Anasayfa
Ara Bul
17 Ekim 2021, 20:37

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 32-33-34-35. Sayfa MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35. Cevapları MEB Yayınları Bölünebilme Kuralları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 32 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Soru: Günlük hayatta karşılaştığımız çeşitli durumlarda bir sayının başka bir sayıya kalansız olarak bölünüp bölünemeyeceğini pratik olarak hesaplamak mümkün müdür?

Cevap: Evet mümkündür. Örnek olarak sonu 0 olan sayılar 5 ve 10’a tam bölünür.


Soru: Dört basamaklı 347x sayısının birler basamağı 3’ten büyük bir rakamdır. Bu sayı 2 ile bölünebildiğine göre x kaç farklı değer alır?

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 32 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Soru: Ceren, aklından tuttuğu sayıyı bulmaları için arkadaşlarına ipucu veriyor.
• 3’e tam bölünür.
• Birler basamağında 5 rakamı vardır.
• Sayı üç basamaktan oluşur.
• Onlar basamağında 6 rakamı vardır. Ceren’in aklından tuttuğu sayı kaç olabilir?

Cevap: x65 sayısı olsun
x + 6 + 5=11 + x
x= 1, 4, 7

sayılar→ 165, 465, 765


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 33 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Soru: Dört basamaklı 2x64 doğal sayısı 6 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre x yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

Cevap: 0, 3, 6, 9 yazılabilir.


Soru: 3078 sayısının hangi iki rakamının yerleri değiştirilirse elde edilen yeni sayı 6 ile tam bölünmez?

Cevap: 8 ile 7’nin yerleri değiştirilirse 6 ile tam bölünemez.


Soru: Dört basamaklı 586x sayısı 4 ile tam bölünebiliyor. Buna göre yerine yazılabilecek rakamları bulunuz

Cevap: 0, 4, 8


Soru: 690x sayısı 5 ile kalansız bölünebilen rakamları farklı bir doğal sayı ise x yerine kaç farklı rakam yazılabilir?

Cevap: Sadece 5 yazılabilir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 34 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Soru: 3526 sayısının 9 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu bulunuz.

Cevap:3 + 5 + 2 + 6=17
17/9=1 ve 8 kalan verir.


Soru: 6△□5 dört basamaklı sayısı 9 ile kalansız bölünebilmektedir. △ ve □ ifadesinin alabileceği değerler nelerdir?

Cevap:

6 + 5 + △ + □=11
△ + □ = 7,16


Soru: Dört basamaklı, 10’a tam bölünebilen rakamları farklı en büyük sayıyı bulunuz.

Cevap: 9870


Soru: 18 · 12 · 31 işleminin sonucunun 10 ile bölümünden kalan kaçtır?

Cevap: Birler basamaklarını çarparız.
8 . 2 . 1=16
16/10=1 ve 6 kalanı verir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Soru: 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız

Cevap:

• Bir doğal sayının böleni aynı zamanda o doğal sayının çarpanı olarak ifade edilir.
• Birler basamağındaki rakamı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünebilir.
• Bir doğal sayı hem 2 ile hem de 3 ile kalansız bölünebiliyorsa 6 ile kalansız bölünür.


Soru: 2. Mustafa’nın bir miktar cevizi vardır. Cevizlerin sayısının 50’den fazla ve 6 ile bölünebilen iki basamaklı bir sayı olduğu biliniyor. Buna göre Mustafa’nın cevizlerinin
sayısının hangi doğal sayılar olabileceğini bulunuz

Cevap: 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96


Soru: 3. Dört basamaklı 5△6○ sayısı hem 3’e hem de 9’a kalansız bölünebildiğine göre△ ve ○ yerine gelecek değerleri bulunuz.

Cevap:

△ + ○= 7 olması gerekir. O zaman △, ○→ 5, 2 ya da △, ○→ 6, 1 olabilir.
△→ 0, 1, 2, 3, 4
○→ 7, 6, 5, 4, 3


Soru: 4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Soru: 5. Dört basamaklı 34□1 sayısı 3 ile tam bölünüp 9 ile tam bölünemediğine göre □ ile gösterilen sayının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Cevap: C

A) 4
B) 7
C) 11
D) 14


Soru: Sayı ➜ 5, 12, 19, 25
Çarpanları ➜ 1-5, 1-2-3-6, 1-19, 1-5-25
6. Yukarıda bazı sayılar ve bu sayıların çarpanları verilmiştir. Tabloya göre hangi sayının çarpanı eksik verilmiştir?

Cevap: B

A) 5
B)12
C)19
D) 25


Soru: 7. 56△2 dört basamaklı doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre △ yerine kaç farklı rakam yazılabilir?

Cevap: C

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru: ➜ 112, 196, 201
➜ 252, 310, 400
➜ 426, 504, 527
8. Yukarıdaki tabloda verilen sayılardan 4 ile kalansız bölünemeyenlerin toplamı kaçtır

Cevap: A

A) 1464
B) 1550
C) 1667
D) 1854

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.