntemle hangi tür katı maddelerin yoğunluğunu hesaplayabilirsiniz?

Cevap: Çözünmeyen ve karışmayan cisimleri katı sıvı karımlarında kullanılabilir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 130, 131, 132, 133, 134 Cevapları Sevgi Yayınları 4.Ünite 2. BÖLÜM: YOĞUNLUK

Sıvıların Yoğunluğu Doğanın Canlılara Sürprizi


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları Sevgi Yayınları

Yandaki resimde yer alan özdeş bilyelerin yoğunluklarını nasıl bulabileceğinizi tahmin ediniz. Tahminlerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.

Cevap:Sıvıların yoğunluklarının farklı olmasıdır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Sevgi Yayınları

Yandaki cam kavanozda birbirine karışmayan sıvılar yer almaktadır. Sizce sıvıların bu şekilde durmasının nedeni nedir? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.

Cevap:Sıvıların yoğunluklarının farklı olmasıdır.Yoğunluğu az olan sıvı diğer sıvının üzerinde yer alır.

Sorular
1. Su ve zeytinyağı için hesapladığınız yoğunluk değerleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Cevap:Su ile zeytinyağının karıştırılmaya çalışıldığında birbirlerinin içerisinde çözülmemesinin başlıca nedeni iki maddenin moleküllerinin birbirinden farklı yapıda olmasıdır. Kimyadaki genel bir duruma göre birbirine benzeyen iki madde birbiri içerisinde çözülebilirken birbirinden farklı maddeler birbiri içerisinde çözülememektedir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Sevgi Yayınları

Yandaki fotoğraf, Dünya’nın en soğuk bölgelerinden birisi olan Kuzey Buz Denizi’nde çekilmiştir.
Sizce fotoğraftaki buzların altında canlı yaşıyor olabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.

Cevap:Evet yaşıyordur.Çünkü yüzeydeki buz suyun altındaki sıcaklığın azalmasını önler.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Sevgi Yayınları

Sıcak günlerde içtiğiniz suya veya meyve suyuna soğuması için buz parçaları atmışsınızdır. Buz parçalarının yandaki fotoğrafta olduğu gibi su yüzeyinde kalmasının nedeni ne olabilir?

Cevap:Çünkü buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır.Su donduğu zaman hacmi genişler ve yoğunluğu azalır.Yoğunluğu az olan maddeler yoğunluğu fazla olan maddelerin üstüne yüzdüğü içinde buz suyun üstünde kalır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Sevgi Yayınları

Buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan küçük olmasının doğada canlılar için önemini araştırarak sınıfınızda tartışınız.

Cevap:Doğada maddeler üzerinde ısı ve sıcaklık etkisiyle gerçekleşen bazı olaylar bulunmaktadır.Bunlardan biri de hal değişimidir.Sıvılar ısı vererek katı hale gelir ve donar.Suyun donmasıyla buz oluşur.Su,sıvısında katısı yüzen tek madde olarak bilinmektedir.Yani buz suda yüzer.Bu da buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan küçük olmasındandır.Buzun yoğunluğunun az olmasıyla suda yüzme özelliğinin bulunması denizlerde bulunan canlıların hayatının devam etmesini sağlar.

a. Dereceli silindirden yararlanarak suyun hacmini şekildeki gibi ölçen Serhat, suyun ve buzun yoğunluk değerlerini kaç g/cm3 olarak hesaplar? Bulunuz.

Cevap:

Buz kütle=12-3=9 g

Buz yoğunluk=Kütle/hacim= 9/10=0.9 g/cm3

Su kütle=23-3= 20 g

Su yoğunluk=Kütle/Hacim= 20/20=1 g/cm3

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137-138 Cevapları Sevgi Yayınları 4.Ünite 2. BÖLÜM: YOĞUNLUK:Konu Değerlendirme 2


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

(D) 1. Kütle/hacim oranı, bir maddenin yoğunluğuna eşittir.

(Y) 2. Yoğunluk “V “ sembolü ile gösterilir.

Cevap:Yoğunluk “D “ sembolü ile gösterilir.

(D) 3. Yoğunluk birimi g / cm3tür.

(D)4. Birbirine karışmayan sıvılardan yoğunluğu küçük olan sıvı, yoğunluğu büyük olan sıvının üstünde kalır.

(Y)5. Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan büyüktür.

Cevap: Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan küçüktür.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Aynı hacme sahip farklı maddeler farklı yoğunluklara sahiptir.
2. Düzgün şekli olmayan bir katının hacmi dereceli silindir kullanılarak bulunabilir.
3. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici  bir özelliktir.
4. Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılardan, yoğunluğu büyük olan sıvı altta toplanır.
5. Bir madde hâl değiştirdiğinde .yoğunluğu değişir.

C. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Buz dağlarının suyun üzerinde yüzmesi, suyun hangi özelliği ile açıklanabilir?

Cevap:Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan fazla olması

2. Bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni ne olabilir?

Cevap:Buzun yoğunluğunun maden suyunun yoğunluğundan küçük olması

3. Düzgün şekli olmayan katı maddelerin hacimleri sıvı yardımıyla ölçülebilirken, çayın içine atılan küp şekerin hacmi ölçülemez. Bu durumun nedeni nedir?

Cevap:Küp şeker suda çözüldüğü için ölçülemez.

4. Küçük bir toplu iğne suya atıldığında batarken tonlarca ağırlığa sahip bir geminin suda yüzebilmesinin nedeni nedir?

Cevap:Geminin yoğunluğu, iğnenin ve suyun yoğunluğundan küçüktür.

5. Birbirine karışmayan K, L ve M sıvıları aynı kaba konulduklarında görünümleri
şekildeki gibi oluyor. Sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap:L>K>M


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Birbirine karışmayan A, B ve C sıvılarını bir kap içerisine koyan Umut, sıvıların kap içerisinde aşağıdaki şekilde olduğu gibi durduğunu gözlemliyor.

Umut, bu gözlemi ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir?

Cevap:A

A. C maddesinin yoğunluğu en küçüktür.
B. A ve B maddelerinin yoğunlukları eşittir.
C. A ve C maddeleri B’den daha yoğundur.
D. A maddesinin yoğunluğu en küçüktür.

2.Bu tabloya göre K, L, M ve N saf maddeleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Cevap:D

A. Cisimlerin hacimleri eşittir.
B. Cisimlerin sıcaklıkları eşittir.
C. Cisimlerin kütleleri eşittir.
D. Cisimler, farklı maddelerden yapılmıştır.

3.Yukarıda kütle-hacim grafiği verilen maddenin yoğunluğu kaç g/cm3’tür?

Cevap:D

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

4. Kış aylarında bazı göller donsa bile göllerde yaşayan canlılar hayatlarını devam ettirebilirler.
Bu durum suyun hangi özelliği ile açıklanabilir?

Cevap:D

A. Su donarken hacmi azalır.
B. Su donarken yoğunluğu artar.
C. Su donarken kütlesi artar.
D. Su donarken yoğunluğu azalır.

5.İçinde 120 cm3 su bulunan dereceli silindir hassas teraziye konulduğunda 150 gramı göstermektedir.
Dereceli silindirin içine bir taş bırakıldığında silindir 150 cm3ü ve hassas terazi 210 gramı
gösterdiğine göre taşın yoğunluğu kaç g/cm3 tür?

Cevap:B

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139, 140, 141, 142 Cevapları Sevgi Yayınları

4.Ünite 3. BÖLÜM: MADDE VE ISI Maddeleri Isı İletkenliklerine Göre Sınıflandıralım


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları Sevgi Yayınları

Sıcak su ile dolu kap içerisinde bekletilen metal kaşık, aynı büyüklükteki tahta kaşığa göre neden daha sıcaktır?

Cevap:Metal kaşık ısıyı iletebilen bir maddedir.Tahta kaşıkta ise ısı yalıtkanı yoktur. Bu yüzden metal kaşık daha çok ısınır.

Metal kaşık ve tahta kaşığın farklı sıcaklıkta olması maddelerin hangi özelliğine bağlıdır?

Cevap:Maddenin ısı yalıtkanı ve ısı iletkeni olmalarıyla ilgilidir.

Yandaki karikatürde tavanın sapı aşçının elini neden yakmıştır?

Cevap:Tavanın sapı ısındığı için eli yanmıştır.

Aşçının elinin yanmaması için öneriniz ne olur?

Cevap:Eldiven kullanmalı veya soğumasını beklemelidir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları Sevgi Yayınları

Yandaki görselde evi kaplamak için kullanılan malzemeler hangi tür maddelerden üretilmiş olabilir?

Cevap:Yanmayacak,sıcak ve soğuğu geçirmeyecek maddelerden üretilmiştir.

Yanmakta olan kibriti tutan elin yanmamasına rağmen aynı büyüklükte olduğu halde ucu ısıtılan çivinin eli yakmasını nasıl açıklayabilirsiniz?

Cevap:Demir ısıyı ileten bir madde olduğu için yakar.

1. Hangi kaşık daha sıcaktı?

Cevap:Demir kaşık daha sıcaktı.

2. Hangi kaşığın sıcaklığı diğerlerine göre daha azdı?

Cevap:Tahta kaşık daha az sıcaktı.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Sevgi Yayınları

Isı iletkeni ve yalıtkanı olan maddelerin günlük yaşantımızda nerelerde kullanıldığını İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarını kısa bir metin haline getirerek sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

*İletken maddeler nerelerde kullanılır?

Elektronik cihazlarda kullanılır.

Elektrik kurulu sistemlerinde kullanılır.

Elektrikle çalışan her cihazda kullanılır.

*Yalıtkan maddeler nerelerde kullanılır?

Kablolarda elektriğin taşınmasında kullanılır.

Elektronik cihazlarda elektrik sisteminin korunması için kullanılır.

Evlerde, iş yerlerinde ve okullarda elektrik yalıtımında kullanılır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıda verilen eşyaların oklar ile belirtilen bölümlerinin ısı iletkenliklerini yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139-140-141-142-143-144-145-146 Cevapları Sevgi Yayınları

2. Sıcak bir yaz gününde aynı ortamdaki çelikten ve tahtadan yapılmış korkulukları ayrı ayrı tutan Doruk için aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a. Hangisini daha sıcak hissetmiştir?

Cevap:Çelikten yapılan korkuluğu daha sıcak hissetmiştir.

b. Hangi madde ısıyı daha yavaş iletmiştir?

Cevap:Tahta olan korkuluk

c. Hangi korkuluğun ısı iletkenliği daha iyidir?

Cevap:Çelik olan korkuluğun

3. Aşağıda günlük yaşantınızda kullandığınız bazı eşyalar verilmiştir. Bu eşyaların yapısında bulunan malzemelerin kullanım amacını iletken ya da yalıtkan olma durumuna göre açıklayınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139-140-141-142-143-144-145-146 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143, 144, 145, 146 Cevapları Sevgi Yayınları

Isı Yalıtımı Nedir? Isı Yalıtım Malzemesi Üretelim Isı Yalıtımının Önemi


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları Sevgi Yayınları

Binaların içerisindeki ısıyı korumak için yapılan işlemlere ne ad verilir?

Cevap:Isı yalıtımı yapılır.

Yaz aylarında serinlemek amacı ile, otomobillerin klimaları açıldığında camların kapatılması ile ne amaçlanmaktadır?

Cevap:Klima açılıp camlar kapatılıp içeride ki soğukluk dışarıya gitmemesi amacıyla yapılır.

Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Sizce hangi fotoğraftaki konutu ısıtmak için daha az enerji harcanır? Neden?

Cevap:2. fotoğraftaki evin yapımında yalıtım malzemesi daha fazladır.Bu yüzden daha az enerji harcanır.

Binalarda nelerin ısı kayıplarına neden olduğunu İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarıyla hazırlayacağınız slayt gösterisini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Çok katlı binalarda;

 •  %40’ı dış duvarlardan
 • %30’u pencerelrden
 • %7’si çatılardan
 • %6’sı bodrum döşemesinden
 • %17’si hava kaçaklarından

Tek katlı binalarda;

 • %25 dış duvar
 • %22 pencere
 • %20 bodrum
 • %13 hava kaçakları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Sevgi Yayınları

Isı yalıtım malzemeleri ısı alışverişini engellediği için binalarımızın ısısı kış aylarında ve yaz aylarında nasıl olur?

Cevap:Yazın serin kışın ise sıcak kalır.

Kullanacağımız yalıtım malzemelerinin tablodaki özelliklerini bilmemizin bize ne gibi faydası olabilir?

Cevap:Evimizdeki ısı kaybını önleyerek ekonomik olarak da tasarruf etmiş oluruz.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Hangi beherglasta bulunan su daha sıcaktır?

Cevap:Yün olan daha sıcaktır.Çünkü ısıyı korur.

2.Yaptığınız bu yalıtım malzemesini nerelerde kullanabilirsiniz?

Cevap:Evlerde kullanabiliriz


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Sevgi Yayınları

Binalarda ısı yalıtımının sağladığı yararları İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarını ekonomiye katkıları ve kaynakların etkili kullanımı bakımından arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışma sonunda ulaştığınız sonuçları defterinize not ediniz.

Cevap:

 • Ekonomik olarak aile kazanç sağlar
 • evler yazın serin,kışın sıcak kalacaktır.
 • Yakıt azaltıldığı için hava kirliliği önlenecektir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları 4.Ünite 3. BÖLÜM: Konu Değerlendirme 3


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Sevgi Yayınları

1. İstediğiniz şekil ve büyüklükte bir ev maketi hazırlayınız. Hazırladığınız ev maketine ısı yatılımı yapınız. Bu maket üzerinde oklarla gösterilen kısımlarda numaralandırılmış yalıtım malzemelerinden hangisini kullanacağınızı belirtiniz.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Sevgi Yayınları

2. Günlük yaşantınızda ısı yalıtımının yapıldığı yerlere örnekler veriniz. Bu yerlerde yalıtımın hangi
amaçla yapıldığını kısaca yazınız.

Cevap:Evler, okullar, sinema salonları gibi yerler de ısının dengede kalması sağlanmaktadır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız.
Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

 

(D) 1. Yalıtım için kullanılan bazı maddelerin yapısında hava vardır.

(Y) 2. Termoslar ısı iletimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Cevap:Termoslar ısı iletimi sağlayacak şekilde tasarlanmamıştır.

(D) 3. Maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluk fazla ise ısı iletimi yavaş olur.

(D) 4. Binalara ısı yalıtımı yaptırmak, aile ve ülke ekonomisine büyük yarar sağlar.

(D) 5. Tencere, tava, çaydanlık gibi mutfak eşyalarının gövde kısımları iletken maddelerden yapılmıştır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Bazı maddeler ısı akışını yavaşlattığı için ısı yalıtkanı olarak adlandırılır.
2. Binalarımızda kullandığımız yalıtım malzemeleri ısı yalıtkanı olarak kullanılan maddelerdir.
3. Penceredeki çift cam arasında kalan hava ısı yalıtımı sağlar.
4. Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir.
5. Taneciklerin titreşim hareketi yaparak ısıyı iletmesi en zor gaz maddelerde gerçekleşir.

C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ısı kaybının neden olduğu ekonomik zararları azaltmak için
önlemler almaya karar verdiğini açıkladı. Sizin bu konudaki olası önerilerinizden bir tanesinin
olası sonuçlarını, altı şapkanızı istediğiniz sırayla takarak düşününüz. Düşüncelerinizi aşağıdaki
gibi bir tablo yaparak defterinize not ediniz (Şapkaların renkleri, altlarında yazılan bakış açılarını
ifade etmektedir.).

Cevap:Konu hakkında konferans düzenleme ve tiyatro gösterisi

Tarafsız: Dinleyen de oldu dinlemeyen de oldu.

Yaratıcı: Konu ile ilgili broşür dağıtılmalı ve yanlarında ikram verilmeli.

İyimser: Konuya hak vererek uygulamaya geçilecektir.

Karamsar: Konu dikkate alınmayacak ve aynı hareketler devam edecektir.

Duygusal: Halkımız gösteriyi sevecektir.Bu yüzden konuya hak verip uygulamaya geçeceklerdir.

Değerlendiren: Bence bu fikir halkı etkileyecektir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Lokanta işletmeciliği yapan Mehmet Bey, yaptığı yemeklerin soğumadan müşterilerine ulaşmasını istiyor.

Bu durumda, Mehmet Bey grafikte ısı iletkenliği gösterilen malzemelerden hangisi ile üretilmiş kabı satın almalıdır?

Cevap:D

A. K B. L C. M D. N

2. Boyutları aynı, sıcaklıkları eşit, metal ve tahta levhalara şekildeki gibi basılıyor.

Metal levhanın, tahta levhaya göre daha soğuk hissedilmesi aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır?

Cevap:C

A. Tahtadan, ayağımıza daha hızlı ısı akışı olur.
B. Metalden, ayağımıza daha hızlı ısı akışı olur.
C. Ayağımızdan, metale daha hızlı ısı akışı olur.
D. Ayağımızdan tahtaya daha hızlı ısı akışı olur.

3. Farklı maddelerden yapılmış aynı büyüklükteki bardaklardan her birine eşit miktarda kaynamış
su konuluyor.

Bu bardaklar orta kısımlarından tutulup taşınırken hangisinin sıcaklığından daha çabuk etkilenilir?

Cevap:A

A. Alüminyum bardak
B. Plastik bardak
C. Cam bardak
D. Köpük (strafor) bardak

4. Konutunun dış cephesine yalıtım yaptırmak isteyen Yüksel Bey’in, tablodaki malzemelerden
hangisini kullanması en doğru olur?

Cevap:D

A. Taş yünü B. Ahşap
C. Plastik köpük D. Silikon yünü


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Sevgi Yayınları

5.Yukarıdaki şemada ısı yalıtımı yapılmış konut için yazılan numaralandırılmış ifadelerden
hangisi yanlıştır?

Cevap:C

A. I B. II C. III D. IV

6. Yukarıdaki tabloda ısı yalıtım malzemelerine ait özellikler yer almaktadır.

Bu tabloya göre dış cephe yalıtımı için hangi malzemenin seçimi daha uygun olur?

Cevap:D

A. X B. Y C. Z D. T

7. Cem’in sipariş verdiği sıcak yemeğin yandaki fotoğrafta gösterilen kapta getirilmesi, kabın
aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile en iyi açıklanır?

Cevap:D

A. Hafif olması
B. Sağlığa uygunluğu
C. Isı yalıtkanı olması
D. Ucuzluğu

D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Farklı maddelerden yapılmış kutular içerisine eşit sıcaklıkta aynı miktarda yemekler konuluyor.

Aynı odada bekletilen kutuların belirli bir süre sonra sıcaklık değişimleri, grafikteki gibi olduğuna
göre;

a. Hangi kutunun ısı yalıtımı daha iyidir?

Cevap: II.

b. II numaralı kutu hangi malzemeden üretilmiş olabilir?

Cevap: Isı yalıtkanı malzemeden

c. IV numaralı kutu hangi malzemeden üretilmiş olabilir?

Cevap: Isı iletkeni malzemeden

2. Mukaddes Hanım şekildeki tencere ile yemeğini yaparken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiştir.
I. Tencerenin metal kısmını ocağın üzerine
koyarak yemeği ısıtmaya başlamıştır.
II. Tahta kaşık ile yemeği karıştırmıştır.
III. Kapağı plastik kısmından tutarak açmıştır.
IV. Kulpundan tutarak tencereyi ocağın üstünden almıştır.

Mukaddes Hanım’ın I, II, III ve IV numaralarda gerçekleştirdiği olayları maddelerin ısı iletkenliğinden ya da ısı yalıtkanlığından faydalanma durumuna göre yazınız.

Cevap:

I. işlem ısı iletkenliğinden faydalanılmıştır.
II. işlem ısı yalıtkanlığından faydalanılmıştır.
III. işlem ısı yalıtkanlığından faydalanılmıştır.
IV. işlem ısı yalıtkanlığından faydalanılmıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları 4.Ünite 4. BÖLÜM: YAKITLAR


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Sevgi Yayınları

Günlük yaşantınızda en çok rastladığınız ya da adını duyduğunuz yakıtlar hangileridir?

Cevap: Doğal gaz, kömür, benzin

Yukarıdaki fotoğraflarda ısıtma amacıyla kullandığımız araçlar yer almaktadır. Bu araçların kullanım amaçları aynı olmasına rağmen ısı vermelerini sağlayan maddeler farklılık gösterir.
Yandığında çevresine ısı veren maddeler yakıt olarak adlandırılır. Buna göre yukarıdaki ısınma araçlarının yakıtlarını söyleyebilir misiniz?

Cevap:

Petek=Doğal gaz

Soba=Kömür, odun


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları Sevgi Yayınları

Yandaki grafikte, ülkemizde elektrik üretimi için kullanılan yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının kullanım oranları görülmektedir. Buna göre zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip ülkemizde, bu kaynakların fazla kullanıldığını söyleyebilir miyiz?

Cevap: Yenilenebilir enerji kaynakları fazla olmasına rağmen yenilenemez enerji kaynakları çoğunlukta kullanılmaktadır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları Sevgi Yayınları

Isı elde etmek için kullandığımız yakıtlar da çevreyi kirletir mi?

Cevap: Ülkemizde ısınma amacıyla pek çok yakıt kullanılmaktadır. Doğal yolla oluşan fosil yakıtlar günümüzde sıkça kullanılan yakıtlardır. Bu yakıtların kullanımında çevre kirliliği ortaya çıkmaktadır.

Soluk alıp vermenin temel canlılık faaliyetlerinden birisi olduğunu biliyorsunuz. Yandaki fotoğrafta
gösterilen yerde yaşamayı, soluk alıp vermeyi ister miydiniz?

Cevap: İstemezdim çünkü bir insanın buradaki yaşamı sonunda çeşitli hastalıklara kalacağı gözle görünür bir gerçektir.

Isınma amaçlı kullanılan yakıtların insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarını bir slayt gösterisi olarak hazırlayıp sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

 • Solunum sistemi hastalıkları görülür
 • Bitkilerin çeşitliliği azalır
 • Hayvanların çeşitliliği azalır.

Isınmadan kaynaklanan çevre kirliliğini azaltmak için neler yapabiliriz? Aşağıda bu konuda yapabileceklerimiz listelenmiştir. Listeyi inceleyerek çözüm önerilerinizi ekleyiniz.

1. Yakıt tasarrufu yapalım. Isıtıcı araçları gereğinden fazla kullanmayalım.
2. Temiz ve kaliteli yakıt kullanalım.
3. Soba, kalorifer gibi araçları tekniğine uygun kullanalım.
4. Baca temizliğine ve ısınma araçlarının bakımına dikkat edelim.
5. İş yeri, fabrika gibi yerlerin bacalarına filtre sistemleri takalım.
6. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen gösterelim.

Cevap:

 • Yakın mesafelerde araba kullanmayalım
 • Yakıt kullanımını aza indirgemeye çalışalım

Zehirlenmelere Dikkat

Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemleri İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızın sonuçları ile ilgili rapor oluşturunuz.

Cevap:

 1. Soba zehirlenmelerine karşı yatarken sobaya kömür atmamaya dikkat edilmeli.
 2. Soba kullanıyor isek kömürün yanmasını sağlamalıyız.
 3. Doğal gazda hava alınabilen bir ortamın olması gerekir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159-160-161-162 Cevapları Sevgi Yayınları 4.Ünite Konu Değerlendirme 4, Ünite Değerlendirme


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

Cevap:

(D) 1. Gaz yağı, sıvı yakıtlara örnektir.
(D) 2. Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır.
(D) 3. Yandığında çevresine ısı veren maddeler, “yakıt” olarak adlandırılır.
(Y) 4. Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir.
(Y) 5. Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi Fosil  yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır.
2. Sobalar yakılırken üstten  tutuşturulmalıdır.
3. Fuel – oil, binalarda ısınma amaçlı kullanılan .sıvı yakıttır.
4. Günümüzde elektrik üretiminde en çok fosil yakıt olan kömür kullanılmaktadır.
5. Konutların ve sanayi kuruluşlarının bacalarından, taşıtların egzozlarından çıkan zararlı gazlar en çok solunum sistemimize zarar verir.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Odun hangi yakıt türüne örnektir?

Cevap: Katı yakıt türüne örnektir.

2. Benzin, gaz yağı, mazot ve fuel – oil hangi sıvı yakıtın işlemden geçirilmesiyle elde edilir?

Cevap: Petrol

3. Nükleer enerji ve fosil yakıtlar hangi enerji kaynağına örnektir?

Cevap: Yenilenemez enerji kaynağına örnektir.

4. Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara ne ad verilir?

Cevap: Fosil yakıt

5. Günümüzde en çok kullanılan fosil yakıtlar hangileridir?

Cevap: Petrol- kömür


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.Adı : Sıvılaştırılmış petrol gazı
Yakıt türü : Fosil yakıt
Enerji kaynığı : Yenilenemez
Yakıt çeşiti : Gaz yakıt

Özellikleri verilen bu yakıt türü aşağıdakilerin hangisinde kullanılamaz?

Cevap: D

2. Günümüzde kullanılan bazı enerji kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

Bu enerji kaynaklarında aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir?

Cevap: D

A. Atmosfere zehirli gaz vermemeleri
B. Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları
C. Yakıt giderinin olmaması
D. Enerjiyi su yoluyla elde etmeleri

3. Petrolden üretilen aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz?

Cevap: A

A. LPG
B. Mazot (motorin)
C. Gaz yağı
D. Benzin

4.Bu yakıtlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir?

Cevap: C

A. Fosil yakıt olma
B. Petrolden elde edilme
C. Sıvı olma
D. Yenilenemez enerji kaynağı olma

5. I. Baca bağlantılarının doğru yapılması
II. Kullanılan ısınma aracının standartlara uygun üretilmesi
III. Yakıtın tamamen yanmamasına dikkat edilmesi
IV. Isınma araçlarının yaşam alanlarında kurulması

Numaralanmış bu davranışlardan hangisi soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı
alınabilecek önlemlerdendir?

Cevap: B

A. Yalnız I B. I ve II
C. II ve III D. III ve IV


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıdaki kaplar, tanecik modelleri verilen maddelerle dolduruluyor.

Tanecik modellerine göre hangi kap veya kaplardaki madde kesinlikle sıkıştırılamaz?

Cevap: A

A. Yalnız I B. Yalnız II
C. I ve II D. I, II ve III

2. Gazların özellikleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: C

A. Gaz tanecikleri öteleme hareketi yapar.
B. Gazlar bulundukları kabın her tarafına yayılır.
C. Gaz tanecikleri zor sıkıştırılabilir.
D. Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder.

3. I. Katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır.
II. Sıvıtanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
III. Gazların belirli bir hacmi vardır.

Katı, sıvı ve gazlarla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap: A

A. I ve II B. I ve III
C. II ve III D. I, II ve III

4. Aşağıdaki şekilde verilen çizimleri inceleyiniz. Bu çizimlere göre taşın yoğunluğu
kaç g/cm3tür?

Cevap: B

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

5.Birbirine karışmayan K, L ve M sıvılarını bir kap içerisine koyan Hasan sıvıların kap içerisinde aşağıdaki şekilde olduğu gibi durduğunu gözlemliyor.

Buna göre Hasan, bu sıvıların yoğunluklarını aşağıdakilerden hangisi gibi sıralamalıdır?

Cevap: A

A. K>L>M
B. K=L=M
C. L>K>M
D. M>L>K


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Sevgi Yayınları

6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, maddeleri ısıyı en az iletenden en fazla iletene
doğru sıralarken hata yapmamıştır?

Cevap: A

7. I. Ekonomik olmalıdır.
II. Isı iletimleri çok düşük olmalıdır.
III. Kolay tutuşmamalıdır.
IV. Kullanım ömürleri çok uzun olmalıdır.

Binaların yalıtımında kullanılacak malzemelerin özellikleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

Cevap: D

A. I ve III B. I ve IV
C. I, III ve IV D. I, II, III ve IV

8. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?

Cevap: A

A. Kömür
B. Rüzgâr
C. Dalga enerjisi
D. Jeotermal enerji

9. Aşağıda resimleri verilen maddelerden hangisi ısı yalıtkanıdır?

Cevap: D

10. I. İs ve kurum biriken bacaların sık sık temizlenmesi
II. Kor hâline gelmiş ateşin kapalı alanda ve bacasız ortamda kullanılması
III. Doğal gaz baca borularının yerinden çıkması veya delinmesi
IV. Doğal gaz ısıtma cihazlarının bakım ve kontrolünün yapılmaması

Yukarıda verilen olaylardan hangileri soba ve doğal gaz zehirlenmelerinin nedenleridir?

Cevap: B

A. II ve III B. II, III ve IV
C. I, III ve IV D. I, II, III ve IV

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları 5.Ünite 1. BÖLÜM: SESİN YAYILMASI


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Sevgi Yayınları

Resimlerde hangi ortamlarda sesler oluşturulmuştur?

Cevap: Katı, sıvı ve gaz bulunan ortamlarda sesler oluşturulmuştur.

Resimlerdeki ortamlarda oluşturulan seslerden hangileri duyulabilmiştir?

Cevap: Katı ve gaz ortamında oluşturulan sesler duyulabilir.

Sesin bir ortamda duyulabilmesi, sesin hangi özelliğini gösterir?

Cevap: Sesin ortamda duyulabilmesi o sesin yayılma özelliğini ön plana çıkarır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları Sevgi Yayınları

Sorular
1. Kutu kulağınıza dayalı iken mi yoksa kulağınızdan uzakta olduğunda mı sesi daha iyi duydunuz?

Cevap: Kutu kulağıma dayalı iken sesi daha iyi duydum.

Sorular
1. Arkadaşınızın su içerisinde taşlarla çıkardığı sesi duyabildiniz mi?

Cevap: Çıkan sesi hem sıvı hem gaz ortamda duyarız. Böylelikle sesin sıvı ortamında da yayıldığını görürüz.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Çalar saatin sesini duyabildiniz mi? Bunu nasıl açıklarsınız?

Cevap: Çıkan sesi duyamadım çünkü ses hava olmayan ortam da yayılmaz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 167-168-169-170 Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları 5.Ünite 2. BÖLÜM: SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Sevgi Yayınları

Bir saldırılara saldırı metali, tahta ve cam levhaları seslendirildiklerinde yaygın olarak birbirine
göre nasıldır?

Cevap: Sesler farklı ve aza doğru değiştirmiştir.

Sorular
1. Etkinlikte kullanmak mı?

Cevap: Evet. Kullanıldığım zaman her harekette farklı bir sesin neden olmuştur.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları Sevgi Yayınları

Resimdeki özdeşleşen saatlerin kontrolleri, sizce aynı mı? Neden?

Cevap: Farklıdır. Sesletata göz atarız.

Sorular
1. Metal kaşıkların hava ve sunuz gidişi mu seste bir seste duyun? Bunu nasıl açıklarsınız?

Cevap: Evet. Olduğuna göre sesin şiddetine karşı.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru başına “D”, yanlış başına “Y” yazın. Yanlış kullanımlarında
ifadelerin doğru biçimlerini bırakılan sorulardan.

Cevap:

(D) 1. Sesin yayıldığı ortam değiştirilirse ses farklı işitilir.
(D) 2. Farklı ses kaynakları, farklı ses üretir.
(Y) 3. Bütün müzik aletlerinden aynı sesi elde edebiliriz.
›Bütün müzik aletlerinden aynı sesi elde edemeyiz.
(D) 4. Sesin yayıldığı ortam sesi etkilemez.
(D) 5. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Aynı ses farklı ortamlarda Farklı  işitilir.
2. Ses yayıldığı ortama göre değişir.
3. Hava ortamında sesleri duyabilmemiz, sesin gaz  ortamlarda yayıldığını gösterir.
4. Farklı ses kaynaklarının ürettiği sesler, farklı uzaklıklardan aynı duyulmaz
5. Katı, sıvı ve gaz ortamlarından çıkan sesler aynı etkiyi yaratmaz.

C. Aşağıdaki resimlerde sesin hangi ortamlarda yayıldığını altlarında bırakılan boşluklara yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarında bırakılan boşluklara yazınız.

1. Pazar yerinde yapılan bir anonsu, bu ortamda bulunanlar duymuştur.

a. Bu cümlede sözü edilen anons (ses) hangi ortamda yayılmıştır?

Cevap: Hava ortamı

b. Sesin daha farklı ortamlarda da yayılabildiğini örnek vererek açıklayınız.

Cevap: Su ortamı: Balıkların çıkardığı seslerin su ortamında yayılması. Katı ortam: İp atlarken ipten gelen ses.

2. Beril; topunu cam, tahta ve beton zeminlerde aynı şiddetle zıplatarak çıkan sesleri karşılaştırmıştır.

Beril, yaptığı etkinlik sonucunda topların çıkardığı sesler ile ilgili hangi sonuca ulaşmıştır?

Cevap: Aynı ortamda bulunan farklı cinsten olanların çıkardığı seslerde faklıdır.

3.Yukarıda gösterilen 1. deneyde demir çubuk önce cam şişeye, sonra da plastik şişeye eşit
şiddetle vurularak çıkan sesler karşılaştırılmıştır. Yapılan 2. deneyde demir çubuk ile cam şişeye
önce hava ortamında sonra da su ortamında eşit şiddetle vurularak çıkan sesler karşılaştırılmıştır.

1. deney ile hangi sonuca ulaşılır?

Cevap: Aynı ortamda bulunan farklı cinsten olanların çıkardığı seslerde faklıdır.

2. deney ile hangi sonuca ulaşılır?

Cevap: Aynı cisim farklı bir cisimden zaman da farklı ses çıkarır.

4. Sesin sunumuyla gösterilen seslerin farklı bir gösterimi için hazırlanmıştır.

Bu kullanarak, göndererek.

Cevap: Birinci düzenekte bulunan sivillerin internet paketini , II. Kendi aralarında sıradaki teli örneklerden bağlardan bahseder. Oluşan gösteriler.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159-160-161 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları 5.Ünite 3. BÖLÜM: SESİN SÜRATİ


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Sevgi Yayınları

Eski filmlerde trenin gelip gelmediğini uzaktan kontrol etmek için insanların kulaklarını raylara dayadığını görmüş olabilirsiniz. Sizce bunun nedeni ne olabilir?

Cevap: Titreşim olarak ses dalgaları yayılır. Bu sayede bir cisim ile bu titreşimleri duyarak sesi algılarız.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Her iki öğrenci elini aynı anda mı kaldırdı?

Cevap: İlk kaldıran öğrenci kulağını duvara dayayan öğrencidir.

2. Öğrenciler, ellerini farklı zamanlarda kaldırdılarsa bunun nedeni ne olabilir?

Cevap: Titreşim yönünden farklı ortamda olmalarından kaynaklı olabilir.

Aşağıdaki tabloda sesin oda sıcaklığında, çeşitli maddelerdeki yayılma süratleri verilmiştir. Tablodaki verileri kullanarak sütun grafiği çiziniz. Sesin, verilen maddelerdeki yayılma süratlerini karşılaştırınız. Daha sonra verileri kullanarak aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Deniz yüzeyinden deniz tabanına gönderilen ses dalgaları 3 saniye sonra geri dönmektedir. Bu noktada denizin derinliği kaç metredir?

Cevap: 3/ 2= 1,5 1522 x 1,5= 2283 metre


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Zilin sesini cam fanusun içinde hava varken mi hava boşaltıldığında mı duydunuz? Neden?

Cevap: Havasız ortamda ses yayılamayacağından kaynaklı hava varken sesi duydum.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları Sevgi Yayınları

Şiddetli bir seste evinizin camlarında neden bir sarsıntı olur?

Cevap: Ses dalgalarının oluşturduğu titreşimlerden kaynaklı cisme etki edince sarsıntı oluşturur.

1. Metal kâseye vurulduğunda tuz taneciklerinde ne gözlemlediniz? Bu olayın nedeni ne olabilir?

Cevap: Ses dalgaları sayesinde tuz taneciklerin de titreşim olmuştur.

2. Şiddetli ve yavaş vurunca tuz tanecikleriyle ilgili gözleminizde bir değişiklik oldu mu? Değişikliği ve nedenini açıklayınız.

Cevap: Sesin şiddetine göre tuz taneciklerin deki titreşimde artma ve azalma olmuştur.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları 5.Ünite 3. BÖLÜM: Konu Değerlendirme 2


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Şiddetli bir gök gürültüsünün camları titreştirmesi sesin bir enerji türü olduğunu ve hareket enerjisine dönüştüğünü gösterir.
2. Gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulması, sesin ışıktan daha yavaş yayıldığını gösterir.
3. Ses, titreşim sonucu oluşur.
4. Ses, sıvılarda katılara göre daha yavaş yayılır.

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

1. Uzayda geçen bilim kurgu filmlerinde uzakta gerçekleşen bir patlamayı aynı anda görür ve duyarız. Burada yapılan iki bilimsel hata nedir? Açıklayınız.

Cevap:

 1. Ses boşluk olan bir ortamda yayılmaz.
 2. Işık ve ses aynı zamanda görülmez ve duyulmaz.

2. Bazı opera sanatçıları şarkı söylerken çıkardıkları sesle cam bardakları çatlatabilmektedir. Bu olayı nasıl açıklarsınız?

Cevap: Ses hareket enerjisine dönüşerek cisme çarparak çatlatabilir.

3. Ses boşlukta yayılmaz. Neden?

Cevap: Sesin yayılabilmesi için olduğu ortamda cisim olması gerekir.

4. Sesin bir tür enerji olduğunu nasıl kanıtlarsınız?

Cevap: Ses enerjisinin etrafta olan cisimleri titreştirmesiyle anlarız.

5. Işık ve sesin süratini karşılaştırabileceğiniz, günlük yaşantınızda fark ettiğiniz bir örnek veriniz?

Cevap: Şimşek çaktığı zaman ilk ışığı görürüz. Daha sonra sesi duyarız.

6. Bir çiftçi, tarlasını telle çevirmek için tarlasının etrafına demir kazıklar çakıyor. Tarlanın eve uzaklığı 340 m’dir. Babasını evden izleyen çocuk, çekicin sesini babası çekici kazığa vurunca mı yoksa daha sonra mı duyar? Neden?

Cevap: Işığın sürati sesin süratine göre daha hızlıdır. Bu yüzden çekicin önce vurulduğunu görürüz daha sonra sesini duyarız.

7. Selin ve Cihan denizde yüzerlerken 300 m ileriden yarış yapan deniz motorları geçiyor. Bu sırada suyun dibine dalan Selin’in kafası suyun içinde, Cihan’nın kafası ise suyun üzerindedir. Selin ve Cihan deniz motorlarının seslerini aynı mı yoksa farklı mı duyarlar? Neden?

Cevap: Sesler ortamları farklı olduğu için farklı duyulur.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Sevgi Yayınları

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Emre, elindeki kovanın arka tarafına kuvvetlice vurduğunda kâğıt bardakların devrildiğini görür.
Emre’nin yaptığı bu etkinlik aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Cevap: C

A. Işığın sürati, sesin süratinden fazladır.
B. Sesin şiddeti ile sesin sürati aynıdır.
C. Ses, bir enerji türüdür.
D. Ses, farklı ortamlarda, farklı işitilir.

2. Aşağıdaki olaylardan hangisi sesin süratinin ışığın süratinden daha az olduğunu anlatan bir örnek değildir?

Cevap: C

3. I. Çelik levha
II. Havuzdaki su
III. Hava
IV. Uzay
Sesin en hızlı ve en yavaş yayıldığı ortamlar sırasıyla hangi numaralarda verilmiştir?

Cevap: C

A. IV – II B. III – IV C. I – III D. I – IV

4. I. Farklı ses kaynaklarından çıkan sesler farklıdır.
II. Gaz ve sıvı ortamlarda ses iletimi olmaz.
III. Aynı ses farklı ortamlarda farklı işitilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: D

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. I ve III

5. Deniz kenarında kıyıya vuran dalgaların sesi aşağıdaki ortamların hangisinde en şiddetli şekilde duyulur?

Cevap: B

A. Deniz kıyısından biraz uzaktaki ağaçların arkasında
B. Deniz kenarındaki kumlara kulağımızı dayayınca
C. Denizde suya dalınca
D. Deniz kenarında yürürken

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179, 180, 182, 183, 184,186, 189, 190 Cevapları Sevgi Yayınları

5.Ünite 4. BÖLÜM: SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları Sevgi Yayınları

Sesiniz duvardan geçebilir mi? Nedenini yazınız.

Cevap: Sesimiz duvardan geçebilir fakat duvara çarparak şiddeti azalır.

Bağırırken gırtlağınıza elinizi koyduğunuzda ne hissedersiniz? Yazınız.

Cevap: Boğazımızın titrediğini hissederiz. Çünkü ses tellerimiz titreşir.

Önünüzdeki bir arkadaşınızı çağırmak için bağırdığınızda arka tarafınızdaki arkadaşınızın da sizi duyması, sesin hangi özelliğini gösterir? Yazınız.

Cevap: Sesin yayılma özelliğini gösterir.

Bir kaynaktan çıkan ses dalgaları bir engele çarptığında geri dönmesi nasıl adlandırılır? Yazınız.

Cevap: Yankı denmektedir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Cetveli hafifçe çekip bırakınca ses çıktı mı?

Cevap: Evet çıktı.

2. Su yüzeyinde neler gözlemlediniz? Bunu nasıl açıklarsınız?

Cevap: Suyun yüzeyinde hareketlenme oluşmuştur.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları Sevgi Yayınları

Fabrikalarda çalışan, yol çalışması yapan işçiler, hava alanlarında uçakların iniş kalkışlarından sorumlu görevlilerin gürültüden rahatsız olmamak için kulaklık takmaları, seslerin kulaklarına girmesine engel olabilir mi? Sorunun cevabı ile ilgili tahminlerinizi aşağıdaki noktalı yere gerekçenizle birlikte yazınız.

Cevap: Seslerin kulaklara gelecek şiddetini azaltır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Arkadaşınız hangi durumda kendisine seslendiğinizi duydu? Bunun nedenini nasıl açıklarsınız?

Cevap: Kulaklarını kapatmadığı zaman benim sesimi duyabildi.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Sevgi Yayınları

Aşağıdaki salon, ülkemizde konferans verilmesi amacıyla yapılan binalardan birisidir. Sizce burada konser verildiğinde ses, binanın dışına yayılıyor olabilir mi? Nedenini yazınız.

Cevap: Ses yalıtım malzemesinden yapıldığı için dışarı ses yayılmaz.

Bu binanın yapımında ne tür maddeler kullanılmış olabilir?

Cevap:

 • strofor köpük.
 • pamuk
 • demir
 • betan
 • tuğla vb.

Sesin yayılmasını önlemek için neler yapılabileceğini düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili tahminlerinizi aşağıdaki noktalı alana not ediniz.

Cevap: Ses yalıtım kullanılabilir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Sevgi Yayınları

Sizce bir konser salonunun, dışarıdaki bütün seslerin içeri girişine izin verecek şekilde inşa edilmesi uygun olur muydu?

Cevap:Hayır olmazdı.

Nerelerde ses yalıtımına daha fazla ihtiyaç duyulabileceğini İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan
araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla tartışarak ulaştığınız sonuçları defterinize not ediniz.

Cevap:

 • Müzik kayıt edilen stüdyolarda,
 • Hava limanlarında ,
 • Kara yollarında ,
 • Sanayi sitelerinde ,
 • Konut sitelerinde ,
 • Park ve bahçelerde kullanılır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun açıklamaları yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Sevgi Yayınları

2. Uygun koşullar oluşturularak ses kalitesinin sağlandığı mekânlara örnekler yazınız.

Cevap: Tiyatro salonları, sinema salonları, konferans salonları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Sevgi Yayınları

3. Ses yalıtımının insan sağlığı açısından önemini örneklerle açıklayınız.

Cevap: Fazla gürültü olan ortamlar insan kulağına zarar verir. Ses yalıtımı yapmak bu yüzden önemlidir.

4. Aşağıda sesi soğurma özellikleri bakımından ses yalıtımına uygun veya yankılanmayı önleyici bazı maddeler ve bu maddelerin kullanım alanları verilmiştir. Malzemelerle kullanım alanlarını çizgilerle eşleştiriniz. Bir malzemeyi birden fazla kullanım alanıyla eşleştirebilirsiniz.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Sevgi Yayınları

5. Aşağıdaki yapılar mimari özelliklerine göre hangi amaçla kullanılıyor olabilir? Böyle düşünmenizin nedenini açıklayınız.

Cevap: Ses yalıtımını ve ses akustiğini sağlamak amacıyla kullanılıyor olabilir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları 5.Ünite 4. BÖLÜM: Konu Değerlendirme 3


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

Cevap:

(Y) 1. Sesin ortam değiştirirken enerjisinin bir kısmını yitirmesine yansıma denir.
›Sesin ortam değiştirirken enerjisinin bir kısmını yitirmesine sesin soğurulması denir.

(D) 2. Pürüzsüz, sert yüzeylerde ses daha az soğurulur.

(Y) 3. Ses yalıtımı için sesi iyi ileten maddeler kullanılır.

(D) 4. Eşya olan oda, boş odaya göre sesi daha çok soğurur.

(Y) 5. Ses stüdyoları sesin geçişini sağlayacak şekilde yapılır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. Ses, yumuşak ve pürüzlü yüzeylerde daha çok . soğurulmaya uğrar.
2. Akustik , sesin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
3. Sesin maddesel ortamda hareketine, sesin yayılması denir.
4. Banyoda şarkı söylediğimizde fayanslardan yansıyan sesler, sesimizin daha güçlü işitilmesini sağlar.
5. Eşyaların bulunduğu oda boş odaya göre sesi daha çok soğurur.

C. Aşağıdaki resimlerde gerçekleşen olaylarda sesin etkisini azaltmak için nasıl yalıtım yapıldığını altlarında boş bırakılan yerlere yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.Yapılan deneyde duvarlar arasına önce strafor köpük, daha sonra da aynı kalınlıkta metal levha konularak özdeş ses kaynaklarından sesler gönderilmiştir.
Ses dalgalarının hareketi, resimdeki gibi olduğuna göre bu deney ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

Cevap: C

A. Ses maddelerden geçebilir.
B. Strafor, metale göre daha iyi ses yalıtımı sağlar.
C. Ses, katılarda sıvılara göre daha iyi iletilir.
D. Ses maddelerden yansıyabilir.

2. Kapalı alanlarda sesin yansımasının düzenlenmesi ve gereksiz ses dalgalarının oluşmaması ile ilgilenen bilim dalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi tanımı verilen bilim dalının düzenlemesini yaptığı yerlerden biri
değildir?

Cevap: D

A. Tiyatro salonları
B. Konser salonları
C. Ses kayıt stüdyoları
D. Meyve bahçeleri

3. Sünger, köpük gibi maddelerin iyi birer ses yalıtım malzemesi olmalarının nedeni nedir?

Cevap: A

A. Boşluklu yapıda olmaları
B. Kalın olmaları
C. Katı hâlde olmaları
D. Ucuz olmaları

4.Banyo ve oturma odasındaki sesin etkileşimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

Cevap: B

A. Ses, banyoda oturma odasına göre daha çok soğurulur.
B. Ses, oturma odasında, banyoya göre daha çok soğurulmaya uğrar.
C. Ses, banyoda ve oturma odasında aynı miktarda soğurulur.
D. Ses, banyoda ve oturma odasında aynı miktarda yansımaya uğrar.

5.Bir ses kaynağından çıkan ses dalgalarının engel ile karşılaştığında gözlenen olaylar
resimde gösterilmiştir.
Bu durumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: A

A. Engelin arkasında bulunan kişi, sesi hiç duyamaz.
B. Ses, engele çarparak yansımaya uğrar.
C. Sesin bir kısmı soğurulmaya uğrar.
D. Ses maddelerden geçebilir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları 5 .Ünite Ünite Değerlendirme 5


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi sesin soğurulması ile doğrudan ilgili değil?

Cevap: C

A. Sinema salonlarının duvarlarının sünger ve kumaş ile kaplanması
B. Araba motor iç kısımlarının özel malzemeleri ile kaplanması
C. Evdeki boş ortamlarının sesin daha kolay anlaşılması
D. Otoyol’un ağaçlandırılması

2. Aşağıdakilerden hangi sistemlerde sistemler bir maddedir?

Cevap: D

A. Su
B. Metal
C. Ayna
D. Cam yünü

3. “Havası boşaltılmış cam kabın içerisinde bulunan müzik setinden çıkan sesler dışarıdan duyulmaz. Çünkü …”Bu cümle
aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

Cevap: A

A. cam kap içerisinde madde bulunmamaktadır.
B. ses, katı madde olan camda yayılamamaktadır.
C. cam kap içerisindeki hava, sesin yayılmasını önlemektedir.
D. ses cam duvarlara çarpıp geri yansımaktadır.

4. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması bulunulan ortamda ses yalıtımı sağlamaz?

Cevap: D

A. Duvarların straforla kaplanması
B. Pencerelere çift cam takılması
C. Yerlerin halıyla kaplanması
D. Duvarların fayansla kaplanması

5. Aşağıdaki mekânların hangisinde akustiğin daha iyi olması istenir?

Cevap: C


 

6. Fatma, yaptığı etkinlik çalışmasında ses ile ilgili doğru, yanlış tablosunun hangi
satırında hatalı işaretleme yapmıştır?

Cevap: C

7. • Tünellerin tavan ve yan tarafları pürüzlü malzemeler ile kaplanır.
• Otoyolların kenarları ağaçlandırılır.
Bu verilen uygulamaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C

A. Otoyolları güzelleştirmek
B. Araçların süratini azaltmak
C. Araçlardan çıkan seslerin soğurulmasını sağlamak
D. Araçlardan çıkan seslerin daha iyi yansımasını sağlamak

8. Aynı anda oluşmalarına rağmen gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A

A. Sesin, havada ışıktan daha yavaş yayılması
B. Sesin, havada yansımaya uğraması
C. Sesin havada soğurulması
D. Sesin havada yayılmaması

9. Ece, eline aldığı iki taşı resimdeki gibi önce hava ortamında sonra su içerisinde birbirine vurarak oluşan sesi dinliyor.
Ece, yaptığı etkinlik sonunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez?
Cevap: D

A. Ses sıvılarda yayılır mı?
B. Ses havada yayılır mı?
C. Aynı ses kaynağından çıkan sesler farklı ortamlarda aynı şekilde mi yayılır?
D. Farklı ses kaynağından çıkan sesler aynı ortamda aynı şekilde mi yayılır?

10. I. Tahta
II. Su
III. Hava
Sesin yukarıdaki maddelerde yayılma hızları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden
hangisidir?

Cevap: A

A. I > II > III B. II > I > III
C. III > II > I D. I > III > II

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199, 201, 202, 206, 207, 208, 209 Cevapları Sevgi Yayınları

6.Ünite 1. BÖLÜM: DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Sevgi Yayınları

Uyuşturucu ve alkolün insan vücuduna olumsuz etkilerini beyinciğin görevleriyle nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Tartışınız.

Cevap: İnsan hayatında bağımlı olduğu bazı kötü alışkanlıklar sosyal ve ekonomik hayatına zarar verdiği gibi sağlığına da zarar verir. En çok da sinir sitemlerine zarar verir. Burada etkilenen beyincik olur.

Cevap2 : Alkol insan vücuduna ciddi zararlar veren bir maddedir. Alkolü aşırı derecede tüketen insanlar dengesini ve bilincini kaybeder. Vücudumuzda bulunan beyincik organı bizim dengemizi sağlar. Alkol alan kişi alkolün etkisinden dolayı bir süre sonra beyinciğin çalışmamasına sebep olur. Alkol tüketmek bu yüzden zararlıdır. İnsanları istemeyeceği şeyler yapar ve bundan haberi olmaz


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıdaki kutucuklarda yer alan terimleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları Sevgi Yayınları

 

2. Aşağıdaki etkinliği sıra arkadaşınızla birlikte yapınız.

a. Düşen cetveli her seferinde aynı noktasından mı yakaladınız? Yoksa yakalama noktası değişti mi? Neden?

Cevap: Hayır yakalama noktası değişti.

Cevap2 : Düşen cetveli her seferinde farklı yerlerinden yakaladım.

b. Cetveli tutmaya çalışma işini düşünerek mi yaptınız?

Cevap: Evet düşünerek yaptım.

Cevap2 : Cetveli tutarken düşünmedim.

c. Cetveli daha kısa sürede tutmaya çalışmanız refleks olabilir mi? Neden?

Cevap: Evet olabilir. Düşen bir cetvelin hareketini görerek elimiz kendiliğindne hareket etti.

ç. Refleks hareketleri her zaman aynı şekilde mi gerçekleşir?

Cevap: Hayır değişebilir.

Cevap2 : Evet refleks olabilir.

d. Refleksleriniz, etkinliğe katılan arkadaşlarınızla aynı mıdır? Neden?

Cevap: Hayır değildir.

Cevap: Hayır farklıdır. Herkesin refleksleri farklılık gösterir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Sevgi Yayınları

Vücudumuzdaki sistemleri denetlemek ve düzenlemek için uyarıcı maddeler salgılayan yapılara ne ad verilir?

Cevap: İç salgı bezleri denir.

İç salgı bezlerinin salgıladığı ve doğrudan kana geçen uyarıcı maddelere ne ad verilir?

Cevap: Hormon denir.

Çok korktuğunuzda, heyecanlandığınızda ya da üzüldüğünüzde vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

Cevap: Kalp atışımız hızlanır, heyecanlanırız, göz bebeklerimiz büyür.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Ergenlik döneminde hem ruhsal hem de bedensel birtakım değişimler geçiririz. Erkeklerde ve kızlarda gözlemlenen farklı değişimleri ait oldukları bölümlere, ortak
olan değişimleri de şemanın kesişim bölgesine yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları Sevgi Yayınları

Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için neler yapılabileceği ile ilgili araştırmanızın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap: Bu dönemde çocukların değişeceğinden en büyük görev ailelere düşmektedir. Bu zamanlarda aileler çocuklarının üstüne gitmek yerine onlar ile ilgilenip arkadaş olmalıdırlar.

 1. Çocuklarının arkadaşları ile olan çevresine direk müdahalede bulunmamaları gerekir.
 2. Çocuklarının yetişkinliğe adım attığı ilk zamanlar olduğunu unutmamaları gerekir.
 3. Eğer çocukları ile anlaşmazlık yaşayıp müdahale edemiyorsalar o zaman profesyonel destek almaları iyi olacaktır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları Sevgi Yayınları

Bireylerin ergenlik dönemini sağlıklı geçirmesinin toplumsal açıdan önemi nedir? Tartışınız.

Cevap: Toplumda olan iletişimi hoşgörüyü, anlayışlı olmayı, paylaşımı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirerek daha rahat huzurlu bir ortam oluşur.

 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Bu sporcunun yarış sırasında yaptığı etkinliklerden ve vücudunda gerçekleşen olaylardan hangileri vücudumuzdaki hangi sistemle ilişkilidir?

Cevap: Merkezi sinir sistemi ile ilişkilidir.

Cevap2 : Sporcu yarış sırasında dengesini sağlamak zorundadır. Vücudumuzda denge işini beyincik yapmaktadır.

2. Bu sistemlerdeki yapı ve organların denetlenmesi ve düzenlenmesinde hangi hormonlar etkili olmaktadır?

Cevap: Büyüme hormonu, tiroksin hormonu, adrenalin hormonu, insülin ve glukagon hormonları

Cevap2 : Bence bu yapı ve organların denetlenip düzenlenmesinde duyma görme ve kokalama gibi duyu ve hormonlar etkilidir.

3. Bu metin, vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığını yeterince yansıtıyor mu? Neden?

Cevap: Evet yansıtıyor.

Cevap2 : Bence evet yansıtmaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210-211-212 Cevapları Sevgi Yayınları Neler Öğrendik? Konu Değerlendirme 1


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Sevgi Yayınları

Çalışma Zamanı 3

1. Aşağıdaki kutucuklarda verilen iç salgı bezleriyle bu bezlerin ürettikleri hormonları eşleştiriniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Sevgi Yayınları 

2. Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soruların cevapları aşağıda ki gibidir ;

1-) 1-3-5-7
2-) 3-4-5
3-) 7
4-) 6
5-) 5
6-) 9


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki boş bırakılan yerlere yazınız.

(Y) 1. Beyin ve omurilik soğanı, çevresel sinir sistemini oluşturur.
(Y) 2. İnsülin hormonu kandaki şeker miktarını artırır.
(D) 3. Beyincik, vücudumuzun hareket ve denge merkezidir.
(D) 4. Hipofiz bezi, iç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar.
(Y) 5. Omurilik soğanı, duyu organlarını kontrol eder

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 Cevapları Sevgi Yayınları

6.Ünite 2. BÖLÜM: DUYU ORGANLARI


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları Sevgi Yayınları

Çevremizde meydana gelen ısı, ışık, ses, koku gibi uyarıları alabilecek organlara ne ad verilir?

Cevap: Duyu organları denir.

Cevap2 : Çevremizde gelişen ısı,ışık, koku ve ses gibi uyarıları 5 duyu organlarımız algılar.

Körebe oyununda diğer arkadaşlarınızı yakalayabilmek için hangi duyularınızdan yararlanırsınız? Nasıl?

Cevap: Ses ve dokunma

Cevap2 : Körbe oyununu oynarken gözlerim kapalı olacağından dolayı duyma ve hissetme gibi duyu organlarımı kullanırım.

Salonda otururken annenizin sizden mutfak masasındaki meyve tabağından bir elma getirmenizi istediğini düşününüz. Meyve tabağındaki elma, armut ve ayva arasından elmayı görerek ona götürürsünüz. Peki bu isteği gözleriniz bağlı iken hiçbir güçlük çekmeden aynı şekilde kolayca gerçekleştirebilir misiniz? Gözleriniz kapalı iken bu isteği hangi duyu organlarınızı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz? Açıklayınız.

Cevap: Gözlerim bağlıyken zor gerçekleştiririm. Diğer duyu organlarımdan dokunma ve ve koku yoluyla meyve tabağını bulabilirim

Cevap2 : Gözlerimiz kapalı iken dokunarak bu işlevi bir bakıma gerçekleştirebiliriz.

Yanda fotoğrafını gördüğünüz dondurma yiyen çocuk, sizce o anda hangi duyu organlarını kullanıyor olabilir? Neden? Hangi duyu organı ile hangi değişiklikleri algılıyordur? Açıklayınız.

Cevap: Görme ve tat almayı kullanıyor.

Cevap2 : Bence dilini kullanıyor. Çünkü dili sayesinde yediği yiyeceklerin tadını alabiliyor.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Diliniz kuru iken mi ıslakken mi şekerin tadını aldınız?

Cevap: Dilim ıslakken şekerin tadını alabildim.

Cevap2 : Dilim ıslak iken şekerin tadını daha fazla aldım.

2. Dilinizin tat uyarılarını alabilmesi için ne gereklidir?

Cevap: Dil ve burun çalıştığı sürece tat duyumuz çalışır.

Cevap2 : Dilimizin her hangi bir şeyin tadını alabilmsi için tükürüğe ihtiyaç vardır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Arkadaşınızın ilk tahminleri ile son tahminleri arasında nasıl bir farklılık var?

Cevap: İkinci tahminler daha doğru oldu.

2. Arkadaşınız, kokladığı meyvenin ne olduğunu meyve kesilmeden ve kabuklu iken mi kesildikten sonra mı daha iyi ayırt etti? Bunun nedenini nasıl açıklarsınız?

Cevap: Kesildikten sonra ne olduğunu daha iyi anladı.

İkinci Seçenek

Deney Yapalım

Meyveleri Koklayarak Ayırt Edebilir miyiz?

Cevap: Meyveleri dikkatli şekilde koklarsak ayırt edebiliriz.

1. Arkadaşınızın ilk tahminleri ile son tahminleri arasında nasıl bir farklılık var?

Cevap: Arkadaşlarımın gözleri kapalı iken daha zor tahminlerde bulundular.

2. Arkadaşınız, kokladığı meyvenin ne olduğunu meyve kesilmeden ve kabuklu iken mi kesildikten sonra mı daha iyi ayırt etti? Bunun nedenini nasıl açıklarsınız?

Cevap: Arkadaşım kabuğu soyulan meyveden daha iyi koku aldı. Bence bunun sebebi meyvelerin içinin ıslak olması ve koku yaymasıdır.

 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları Sevgi Yayınları

Deney Yapalım

1. Tattırılan yiyeceklerin ne olduğunu, burunları açık olan öğrenciler mi kapalı olan öğrenciler mi daha iyi tahmin ettiler?

Cevap: Tattırdığımız yiyecekleri burnu açık olan öğrenciler daha iyi tahmin etti.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları Sevgi Yayınları

Neden iki kulağımız olduğunu hiç düşündünüz mü? Bir kulağımız olsaydı ne olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Sonra aşağıdaki deneyi yapınız.

Cevap: Ses dalgaları geldiği yönden kulağa girmektedir. Bu yüzden tek kulak yeterli değildir.

1. Kulağınızın biri tıkalı iken dört yöndeki seslerden duyamadığınız oldu mu? Duymadığınız varsa bu hangi tarafınızdaki sesti?

Cevap: Sesleri duydum fakat seslerin şiddetleri farklıydı

Cevap2 : Kapalı olan kulağımın tarafından gelen sesleri duymakta zorluk çektim.

2. Dört yöndeki seslerin şiddetinde ne gibi farklılıklar oldu? Arkadaşınız neredeyken sesini daha zor duydunuz?

Cevap:Arkada olduğu zaman sesi zor algıladım.

Cevap2 : Kulağımı kapattığım taraftaki arkadaşımın sesini zar zor duydum.

3. Sesleri iki kulağınız da açıkken mi yoksa tek kulağınız açıkken mi daha rahat duydunuz?

Cevap:İki kulağımda açıkken daha rahat duydum.

Cevap2 :Sesleri kulaklarım açıkken daha iyi duydum.

4. Sesin geldiği yönü tek kulağınız açıkken mi yoksa iki kulağınız açıkken mi daha kolay belirlediniz?

Cevap:İki kulağım açıkken.

Cevap2 : İki kulağım açıkken daha kolay ilerledim.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Dokunma duyusu ile ilgili aşağıdaki soruları defterinize yazarak cevaplayınız.
a. Derinin rengini hangi tabakası oluşturur?

Cevap: Üst deri

Cevap2 : Derimizin rengini en üstte bulunan tabaka oluşturur.

b. Deri hangi uyarılara karşı duyarlıdır?

Cevap: Soğukluk, sıcaklık, acı, basınç

Cevap2 : Deri dokunma, ısı, soğukluk, sertlik ve yumuşaklık gibi her türlü hissiyatı hissetmemizi sağlar.

c. Alt deride bulunan kan damarları, ter bezleri ve yağ bezlerinin görevleri nedir?

Cevap: Yağ bezleri derinin yumuşak kalmasını, kan damarları ve ter bezleri vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlar.

Cevap2 : Alt deride bulunan damarlar kılcal damarlardır. Ter bezleri vücudumuzun boşaltım yapmasını sağlar.

2. Aşağıdaki göz şeklini inceleyerek oklarla gösterilen kısımların adını sıra numarasına göre defterinize yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları Sevgi Yayınları

3. Aşağıdaki kulak şeklini inceleyerek okların gösterdiği kısımların adını sıra numarasına göre defterinize yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları Sevgi Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları Sevgi Yayınları

Çevrenizde gözlemlediğiniz duyu organları kusurları nelerdir? Bu kusurların giderilmesiyle ilgili hangi teknolojik ürünlerden yararlanılıyor?

Cevap: Göz bozukluğu veya işitme bozukluğu. Bunlar için gözlük ve işitme cihazı kullanılmaktadır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Gözleriniz ve kulaklarınız kapalıyken ne tür zorluklar yaşadınız, neler hissettiniz?

Cevap: Kendimi bir kara delikte hissettim. Ne görebiliyor ne duyabiliyordum. Sanki bilmediğim bir ülkede gibiydim.

2. Görme ve işitme engellileri anlamada, onlarla iletişiminizde ve onlara karşı davranışlarınızda öncekine göre bir farklılık olacağını düşünüyor musunuz? Neden ve nasıl?

Cevap: Evet. Çünkü onları yaşadığı zorluğu biraz da olsa anlayabilidim.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226-227 Cevapları Sevgi Yayınları Konu Değerlendirme 2


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları Sevgi Yayınları

Konu Değerlendirme 2

A. Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.

(D) 1. Bir maddenin tadının algılanmasında maddenin kokusunun da rolü vardır.
(Y) 2. Alt deride kan damarları bulunmaz.
(D) 3. Göz, sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşmuştur.
(Y) 4. Görme olayı damar tabakada gerçekleşir.
(D) 5. Dış kulak ile orta kulağın birleştiği yerde kulak zarı bulunur

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

1- sıvı
2- üçüncü
3- tatlı
4- sarı bölge
5- göz bebeği

C. Aşağıdaki tanım cümlelerinin altında verilen noktalı yerlere o cümlede tanımlanan kavramı yazınız. Bu kavramları bulmacada yatay, dikey ya da çapraz sütunlarda bularak işaretleyiniz.

6.-Sinif-Fen-Bilimleri-Sevgi-Yayinlari-Sayfa-226-Ders-Kitabi-Cevaplari

1. (….İris…)
2. (…Şaşılık…)
3. (…Dış kulak…)
4. (…Mukus…)
5. (….Deri…..)
6. (…..Dil…….)
7. (….Miyopluk..)


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Koku alma ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Cevap: C

A. Koku alınabilmesi için koku taneciklerinin sıvı içinde çözünmesi gerekir.
B. Tat ve koku alma duyu organları birbiri ile uyumlu çalışır.
C. Aynı kokuyu uzun süre etkilenmeden alabiliriz.
D. Nezle olduğumuzda besinlerin tadını da iyi alamayız.

2. Işık miktarına göre bir göz bebeğinin görünümü Şekil I, II ve III’deki gibi olduğuna göre göze gelen ışık miktarları aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olabilir?

Cevap: A

3. Görselde verilen malzeme hangi göz kusurunun giderilmesinde kullanılmaz?

Cevap: D

A. Hipermetrop B. Miyop
C. Astigmat D. Şaşılık

4. Aşağıdakilerden hangisi resimde gösterilen işitme organına ait bir yapı değildir?

Cevap: D

A. Salyangoz B. Çekiş – örs – üzengi
C. Oval pencere D. İris

5. En büyük duyu organımız olan deri, iki bölümden oluşur. Kan damarları, sinirler, ter bezleri ve yağ bezleri, duyu almaçları alt deride bulunurken; deriye renk veren yapılar üst deride bulunur.
Bu bilgiye göre, deri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap: A

A. Farklı uyarıları algılayan yapılar, derimizin her yerinde bulunur.
B. Deri, alt ve üst deri olmak üzere iki kısımdan oluşur.
C. Deri rengimizi üst derideki yapılar sağlar.
D. Deri, en büyük duyu organımızdır.

1- C
2- A
3- D
4- D
5- A

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 228, 229, 230, 232, 233, 236 Cevapları Sevgi Yayınları

6.Ünite 3. BÖLÜM: SİSTEMLERİN SAĞLIĞI


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları Sevgi Yayınları

Vücudumuzda benzer görevleri olan organlar bir araya gelerek neyi oluşturur?

Cevap: Vücudumuz da aynı görevde çalışan organlar birleşerek bir sistemi oluştururlar.

Cevap2 : Vücudumuzda benzer görevlere sahip olan organlar bir araya gelerek sistemleri oluştururlar.

Yaşamınız için önemli olan sistemlerimizin sağlığı konusunda neler yapıyorsunuz?

Cevap: Yaşamımız için hareket sistemleri ve destek sistemleri için sağlıklı beslenme yani protein, kalsiyum ve fosfor olarak çok bulunan besinleri tüketiyorum.

Cevap2 : Yaşamım için ve sağlığım için önemli olan sistemlerimi korumak için dengeli ve düzenli besleniyorum. Spor yapıyorum ve sağlığımı önemsiyorum.

İç salgı bezlerinin sağlığını korumak için neler yapılması gerektiği ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:

 • Düzenli olarak spor yapılması gerekir
 • Stres ve sıkıntıdan uzak durulması gerekir.
 • Sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durulması gerekir.
 • Organik yiyecekler tüketmemiz gerekir.
 • İlaçları doktor kontrolü olmadan kullanmamalıyız.

Cevap2 : İç salgı bezlerimiz’i korumak çok önemlidir. İç salgı bezlerimizi korumak için stresten uzak durmalıyız, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları Sevgi Yayınları

• Büyüme şekillerine göre ortadaki ve sağdaki kişilerin büyümeleriyle ilgili duruma hangi adlar verilir?

Cevap: Ortadaki cüce hastalığından sağdaki ise dev hastalığından etkilenmiştir.

• Bu kişilerdeki büyüme hormonu salgısıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Büyüme hormonu az salgılandığı zaman cücelik oluşur. Çok salgılandığı zaman ise Kol ve bacak kemiklerinde çene kemiklerinde uzunluk görülür.

Çevrenizde şeker hastası var mı? Var ise şeker ölçüm cihazı kullanıyor mu? Bu kimselerden, sağlıklarını korumak için neler yaptıklarını öğreniniz. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Evet şeker hastası tanıdığım var ve ölçüm cihazı kullanmaktadır. Şekerden, alkolden ve sigaradan uzak durarak yaşamaktadır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Sevgi Yayınları

Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızla bir poster sunusu hazırlayarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

 • Dengeli beslenme uygulanmalıdır.
 • Duruş, oturuş tarzımıza dikkat edilmesi gerekir.
 • Yük taşırken dengeli bir şekilde taşıması gerekir.
 • Spor yapılması gerekir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Sevgi Yayınları

Sindirim sistemimizin sağlığını korumak için neler yapmamız gerektiği konusunda yaptığınız araştırmayı sınıfta arkadaşlarınıza sunarak sonuçları tartışınız.

Cevap:

 • Dengeli beslenme
 • Spor yapma
 • Hazır yiyeceklerden uzak durma
 • Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi maddelerden uzak durma
 • Stres ve yorgunluktan kaçınılma
 • Çay ve kahveyi aşırı tüketmeme

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Sevgi Yayınları

Ülkemizde en çok görülen dolaşım sistemi hastalıkları nelerdir? Bu hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenleri araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

 • Varis: Bacaklardaki toplar damarların genişlemesidir.
 • Hemoroit: Anüsteki toplardamar genişlemesi
 • Kansızlık (Anemi)
 • Lösemi (Kan kanseri)
 • Kalp romatizması

Cevap2 : Ülkemizde bir çok kişide farklı dolaşım sistemi rahatsızlıkları görülmektedir. En sık görülen dolaşım yolu rahatsızlıkları İnme (Felç), Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon), Kalp Yetmezliği ve şok olarak bilinmektedir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıda boş bırakılan yere böbreklerimizin sağlığı için suyun neden önemli olduğunu açıklayan birkaç cümle yazınız.

Cevap: Sağlığımız için her zaman su içmeliyiz. Suyu az tükettiğimiz zaman böbreklerimizde sıkıntı oluşarak ileride böbrek hastası olmamız kaçınılmazdır

Cevap2 : Böbrekler idrarımızı süzme görevini yerine getirirler. İdrarda içtiğimiz içeceklerden arta kalan atıklar olduğu için böbreklerimiz için de su önemli bir unsurdur. Böbreklerin düzenli çalışması su tüketmemizi le doğru orantıda dır. Bu yüzden böbreklerimizin daha sağlıklı çalışması için bol bol su tüketmeliyiz.

2. Aşağıda sistemlere ait yapı ve organları gösteren modeller ile bu sistemlere ait hastalıklar verilmiştir. Bu sistemlere ait hastalıkları modellerin altındaki yerlere yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Sevgi Yayınları

3. Aşağıda duyu organlarına ait modeller ve duyu organlarına ait hastalıklar verilmiştir. Bu modellere ait hastalıkları modellerin altındaki yerlere yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Sevgi Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240-241-242 Cevapları Sevgi Yayınları Konu Değerlendirme Çalışma Zamanı


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Organ bağışlamanın ve organ naklinin toplumsal dayanışmayı nasıl etkilediğini aşağıdaki alana kısaca açıklayınız.

Cevap: Paylaşma artar ve insanlar birbirlerine destek olur. Organ bağışı ve organ nakli önemlidir.

Cevap2 : Organ bağışı bir toplumun ihtiyaç duyduğu en önemli konudur. İnsanlar hayatlarını kaybettikleri zaman bir çok sağlam organları onlarla birlikte toprağa gömülmektedir. İnsanlar organlarını bağışlayarak başka insanların yaşamasını sağlayabilir. Bu tür olaylar toplumsal dayanışmayı her zaman güçlendirir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları Sevgi Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

(D) 1. Alyuvar eksikliği sonucu meydana gelen kansızlığa “anemi” denir.
(D) 2. İnsülin hormonunun yetersiz salgılanması sonucu şeker hastalığı oluşur.
(D) 3. Ülser, mide sıvısının mide ve ince bağırsakta meydana getirdiği yaralardır.
(Y) 4. Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar ile mücadelede kamuya hizmet veren kurum Kızılay’dır.
(Y) 5. Zatürre, dolaşım sistemi hastalığıdır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap:

1. 18 yaşından büyük, sağlıklı kişilerin ölümleri hâlinde bazı doku ve organlarının, ihtiyacı olan kişilere nakledilmesi için izin vermesine Organ bağışı denir.
2. Böbreklerde bazı minerallerin birikmesi sonucu oluşan hastalığa böbrek taşı denir.
3. Büyüme hormonunun az salgılanması sonucu cücelik . oluşur.
4. Akciğer zarının iltihaplanması sonucu oluşan hastalığa zatürre denir.
5. Guatr tiroksin hormonunun az salgılanması sonucu oluşur.

C. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bu bölgede yaşayan insanların hangi iç salgı bezi ile ilgili sağlık sorunları yaşaması beklenir?

Cevap: Bu bölgede yaşayan insanların hangi iç salgı bezlerinde tiroksin rahatsızlığı yaşaması beklenebilir.

2. Buna göre, aralık ayında hastaneye gelen bireylerde hangi sistemlere ait hastalık görülmüştür?

Cevap: aralık ayında hastaneye gelen bireylerde Solunum sistemi, boşaltım sistemi, sindirim sistemi ve iç salgı sistemlerinde hstalıklar görülmüştür.

3. Böbrek yetmezliği yaşayan bir bireye böbrek nakli yapılana kadar uygulanması gereken tedavide hangi makine kullanılır?
Cevap: Böbrek yetmezliği yaşayan bir bireye böbrek nakli yapılana kadar diyaliz makinesine bağlı şekilde tedavisine devam edilir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

Cevaplar :

1. D
2. C
3. A
4. C
5. C

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları 7. ÜNİTE ELEKTRİĞİN İLETİMİ: 1. BÖLÜM: İLETKEN VE YALITKAN MADDELER


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları Sevgi Yayınları

Sorular
1. Devrenizde test uçlarına hangi maddeleri temas ettirdiğinizde ampuller ışık verdi?

Cevap: Pil ve metal çay kaşığını temas ettirdiğim zaman ampuller ışık verdi.

Cevap2 : Devremde bulunan test uçlarına metal kaşık ve pilleri temas ettirdiğim zaman ampuller ışık verdi.

2. Devrenizde kullandığınız maddeleri, elektriği iletip iletmeme durumlarına göre kaç gruba ayırırsınız?

Cevap: İki gruba iletken ve yalıtkan maddeler olarak.

Cevap2 : Devremde kullandığım maddeleri ileten ve iletmeyen olarak iki ayrı gruba ayırırım.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları Sevgi Yayınları

Elektriği ileten ve iletmeyen maddeleri İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarını görsel malzemelerle destekleyerek bir poster sunusu hazırlayınız.

Cevap:

Elektriği ileten maddeler;

 1. Bakır
 2. Demir
 3. Cıva
 4. Altın
 5. Metal para
 6. Kurşun
 7. Islak tahta
 8. Çay

Elektriği iletmeyen maddeler;

 1. Deri
 2. Cam yünü
 3. Saman
 4. Mukavva
 5. Naylon
 6. Lastik
 7. Plastik
 8. Kauçuk

6.-Sinif-Fen-Bilimleri-Sevgi-Yayinlari-Sayfa-248-Ders-Kitabi-Cevaplari

Sorular
1. Hava mı yoksa su mu elektrik enerjisini iletti?

Cevap: Çeşme suyuna batırdığım zaman elektriğin iletildiğini gözlemledim.

Cevap2 : Yaptığım deneyde havanın elektriği iletemediğini gördüm. Ancak Suyun elektriği ilettiğini fark ettim.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Aşağıdaki basit elektrik devresinin iletken test uçları, kaplardaki sıvılara batırıldığında, ampulün ışık verip vermeyeceğini kapların altlarındaki yerlere yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları Sevgi Yayınları

2. Aşağıda günlük yaşantınızda kullandığınız bazı eşyaların resimleri verilmiştir. Bu eşyaların iletken kısımlarını kırmızı, yalıtkan kısımlarını mavi renge boyayınız.

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları Sevgi Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 243-244-246 Cevapları Sevgi Yayınları Ünite Değerlendirme 6 – İLETKEN VE YALITKAN MADDELER


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Şeker hastası olan Edanur, dışarıdan sürekli …………………. hormonu almaktadır.
Bu cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken hormon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A

A. insülin B. tiroksin
C. glukagon D. adrenalin

2. Aşağıdaki yapılardan hangisi gözde bulunur?

Cevap: A

A. Sert tabaka B. Salyangoz
C. Oval pencere D. Tat tomurcukları

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Cevap: D

A. Görevini yapamayan organın yerine sağlamını nakletmeye organ nakli denir.
B. Organ bağışı toplumsal dayanışmayı artırır.
C. 18 yaşından büyük sağlıklı kişiler organlarının nakledilmesine izin verebilir.
D. Böbrek nakli, sadece beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılır.

4. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi değildir?

Cevap: C

A. Hipofiz B. Pankreas
C. Kalın bağırsak D. Tiroit

5. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin sağlıklı geçmesi için yapılması gerekenlerden değildir?

Cevap: B

A. Vücut temizliğine önem vermek
B. Çevredekilerle fazla yakınlaşmamak
C. Spor, müzik, resim vb. sosyal etkinliklere katılmak
D. Alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durmak

6. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde vücutta görülen değişikliklerden
değildir?

Cevap: C

A. Kızlarda göğüslerin belirginleşmeye başlaması
B. Erkeklerde bıyık ve sakal çıkması
C. Azı dişlerinin tamamlanması
D. Erkeklerde sesin kalınlaşması


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları Sevgi Yayınları

7. I. Eğri, çarpık oturuş ve duruşlarda bulunmak
II. Oyunlarda kazaya neden olabilecek davranışlardan kaçınmak
III. Düzenli olarak yaş grubuna uygun spor yapmak
IV. Öğünlerde yeterince D vitamini, kalsiyum ve fosfor minerallerince zengin besinler
tüketmek
Yukarıdaki ifadelerden hangileri destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak
için yapmamız gereken davranışlardır?

Cevap: C

A. Yalnız IV
B. II ve III
C. II, III ve IV
D. I, II, III ve IV

8. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyen
etmenlerdendir?

Cevap: B

A. Düzenli, aşırı yorucu olmayan spor yapmak
B. Daha çok yağlı ve karbonhidratça zengin gıdalarla beslenmek
C. İçki, sigara ve diğer zararlı maddelerden uzak durmak
D. Havası kirli ortamlardan uzak durmak

9. I. Yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamak
II. Dengeli ve düzenli beslenmek
III. İçecekleri çok soğuk olarak tüketmek
IV. Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin temizliğine özen göstermek
Yukarıdakilerden hangileri sindirim sistemimizin sağlığını korumak için yapmamız
gereken davran ışlardır?

Cevap:C

A. I ve II B. I, II ve III
C. I, II ve IV D. I, II, III ve IV

10. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarındaki kusurların giderilmesinde yararlanılan teknolojik ürünlerden değildir?

Cevap: B


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları Sevgi Yayınları

Elektrik sobasının içindeki metal teller, elektrik düğmesi gibi plastik maddelerden yapılabilir mi? Neden?

Cevap: Yapılamaz. çünkü plastik olan bir madde elektriği iletemez.

Cevap: Bence yapılamazlar. Bunun sebebi ısının bir süre sonra plastiği eritecek olmasıdır. Plastik yüksek sıcaklıklarda sağlam kalamaz ve erir.

 

Elektrik düğmeleri, elektrik telleri gibi metalden yapılabilir mi?

Cevap: Evet yapılabilir. Çünkü metal elektriği iletir.

Cevap: Yapıla bilir ama ısıdan dolayı düğmeler çok sıcak olacaktır ve ellerimizi yakabilir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 253-254-255 Cevapları Sevgi Yayınları Konu Değerlendirme 1


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları Sevgi Yayınları

Konu Değerlendirme 1

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.

Cevaplar sırasıyla aşağıdaki gibidir ;

1- D
2- Y
3- Y
4- D
5- D


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

1- yalıtkan madde
2- demir çivi
3- saf su
4- katı
5- yandığı

Cevap2:

1. Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere Yalıtkan madde denir.
2. Kopmuş bir kablonun arasına demir çivi koyduğumuzda elektrik iletimi devam eder.
3. Yalıtkan sıvı maddelere saf su  örnek verilebilir.
4. Yün kumaş, seramik tabak yalıtkan katı maddelerdir.
5. Bir elektrik devresinde kablonun uçları sirkeli suya daldırılırsa ampülün ampulün yandığı gözlemlenir.


C. Aşağıdaki maddelerin iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu, altındaki yerlere uygun numaralar yazarak gösteriniz.

6.-Sinif-Fen-Bilimleri-Sevgi-Yayinlari-Sayfa-253-Ders-Kitabi-Cevaplari


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları Sevgi Yayınları

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

Aşağıda bulunan testlerin cevap anahtarı sırasıyla aşağıdaki gibidir ;

1- C
2- D
3- D
4- B
5- C
6- A
7- D
8- D
9- B

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.Yukarıda kurulan düzeneklerde K ve M ampulleri ışık verirken L ampulü ışık vermemektedir. Bu deneyler sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz (Pil, ampul ve teller sağlamdır.)?

Cevap: C

A. Bazı katılar iletkendir.
B. Bazı katılar yalıtkandır.
C. Bazı sıvılar yalıtkandır.
D. Bazı sıvılar iletkendir.

2. Emirhan, tasarladığı düzenekte mandalın iki ucunu alüminyum folyo ile sararak elektrik devresine eklemiştir. Alüminyum folyoların arasına, K maddesini koyduğunda ampulün ışık vermediğini gözlemlemiştir.
Emirhan’ın bu etkinliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap: D

A. K maddesi yalıtkandır.
B. K maddesi alındığında ampul ışık verir.
C. Alüminyum folyo iletkendir.
D. K maddesi madenî para olabilir.

3. Şekildeki düzeneklerde kaplar içerisinde saf sular bulunmaktadır.
I. kaba tuz, II. kaba şeker ilave edildiğine göre, zil ve lamba için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap: D

A. Lamba yanar, zil çalar.
B. Lamba yanmaz, zil çalar.
C. Lamba yanmaz, zil çalmaz.
D. Lamba yanar, zil çalmaz.

4. Damla, resimdeki iletken telin etrafını numaralarda verilen maddelerle sarıyor.
Damla’nın sardığı maddelerden hangileri tel üzerinden geçen elektrik enerjisinin zararlı etkilerinden canlıları korur?

Cevap: B

A. I ve II B. I ve III
C. II ve IV D. III ve IV


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları Sevgi Yayınları

5. Yukarıdaki devrede K ve L ile gösterilen boşluklardaki uçlara aşağıdaki maddelerden hangileri dokundurulursa zil çalar?

Cevap: C

6. Tamir işlerinde kullandığımız aşağıdaki araç gereçlerden hangisinin elle tutulan kısımları elektriksel iletkenlik ve elektriksel yalıtkanlık düşünülerek üretilmiştir?

Cevap: A

7. Şekildeki elektrik devresindeki ampul ışık vermemektedir.
Bu ampulün ışık vermemesine devrede numaralarla gösterilen maddelerden hangisi
neden olmaktadır (Devredeki lamba sağlam, pil doludur.)?

Cevap: D

A. I B. II C. III D. IV

8. Bu elektrikli ısıtıcının I ve II numaraları ile gösterilen kısımlarında aşağıdaki maddelerden hangileri kullanılmış olabilir?

Cevap: D

9. Aşağıdaki eşyalardan hangisinin yapısında hem iletken, hem yalıtkan madde bulunur?

Cevap: B

A. Çivi
B. Kontrol kalemi
C. Toplu iğne
D. Plastik tarak

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 256, 257, 258, 259 Cevapları Sevgi Yayınları

7. ÜNİTE ELEKTRİĞİN İLETİMİ: 2. BÖLÜM: ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları Sevgi Yayınları

Elektrik enerjisinin iletkenlerden geçtiğini öğrendiniz. Acaba bütün iletkenler elektrik enerjisini aynı şekilde mi geçirir? “Hangileri İletiyor?” etkinliğinde yaptıklarınızı hatırlayınız.

Cevap: Bütün iletkenler elektrik enerjisini aynı olarak geçrimezler.

Basit elektrik devrenize metal çay kaşığını bağladığınızda ampulün ışık verdiğini yani elektrik enerjisinin geçtiğini gözlemlemiştiniz. Peki, devrenizde kullandığınız metal çay kaşığının cinsi ampulün parlaklığını etkiler mi? Örneğin bakır veya gümüş kaşıklar bağlı olduğunda devredeki ampuller aynı parlaklıkta mı ışık verir? Tahminlerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.

Cevap: Gümüş en iyi iletkendir. Gümüş kaşıklar kullanıldığı zaman ampuller daha fazla ışık verir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Deneyinizde kullandığınız iletken teli değiştirmeniz ampul parlaklığını etkiledi mi? Nasıl?

Cevap: Evet ampulün parlaklığı da değişti.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 258 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Deneyde kullandığınız iletken telin kalınlığının değişmesi, ampul parlaklığını etkiledi mi? Nasıl?

Cevap: İletken telin kalınlığının değişmesiyle beraber ampulün parlaklığı da değişmiş oldu.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Deneyde kullandığınız iletken telin boyunun değişmesi, ampul parlaklığını etkiledi mi? Nasıl?

Cevap: Kısa teli kullandıktan sonra ampulün parlaklığı artmış oldu.

Cevap: Deneyde kullandığım telin kalınlığını değiştirince ampulün parlaklığında bir çok değişiklik oldu.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 265-266 Cevapları Sevgi Yayınları Konu Değerlendirme 2


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 265 Cevapları Sevgi Yayınları

Konu Değerlendirme 2

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadenin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.

Aşağıda ki cümlelerin cevapları sırasıyla şöyledir ;

1. D
2. Y
3. D
4. D
5. Y

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

Cevap: Cevaplar sırasıyla aşağıdaki gibidir ;

1. doğru
2. arttırılırsa
3. aynı
4. kontrol edilen
5. büyük

C. Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri ya da sözcük gruplarını doğru ve anlamlı ifadeler oluşturacak şekilde birleştiriniz.

Cevap: Aşağıda bulunan sözcüklerin doğru ve anlamlı şekilde yazılışı sırasıyla böyledir ;

1.Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluktur.
2. Telin dik kesit alanı arttıkça ampulün parlaklığı artar.
3. İletken telin uzunluğu arttıkça ampulün parlaklığı azalır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları Sevgi Yayınları

2. Yukarıdaki ampulün kısımları numaralar ile gösterilmiştir. Bu ampul ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
(L: Telin boyu, S: Telin dik kesit alanını ifade etmektedir.)

a. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin uzunluğuna bağlı olduğu gösterilir.

Cevap: a : I veIII

b. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin dik kesit alanına bağlı olduğu gösterilir?

Cevap: b : II veIII

c. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin cinsine bağlı olduğu gösterilir?

Cevap: c. : II veIV

d. Düzeneklerde bulunan ampullerin parlaklıkları aynı mıdır neden?

Cevap: d. çünkü tellerin dirençleri farklıdır.


2.Yukarıdaki ampulün kısımları numaralar ile gösterilmiştir. Bu ampul ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Şekildeki ampulün kaç numaralı kısmı ışık verir? Bu bölümün adını yazınız.

Cevap: a. Flaman (II) Tungsten tel

b. Yukarıdaki ampulün ışık vermesi içerisindeki telin hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap: b. telin direncinin büyük olması özelliği ile ilgilidir.

c. Ampulün duya bağlanan kısmı kaç numara ile gösterilmiştir?

Cevap: I. V


3. a. Yukarıdaki elektronik araçlar üretilirken kullanılacak iletken tellerin dirençlerinin nasıl olması istenir? Neden?

Cevap:  a. Yukarıda direnci küçük teller kullanılır. Bunun sebebi az ısınmasını sağlamaktır.

Cevap2: Dirençleri küçük teller kullanılır. Böylece daha az ısınır.

b. Bu araçlarda kullanılacak teller sizce hangi özellik ve cinste olmalıdır?

Cevap: Bu araçlarda kullanılacak tellerin ince ve küçük, gümüş, altın gibi maddelerden yapılması gerekmektedir.

Cevap2:Direnci küçük olan bakır, altın, gümüş gibi metallerin telleri olmalıdır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 267-268 Cevapları Sevgi Yayınları Ünite Değerlendirme 7


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları Sevgi Yayınları

1. Emine ve Burak, kurdukları devreyi kontrol etmeden test uçları arasına katı maddelerden birini bağlayıp anahtarı kapattıklarında ampulün ışık vermediğini gözlemliyorlar.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi veya hangileri olabilir?
I. Test uçlarına bağlanan madde yalıtkan bir maddedir.
II. Devre elemanları yanlış bağlanmıştır.
III. Güç kaynağı olan pil bitmiştir.
IV. Devre anahtarı açıktır.

A. I ve III
B. I. II ve III
C. II, III ve IV
D. I, II ve IV

Cevap B Şıkkıdır.

2.Mert şekildeki basit elektrik devresinde A ve B noktaları arasına aynı maddeden yapılmış, aşağıda özellikleri verilen iletken tellerden hangisini bağlarsa ampul en parlak ışığı verir?

Cevap D Şıkkıdır.

3. Serdar ve Seda, kurdukları devreyi kontrol edip ampulün ışık verdiğini gördükten sonra test uçlarını içinde sıvı madde olan beherglasa daldırdıklarında ampulün ışık vermediğini gözlemliyorlar.
Buna göre Serdar ve Seda’nın test ettikleri sıvı madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Limonlu su
B. Şekerli su
C. Çamurlu su
D. Tuzlu su

Cevap B Şıkkıdır.

4. Aşağıdaki fotoğraflarda verilen maddelerden hangisi iyi bir elektrik iletkenidir?

Cevap C Şıkkıdır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268 Cevapları Sevgi Yayınları

5.Aşağıdaki bakır tellerden hangisinin elektriksel direnci en küçüktür?
A. Kısa ve ince B. Kısa ve kalın C. Uzun ve ince D. Uzun ve kalın

Cevap B Şıkkıdır.

6. Aşağıda verilen, kalınlıkları ve cinsleri aynı tellerin elektriksel dirençleri küçükten büyüğe doğru nasıl sıralanmalıdır?

A. I-II-III-IV B. IV-III-II-I
C. III-II-I-IV D. IV-I-II-III

Cevap D Şıkkıdır.

7. Aşağıdaki elektrik devresinin A – B uçları arasına bağlanacak bir iletken telin hangi özelliği değiştirilirse ampulün parlaklığı artar?

A. İletkenin uzunluğu artırılırsa
B. İletkenin kesit alanı azaltılırsa
C. Direnci yüksek tel kullanılırsa
D. İletkenin uzunluğu azaltılırsa

Cevap D Şıkkıdır.

8. Bir iletkenin direnci ile aşağıdakilerden hangisinin arasında bir ilişki yoktur?
A. İletkenin kesit alanı
B. İletkenin türü
C. İletkenden geçen enerji miktarı
D. İletkenin uzunluğu

Cevap C Şıkkıdır.

9. I. İletkenin dik kesit alanı arttıkça direnç azalır.
II. İletkenin cinsi direncini etkilemez.
III. İletkenin boyu arttıkça direnç artar.
Bir iletkenin direncini etkileyen faktörler ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve III
D. II ve III

Cevap C Şıkkıdır.

10. Elif ve Mehmet, kurdukları devreyi kontrol edip ampulün ışık verdiğini gördükten sonra test uçları arasına katı bir madde bağladıklarında devredeki ampulün ışık vermediğini gözlemliyorlar. Buna göre Elif ve Mehmet’in deney sırasında test ettikleri katı madde aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

A. Cam tabak
B. Alüminyum folyo
C. Metal kaşık
D. Bakır tel

Cevap A Şıkkıdır.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.